Novinky / Příjem materiálu do příští aukce

Počet zobrazení: 2361

Děkujeme všem našim dodavatelům!

Vážení dodavatelé!
Děkujeme vám za dosavadní spolupráci s naší firmou!
Naše 17. aukce bude mít uzávěrku 30. května t.r., ale již nyní připravujeme příští písemnou aukci s plánovanou uzávěrkou na přelomu září a října. Uvědomujeme si, že kvalitu aukce dělá hlavně nabízený materiál. Naším záměrem je nabízet v aukci hlavně takové položky, o které je zájem ze strany širšího okruhu sběratelů, a lze tedy očekávat, že se budou v aukci opravdu dražit. Jejich realizovaná cena pak odráží skutečnou tržní hodnotu. Položky víceméně generální nebo ty, které oslovují pouze úzkou skupinu konečných zákazníků (kupříkladu místopisné pohlednice), náš předpoklad nesplňují, proto je spíše zařazujeme do internetového obchodu, kde je prodáváme za pevně stanovenou cenu. Z úspěšně prodaného materiálu si účtujeme provize v následující výši:

výjimečné položky v aukci5 %
velcí dodavatelé *)10 %
ostatní (do 50 tisíc Kč realizovaných cen*)15 %
nezpracovaný materiál (pozůstalosti apod.)25 %
*) v tomto bodě zavádíme oproti minulosti změnu. „Velkým dodavatelem“ rozumíme takového dodavatele, kterému v aukci prodáme materiálu za 50 tisíc a více korun. Je to zvýhodnění pro ty dodavatele, kteří nabízejí materiál s nižšími vyvolávacími cenami, čímž podporují zájem o dražbu a zvyšují prodejnost. Toto opatření je v souladu s výše vysvětlenou snahou udělat z aukce více výběrovou záležitost.

Provize z internetového obchodu se nemění, zůstává na 10 % jako v minulosti.

Všechny aukční i obchodní položky jsou vyobrazeny na internetu. Textové popisy všech položek jsou na internetu přeloženy do angličtiny.

Vyobrazení položek na internetu je zdarma.
Překlad do angličtiny je zdarma.


Průměrná návštěvnost stránek v době mezi aukcemi je asi 400 návštěv denně, v době konání aukce asi 900 návštěv. Náš katalog má náklad 2.000 kusů a rozesíláme ho do celého světa. Prodejnost v 16. aukci činila 76 %.

Chcete-li váš materiál umístit v příští aukci či obchodě, žádáme vás, abyste ho k nám se soupisem dopravili osobně nebo poštou do sídla firmy ve Střelicích. Pravidelně každou středu nás najdete také v naší kanceláři v Praze 4, Na Dolinách 44 (návštěvu nutno domluvit předem). Pro vyhotovení soupisu můžete využít tento formulář. Po obdržení vašeho materiálu vám potvrdíme příjem. Po zpracování a zavedení položek do systému vám zašleme seznam s přesným popisem a navrženou vyvolávací cenou k vaší kontrole. V obchodě již dnes nabízíme více než 10.000 kusů položek, v aukci průměrně přes 4.000 kusů.

Nejzašší termín pro zařazení materiálu do 18. aukce je konec června, do obchodu a příštích aukcí přijímáme materiál průběžně. Děkujeme vám a těšíme se na spolupráci!

Richard Burda


Zpět na novinky