Novinky / VÝSLEDKY A SROVNÁNÍ NAŠICH AUKCÍ

Počet zobrazení: 818


V 16. aukci jsme nabízeli celkem 4.311 položek od 131 dodavatelů. Prodalo se celkem 3.271 položek, což činí úspěšnost 75,9 %. Aukce se zúčastnilo 959 dražitelů.

AUKCE16. aukce15. aukce14. aukce13. aukce12. aukce
Počet položek v katalogu:4.3115.4375.0414.4084.220
Prodané položky celkem:3.2713.5693.6653.0512.739
Procento úspěšnosti prodeje:75,9 %65,4 %73,0 %69,2 %64,9 %
Dosažený obrat (v mil. Kč):4,04,13,22,93,0
Počet dodavatelů:13113311710995
Počet dražitelů (příkazců):959847873744722
Počet návštěv na webových stránkách:32.00026.00024.30016.20013.100
Počet návštěv v den uzávěrky:1.8091.5191.4201.038889
Náklad katalogu (kusů):20003.2002.0002.3002.500


Zpět na novinky