Novinky / NABÍDKA ZNÁMEK I. LETECKÉHO PROVIZORIA 1920 V AUKCI 68

Počet zobrazení: 1478

V Aukci 68 jistě zaujme i bohatá nabídka známek, zkusmých tisků a specialit emise I. leteckého provizoria 1920, pocházející z významných tuzemských i zahraničních sbírek.


   První letecké známky Československa byly vydány jako provizoria 11. srpna 1920. Vznikly přetištěním hodnot 200h, 500h a 1000h známek emise Hradčany. Přetisk byl vytvořen podle návrhu Dr. F. Nováka, úředníka Ministerstva pošt a telegrafů. Známky byly vydány jak nezoubkované, tak i zoubkované. Perforace je známa ve dvou typech, u hodnoty 28 Kč je vzácné řádkové zoubkování 13 3/4, hřebenové zoubkování 13 3/4 : 13 1/2 je vzácnější u hodnot 14 a 24 Kč. Velmi hledané jsou však i čtyřbloky I. emise.
 
obr
 obr
 obr
 obr

   Při přetisku známek vzniklo také malé množství chybotisků, jejichž přetisky byly vytištěny jako dvojité, posunuté nebo převrácené.
        
obr
 obrobr  obr
 obr

   Známy jsou rovněž zkusmé tisky přetisků v odlišných, nakonec nepoužitých barvách na jednotlivých hodnotách originálních známek, v různých kombinacích, a to jak bezvadné kusy, tak opět i rozličné chybotisky s přetisky převrácenými, decentrovanými, a podobně.
       
obr
 obr
 obr
 obr
       
obr
  obr obr
  obr

   Novákův realizovaný návrh přetisku měl podobu letícího letadla, pod kterým se nachází výrazná nová hodnota umístěná mezi dvěma vrtulemi letadla tak, že na vlastní známce překrývá původní nominální hodnotu. Existují rovněž i zkusmé tisky samostatných přetisků, provedené na různých typech nepotištěného papíru, v odlišných fázích výroby tiskových desek, včetně tisku z nedohotovených štočků:
    
obr

 
obr

   Hotové přetisky byly zkušebně otiskovány na rozličné druhy papírů, včetně makulaturních tisků různých hodnot emise Hračany. Při těchto zkouškách byly rovněž zkoušeny i rozmanité barvy přetisků.
      
obr
 obr
 obr

   V dubnu 1921 a březnu 1922 byly podstatně sníženy poplatky za leteckou přepravu zásilek a letecké známky I. emise byly pro své vysoké nominály více neupotřebitelné. Oficiálně byla jejich platnost ukončena k 30. dubnu 1921. Dne 15. června 1922 pak vyšly letecké známky II. emise, vydané opět jako přetisková provizoria, tentokrát na emisi Hospodářství a věda a s výrazně sníženými nominály.

  Kompletní nabídku čs. leteckých známek I. emise v Aukci 68 naleznete zde.Zpět na novinky