Novinky / VÝSLEDKY A SROVNÁNÍ NAŠICH AUKCÍ

Počet zobrazení: 1294

V Písemné aukci 31 jsme nabízeli celkem 4.036 položek od 106 dodavatelů. Prodalo se celkem 2.787 položek, což činí úspěšnost přes 69,1%.

AUKCE
Uzávěrka
Písemná
aukce
31
23.02.11
Sálová aukce
30
13.11.10
Písemná
aukce
29
22.09.10
Sálová aukce
28
17.04.10
Písemná
aukce
27
24.02.10
Sálová aukce
26
14.11.09 
Písemná
aukce
25
16.09.09
Sálová aukce
24
28.03.09 
Písemná  aukce
23
5.3.09
Sálová aukce
22
25.10.08
Písemná
aukce
21
30.9.08
Písemná aukce
20
27.5.08
Písemná aukce
19
29.1.08
Písemná aukce
18
2.10.07
Písemná aukce
17
31.5.07
Písemná aukce
16
1.2.07
Písemná aukce
15
21.9.06
Písemná aukce
14
7.3.06
Písemná aukce
13
11.10.05
Písemná aukce
12
18.5.05
Počet položek v katalogu:4.036
 1.201 5.161 1.012 4.1081.053
 5.096 9094.447
8154.348 3.876 4.062 3.8035.0294.3115.4375.0414.4084.220
Prodané položky celkem:2.787
 9753.679753
2.941
 798 3.315 6182.981
558 2.711 2.678 2.830 2.5083.2383.2713.5693.6653.0512.739
Procento úspěšnosti prodeje: 69,1 % 81,2 %71,3 %
74,4 %
71,6 %
75,8 %
65,1 %
68 %
67,0 %
67,3 % 62,4 % 69,1 % 69,8 % 66,0 %64,4 %75,9 %65,4 %73,0 %69,2 %64,9 %
Dosažený obrat (v mil. Kč):7,2
 8,4 7,14,9
5,0
 4,45,3
 4,3 4,73,8 4,1 5,5 5,2 4,54,64,04,13,22,93,0
Počet dodavatelů: 106 67 149 62 109 77 129 75 137 85 129 128 12215113413113311710995
Počet dražitelů (příkazců):
z toho
- přítomno v sále
- přítomno ve Websále přes internet
 854

432

54
96

 905

397

53
91

 909

501

68
118

 911 349

73
79
 982340

62
80
931 918 9341.0481.163959847873744722
Počet návštěv na webových stránkách: 38.400 29.000 37.800 29.900 29.000 28.000 24.400 16.000 32.00017.00027.000 37.000 35.00028.00037.00032.00026.00024.30016.20013.100
Počet návštěv v den uzávěrky: 2.720 1.300 2.194 1.127 2.0201.129
 1.975 919 2.379810 2.108 1.919 2.0981.8741.7191.8091.5191.4201.038889
Náklad katalogu (kusů): 1.700 2.100 1.700 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.0002.100 2.100 2.000 2.0002.5002.0002.0003.2002.0002.3002.500


Zpět na novinky