Aukce 71 / Autogramy, rukopisy

Zobrazení:view_columnview_stream
3538
2 400 
Tip
242516 - 1869 ARNOŠT HABSBURSKO-LOTRINSKÝ (1824-1899), rakouský ar
+1
Jakost
1869 ARNOŠT HABSBURSKO-LOTRINSKÝ (1824-1899), rakouský arcivévoda, syn lombardsko-benátského místokrále Rainera Josefa a Alžběty Savojsko-Carignanské, polní podmaršálek, veterán od Hradce Králové 1866, vlastnoruční podpis na dlužním úpise Rakouské národní banky ve Vídni; lehká patina, jinak velmi pěkně zachovalé, pozoruhodný dokument
Vyvolávací cena: 2 400  +0,0 %
U:A3s| | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 400 Kč
3539
4 000 
238712 - 1923 FERDINAND I. BULHARSKÝ (1861-1948), bulharský car 190
+2
Jakost
1923 FERDINAND I. BULHARSKÝ (1861-1948), bulharský car 1908-1918 z rodu Coburgů, vlastnoruční psaný 3-stránkový text s podpisem, na papíru s reliéfní hlavičkou bulharského cara, zajímavý text; zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 4 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 4 000 Kč
3540
19 000 
Tip
241794 - 1547 FERDINAND I. HABSBURSKÝ (1503–1564), císař římsk
+1
Jakost
1547 FERDINAND I. HABSBURSKÝ (1503–1564), císař římský, král český a uherský, vlastnoruční podpis na německy psaném skládaném dopisu (misivu) adresovaném na radu města Augšpurku, dáno ve Vídni 1547; zachovalá císařská pečeť s papírovým krytem, celkově mimořádně pěkný stav, listiny s podpisy Ferdinanda I. jsou velmi vzácné a v tomto stupni zachovalosti ojedinělé!
Vyvolávací cena: 17 000  +11,8 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 19 000 Kč
3541
13 000 
Tip
241800 - 1623 FERDINAND II. HABSBURSKÝ (1608–1657),  císař řím
+1
Jakost
1623 FERDINAND II. HABSBURSKÝ (1608–1657), císař římský, král český, uherský, chorvatský a arcivévoda rakouský, císařský skládaný dopis (missiv) v latině adresovaný na parmskou vévodkyni Markétu Aldobrandini (1588-1646), vlastnoruční podpis "Ferdinandus"; dobře zachovalá pečeť, celkově dobrý stav, císařské listiny z období třicetileté války jsou velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 12 000  +8,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 13 000 Kč
3542
---- Kč
Tip
242017 - 1742 FREDERIK I. ŠVÉDSKÝ (1676-1751), švédský král v
+1
Jakost
1742 FREDERIK I. ŠVÉDSKÝ (1676-1751), švédský král v letech 1720–1751 a lankrabě hesensko-kasselský; vlastnoruční podpis na listině psané ve Stockholmu; bezvadné a vzácné
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3543
900 
242049 - 1913 KRAKOWSKÝ Z KOLOWRAT Bohuslav (1876-1934), významný
Jakost
1913 KRAKOWSKÝ Z KOLOWRAT Bohuslav (1876-1934), významný český šlechtic, poslanec říšského sněmu a hudební skladatel; vlastnoručně psaný stránkový dopis s podpisem; velmi pěkný stav
Vyvolávací cena: 700  +28,6 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 900 Kč
3544
1 100 
242499 -  OTTO VON HABSBURG (1912-2011), syn posledního rakouského
Jakost
OTTO VON HABSBURG (1912-2011), syn posledního rakouského císaře Karla I. a Zity Bourbonsko-Parmské; podpis na barevné portrétní fotografii, bezvadný stav
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 100 Kč
3545
52 000 
Tip
242018 - 1590 PETR VOK Z ROŽMBERKU (1539-1611), jeden z nejvýznamn
+1
Jakost
1590 PETR VOK Z ROŽMBERKU (1539-1611), jeden z nejvýznamnějších šlechticů předbělohorské doby, přední představitel protestantské stavovské většiny, poslední Rožmberk; česky psaná listina (missiv), adresovaná na nejvyššího hofmistra Českého království Jiřího Popela z Lobkovic na Libochovicích (1540-1607) ve věci splacení dlužné sumy, zajímavý kontext, v textu mj. zmíněn Václav Budovec z Budova apod.; text dopisu je dle dobové zvyklosti psaný písařem (úředníkem panství) a doplněný o vlastnoručně Petrem Vokem psaný text "vaši milosti volný...švagr a přítel"..."rukú vlastní"; celkově velmi pěkný a zachovalý stav, mimořádná a stěží opakovatelná nabídka rukopisu legendární postavy rudolfínské doby!
Vyvolávací cena: 40 000  +30,0 %
U:DR | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 52 000 Kč
3546
29 000 
Tip
242854 - 1585 RUDOLF II. (1552–1612), římský císař, český a
+2
Jakost
1585 RUDOLF II. (1552–1612), římský císař, český a uherský král, vlastnoruční podpis na německy psaném posélacím listu - misivu adresovaném na svého bratra Arnošta Habsburského (1553-1595), dáno v Praze 20. března 1585, přeložený list s filigránem, dekorativní císařská pečeť s papírovým krytem; celkově mimořádně zachovalý stav, všechny listiny s podpisem císaře Rudolfa II. jsou velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 25 000  +16,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 29 000 Kč
3547
3 200 
242741 - 1926 VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, habeš
+1
Jakost
1926 VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, habešský a albánský, vlastnoruční podpis na úředním dokumentu s hlavičkou "Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volonta della nazione Re d´Italia"; zachovalé
Vyvolávací cena: 3 000  +6,7 %
U:A3s| | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 200 Kč
3548
4 000 
Tip
243092 - 1850-1930 [SBÍRKY]  LOBKOWICZ Ferdinand (1850-1926), česk
+2
Jakost
1850-1930 [SBÍRKY] LOBKOWICZ Ferdinand (1850-1926), český šlechtic a politik, maršálek Českého království, sestava dokumentů i s podpisy rodinných příslušníků, obsahuje mj. 7ks děkovných kartiček s podpisem, svatební oznámení jeho dcery, množství soukromých dopisů, několik smutečních oznámení atd.
Vyvolávací cena: 4 000  +0,0 %
U:O4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 4 000 Kč
3549
9 500 
242534 - 1921 BAŤA Tomáš (1876–1932), československý podnikate
+1
Jakost
1921 BAŤA Tomáš (1876–1932), československý podnikatel, „král obuvi“, vlastnoruční podpis na stvrzence Živnostenské banky v Praze, vzadu s podpisem ředitele Josefa Blažka; zachovalé a hledané
Vyvolávací cena: 1 500  +533,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 9 500 Kč
3550
900 
243695 - 1920 BAXA Karel JUDr. (1862-1938), poslanec zemského sněmu
+1
Jakost
1920 BAXA Karel JUDr. (1862-1938), poslanec zemského sněmu a člen říšské rady, od roku 1919 starosta a poté 1. pražský primátor, 1. předseda čsl. Ústavního soudu (1921-38), předseda správní rady České banky atd., vlastnoruční podpis na Listu domovském - znárodněný rakouský tiskopis; pouze přehyby
Vyvolávací cena: 800  +12,5 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 900 Kč
3551
5 000 
244839 - 1946 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a mi
+1
Jakost
1946 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a ministr zahraničí + MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, ministr zahraničí, kontrasignovaná pověřovací listina se suchou pečetí; křížem přeloženo, celkově bezvadný stav, dekorativní a v této podobě vzácné
Vyvolávací cena: 5 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 5 000 Kč
3552
3 600 
240089 -  BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a minist
Jakost
BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a ministr zahraničí, vlastnoruční podpis na lístku papíru; hledané
Vyvolávací cena: 1 500  +140,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 600 Kč
3553
3 200 
238706 - 1908 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a mi
+1
Jakost
1908 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a ministr zahraničí; vlastnoručně česky psaný víceřádkový text na pohlednici adresované na svou budoucí manželku Hanu Vlčkovou do Berlína, s kterou se seznámil při studiích v Paříži; rukopisy z raného období života E. Beneše jsou vzácné, bezvadný stav
Vyvolávací cena: 3 000  +6,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 200 Kč
3554
---- Kč
Tip
242734 - 1807 BERTHIER Louis Alexandre (1753-1815), napoleonský veli
+1
Jakost
1807 BERTHIER Louis Alexandre (1753-1815), napoleonský velitel s hodností Maršál Francie, kníže z Neuchâtelu a Wagramu, vévoda z Valanginu, účastník války za nezávislost USA a asi nejdůležitější z Napoleonových vojevůdců, vlastnoruční podpis na dopise, přeložený arch papíru s filigránem; velmi pěkně zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3555
1 000 
243693 - 1919-1930 BRADÁČ Bohumír (1881-1935), československý po
Jakost
1919-1930 BRADÁČ Bohumír (1881-1935), československý politik, ministr zemědělství v letech 1929-1932 a národní obrany za Agrární stranu + SRDÍNKO Otakar (1875-1930), čs. lékař a politik, meziválečný ministr a poslanec Národního shromáždění za Agrární stranu, v letech 1926-1929 ministr zemědělství, 2x úřední dopis ministerstva zemědělství s vlastnoručními podpisy; pouze přehyby
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 000 Kč
3556
2 000 
242059 - 1869 BRAUNER František August (1810-1880), významný česk
+1
Jakost
1869 BRAUNER František August (1810-1880), významný český právník a politik, představitel staročechů a politiky pasivní rezistence v "pobřeznovém období", vlastnoruční podpis s datací a přípisem "Kdo chceš vlasti vděk si získat, přízeň doby nehledej"; vzadu stopy po původní adjustaci, celkově ale pěkný zachovalý stav, významná osobnost českého národního hnutí!
Vyvolávací cena: 2 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 000 Kč
3557
3 000 
Tip
242984 - 1922 ČSR / ARMÁDA / pohlednice adresována na generála St
+1
Jakost
1922 ČSR / ARMÁDA / pohlednice adresována na generála Stanislava Čečka do Francie s podpisy významných prvorepublikových generálů: Jan Syrový, Alois Podhajský, Josef Kroupa, Antonín Rada, Jan Drobný atd., spolupodepsáno rovněž vedoucími francouzské mise v ČSR E. Mittelhauserem a L. Faucherem; zachovalý stav, vzácné!
Vyvolávací cena: 2 000  +50,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 000 Kč
3558
---- Kč
242502 - 1935 DAVID Josef (Joža) (1884-1968), československý polit
+1
Jakost
1935 DAVID Josef (Joža) (1884-1968), československý politik a dlouholetý meziválečný i poválečný poslanec Národního shromáždění za Československou stranu národně socialistickou, vlastnoruční text s podpisem "tata" na pohlednici zaslané rodině; bezvadné
Vyvolávací cena: 600 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3559
500 
236896 -  DRTINA František (1861-1925), významný český filozof,
+1
Jakost
DRTINA František (1861-1925), významný český filozof, univerzitní profesor, politik a jeden ze zakladatelů skautingu u nás, vlastnoručně psaný oboustranný text na lístku s adresou, adresovaný na Josefa Scheinera; zajímavý text, bezvadný stav
Vyvolávací cena: 500  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 500 Kč
3560
1 700 
Tip
243752 - 1990? DUBČEK Alexander (1921-1992), československý a slov
Jakost
1990? DUBČEK Alexander (1921-1992), československý a slovenský politik, generální tajemník ÚV KSČ, významná osobnost Pražského jara 1968 a Sametové revoluce; čb fotografie ze závěru života s vlastnoručním podpisem; bezvadné, dekorativní a hledané
Vyvolávací cena: 1 000  +70,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 700 Kč
3561
1 000 
242178 - 1946 EČER Bohuslav (1893-1954), československý generál j
+1
Jakost
1946 EČER Bohuslav (1893-1954), československý generál justiční služby a profesor mezinárodního trestního práva, člen Komise Spojených národů pro vyšetřování válečných zločinů; vlastnoručně psané věnování s podpisem na vizitce
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 000 Kč
3562
5 000 
Tip
242732 - 1760 FOUQUET DE BELLE - ISLE Charles Louis Auguste (1684-176
+1
Jakost
1760 FOUQUET DE BELLE - ISLE Charles Louis Auguste (1684-1761), francouzský vojevůdce a diplomat, politicky angažovaný ve službách Ludvíka XV., ve válkách o dědictví rakouské je jeho jméno spojeno s bavorsko-francouzskou okupací Prahy, vlastnoruční podpis na dopise, přeložený arch papíru s filigránem; velmi pěkně zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 5 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 5 000 Kč
3563
9 000 
Tip
242544 - 1953 GOTTWALD Klement (1896–1953), československý komuni
+1
Jakost
1953 GOTTWALD Klement (1896–1953), československý komunistický politik a prezident, 2x podpis na stvrzence Statní banky československé ohledně dispozice s účtem Ústředního výboru Komunistické strany Československa, připojeny podpisy Bruno Köhlera (1900-1989), komunistický politik a funkcionář, organizátor čistek z počátku 50. let (Clementis, Slánský), dále Richard Hradec, tajemník ÚV KSČ a Antonín Faltýnek (ekonomický odbor), sjednáno krátce před Gottwaldovou smrtí 27.II.1953; velmi hledané a vzácné!
Vyvolávací cena: 7 000  +28,6 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 9 000 Kč
3564
---- Kč
242043 - 1868 GRÉGR Eduard (1827-1907), český novinář a politik,
+2
Jakost
1868 GRÉGR Eduard (1827-1907), český novinář a politik, spolu s bratrem Juliem hlavní postavy Národních listů, spoluzakladatel strany Mladočechů; 3-stránkový vlastnoručně psaný dopis s podpisem, na hlavičkovém papíru "Matice lidu", zajímavý text; přeloženo, stopy po adjustaci, celkově pěkný zachovalý stav, významná osobnost českého státoprávního boje druhé poloviny 19. století!
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3565
3 000 
242945 - 1902 GRÉGR Eduard (1827-1907), český novinář a politik,
+1
Jakost
1902 GRÉGR Eduard (1827-1907), český novinář a politik, spolu s bratrem Juliem hlavní postavy Národních listů, spoluzakladatel strany Mladočechů; sestava dvou vlastnoručně psaných dopisů s podpisem; přeloženo, celkově zachovalý stav, významná osobnost českého státoprávního boje druhé poloviny 19. století!
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 000 Kč
3566
1 000 
242496 - 1934 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), český
+1
Jakost
1934 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), český pedagog, spisovatel, ceremoniář prezidenta republiky, zakládající člen Mezinárodního olympijského výboru, vlastnoručně psaný text s podpisem na portrétní pohlednici, adresováno na sochaře a medailéra O. Španiela; bezvadný stav, zajímavé a hledané
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 000 Kč
3567
700 
236890 - 1911 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), český
+1
Jakost
1911 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), český pedagog, spisovatel, ceremoniář prezidenta republiky, zakládající člen Mezinárodního olympijského výboru, vlastnoručně psaný text s podpisem na portrétní pohlednici, bezvadný stav, zajímavé
Vyvolávací cena: 600  +16,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 700 Kč
3568
29 000 
Tip
243446 - 1939? HÁCHA Emil (1872–1945), prezident Česko-Slovenské
+1
Jakost
1939? HÁCHA Emil (1872–1945), prezident Česko-Slovenské republiky a Protektorátu ČaM; vlastnoruční podpis "Dr. Hácha" na portrétní fotografii, rozměr cca 24x17cm; celkově pěkný zachovalý stav, dekorativní, velmi vzácné a hledané!
Vyvolávací cena: 7 000  +314,3 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 29 000 Kč
3569
3 400 
Tip
243751 - 1990? HAVEL Václav (1936-2011), československý a český
+1
Jakost
1990? HAVEL Václav (1936-2011), československý a český prezident, vlastnoruční podpis na čb fotografii z počátku úřadu; pěkně zachovalé, dekorativní a hledané
Vyvolávací cena: 1 500  +126,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 400 Kč
3570
22 000 
242102 - 1941 HIMMLER Heinrich (1900-1945), říšský vůdce SS, š
+1
Jakost
1941 HIMMLER Heinrich (1900-1945), říšský vůdce SS, šéf gestapa, velitel Waffen-SS, říšský ministr vnitra, vlastnoručně psané přání s podpisem; lehké přehyby, velmi vzácné, mimořádná nabídka!
Vyvolávací cena: 8 000  +175,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 22 000 Kč
3571
19 000 
Tip
242527 - 1933 HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, vlastnor
+1
Jakost
1933 HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, vlastnoruční psaný 6-řádkový text s datací a celým podpisem "Andrej Hlinka, poslanec"; vzácné a hledané
Vyvolávací cena: 3 000  +533,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 19 000 Kč
3572
4 000 
Tip
243686 - 1933 HODŽA Milan (1878-1944), slovenský agrárník a před
+1
Jakost
1933 HODŽA Milan (1878-1944), slovenský agrárník a předseda vlády ČSR v letech 1935 až 1938, vlastnoruční podpis jako ministr zemědělství na úředním dopise se slepotiskovou hlavičkou ministerstva; pouze křížem přeloženo, velmi hledané!
Vyvolávací cena: 4 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 4 000 Kč
3573
---- Kč
242032 -  HRUBÝ Adolf (1893-1951), agrární politik, později člen
+1
Jakost
HRUBÝ Adolf (1893-1951), agrární politik, později člen Strany národní jednoty a protektorátní ministr zemědělství a lesnictví; podpis na lístku, podpisy protektorátních ministrů jsou vzácné!
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3574
30 000 
Tip
242731 - 1939 KAROL SIDOR, JOSEF TISO A DALŠÍ / list papíru oboust
+1
Jakost
1939 KAROL SIDOR, JOSEF TISO A DALŠÍ / list papíru oboustranně s mnoha podpisy politiků 2. čs. republiky a meziválečného Slovenska, mj. Karol Sidor, Josef Tiso, František Soukup, Jan Syrový, Dr. Martin Sokol, Šaňo Mach, Dr. Matúš Černák, Ferdinand Ďurčanský, Bedřich Homola, Rudolf Viest a další, celkem 18 podpisů, doplněno otiskem červeného PR; lehké stopy stáří, jinak dobře zachovalé, unikátní sestava hledaných a často vzácných autogramů!
Vyvolávací cena: 30 000  +0,0 %
U:DR | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 30 000 Kč
3575
900 
242532 - 1934 KAŠPAR Karel (1870-1944), český duchovní, arcibisku
+1
Jakost
1934 KAŠPAR Karel (1870-1944), český duchovní, arcibiskup pražský a biskup královéhradecký; vlastnoručně psaný dopis na kartě arcibiskupství, vzadu stopy po původní adjustaci
Vyvolávací cena: 800  +12,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 900 Kč
3576
10 000 
242104 -  KEITEL Wilhelm (1882-1946), německý polní maršál za dr
+1
Jakost
KEITEL Wilhelm (1882-1946), německý polní maršál za druhé světové války a náčelník Hitlerova Vrchního velení Wehrmachtu; vlastnoruční podpis na portrétní fotopohlednici v uniformě, ateliér Hoffman München; vzadu stopy po původní adjustaci, jinak velmi pěkný stav, velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 6 000  +66,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 10 000 Kč
3577
---- Kč
Tip
243756 - 1941 KLOFÁČ Václav Jaroslav (1868–1942), český politi
+1
Jakost
1941 KLOFÁČ Václav Jaroslav (1868–1942), český politik, předseda Národní strany socialistické, místopředseda senátu, novinář, vlastnoruční text s podpisem "Tvůj V.K." na rubu kartičky s tištěným přáním k novému roku; bezvadné
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3578
---- Kč
241521 - 1947 KOPECKÝ Václav (1897-1961), stalinista a ministr info
Jakost
1947 KOPECKÝ Václav (1897-1961), stalinista a ministr informací 1948-1953; velká fotografie z jednání v Liberci společně se Zdeňkem Nejedlým s vlastnoručním podpisem "Kopecký"; zajímavé a vzácné
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3579
2 400 
Tip
243755 - 1927 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), československý politik,
+2
Jakost
1927 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), československý politik, první ministerský předseda samostatné ČSR, vlastnoručně psaný 3-stránkový dopis na hlavičkovém papíru s podpisem, zajímavý text; lehká patina, celkově zachovalé a hledané!
Vyvolávací cena: 1 500  +60,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 400 Kč
3580
4 000 
242192 - 1940 KREBS Hans (1888-1947), československý politik a posl
+1
Jakost
1940 KREBS Hans (1888-1947), československý politik a poslanec Národního shromáždění republiky Československé za Německou národně socialistickou stranu dělnickou (DNSAP), vládní prezident v Ústí nad Labem, popraven v roce 1947; vlastnoruční podpis na strojopisném hlavičkovém dopisu s říšskou orlicí, adresováno na policejního prezidenta Gustava Nutzhorna; křížem přeloženo, celkově bezvadný stav, hledané!
Vyvolávací cena: 4 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 4 000 Kč
3581
---- Kč
Tip
242142 - 1938 LINDBERGH Charles Augustus (1902-1974), světoznámý a
+1
Jakost
1938 LINDBERGH Charles Augustus (1902-1974), světoznámý americký letec, který mj. provedl první sólový přelet Atlantského oceánu v roce 1927 + Anne Spencer Morrow Lindbergh (1906-2001), manželka Ch. Lindbergha, americká spisovatelka a pilotka; společný podpis na lístku s datací 2. září 1938 při jejich návštěvě Československa s potvrzením o autentičnosti podpisů plk. let. Vladislavem Květoněm, k tomu připojena čb fotopohlednice manželů Lindberghových při společné večeři mj. s brigádním generálem Aloisem Fialou (podpis na zadní straně pohlednice); pěkný zachovalý stav, mimořádná nabídka autogramu jednoho z nejvýznamnějších průkopníků letectví, navíc vzácně s kontextem k Československu!
Vyvolávací cena: 20 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3582
---- Kč
Tip
242733 - 1818 MACDONALD Étienne (1765-1840), vévoda z Tarentu, fran
+1
Jakost
1818 MACDONALD Étienne (1765-1840), vévoda z Tarentu, francouzský voják a krátce i politik, veterán od Wagramu, dosáhl hodnosti maršála Francie, vlastnoruční podpis na dopise, přeložený arch papíru s filigránem; velmi pěkně zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3583
21 000 
Tip
242531 - 1929 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první českosl
+1
Jakost
1929 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident + PÉTAIN Phillipe (1856-1951), maršál Francie, ministerský předseda + UDRŽAL František (1866–1938), český agrární politik, ministerský předseda a ministr obrany; podpisy na čb fotografii (ateliér Stoklas Brno) s podpisy a datací během manévrů u Kroměříže na konci srpna 1929, na fotografii mj. také jugoslávský generál Milan Milovanovič (1874-1942); mimořádně dekorativní a velmi vzácný souběh podpisů, špičková položka do každé sbírky podpisů!
Vyvolávací cena: 15 000  +40,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 21 000 Kč
3584
1 000 
242728 - 1963 MASARYKOVÁ Anna (1911-1996), česká historička uměn
Jakost
1963 MASARYKOVÁ Anna (1911-1996), česká historička umění, výtvarná kritička, dlouholetá pracovnice Národní galerie v Praze, dcera malíře Herberta Masaryka a vnučka TGM, vlastnoruční text s podpisem na lístku papíru; bezvadné
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 000 Kč
3585
---- Kč
242045 - 1939 MASTNÝ Vojtěch (1874-1954), významný československ
+1
Jakost
1939 MASTNÝ Vojtěch (1874-1954), významný československý diplomat v období I. republiky, velvyslanec v Londýně, Římě a Berlíně (1932-1939) i během tzv. Mnichovské krize, kdy následně telegraficky tlumočil výsledky Mnichovské dohody čs. vládě; vlastnoruční podpis na lístku s přípisem "Práce šlechtí - důvěra sílí"; významná prvorepubliková osobnost, ojedinělý výskyt!
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3586
5 000 
Tip
242924 - 1959 NOVOTNÝ Antonín (1904–1975), československý komun
+1
Jakost
1959 NOVOTNÝ Antonín (1904–1975), československý komunistický politik a prezident v letech 1957–1968, vlastnoruční podpis v knize "U přátel nejbližších", doplněno o čb fotografii a přípis z Kanceláře NS; bezvadné, hledané
Vyvolávací cena: 2 000  +150,0 %
U:O5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 5 000 Kč
3587
3 800 
Tip
242177 -  PAVLÍK Matěj - biskup Gorazd (1879-1942), původně řím
+1
Jakost
PAVLÍK Matěj - biskup Gorazd (1879-1942), původně římskokatolický kněz, později biskup moravské diecéze Církve československé (husitské) a následně pravoslavné církve v Československu, za podíl na ukrývání parašutistů, kteří provedli atentát na R. Heydricha, byl popraven nacisty, svatořečen v roce 1987; vlastnoručně psaný 8-řádkový text s podpisem "Pravoslavný biskup Gorazd", ojedinělý výskyt, vzácné!
Vyvolávací cena: 2 000  +90,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 800 Kč
3588
---- Kč
242525 - 1920 PELLÉ Maurice Joseph (1863-1924), francouzský generá
+1
Jakost
1920 PELLÉ Maurice Joseph (1863-1924), francouzský generál, náčelník československého Hlavního štábu branné moci v letech 1919 - 1921, účastník francouzské vojenské mise; 4-řádkový text s podpisem na kartě, psáno v Praze 16. dubna 1920; hledané
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3589
3 600 
242180 - 1927 PFITZNER Josef (1901-1945), český historik, válečn
+3
Jakost
1927 PFITZNER Josef (1901-1945), český historik, válečný zločinec německé národnosti, vrchní vládní komisař pro správu Prahy, informátor K. H. Franka, popraven v roce 1945; vlastnoručně psaný 3-stránkový dopis s podpisem, vzácné, malý výskyt
Vyvolávací cena: 2 000  +80,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 600 Kč
3590
500 
236879 - 1900 PIPPICH Karel (1849-1921), významný sokolský funkcio
Jakost
1900 PIPPICH Karel (1849-1921), významný sokolský funkcionář a mladočeský politik; vlastnoručně psaný dopis s podpisem adresovaný na Josefa Scheinera, zajímavá osobnost sokolského hnutí
Vyvolávací cena: 500  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 500 Kč
3591
1 000 
243689 - 1919 PRÁŠEK Karel (1868–1932), československý politik,
Jakost
1919 PRÁŠEK Karel (1868–1932), československý politik, ministr československé vlády, v letech 1918-1920 ministr zemědělství, úřední dopis s vlastnoručním podpisem s tištěnou hlavičkou ministerstva zemědělství; pouze přehyby
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 000 Kč
3592
2 200 
244564 - 1908 RYCHTRMOC Robert (1875-1946), český důstojník, gene
+1
Jakost
1908 RYCHTRMOC Robert (1875-1946), český důstojník, generál čs. armády odpovědný za výstavbu pohraničního opevnění, za protektorátu předseda Českého svazu válečníků, po válce jako kolaborant popravený, vlastnoruční podpis na portrétní fotografii z mládí, vzadu s věnováním snoubence, doplněno o další portrétní fotografii z roku 1896; velmi pěkně zachovalé, výjimečný výskyt
Vyvolávací cena: 1 000  +120,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 200 Kč
3593
500 
236898 - 1915 SCHEINER Josef (1861–1932), významný český právn
+1
Jakost
1915 SCHEINER Josef (1861–1932), významný český právník, politik a starosta Sokola, vlastnoručně psaný text s podpisem na dekorativním listu "Sokol"; významná osobnost, zajímavé
Vyvolávací cena: 500  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 500 Kč
3594
5 500 
242538 - 1946 SLÁNSKÝ Rudolf (1901–1952), československý komuni
+1
Jakost
1946 SLÁNSKÝ Rudolf (1901–1952), československý komunistický politik, 7. generální tajemník ÚV KSČ/první tajemník ÚV KSČ, popraven v procesu s Clementisem v roce 1952; vlastnoruční podpis na lístku s datací, malý výskyt, vzácné!
Vyvolávací cena: 2 000  +175,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 5 500 Kč
3595
---- Kč
242498 - 1937, 1940 SOUKUP František (1871-1940), český sociálně
+3
Jakost/Jakost
1937, 1940 SOUKUP František (1871-1940), český sociálně-demokratický politik, novinář a publicista, jeden z mužů 28. října, sestava 2 vlastnoručních podpisů: 1x s věnováním Ivanu Sabinovi (1911-1969, básník) na portrétní fotografii adjustované na listu papíru + 1x vlastnoručně psaná pohlednice; celkově pěkně zachovalé
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A3s| | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3596
---- Kč
243691 - 1929 SRDÍNKO Otakar (1875-1930), čs. lékař a politik, me
Jakost
1929 SRDÍNKO Otakar (1875-1930), čs. lékař a politik, meziválečný ministr a poslanec Národního shromáždění za Agrární stranu, v letech 1926-1929 ministr zemědělství, úřední dopis s vlastnoručním podpisem s hlavičkou ministerstva slepotiskem; pouze přehyby
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
3597
1 000 
243688 - 1921 STANĚK František Staněk (1867-1936), český politik
Jakost
1921 STANĚK František Staněk (1867-1936), český politik agrární strany, předlitavský i čs. poslanec, v letech 1919-1920 ministr pošt, 1921-1922 ministr zemědělství, vlastnoruční podpis na úředním dopise s hlavičkou ministerstva zemědělství; pouze přehyby
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 000 Kč

Aukce 71 / Autogramy, rukopisy - Informace

Autogramy a rukopisy

Sběratelství rukopisů velikánů začalo už v antice, velkého rozkvětu dosáhlo v renesanci a v 17. století se rozšířilo po celé Evropě. V českých zemích patřil k největším sběratelům národní buditel Václav Hanka, který pracoval jako správce literárních sbírek Vlasteneckého muzea. Mezi velké sběratele se dále řadil architekt a podnikatel Josef Hlávka, zakladatel a redaktor Moderní revue Arnošt Procházka, dekadentní básník Jiří Karásek ze Lvovic nebo spisovatel Emanuel Lešehrad.

Autogram je vlastnoruční originální podpis osobnosti.

Autograf neboli rukopis, který znamená vlastnoruční text napsaný osobností, který může, ale nemusí být podepsaný. Pochází z řečtiny.

Parafa je zkrácený čili zjednodušený vlastnoruční podpis osobnosti, který se považuje za autogram. Parafa je označována také jako podpisová značka.

Autopen je termín pro počítačem provedený podpis osobnosti podle naprogramovaného vzoru, jak se osobnost podepisuje. Autopeny jsou běžné v USA, kdy osobnosti dostávají mnoho žádostí o autogram, zejména astronauti, filmové hvězdy nebo američtí prezidenti, kteří začali autopen používat od padesátých let 20. století.

Tištěný podpis je termín pro rozmnožené kopie originálně podepsané fotografie.

Sekretářský podpis  je termín pro autogramy, které sice vypadají jako originálně podepsané osobností, ale podepsala se za ni jeho asistentka či jiná osoba.

Zájemci o sběratelství autogramů a autografů v ČR se mohou sdružovat v Klubu sběratelů autogramů - KSA.