Aukce 66 / Faleristika

Zobrazení:view_columnview_stream
3178
---- Kč
229388 - 1942 ČaM - NÁRODNÍ SOURUČENSTVÍ, jediná politická str
+6
Jakost
1942 ČaM - NÁRODNÍ SOURUČENSTVÍ, jediná politická strana povolená za protektorátu: 2x členský odznak - různé typy + členský průkaz s vylepenou členskou známkou na rok 1942 + provizorní legitimace NS z roku 1939 + doplněno fotopohlednicí ze shromáždění NS s vyzdobenou tribunou a příslušníky před budovou Hospodářského družstva; vše zachovalé
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno

Aukce 66 / Faleristika - Informace

Faleristika

Faleristika je pomocná věda historická, která se zabývá popisem a historií řádů a vyznamenání. Pojednává o viditelně nošených vyznamenáních, tedy řádech, medailích a odznacích, jež byly uděleny za zásluhy jakéhokoli druhu.

Název faleristika zavedl jako první československý voják a sběratel řádů Oldřich Pilc kolem roku 1937. Výraz je odvozen ze starořeckého slova phalera (falera), označující kovové ozdoby na přilbách válečníků a jejich koní, převzatého Římany ve tvaru phalerae (faleré) jako označení vojenských vyznamenání. Byly to kruhové medaile z bronzu, stříbra a zlata, s vyobrazením bohů a nošené na hrudi těchto válečníků.

Faleristika má úzký vztah k heraldice jako nauce o znacích. Heraldika i faleristika mají společné kořeny v době křižáckých válek, kdy se bojující rytíři zdobili symboly. Tyto symboly se staly odznaky tehdejších prvních rytířských řádů. Faleristika převzala heraldickou terminologii při popisování řádů. Předně zásady popisu z pohledu nositele řádu a nikoli z pohledu pozorovatele – čili pravá a levá strana se udávají obráceně.  Záležitostí praktické heraldiky, tj. dodržováním jejích zásad, tvorbou a popisem znaků se kdysi zabývali příslušní královští úředníci – heroldi.