Kategorie:
  Používání webu
  Aukce a dražby
  Pro dodavatele

Nápověda & FAQ / Návod k používání aplikace burda|LIVE BIDDING

Počet zobrazení: 15007

Již v roce 2008 jako první v České republice spustila naše společnost Burda Auction vysoce spolehlivou a uživatelsky přívětivou originální aplikaci burda|LIVE BIDDING umožňující dražit v aukci "živě" online přes internet. Tento způsob dražby je v současnosti celosvětovým trendem. V rámci zdokonalování a inovací je nyní přes aktuální verzi aplikace možné dražit také prostřednictvím všech mobilních zařízení.


Schéma aplikace burda|LIVE BIDDING

obr

1. Vyobrazení aktuálně dražené položky.

2. Aktuální cena dražené položky.

3. Aukční číslo položky dle pořadí v aukčním katalogu.

4. Aktuální kupující:

Dle zobrazovaných symbolů může být aktuálním kupujícím:
a) klient dražící po internetu (symbol zeměkoule), zelený text Vy s postavou signalizuje, že jste aktuálním kupujícím.
b) klient dražící v aukčním sále (symbol Sál)
c) klient dražící prostřednictvím písemného příkazu (symbol knihy)

Upozornění: Pokud dražíte přes aplikaci burda|LIVE BIDDING položku, na kterou jste již zaslal písemný příkaz, systém Vás na to upozorní a zamezí Vám dražbu proti svému písemnému příkazu.
Jestliže je Vámi zadaný písemný příkaz přehozen jiným dražitelem, systém Vám umožní pokračovat v dražbě přes aplikaci.


d) položku nikdo nedraží (symbol kolečko)

5. Příhozové tlačítko:

Prostřednictvím Příhozového tlačítka zvyšujete Vaší nabídku dle příhozové tabulky. Je-li Příhozové tlačítko zelené s textem "Vyhráváte", jste aktuálním kupujícím.

Pod Příhozovým tlačítkem se zobrazuje časový odpočet.

Časový limit pro dražbu položky je automaticky nastaven na 7 vteřin. Po každém příhozu se prodlužuje o 5 vteřin. Po uplynutí časového odpočtu se objeví text Čekej na potvrzení. V době zobrazení tohoto hlášení se v sále čeká na přiklepnutí položky licitátorem nebo na potvrzení telefonického příkazu. V tomto případě může dražba dále pokračovat. Vždy proto vyčkejte na další položku pro potvrzení, že dražba již skončila.

6. Zvuk ze sálu:
Během aukce je možné zapnout zvuk ze sálu a slyšet licitátory. Zvuk může být s mírnou latencí (zpožděním).

7. Tabulka vydražených položek:
Přehledný seznam Vámi úspěšně vydražených položek v aukci včetně příklepových cen a jejich celkovým součtem.

8. Náhledy následujících položek.
Zobrazení následujících 2 položek řazených dle aukčního katalogu.

9. Pokročilé nastavení

Umožňuje uživatelům nastavení volitelných atributů aplikace burda|LIVE BIDDING, jako jsou např. kvalita zobrazování obrázků aukčních položek, zapnutí či vypnutí zvuků, volbu přihazování prostřednictvím klávesy "SPACE" (mezerník) apod.

10. Popis položky
Popis aktuálně draženého aukčního losu s uvedením vyvolávací ceny.


Dále se mohou v průběhu aukce objevit např. tyto zprávy:

STAŽENO - položka byla v průběhu aukce stažena, a proto ji nelze dražit.

Vámi dodaná položka, proto ji nemůžete dražit - tuto položku jste dodal do aukce. Systém Vás na to upozorní a neumožní Vám podávat na tuto položku příkazy.
Zpět do Aukce a dražby