Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           

Aukce 48 / Ostatní sběratelské obory

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
  Upřesněte podkategorii
  Nastavení zobrazení
   Řazení:    |   Počet zobrazených položek:    |   Typ zobrazení: 
  Zobrazení položek    [1-33 z 33]
Aukční čísloFotoJakPopisVyvolávací cenaRealizovaná cena
1134
Tip
176638 / 1134 - Ostatní sběratelské obory / Akcie, obligace, šeky
Jakost
F:2
U:A3s|
1851 HABSBURSKÁ MONARCHIE/ MARKRABSTVÍ MORAVSKÉ dlužní úpis v příčině vyvazení pozemností markrabství Moravského na 1000Fl. konvenční měny s 5% úrokem, Matylda hraběnka Dubská; pouze jeden svislý přehyb, jinak výborný stav, velmi pěkná kaligrafie, zajímavé
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Akcie, obligace, šeky, U:A3s|
1 500 
🔒 Pouze po přihlášení
1135
178066 / 1135 - Ostatní sběratelské obory / Akcie, obligace, šeky
Jakost
F:2
U:A3s|
1871 RAKOUSKO-UHERSKO Akcie společné továrny na cukr v Kouřimi, akcie na 200 zlatých, bez talonů; velmi dobrý stav
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Akcie, obligace, šeky, U:A3s|
1 500 
🔒 Pouze po přihlášení
1136
178474 / 1136 - Ostatní sběratelské obory / Akcie, obligace, šeky
Jakost
F:1
U:A3s|
1921-23 RAKOUSKO sestava 2ks akcií špediterské firmy CARO & JELINEK z Vídně, 1x hodnoty 200K z roku 1921 a 1x hodnoty 2.500K z roku 1923, zde i s talony, vylepeny čs. kolky hodnoty 30h a 80h; pouze lehké přehyby
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Akcie, obligace, šeky, U:A3s|
600 
🔒 Pouze po přihlášení
1137
178464 / 1137 - Ostatní sběratelské obory / Akcie, obligace, šeky
Jakost
F:1
U:A3s|
1924-42 Podílový list na 50Kč Občanské záložny v Král. Vinohradech 1929 + Podílní list v hodnotě 500Kč družstva pro stavbu Úřednických domů v Praze + Legitimace s přípisem na Valnou hromadu Národní banky Česko - slovenska v roce 1939 + Podílový list na 500K tiskařské firmy NOVINA v Praze z roku 1942 (přehyby)
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Akcie, obligace, šeky, U:A3s|
900 
🔒 Pouze po přihlášení
1138
178477 / 1138 - Ostatní sběratelské obory / Akcie, obligace, šeky
Jakost
F:1
U:A3s|
1926-43 NĚMECKO sestava 4ks dluhopisů města Berlína, 3ks z roku 1926, hodnoty 100, 500 a 1000RM a 1ks z roku 1943, hodnota 1.000RM; pouze lehké přehyby
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Akcie, obligace, šeky, U:A3s|
600 
🔒 Pouze po přihlášení
1139
178478 / 1139 - Ostatní sběratelské obory / Akcie, obligace, šeky
Jakost
F:1
U:A3s|
1932-33 NĚMECKO sestava 4ks akcií, z toho 2ks z roku 1932 Berliner Holz - Kontor AG hodnoty 100RM a Berliner Maschinenbau AG hodnoty 1.000RM, dále 2ks z roku 1933 Mannsfeld AG Eisleben hodnoty 100RM a Philipp Holzmann AG Frankfurth a.M. hodnoty 100RM; část i bez přehybů
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Akcie, obligace, šeky, U:A3s|
600 
🔒 Pouze po přihlášení
1140
170619 / 1140 - Ostatní sběratelské obory / Losy
Jakost
F:2
U:A5
1890 RAKOUSKO-UHERSKO/ los Pražské výstavy o 100.000Zl. a 50.000Zl, vydáno k Zemské výstavě v Praze v roce 1891, dvojjazyčně; křížem přeloženo, jinak dobrý stav, zajímavé
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Losy, U:A5
300 
🔒 Pouze po přihlášení
1141
170613 / 1141 - Ostatní sběratelské obory / Losy
Jakost
F:2
U:A5
1924 ČSR I./ II. věcná loterie Spolku invalidů československých legií v Praze, cena 3Kč; luxusní kvalita
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Losy, U:A5
900 
🔒 Pouze po přihlášení
1142
170614 / 1142 - Ostatní sběratelské obory / Losy
Jakost
F:2
U:A5
1924 ČSR I./ věcná loterie Kruhu starodružíníků, cena 5Kč; luxusní kvalita
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Losy, U:A5
900 
🔒 Pouze po přihlášení
1143
170616 / 1143 - Ostatní sběratelské obory / Losy
Jakost
F:2
U:A5
1929 ČSR I./ věcná loterie Masarykova četnického vzdělávacího a podpůrného fondu v Praze, cena 3Kč; výborná kvalita
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Losy, U:A5
1 300 
🔒 Pouze po přihlášení
1144
170620 / 1144 - Ostatní sběratelské obory / Losy
Jakost
F:1
U:A5
1937 ČSR I./ sestava 3ks losů Věcné loterie domu milosrdenství "Vincentinum" v Břevnově, cena 3Kč, různá čísla; výborný stav
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Losy, U:A5
500 
🔒 Pouze po přihlášení
1145
170622 / 1145 - Ostatní sběratelské obory / Losy
Jakost
F:2
U:A4
1948-51 ČSR II./ sestava 2ks losů: Státní dobročinná loterie ve prospěch Červeného kříže, cena 10Kčs, svisle přeloženo + Štátna dobročinná loteria ve prospech družín mládeže, cena 10Kčs, výborný stav; zajímavé
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Losy, U:A4
500 
🔒 Pouze po přihlášení
1168
178502 / 1168 - Ostatní sběratelské obory / Firemní účty a dopisy
Jakost
F:1
U:A4
1902 VYSTĚHOVALECTVÍ SLOVÁKŮ DO USA M. Kacsmar - Railroad and Steamship Ticket Agent, dopis na hlavičkovém papíru agenta oranizujícího přepravu vystěhovalců ze Slovenska
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Firemní účty a dopisy, U:A4
500 
🔒 Pouze po přihlášení
1291
178458 / 1291 - Ostatní sběratelské obory / Legitimace
Jakost
F:2
U:A4
1919 Cestovní list republiky Československé, vydáno v Poděbradech, včetně podobizny majitele, vylepen 6-blok čs. kolkových zn. 50h; přehyby, větší formát A4
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Legitimace, U:A4
500 
🔒 Pouze po přihlášení
1292
178492 / 1292 - Ostatní sběratelské obory / Legitimace
Jakost
F:2
U:A5
1923 RAKOUSKO cestovní pas vydaný ve Vídni v roce 1923, vylepeny rakouské inflační kolky hodnoty 2.000K z roku 1922 a 1.000K z roku 1920 + razítko Gebühr 5.000K; bez poškození
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Legitimace, U:A5
600 
🔒 Pouze po přihlášení
1293
178707 / 1293 - Ostatní sběratelské obory / Legitimace
Jakost
F:3
U:A5
1935-45 INTERBRIGÁDY / ČS. ARMÁDA VE VELKÉ BRITÁNII / konvolut legitimací a dalších dokumentů od stejné osoby (Josef Svitáček): 1x legitimace interbrigadisty včetně výplatní knížky, různá razítka, horší stav + vojenská knížka Soldier´s Service and Pay Book, Tankový prapor / 1st Czechoslovak Army Regt., dále cestovní pas atd.; neobvyklé, KVP, velmi zajímavé
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Legitimace, U:A5
1 500 
🔒 Pouze po přihlášení
1294
178703 / 1294 - Ostatní sběratelské obory / Legitimace
Jakost
F:2
U:A5
1939 DIE DEUTSCHE ARBEITSFRONT - JAHRES SPORTKARTE - legitimace sportovního spolku "Kraft durch Freude" se svastikou + od stejné osoby "výkonnostní průkaz účastníka kurzu lyžování"; velmi dobrý stav, zajímavé
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Legitimace, U:A5
600 
🔒 Pouze po přihlášení
1295
Tip
176627 / 1295 - Ostatní sběratelské obory / Legitimace
Jakost
F:27
U:Z
1800-1940 [SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ - TOVARYŠSKÉ A VÝUČNÍ LISTY / DOMOVSKÉ LISTY rozsáhlá sbírka ex. Kořínek, obsahuje množství tovaryšských a výučních listů, domovské listy, propouštěcí listy, několik pojišťovacích smluv apod.; zajímavé kaligrafické zpracování, část s kolky různých emisí, dále např. povyšovací dekret s podpisem ministra obrany Machníka, rozrod a vývod T.G. Masaryka a další zajímavosti; v podobném rozsahu ojedinělé, vše uloženo ve dvou složkách A3 + 1x A4, zajímavá nabídka
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Legitimace, U:Z
3 000 
🔒 Pouze po přihlášení
1336
174102 / 1336 - Ostatní sběratelské obory / Fotografie
Jakost
F:2
U:A5
1900? ČESKÉ KVARTETO - Karel Hoffmann, Hanuš Wihan, Oskar Nedbal a Josef Suk; kabinetní fotografie, v tomto složení vystupovalo kvarteto v letech 1894-1906!; velmi zajímavé a vzácné, zachovalý stav
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Fotografie, U:A5
1 500 
🔒 Pouze po přihlášení
1337
178412 / 1337 - Ostatní sběratelské obory / Fotografie
Jakost
F:2
U:A5
1880 KOLLÁR Ján (1793 - 1852) básník, jazykovědec, historik a evangelický kněz slovenského původu, významná osobnost českého a slovenského národního obrození, kabinetní fotografie, reprodukce kresby, vydal Rafaelův ateliér v Brně
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Fotografie, U:A5
500 
🔒 Pouze po přihlášení
1338
178462 / 1338 - Ostatní sběratelské obory / Reklamní katalogy
Jakost
F:2
U:A4
1946 Ant. Petrof - Hradec Králové, reklamní brožura na piana Junior s přiloženým hlavičkovým dopisem a vlastnoručním podpisem majitele firmy Antonína Petrofa; bez poškození
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Reklamní katalogy, U:A4
500 
🔒 Pouze po přihlášení
1339
174191 / 1339 - Ostatní sběratelské obory / Grafika, umění
Jakost
F:1
U:A3s|
1924-30 ČAPEK Josef (1887-1945), sestava 8 grafik titulních stran knih (2x oboustranný dvoulist 31x23cm), mj. knihy K. Čapek: Krakatit, II. vydání; Anglické listy, II. vydání; Italské listy atd., dále např. E. Vachek: Pán světa atd.; zajímavé, velmi dobrý stav
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Grafika, umění, U:A3s|
1 500 
🔒 Pouze po přihlášení
1340
170679 / 1340 - Ostatní sběratelské obory / Grafika, umění
Jakost
F:8
U:X
1940-50 MLADÉ PROUDY - 5ks původních grafik českých umělců: Lev Šimák, M. Salcman, V.V. Novák, J. Želibský, B. Hoffstädter; celkem 5 grafických listů, všechny signovány tužkou, paspartovány, vloženy v originálním papírovém přebalu, vložen úvodní text Z. Kotíkové; vynikající stav, zajímavá nabídka
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Grafika, umění, U:X
2 000 
🔒 Pouze po přihlášení
1341
172285 / 1341 - Ostatní sběratelské obory / Grafika, umění
Jakost
F:3
U:A0
1921-50 sestava 5 grafických listů, mj.: Augustin Němejc (1861-1938), Antonín Homolka /1909-1964), František Bílek (1872-1941) atd. + grafický list Josefa Mánese: Náčrt závěrné kresby k Záboji a Slavoji, neotypie 1921; zajímavé
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Grafika, umění, U:A0
1 000 
🔒 Pouze po přihlášení
1342
178084 / 1342 - Ostatní sběratelské obory / Grafika, umění
Jakost
F:6
U:Z
1878 RAKOUSKÉ ZEMĚ/ TYROLSKO, VORARLBERG sestava 11ks grafických listů, různá vyobrazení obyvatel, chromolitografie, autor G. Leutzsch; celkově zachovalý stav, zajímavé
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Grafika, umění, U:Z
2 000 
🔒 Pouze po přihlášení
1343
178096 / 1343 - Ostatní sběratelské obory / Zápalkové nálepky
Jakost
F:13
U:Z
1900-1980 [SBÍRKY] zajímavá sbírka zápalkových nálepek volně na cca 100 listech, různé místní motivy, krajinky, flóra, fauna apod.; u nás neobvyklé
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Zápalkové nálepky, U:Z
1 000 
🔒 Pouze po přihlášení
1344
178694 / 1344 - Ostatní sběratelské obory / Blahopřání a plesové pozvánky
Jakost
F:2
U:A5
1908 RAKOUSKO-UHERSKO blahopřejná Jubilejní kartička FJ I. 1848-1908, včetně původní obálky; velmi dobrý stav, zajímavé
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Blahopřání a plesové pozvánky, U:A5
500 
🔒 Pouze po přihlášení
1345
176850 / 1345 - Ostatní sběratelské obory / Mapy, plány, turistické průvodce
Jakost
F:2
U:A5
1910 ČESKÉ ZEMĚ Cestovní mapa království Českého - Kingdom of Bohemia, vydaná v USA, tiráž - kreslil a ryl J.E. Wagner v Praze, doplněno firemní reklamou; skládaná v původních deskách, protržení v přehybech
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Mapy, plány, turistické průvodce, U:A5
400 
🔒 Pouze po přihlášení
1346
177551 / 1346 - Ostatní sběratelské obory / Mapy, plány, turistické průvodce
Jakost
F:2
U:O4
1935 RAKOUSKO - automapa Rakouska firmy Shell, s uvedením benzínových pump v nejvýznamnějších rakouských městech; rozměr 93x48cm, zachovalý stav, zajímavé
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Mapy, plány, turistické průvodce, U:O4
250 
🔒 Pouze po přihlášení
1347
Tip
177358 / 1347 - Ostatní sběratelské obory / Knihy, časopisy
Jakost
F:9
U:Z
1907 ATLAS MINERÁLŮ, A. Bernard, Praha, vydání 1907, obsahuje 26 nádherných tabulí s 396 kolorovanými obrazy nerostů, původní celoplátěná zdobená vazba, celkově velmi dobrý a zachovalý stav, mimořádná nabídka!
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Knihy, časopisy, U:Z
4 000 
🔒 Pouze po přihlášení
1348
174199 / 1348 - Ostatní sběratelské obory
Jakost
F:2
U:A3v–
1890? propagační skládačka (lampión) s vyobrazením významných historických a kulturních osobností českých dějin: Žižka, Hus, Jungmann, Komenský, Borovský, Neruda, Palacký, Rieger; přeložení, nepatrná natržení a skvrnky, velmi zajímavé
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory, U:A3v–
800 
🔒 Pouze po přihlášení
1349
178417 / 1349 - Ostatní sběratelské obory / Další sběratelské obory
Jakost
F:2
U:A5
1939-46 PROTIŽIDOVSKÁ PROPAGANDA válečná nálepka "Židi ven!" a poválečný leták "Češi - kupujte jen u židů!", bez poškození
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory / Další sběratelské obory, U:A5
600 
🔒 Pouze po přihlášení
1350
178409 / 1350 - Ostatní sběratelské obory
Jakost
F:2
U:A5
1936 ZOH Garmisch - Partenkirchen 1936, vstupenka do zimního stadionu vydaná pro čs. tiskovou kancelář na 13.2.36; bez poškození, ojedinělé
Zařazeno : Ostatní sběratelské obory, U:A5
700 
🔒 Pouze po přihlášeníPoslední aktualizace:
14.12.2018 09:00
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::