Písemná aukce 18

Vážení přátelé!
Na sklonku léta se vám dostává do rukou nový katalog 18. písemné aukce, kterou pořádá firma Burda Auction, s.r.o. V minulé aukci jsme nastolili trend větší výběrovosti aukčních položek a v tomto nasměrování pokračujeme i v nové aukci. Přejeme si, aby se do aukční nabídky dostaly takové položky, které mají naději, že se budou skutečně dražit. Obecnější materiál rádi umístíme v našem Internetovém obchodě.

V minulé 17. písemné aukci jsme dosáhli 64,4% úspěšnosti prodeje. Je to sice pokles prodejnosti oproti předchozí aukci, ale důrazem na větší výběrovost materiálu jsme dosáhli nárůstu dosaženého obratu. Celkové snížení prodejnosti bylo způsobeno větším zastoupením historických pohlednic v aukční nabídce. Úspěšnost prodeje v kategorii Pohlednice dosáhla pouze 40 %. Potěšitelná však byla prodejnost v jiných kategoriích. V oboru Filatelie jsme dosáhli prodejnosti téměř 70 %, v Notafilii a Autografech téměř 90 % a tradičně velký zájem byl o sběratelskou literaturu a sbírky a partie (více než 80 %).

Největším úspěchem minulé aukce byl uskutečněný prodej československých leteckých známek I. emise, které byly vyobrazeny na titulní stránce katalogu. Položka č. 604 byla prodána za 50.000Kč, položka č. 605 za 55.000Kč a položka 606 za úctyhodných 112.000Kč. Bohužel, nepodařilo se nám najít kupce pro velkou sbírku pohlednic ve stylu art-deco od Mely Koehler.

17. písemné aukce se zúčastnilo celkem 1.162 aktivních dražitelů a nabízeli jsme materiál od 135 dodavatelů. Dovolte nám na tomto místě poděkovat všem našim dodavatelům! Jsme si velmi dobře vědomi toho, že úspěch naší aukce je dán hlavně kvalitou a zajímavostí dodaného materiálu.

V průběhu 17. aukce navštívilo firemní internetové stránky více než 37.000 návštěvníků z celého světa. Náš vlastní internetový server prošel v den uzávěrky velkou zatěžkávací zkouškou. Webové stránky naší firmy zhlédlo dne 31.5.2007 celkem 1.719 návštěvníků a přitom jsme nezaznamenali žádné technické problémy. Díky téměř neomezenému prostoru na internetu jsme k nabídce 17. aukce vystavili 11.000 vyobrazení. Návštěvníci webu si v mnoha případech mohli prohlédnout přes 100 fotografií k jedné položce (!) a v tomto trendu setrváme i v nové aukci. V minulé aukci jsme spustili plnohodnotnou verzi stránek v angličtině a celou řadu technických zlepšení zejména v navigaci na webu. Tato aukce již běží na vylepšeném softwaru, který do budoucna umožní realizovat naše představy a nápady, které jsou často inspirovány i vašimi věcnými připomínkami, za které vám velmi děkujeme!

V katalogu 18. písemné aukci naleznete celkem 3.802 položek. Je zde 2.393 položek z filatelie, 448 zajímavých pohlednic, množství historicky zajímavých dokumentů a 486 oblíbených sbírek a partií. V nové aukci najdete kupříkladu velmi pěknou nabídku Hradčanských známek, opět mimořádně silně zastoupenou kategorii leteckých známek, SO1920 a dalších emisí. Sběratelské rarity naleznete také v kategorii známek ČSR II, kde se vůbec poprvé v aukci nabízejí ministerská alba se zkusmými tisky známek z let 1953 a 1955. Silně je v aukci zastoupeno Rakousko, Portugalsko, USA a celá řada dalších známkových zemí. Milovníci historie najdou v katalogu dostatek významných historických dokumentů. Množství zajímavých sbírek naleznete v kategorii Sbírky a partie od katalogového čísla 3298. Za zmínku stojí i nejtěžší aukční položka č. 3735 – 12 banánových krabic s pohlednicemi.

Vážení zákazníci! 18. písemná aukce přináší v organizaci dvě výrazné změny oproti minulosti. První změna se týká příjmu příkazů. Dosud jsme umožňovali podání záporných příkazů, tzn. příkazů s nabídkou nižší než vyvolávací cena. Touto možností jsme sice vycházeli vstříc mnoha naším klientům, ale v důsledku to znamenalo velké zdržení při vytváření výsledkové listiny. Od této aukce již nebudeme přijímat záporné nabídky. Předpokládáme, že se tímto urychlí vystavení výsledkové listiny o několik hodin.
Druhou významnou organizační změnou je skutečnost, že na prohlídky do Prahy nepovezeme sbírky a partie. Dlouhodobě jsme statisticky zjišťovali, kolik našich zákazníků v pražské kanceláři tuto službu využívá, a porovnávali s uskutečněným prodejem. Statistika hovoří jasnými čísly. Vynaložený čas, námaha a finanční prostředky na přepravu všech sbírek a partií na prohlídku do Prahy nemá své ekonomické opodstatnění. Prohlídka jednotlivých položek zůstává beze změn, sbírky a partie budou k dispozici pouze na prohlídkách v sídle firmy ve Střelicích u Brna, kam vás co nejsrdečněji zveme!

Vážení zákazníci! Vydražený materiál bude připraven k osobnímu odběru ve Střelicích následující den po vystavení výsledkové listiny. Vydávání materiálu v Praze (včetně vydražených sbírek a partií) proběhne ve středu dne 10.10.2007 od 9 do 18 hodin. V Bratislavě bude vydražený materiál připraven k odběru v pátek dne 12.10.2007 ve zkrácené době od 13 do 15 hodin v prodejně firmy Album, Lazaretská 11. Při osobním odběru si neúčtujeme žádné balné ani poštovné. Osobní odběr je nejrychlejším způsobem distribuce vydraženého materiálu.

Vážení přátelé! Dovolte nám, abychom vás pozvali k návštěvě našeho stánku na 10. mezinárodním veletrhu Sběratel, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích ve dnech 14. až 16. 9. 2007.

Richard Burda a kolektiv

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!