Archiv / Objevená falza


Foto galerie


1920 FALZUM / Pof.151B, Osvobozená republika 20h červená s perforací 13¾; zkoušeno Gilbert a Karásek, posudek Vrba 2019 - padělek perforace ke škodě sběratelů

Foto galerie


1920 FALZUM / Pof.153B, 30h fialová s perforací 13¾ - perforace je padělána; posudek Vrba 2019 - padělek perforace ke škodě sběratelů

Foto galerie


1920 FALZUM / Pof.L3A, I. letecké provizorium 28Kč/1000h fialová, zoubkování 13¾; posudek Vrba 2019 - padělek perforace ke škodě sběratelů

Foto galerie


1939 FALZUM / Alb.Sy.23C(4), Hlinka 50h zelená, vodorovná 4-zn. meziarší, perforace ŘZ 12½ : 10½, kombinace C5 - dolní vodorovná perforace padělána; zkoušeno Šablatura, atest Synek 2020 - PADĚLANÁ PERFORACE KE ŠKODĚ SBĚRATELŮ

Foto galerie


1918 FALZUM / Pof.7H IIp, 15h cihlově červená, ŘZ 13¾ : 10¾, příčkový typ, PADĚLANÁ PERFORACE KE ŠKODĚ SBĚRATELŮ; svěží, posudek Vrba, na zadní straně označeno "padělek"

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Dosažená cena
(bez provize)
A58 2582
Pof.188A VV, Neotypie 50h zelená, celý spodní 10-pás s okraji, DČ A 28/12 26 s P4 a dvojitým úderem perforačního hřebene ve spodním okraji - druhý úder perforačního hřebene proveden dodatečně - FALZUM; vyreklamováno

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Dosažená cena
(bez provize)
Aukce 57 1546 300 400
1942 FALZUM padělek připouštěcí zn. skupiny A ve svislém 12-bloku s okraji; označeno

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Dosažená cena
(bez provize)
Aukce 57 1342 500
1919 FALZUM spěšných svislých 2-zn. meziarší Pof.S1-S2Ms(2) ke škodě sběratelů, obě označeny Padělek; pro studijní účely

Foto galerie


1918 FALZUM Pof.PP1, Znak 10k modrá s přetiskem "Češskja počta", HZ 14¼ : 14¾, padělek přetisku ke škodě sběratelů, vzadu označeno značkou "PADĚLEK"; ze staré sbírky pro studijní účely

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Dosažená cena
(bez provize)
Aukce 55 3124
PADĚLKY Sy.2, 3, 16, 19a, 21 a 22, sestava 6ks čsl. známek s falešnými přetisky; pro studijní účely, všechny označeny FALZUM

Foto galerie


1920 4-blok neupotřebených známek: I. letecká emise z roku 1920, hodnota 28Kč/1000h fialová, s řádkovým zoubkováním 13 ¾, katalog Pofis L3A. Jedná o „celkový" padělek! Padělané jsou jak hradčanské známky 1000h a jejich řádkové zoubkování, tak i knihtiskový přetisk 28 Kč v zelené barvě - posudek Vrba

Foto galerie


1940 REPRINT - Mi.Bl.5, aršík Pro Patria, text pod známkami "Faux"; odlišný odstín papíru

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Dosažená cena
(bez provize)
Aukce 54 543 20000 0
1919 FALZUM: známka Spěšná trojúhelník 5h zelená je dodatečně dolepena na dopis, původní razítko je i pod známkou a domalováno na známku - VYREKLAMOVÁNO

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Dosažená cena
(bez provize)
Aukce 54 541 4000 0
1919 FALZUM - známka Znak 1K s černým přetiskem je dodatečně dolepena a razítko je domalováno - VYREKLAMOVÁNO

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Dosažená cena
(bez provize)
Aukce 54 942 800 1000
1918 ŠVANDOVY PADĚLKY hodnoty 20h karmínová a 30h fialová ve 4-blocích, vzadu označeny FALZUM; pro studijní účely, každý 4-blok s těžkou nálepkou

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Dosažená cena
(bez provize)
Aukce 54 546 30000 0
1919 FALZUM - známka Parlament 10K je na dopis dodatečně přilepena, razítko je domalováno - VYREKLAMOVÁNO

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Dosažená cena
(bez provize)
Aukce 54 545 10000 0
1919 FALZUM - známky jsou dolepeny namísto jiných známek a razítka jsou domalována, značka Mrňák je falzum, navíc manipulováno se známkou 30h - viz katalog výstavy PRAGA 88 kde je celistvost vyobrazena - VYREKLAMOVÁNO

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Dosažená cena
(bez provize)
Aukce 53 0 0
1919 FALZUM / Pof.48aI, Znak 2K tmavě modrá, úzký formát; atest Karásek, zk. Mahr - FALZUM PŘETISKU - atest Vrba označující tuto známku jako "Falzum"

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Dosažená cena
(bez provize)
Aukce 53 1722 80000 0
1918 FALZUM - padělek ke škodě sběratelů - dodatečně vyhotovená svislá perforace - atest Vrba označující tento 4-blok jako falzum - VYREKLAMOVÁNO

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Dosažená cena
(bez provize)
Aukce 54 542 50000 0
1919 FALZUM - známka Znak 2K tmavě modrá má falešný přetisk, jsou na ni otisky dvou razítek různých průměrů, známka je navíc dodatečně dolepena na obálku místo jiné známky - VYREKLAMOVÁNO

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Dosažená cena
(bez provize)
Aukce 53 1738 80000 0
1918 FALZUM - na základě dodatečně získaných poznatků jsou meziarší na celistvosti pravá, avšak otisky denního razítka PRAHA 1/4a jsou padělané a celistvost je tedy dodatečným výrobkem ke škodě sběratelů - ATEST VRBA OZNAČUJÍCÍ CELISTVOST JAKO FALZUM - viz článek: https://www.burda-auction.com/cz/sberatelstvi/odborne-clanky/show/215/padelane-denni-razitko-praha-1-4a/

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Dosažená cena
(bez provize)
52 1340 8000 11000
1939 FALZUM / Alb.23MC(2), Hlinka 50h zelená, 2-zn. vodorovné meziarší, smíšené zoubkování C5 - dolní vodorovná perforace 10½ padělána; zkoušeno Šablatura, atest Synek 2018 - PADĚLANÁ PERFORACE KE ŠKODĚ SBĚRATELŮ - položka vyreklamována

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Dosažená cena
(bez provize)
Aukce 51 2848 1000 1900
1918 FALZUM skautských zn. s přetiskem "Příjezd/ presidenta/ Masaryka.", obě hodnoty; označeno "Padělek"

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Dosažená cena
(bez provize)
51 3224 9000 19000
1939 FALZUM / Alb.23M C(4), Hlinka 50h zelená, 4-zn. vodorovné meziarší, ŘZ 12½ : 10½, kombinace C2 - dolní perforace 10½ padělána; zkoušeno Šablatura, atest Synek 2018 - PADĚLANÁ PERFORACE KE ŠKODĚ SBĚRATELŮ, položka vyreklamována

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Dosažená cena
(bez provize)
Aukce 50 2340 500 1500
1927 FALZUM Výpotřební OR, padělek chybotisku Pof.DL49AX, 50/50h červená, staré dobové falzum ke škodě sběratelů; pro studijní účely, na zadní straně označeno PADĚLEK

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Dosažená cena
(bez provize)
Aukce 49 3088 300 1700
1968 FALZUM známkových sešitků ZS1 a ZS2, označeno padělek, vhodné jako srovnávací materiál

Foto galerie


1920 Pof.SO4, 10h zelená, FALZUM PŘETISKU; zk. Stupka

Foto galerie


1920 Pof.SO24VV, TGM 500h šedá s výraznou VV - barevná tečka v rámu oválu, FALZUM PŘETISKU

Foto galerie


ČaM Předběžné celistvosti celkové falzum celistvosti vyfrankované známkou 1Kč z aršíku PRAGA 38, Pof.343, znehodnoceno nádražním znárodněným (odstraněný text v němčině) razítkem Neratovice 11.X.39 zcizeným po roce 1945

Foto galerie


Alfons Mucha, ex libris Dr. J. Scheiner novodobá kopie ke škodě sběratelů provedená barevnou tiskárnou na opticky zjasněném (OZ) papíře

Foto galerie


Celkový padělek ke škodě sběratelů
Padělek z tzv. "malenovicko-holešovské" dílny. Tyto jsou nabízeny na všeobecných burzách za výhodné ceny zákazníkům, kteří pak v dobré víře nabízejí takto získaný materiál do aukce.
Nejčastěji se pro výrobu padělku zvolí přechodná období naší republiky. Padělky jsou vyrobeny zdařile a na první pohled vše odpovídá.

Základní charakteristika padělků
Padělky mají mnoho společných rysů. Používají se pravé známky, staré obálky a vyrobená razítka. Používají se pouze nižší frankatury a nikdy se jako podklad nepoužívají pohlednice nebo firemní celistvosti. Jsou hůře dostupné v čistém stavu a mají další identifikační znaky své doby, které ztěžují padělání. Neobjevují se kupříkladu R a Ex celistvosti pro nedostatek dobových nálepek.

Regionální aspekty
Razítko
Razítko pošty Vizovice tohoto typu s rozlišovacím písmenem "a" se používalo jen k razítkování peněžních složenek, poukázek a poštovních průvodek. Pro běžnou poštu se používala razítka s rozlišovacími písmeny "b" a "c".

Vložená datumovka
Je jiná než u originálu. Římská II. je užší, číslice 9 má jiné provedení. Razítko v dvojjazyčném provedení už nemohlo být v tomto období použito, protože Vizovice, jako čistě moravská pošta, měla již všechny typy razítek znárodněna.

Písmo
Je téměř totožné či podobné jako na dříve zadržených padělcích.

Frankatura
Zajímavá kombinace obyčejných známek, ale špatná hodnota. U listovních zásilek do ciziny je v I. tarifním období 0,25K. Proto padělatel vlepil známky s hodnotou 0,20K a správně pak "doplatil" 5+5=10h. Padělatel si však v poštovním sazebníku zřejmě nevšiml poznámky pod čarou, kde je uvedeno, že do Rakouska platily až do 14.3.1920 tuzemské poštovní sazby, tzn. 0,20K. Nemohlo se tedy doplácet!

Foto galerie


ČSR I. SO1920 padělek přetisku SO 1920 (neostrý tisk, neodpovídající tvar i velikost písmen) na známce 25h Hradčany (Pof.SO8A) použitý na správně frankované celistvosti zaslané v místě, DR Moravská Ostrava 1/ 28.III.20/ 3f

Foto galerie


NSR Mi.139-40, novotisky známek bez průsvitky, pod obrazem známky vlevo vytištěno "FAUX", papír nažloutlý

Foto galerie


ČaM Pamětní razítka 1941 celkový padělek razítka Zlín/ Untergau 490 Sommerlager Burgberg, Pof.PR73, razítko na celině, mnohé znaky číslic a písmen neodpovídají originálu

Foto galerie


Falzum znalecké značky GILBERT ve fialové barvě, tvar písmen ani barva neodpovídá žádné z používaných značek pana Gilberta, použito na celistvosti

Foto galerie


ČaM - PDR1 výstřižek s padělaným denním razítkem v zelené barvě Neuenburg a.d.Elbe - Nymburk/ 4.10.40-10. Padělek vykazuje oproti pravému otisku několik odchylek, zjistitelných při silném zvětšení a přesném měření. Padělky tohoto typu se vyskytly před několika lety na pražské burze. Ačkoliv naše firma neprovádí znalecká ověření, disponuje však dostatečným srovnávacím materiálem pro posouzení tohoto razítka.

Foto galerie


Padělek zcela primitivní, leč stále se prodávající.

Foto galerie


ČSR I./ Skautské Pof.SK3 a SK4, padělky přetisku Příjezd presidenta Masaryka, pravost známek (před paděláním přetisku) ověřena Ša., určeno pro srovnávací účely, dobrý stav

Foto galerie


ČSR I./ PČ 1919 Pof.89 1f Turul, poměrně nebezpečný padělek, označeno "Gilbert" jako pravá známka, ke studijním účelům

Foto galerie


ČSR II./ DOPLATNÉ příklad často se vyskytujících falz doplatků, původní místo dodání Prostějov v adrese neodborně vydřeno a přepsáno na Košice, dolepeno neuskutečněným doplatným a orazítkováno.

Foto galerie


ČaM R dopis se smíšenou frankaturou čsl. zn. Znak 20h a přetiskové zn. Pof.17, DR PRAHA 1/ 13.XI.39, vzadu přích. PRAHA 28/ 16.XI.39, bezvadný kus, zk.Gi.
Jedná se o padělek, R-nálepka ani tarif není z roku 1939 ale až z roku 1940 !

Foto galerie


KT TEREZÍN osobní list s fotografií na jméno Anna Novak (* 1919) s razítkem Die Judische Selbstverwaltung; otřepené okraje

Foto galerie


KT TEREZÍN osobní list s fotografií a otiskem prstu na jméno Jan Brych (* 1912) s razítkem Die Judische Selbstverwaltung; otřepené okraje, odřená fotografie

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Dosažená cena
(bez provize)
obchod 89093 241 241
ČaM původní popis: protektorátní lístek vyfr. čs. zn. Pof.351, PR Praha 1/ Prag 1/ 50. narozeniny vůdce/ 20.IV.139, filatelistický suvenýr
- padělek ke škodě sběratelů, známka po platnosti, razítko s česko-německým textem nebylo nikdy v provozu

Foto galerie


PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA / ČaM ZLIN 1 - ZLÍN 1, Untergau 490 Sommerlager Burgberg
Další mizerný padělek razítka.