Novinky / Návod k používání aplikace burda|LIVE BIDDING

Počet zobrazení: 14747


Aplikace burda|LIVE BIDDING

obr

1. Vyobrazení položky aktuálně dražené položky.

2. Popis položky.


3. Aukční číslo položky.

4. Startovací cena:

Zahajovací cena položky při živé dražbě po zpracování písemných příkazů.

5. Aktuální kupující:
Aktuální výherce dané položky. Podle měnícího se symbolu se jedná o klienta dražícího živě na sále (text "SÁL"), živě přes internet (symbol "zeměkoule") nebo na písemný příkaz (symbol knihy). Zelený text "JÁ" signalizuje, že jste aktuálním kupujícím Vy.

6. Aktuální cena:
Průběžná cena položky v dané chvíli.

7. Příhozové tlačítko:
Prostřednictvím Příhozového tlačítka zvyšujete Vaší nabídku dle příhozové tabulky. Svíti-li Příhozové tlačítko zeleně "Aktuálně JÁ", jste aktuálním kupujícím.

Kromě Příhazového tlačítka se Vám mohou v tomto poli zobrazit i jiné informační texty. Jsou to:

 • Čeká se na potvrzení licitátorem
  Uplynul čas pro možnost příhozu přes internet. Čeká se na potvrzení licitátorem a přechod na další položku. 
 • Položka byla stažena, a proto nelze dražit
  Položka byla v průběhu aukce stažena, a proto ji nelze dražit.
 • Vámi dodaná položka, proto ji nemůžete dražit
  Tuto položku jste dodal do aukce. Systém Vás na to upozorní a neumožní Vám podávat na tuto položku příkazy.
 • Systém za Vás draží dle Vašeho písemného příkazu do dané výše příkazu
  Pokud dražíte položku, na kterou jste již zaslal písemný příkaz, systém Vás na to upozorní a zamezí Vám dražbu proti svému písemnému píkazu. Jestliže je Vámi zadaný písemný příkaz přehozen jiným dražitelem, systém Vám umožní pokračovat v dražbě "živě" online.

8. Časový odpočet:
Časový limit pro dražbu položky, který je automaticky nastaven po načtení nové položky na 7 vteřin. Po každém příhozu se prodlužuje o 5 vteřin. Po uplynutí časového odpočtu se objeví text Čekej na licitátora. V době zobrazení tohoto hlášení se v sále čeká na přiklepnutí položky licitátorem nebo na potvrzení telefonického příkazu. V tomto případě může dražba dále pokračovat. Vždy proto vyčkejte na další položku pro potvrzení, že dražba již skončila.

9. Náhledy následujících položek.
Zobrazení následujících 2 položek řazených dle aukčního katalogu.

10. Tabulka vyhraných položek:
Přehledný seznam Vámi úspěšně vydražených položek v aukci včetně příklepových cen a jejich celkovým součtem.

11. Nastavení
Umožňuje uživatelům nastavení volitelných atributů aplikace burda|LIVE BIDDING, jako jsou např. kvalita zobrazování obrázků aukčních položek, zapnutí či vypnutí zvuků, volbu přihazování prostřednictvím klávesy "SPACE" (mezerník) apod.


Zpět na novinky