Novinky / Hodnocení Aukce 59 V. Dražanem

Počet zobrazení: 1465

Letošní aukční sezónu zahájila firma Burda Auction 9. a 10. března 2019 mezinárodní sálovou aukcií s pořadovým číslem 59, na které bylo nabídnuto téměř 3.300 položek v souhrnné vyvolávací ceně více než 9,6 mil. Kč. 
Celková prodejnost položek v Aukci 59 činila 77 % a zákazníci dohromady utratili téměř 11,5 milionů Kč.


obr
 
Z nabídnutých téměř 2.000 položek československé provenience byl i tentokrát největší zájem o položky ČSR I., přičemž celá řada dosažených cen byla rekordních. Několik konkrétních příkladů: z emise PČ 1919 se Doplatní 50h velké číslice prodala za 55.000Kč, 4-blok Holubice 5 h modrá s ŘZ 13¾ (Pof.143B) s dolním okrajem a počitadly se vydražil za 119.000Kč, převrácený zkusmý tisk přítisku typu A pro emisi Červený kříž 1920 stál 32.000Kč a např. kompletní I. letecká emise s převrácenými přetisky byla přiklepnuta za 50.000 Kč.

O Protektorát ČaM je dlouhodobý zájem, z nabídnutých 240 losů se jich prodalo více jak 80 %. Nejdražší byly propagační aršíky pro Červený kříž, Pof.Pr A1a v hnědé barvě změnil majitele za 33.000Kč, PrA1b v černé barvě dokonce za 45.000 Kč. Prodejnost u Slovenska 1939-1945 činila 85 %.
Aukce znovu potvrdila, že Československo po roce 1945 je významným segmentem na našem trhu, s dlohodobou prodejnost mezi 80 - 90%. Z nabídnutých 630 položek (!) se jich prodalo téměř 90%. Z dlouhé řady nečekaně vysokých realizovaných cen uvádím Košické aršíky s různými deskovými nebo výrobními vadami,. Exemplář s deskovou vadou „plamen u hodnotové číslice 2" se vydražil za 40.000 Kč, s výrobní vadou „modrá skvrna v helmě u 5 K" za 32.000 Kč. U desetibloků padlo několik rekordů, když např. Jirásek 5Kčs byl přiklepnut za 34.000 Kč a Indián 1,40 Kčs za těžko uvěřitelných 25.000Kč!

Prodejnost u filatelistického materiálu evropských zemí se obvykle pohybuje mezi 60-80%. Z nabídnutých 580 losů se jich tentokrát prodalo více 65 %, největší zájem byl o Německo, a to zejména o jeho bývalé kolonie (prodejnost 85 %). U Rakouska (225 losů) byla prodejnost rovněž velmi dobrých 65%. Z položek zámoří zaujal např 20 Shilling Viktorie z Gold Coast, který stál 83.000 Kč, razítkovaná £10 British Central Afrika byla vydražena za 30.000Kč.
Velmi úspěšně proběhla 1. část rozprodeje čtyř významných sbírek, Zakarpatské Ukrajiny H. Kobelbauera z Rakouska, Pošty v ghettu Terezín F. Hanzla z Německa, Čs. měnové reformy 1953 V. Dražana a Polních pošt F. Procházky. Další části těchto sbírek budou nabídnuty na aukci 60, která je naplánována na 18. května 2019.

Celková prodejnost položek v Aukci 59 činila 77 % a zákazníci dohromady utratili téměř 11,5 milionů Kč.
obr   obr  obr
 Los 2195: 55.000 Kč   2386: 32.000 Kč    2560: 50.000 Kč
obr
 obr
 obr
   
 Los 2317: 119.000Kč  2928: 45.000 Kč  2865: 18.000 Kč   
obr
 obr
 obr
   
Los 1164: 40.000Kč
   Los 1169: 42.000Kč   Los 1499: 35.000Kč   
obr
  obr  obr obr
 
Los 258: 35.000 Kč
  Los 263:50.000 Kč
  Los 846: 83.000 Kč
  Los 1822: 29.000 Kč 
obr
  obr obr
   
 Los 1654: 15.000 Kč  Los 3009: 44.000 Kč  Los 3154: 44.000 Kč   


Zpět na novinky