Aukce 64 / Autogramy, rukopisy

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
2276
13 000 
Tip
222550 - 1790 JOSEF II. (1741–1790), císař římský, král česk
Jakost
1790 JOSEF II. (1741–1790), císař římský, král český a uherský, syn Marie Terezie, vládl v letech 1780-1790; vlastnoruční podpis "Joseph" na listě adresovaném na hraběte Josefa Brigida von Bresowitz (1733-1817), dáno ve Vídni 16. ledna 1790 (Josef II. zemřel 20. února 1790 ve Vídni); pěkný zachovalý stav, profesionálně adjustováno na exponátovém listě, podpisy císaře Josefa II. jsou vzácné a hledané!
Vyvolávací cena: 13 000  +0,0 %
U:A3v–
Vydraženo za: 13 000 Kč
2277
900 
222524 - 1980? ADAMEC Ladislav (1926-2007),  československý politik
+1
Jakost
1980? ADAMEC Ladislav (1926-2007), československý politik, předseda vlády + ŠTROUGAL Lubomír (1924-), československý ministr zemědělství a ministr vnitra, předseda vlády; podpisy na lístcích
Vyvolávací cena: 700  +28,6 %
U:A5
Vydraženo za: 900 Kč
2278
---- Kč
Tip
223472 - 1910 BADEN-POWELL Generál Robert (1857-1941), hrdina búrsk
+1
Jakost
1910 BADEN-POWELL Generál Robert (1857-1941), hrdina búrské války, zakladatel Skautského hnutí; vlastnoruční podpis "Robert Baden-Powell / Chief Scout" na fotografii 140/190; bezvadně zachovalé, mimořádná nabídka autografu této světově významné osobnosti!
Vyvolávací cena: 15 000 
U:A4
Vráceno
2279
3 600 
Tip
219718 - 1939 BENEŠ Edvard (1884–1948), 2. československý prezid
+1
Jakost
1939 BENEŠ Edvard (1884–1948), 2. československý prezident, ministr zahraničí a BENEŠOVÁ Hana (1885–1974), manželka prezidenta Edvarda Beneše, strojopisně psaná kartička s poděkováním a přáním k novému roku s vlastnoručními podpisy s dopsaným datem Londýn leden 1939, včetně vyfrankované obálky se SR PUTNEY 2.Feb. 1939; zachovalé, obálka s přehybem a patinou
Vyvolávací cena: 1 500  +140,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 600 Kč
2280
4 500 
Tip
222523 - 1908 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a mi
+1
Jakost
1908 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a ministr zahraničí; vlastnoručně francouzsky psaný víceřádkový text na pohlednici psaný adresovaný na svou budoucí manželku Hanu Vlčkovou, s kterou se seznámil při studiích v Paříži; mimořádně zajímavý kontext, rukopisy z raného období života E. Beneše jsou velmi vzácné, bezvadný stav
Vyvolávací cena: 3 000  +50,0 %
U:A5
Vydraženo za: 4 500 Kč
2281
2 200 
Tip
222344 -  BERAN Josef kardinál (1888-1969), arcibiskup pražský a p
+1
Jakost
BERAN Josef kardinál (1888-1969), arcibiskup pražský a primas český v letech 1946–1969, politický vězeň nacismu a komunismu, vlastnoruční podpis s poděkováním za blahopřání; vzácné a hledané
Vyvolávací cena: 2 000  +10,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 200 Kč
2282
---- Kč
Tip
222527 - 1947 CLEMENTIS Vladimír (1902-1952), československý polit
Jakost
1947 CLEMENTIS Vladimír (1902-1952), československý politik, ministr zahraničí, v roce 1952 popraven v rámci procesu s Rudolfem Slánským, vlastnoruční podpis na hlavičkovém papíru Ministerstva zahraničních věcí; pěkný stav, vzácné
Vyvolávací cena: 2 600 
U:A4
Vráceno
2283
800 
222526 - 1970? ČERNÍK Oldřich (1921–1994), komunistický funkcio
+1
Jakost
1970? ČERNÍK Oldřich (1921–1994), komunistický funkcionář, československý premiér v letech 1968–1970; čb fotografie s podpisem; bezvadné
Vyvolávací cena: 800  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 800 Kč
2284
1 600 
222528 - 1970? DUBČEK Alexander (1921-1992), československý a slov
+1
Jakost
1970? DUBČEK Alexander (1921-1992), československý a slovenský politik, generální tajemník ÚV KSČ; čb fotografie s podpisem
Vyvolávací cena: 800  +100,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 600 Kč
2285
1 100 
222342 - 1970? DUBČEK Alexander (1921-1992), československý a slov
Jakost
1970? DUBČEK Alexander (1921-1992), československý a slovenský politik, generální tajemník ÚV KSČ; lístek s vlastnoručním podpisem + faksimile čb fotografie
Vyvolávací cena: 600  +83,3 %
U:A5
Vydraženo za: 1 100 Kč
2286
---- Kč
Tip
222529 - 1956 FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda čsl. vlád
Jakost
1956 FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda čsl. vlády 1945-1946, velvyslanec v SSSR, komunistický politik, předseda ČSD; vlastnoručně psané věnování s podpisem; bezvadný stav
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5
Vráceno
2287
10 000 
Tip
222530 - 1951 GOTTWALD Klement (1896–1953), československý komuni
Jakost
1951 GOTTWALD Klement (1896–1953), československý komunistický politik a prezident, vlastnoruční podpis na dopise s hlavičkou President Československé republiky, spolupodpis Viliama Širokého (1902-1971), ministra zahraničí a pozdějšího předsedy vlády; bezvadný stav, velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 5 000  +100,0 %
U:A4
Vydraženo za: 10 000 Kč
2288
600 
223629 - 1946 HÁLA František (1893-1952), ministr pošt 1945 a pře
Jakost
1946 HÁLA František (1893-1952), ministr pošt 1945 a přední politik Československé strany lidové, vlasní podpis na hlavičkovém dopisním papíru "Ministr pošt", adresovaném K. Gottwaldovi; pouze přehyby
Vyvolávací cena: 600  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 600 Kč
2289
1 200 
222343 -  HAVEL Václav (1936-2011), československý a český prezi
Jakost
HAVEL Václav (1936-2011), československý a český prezident, podpis na lístku, doplněno o tištěnou fotografii s faksimilí podpisu
Vyvolávací cena: 600  +100,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 200 Kč
2290
50 000 
Tip
222552 - 1942 HEYDRICH Reinhard (1904-1942), v letech 1941–1942 zas
+3
Jakost
1942 HEYDRICH Reinhard (1904-1942), v letech 1941–1942 zastupující říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava, SS-Obergruppenführer atd., vlastnoruční podpis (!) na úředním strojopisném dopise adresovaném na ministra dopravy Kamenického s hlavičkou "Der Reichsprotektor in Böhmen un Mähren", datace 22. května 1942 (!!) - 5 dní před atentátem, včetně původní dopisní obálky; mimořádně vzácné, na našem trhu naprosto ojedinělý výskyt!
Vyvolávací cena: 15 000  +233,3 %
U:A4
Vydraženo za: 50 000 Kč
2291
8 500 
Tip
222531 - 1936 HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, vlastnor
+1
Jakost
1936 HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, vlastnoručně psaný 10-řádkový text s celým podpisem s datací 24. XII.1936; pěkný stav, velmi vzácné a hledané!
Vyvolávací cena: 7 000  +21,4 %
U:A4
Vydraženo za: 8 500 Kč
2292
5 500 
Tip
222532 - 1984 HUSÁK Gustáv (1913–1991), československý komunist
+2
Jakost
1984 HUSÁK Gustáv (1913–1991), československý komunistický politik, prezident, představitel tzv. normalizace, strojopisné blahopřání s celým podpisem, na ručním papíru s hlavičkou Generálny tajomník ÚV KSČ; včetně obálky a čb fotografie, výjimečné a dekorativní!
Vyvolávací cena: 3 000  +83,3 %
U:A4
Vydraženo za: 5 500 Kč
2293
800 
222533 - 1985? JAKEŠ Milouš (1922-2020), český komunistický poli
+1
Jakost
1985? JAKEŠ Milouš (1922-2020), český komunistický politik, čb fotografie s vlastnoručním podpisem a věnováním; bezvadné
Vyvolávací cena: 700  +14,3 %
U:A5
Vydraženo za: 800 Kč
2294
700 
222341 - 1934 KLOFÁČ Václav Jaroslav (1868–1942), český politi
+2
Jakost
1934 KLOFÁČ Václav Jaroslav (1868–1942), český politik, předseda Národní strany socialistické, místopředseda senátu, novinář; vlastnoruční podpis na úředním strojopisném dopise s hlavičkou Místopředseda senátu, doplněno o čb portrétní fotografii
Vyvolávací cena: 600  +16,7 %
U:A5
Vydraženo za: 700 Kč
2295
2 200 
Tip
222537 - 1945 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, mi
Jakost
1945 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, ministr zahraničí, vlastnoruční podpis na listě jako ministr zahraničí, v New Yorku 1945; stopy po sponce, zajímavé a hledané
Vyvolávací cena: 1 500  +46,7 %
U:A4
Vydraženo za: 2 200 Kč
2296
5 000 
Tip
222538 - 1906 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první českosl
+1
Jakost
1906 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, 9-řádkový vlastnoručně psaný text s podpisem na pohlednici zaslané do tiskárny ve Vodičkově ulici v Praze - text ohledně knižních korektur; rukopisy TGM z období před rokem 1918 jsou velmi vzácné, ojedinělá nabídka!
Vyvolávací cena: 3 400  +47,1 %
U:A5
Vydraženo za: 5 000 Kč
2297
---- Kč
Tip
213648 - 1946 NEJEDLÝ Zdeněk (1878–1962), český historik a poli
+1
Jakost/Jakost
1946 NEJEDLÝ Zdeněk (1878–1962), český historik a politik, ministr školství a práce; vlastnoruční podpis na děkovné kartě s portrétem; zachovalé, včetně obálky
Vyvolávací cena: 500 
U:A5
Vráceno
2298
900 
222358 - 1931 PREISS Jaroslav (1870-1946), významný československ
+1
Jakost
1931 PREISS Jaroslav (1870-1946), významný československý prvorepublikový bankéř, národohospodář, ředitel Živnostenské banky, politik mladočeské strany a poslanec; vlastnoručně psaný 6-řádkový dopis s podpisem; významná osobnost I. republiky
Vyvolávací cena: 900  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 900 Kč
2299
---- Kč
222357 - 1928 SOUKUP František (1871–1940), český politik, novin
Jakost
1928 SOUKUP František (1871–1940), český politik, novinář a publicista, ministr a předseda Senátu, jeden z "pěti mužů 28. října 1918", vlastnoruční podpis na předním dvoulistu knihy 28. říjen 1918; zajímavé
Vyvolávací cena: 700 
U:A5
Vráceno
2300
2 400 
Tip
223443 - 1946 SVOBODA Ludvík (1895-1979), legionář, velitel čs. V
+1
Jakost
1946 SVOBODA Ludvík (1895-1979), legionář, velitel čs. Východní armády, ministr obrany a prezident; povyšovací dekret s vlastnoručním podpisem "gen. Svoboda" z 21.10.1946, velmi pěkný stav
Vyvolávací cena: 2 200  +9,1 %
U:A4
Vydraženo za: 2 400 Kč
2301
3 800 
Tip
222541 - 1960 SVOBODA Ludvík (1895–1979), československý generá
Jakost
1960 SVOBODA Ludvík (1895–1979), československý generál a politik, v letech 1968–1975 prezident ČSSR, vlastnoruční podpis na poděkování za blahopřání, doplněno o čb fotografii; bezvadný stav, hledané
Vyvolávací cena: 1 500  +153,3 %
U:A4
Vydraženo za: 3 800 Kč
2302
3 600 
Tip
222543 - 1938 SYROVÝ Jan (1888 - 1970), československý armádní g
Jakost
1938 SYROVÝ Jan (1888 - 1970), československý armádní generál, náčelník hlavního štábu, velitel čs. legií v Rusku, předseda vlády v období Mnichovské dohody, ministr obrany, národní hrdina; vlastnoruční podpis na jmenovací listině z 30. listopadu 1938 (J. Syrový byl předsedou vlády 22. září - 1. prosince 1938!!), kontrasignováno ministrem zahraničí Františkem Chvalkovským (1885-1945); bezvadný stav, podpisy ministrů z období II. republiky jsou mimořádně vzácné ojedinělá nabídka!
Vyvolávací cena: 3 400  +5,9 %
U:A4
Vydraženo za: 3 600 Kč
2303
---- Kč
Tip
223727 - 1940-1941 ŠINDELÁŘ Jan, (1870-1953), čs. divizní gener
+1
Jakost
1940-1941 ŠINDELÁŘ Jan, (1870-1953), čs. divizní generál, sestava 4ks vlastnoručně psaných a prošlých pohlednic s podpisem; bez poškození
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5
Vráceno
2304
600 
223733 - 2007 VLK Miloslav kardinál, (1932 - 2017), český katolick
+1
Jakost
2007 VLK Miloslav kardinál, (1932 - 2017), český katolický klerik a teolog, tištěná fotografie k 75. narozeninám + lístek s vlastnoručním podpisem
Vyvolávací cena: 500  +20,0 %
U:A5
Vydraženo za: 600 Kč
2305
3 600 
222545 - 1946 ZÁPOTOCKÝ Antonín (1884 -1957), český komunistick
Jakost
1946 ZÁPOTOCKÝ Antonín (1884 -1957), český komunistický politik, druhý čs. komunistický prezident, odborový předák a premiér Československa; vlastnoručně psaný 10-řádkový dopis s podpisem, hlavička Předseda Ústřední rady odborů; neobvyklé a vzácné, bezvadný stav
Vyvolávací cena: 2 000  +80,0 %
U:A4
Vydraženo za: 3 600 Kč
2306
3 000 
Tip
222352 -  BARNARD Christiaan (1922-2001), světoznámý lékař - kar
Jakost
BARNARD Christiaan (1922-2001), světoznámý lékař - kardiochirurg, jako první provedl úspěšnou transplantaci srdce; vlastnoruční podpis na čb fotografii, na exponátovém listu, velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 2 800  +7,1 %
U:A4
Vydraženo za: 3 000 Kč
2307
---- Kč
223731 - 1930 BARTOŠ František Michálek ( 1889 - 1972), český hi
+1
Jakost
1930 BARTOŠ František Michálek ( 1889 - 1972), český historik, archivář a vysokoškolský pedagog, rukopis článku "Žižkovy ostatky podvrženy ?" pro Právo lidu ze dne 8.4.1930; zachovalé
Vyvolávací cena: 700 
U:A5
Vráceno
2308
---- Kč
223725 - 1938-1984 LESNÝ Vincenc (1882-1953) jazykovědec, pedagog -
Jakost
1938-1984 LESNÝ Vincenc (1882-1953) jazykovědec, pedagog - vlastnoručně psaný a podepsaný dopis s hlavičkou Děkan Filosofické fakulty UK v Praze + syn LESNÝ Ivan (1914 - 2002) lékař a spisovatel, profesorem UK, přednostou Dětské neurologické kliniky - hlavičkový vlastnoručně psaný dopis s podpisem
Vyvolávací cena: 600 
U:A5
Vráceno
2309
1 100 
223729 - 1895-1900 REZEK Antonín (1853 - 1909) český historik, min
Jakost
1895-1900 REZEK Antonín (1853 - 1909) český historik, ministr rakouské vlády pro české záležitosti, 1905–1906 poslanec Sněmu království českého, sestava 3ks vlastnoručně psaných a podepsaných dopisů + 1x vysvědčení s jeho podpisem
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 100 Kč
2310
---- Kč
222349 - 1907 VRÁZ Enrique Stanko (1860-1932), slavný český cesto
+1
Jakost
1907 VRÁZ Enrique Stanko (1860-1932), slavný český cestovatel a fotograf; pohlednice zaslaná z USA s textem a podpisem; zachovalé
Vyvolávací cena: 700 
U:A5
Vráceno
2311
---- Kč
Tip
223710 - 1895-1899 vysokoškolský index z pražské filozofické fak
+12
Jakost
1895-1899 vysokoškolský index z pražské filozofické fakuty na Karlo-Ferdinandově univerzitě významného českého historika Julia GLÜCKLICHA s podpisy profesorů T.G. MASARYK (8x!), Jaroslav GOLL (20x), Josef KALOUSEK (10x), František DRTINA (2x), Jan GEBAUER (4x), Bohuslav RIEGER (2x), Josef PEKAŘ (8x), Čeněk ZÍBRT (8x), Oswald REDLICH (2x), Alfons DOPSCH (4x), Engelbert MÜHLBACHER (2x) a další; unikátní sestava a množství podpisů nejvýznamnějších českých historiků, zachovalé!
Vyvolávací cena: 10 000 
U:A4
Vráceno
2312
700 
223732 - 1993 HRABAL Bohumil (1914-1997), významný český prozaik,
+1
Jakost
1993 HRABAL Bohumil (1914-1997), významný český prozaik, spisovatel, vlastnoruční podpis na barevné fotografii
Vyvolávací cena: 600  +16,7 %
U:A5
Vydraženo za: 700 Kč
2313
---- Kč
Tip
222347 - 1897 SLÁDEK Josef Václav (1845-1908), významný český b
+1
Jakost
1897 SLÁDEK Josef Václav (1845-1908), významný český básník, vlastnoruční podpis na účtu za honorář pro nakladatelství Jana Otty; zajímavé a vzácné
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5
Vráceno
2314
---- Kč
Tip
222356 - 1932 VANČURA Vladislav (1891-1942), významný český spis
+1
Jakost
1932 VANČURA Vladislav (1891-1942), významný český spisovatel a dramatik, vlastnoruční podpis na lístku s datací; vzácné
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5
Vráceno
2315
80 000 
Tip
221206 - 1933 ČAPEK Karel (1890-1938), český spisovatel, intelektu
+21
Jakost
1933 ČAPEK Karel (1890-1938), český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik - zcela UNIKÁTNÍ sestava dvou Čapkových rukopisů, následně vydaných v časopise Přítomnost v roce 1933: 1) Past Šrámkova a past kritiků (24 stránek) a 2) Past kritiků a její důsledky (14 stránek), rukopisné poznámky, škrty a tiskařské poznámky; obě statě patří k vrcholným Čapkovým polemikám, v původní schránce s vazbou v podobě knihy s umělecky provedeným koženým hřbetem, ex libris Václav Palivec 1942, provenience Karel Scheinpflug, mimořádná nabídka!
Vyvolávací cena: 80 000  +0,0 %
U:DR
Vydraženo za: 80 000 Kč
2316
700 
222354 - 1937 FILLA Emil (1882–1953), český kubistický malíř,
+1
Jakost
1937 FILLA Emil (1882–1953), český kubistický malíř, grafik a sochař; vlastnoruční podpis s kratším textem na kartě; zajímavé
Vyvolávací cena: 600  +16,7 %
U:A5
Vydraženo za: 700 Kč
2317
1 300 
222548 - 1937-1948 FOERSTER Josef Bohuslav (1859–1951), významný
+1
Jakost
1937-1948 FOERSTER Josef Bohuslav (1859–1951), významný český hudební skladatel; vlastnoručně psaný text s podpisem na pohlednici + 2x celý dopis s podpisy; zajímavý soubor
Vyvolávací cena: 1 000  +30,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 300 Kč
2318
---- Kč
222355 - 1916 JEREMIÁŠ Jaroslav (1889-1919), významný český kla
+1
Jakost
1916 JEREMIÁŠ Jaroslav (1889-1919), významný český klavírista a hudební skladatel, vlastnoruční podpis na přední straně programu; zajímavé
Vyvolávací cena: 600 
U:A5
Vráceno
2319
---- Kč
222534 - Staženo
+1
Jakost
Staženo

Vyvolávací cena: 0 
U:A5
Staženo
2320
11 000 
Tip
222535 - 1958 MARTINŮ Bohuslav (1890-1959), světově proslulý hude
+1
Jakost
1958 MARTINŮ Bohuslav (1890-1959), světově proslulý hudební skladatel, představitel moderny, vlastnoručně psaný text na pohlednici s podpisem, lehká patina; velmi vzácný a těžko dostupný rukopis, často chybí ve sbírkách
Vyvolávací cena: 2 600  +323,1 %
U:A5
Vydraženo za: 11 000 Kč
2321
---- Kč
Tip
222539 - 1902 NEDBAL Oskar (1874-1930), světoznámý český hudebn
+1
Jakost
1902 NEDBAL Oskar (1874-1930), světoznámý český hudební skladatel, dirigent a violista, vlastnoručně psaný text na pohlednici zaslané z jeho turné po Anglii a Skotsku, pěkný text, adresováno na Dr. Jaromíra Boreckého (1869-1951), muzikolog a hudební kritik; bezvadný stav, vzácné!
Vyvolávací cena: 1 800 
U:A5
Vráceno
2322
21 000 
Tip
223773 - 1958-1960 PRESLEY Elvis (1935-1977), nejslavnější zpěvá
+1
Jakost
1958-1960 PRESLEY Elvis (1935-1977), nejslavnější zpěvák, „Král Rock 'n' Rollu“, podpis na portrétní fotopohlednici (vydané v Německu, kde E. Presley sloužil v letech 1958-1960 v americké armádě; bezvadný stav, pochází z renomované německé aukce, konzultováno s předsedou Klubu sběratelů autogramů JUDr. Martinem Prosem, Ph.D., mimořádně vzácné!
Vyvolávací cena: 15 000  +40,0 %
U:A5
Vydraženo za: 21 000 Kč
2323
1 600 
Tip
221643 - 1952-1972 ATLETIKA / ZÁTOPEK Emil (1922-2000) + ZÁTOPKOVÁ
+1
Jakost
1952-1972 ATLETIKA / ZÁTOPEK Emil (1922-2000) + ZÁTOPKOVÁ Dana (1922-2020), čtyřnásobný olympijský vítěz, světový rekordman v běhu a jeho manželka česká atletka – oštěpařka, olympijská vítězka, podpisy na kartičce a 2 prošlých pohlednicích zaslaných z LOH 1960 v Římě a v roce 1952 z Kijeva s podpisy dalších sportovců: Brož, Doležal, Jandera, Modrachvá, Skobla, Tošner, Němeček, Němec, Pokorný, Topinka, Tyl a Vodsloň, doplněno fotografií; bez poškození
Vyvolávací cena: 1 500  +6,7 %
U:A5
Vydraženo za: 1 600 Kč
2324
1 500 
221885 - 1979 REMEK Vladimír (*1948), GUBAREV Alexej Alexandrovič (
+1
Jakost/Jakost
1979 REMEK Vladimír (*1948), GUBAREV Alexej Alexandrovič (*1931), podpisy kosmonautů na 2 pohlednicích + 4x podpis Remek na 3 aršících vydaných ke společnému letu a 1x na přítisku ankety MF; bez poškození
Vyvolávací cena: 1 500  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 500 Kč

Aukce 64 / Autogramy, rukopisy - Informace

Autogramy a rukopisy

Sběratelství rukopisů velikánů začalo už v antice, velkého rozkvětu dosáhlo v renesanci a v 17. století se rozšířilo po celé Evropě. V českých zemích patřil k největším sběratelům národní buditel Václav Hanka, který pracoval jako správce literárních sbírek Vlasteneckého muzea. Mezi velké sběratele se dále řadil architekt a podnikatel Josef Hlávka, zakladatel a redaktor Moderní revue Arnošt Procházka, dekadentní básník Jiří Karásek ze Lvovic nebo spisovatel Emanuel Lešehrad.

Autogram je vlastnoruční originální podpis osobnosti.

Autograf neboli rukopis, který znamená vlastnoruční text napsaný osobností, který může, ale nemusí být podepsaný. Pochází z řečtiny.

Parafa je zkrácený čili zjednodušený vlastnoruční podpis osobnosti, který se považuje za autogram. Parafa je označována také jako podpisová značka.

Autopen je termín pro počítačem provedený podpis osobnosti podle naprogramovaného vzoru, jak se osobnost podepisuje. Autopeny jsou běžné v USA, kdy osobnosti dostávají mnoho žádostí o autogram, zejména astronauti, filmové hvězdy nebo američtí prezidenti, kteří začali autopen používat od padesátých let 20. století.

Tištěný podpis je termín pro rozmnožené kopie originálně podepsané fotografie.

Sekretářský podpis  je termín pro autogramy, které sice vypadají jako originálně podepsané osobností, ale podepsala se za ni jeho asistentka či jiná osoba.

Zájemci o sběratelství autogramů a autografů v ČR se mohou sdružovat v Klubu sběratelů autogramů - KSA.