O nás & Kontakty

O nás & Kontakty


Nejlep zhodnocen va sbrky

Vyvjme velk sil pro zskn co nejzajmavjho a prestinho sbratelskho materilu ze sbrek naich dodavatel. Klademe draz na dkladnost jeho zpracovn, preciznost a odbornou rove popis, nelitujeme nklad na dstojnou a k zkaznkm co nejvstcnj formu nabdky.

Exkluzivn samostatn katalogy:

 • nae spolenost vnuje speciln pozornost vznamnm sbrkm s vjimenm sbratelskm materilem a je schopna vytvoit samostatn katalogy, kter jim dodvaj ten nejprestinj rmec

Dodn materilu do aukce:

 • popite nm va sbrku (jej uloen, zda-li jsou znmky nepouit nebo raztkovan, jestli obsahuje dopisy, pohlednice atd.), doplte popis nkolika fotkami a zalete je na email info@burda-auction.com
 • na zklad tchto informac je mon si sjednat osobn schzku v na prask kanceli, kde provedeme zdarma ohodnocen a ppadn pevezmeme materil pro zaazen do aukce
 • po pedchoz domluv lze materil tak zaslat potou nebo zajistme jeho dopravu do na kancele pepravn slubou PPL, kde veker zsilky jsou pojitny
 • vzhledem k nkladm nememe vytvet poloky s ni vyvolvac cenou ne 500 K a v celkovm objemu menm ne 20.000 K
 • materil zaazen do aukce odborn popeme, naskenujeme, pelome do anglitiny a bezpen ulome
 • zaleme soupis zaazench poloek s optimln navrenmi vyvolvacmi cenami
 • zajistme prezentaci svenho materilu na globlnm filatelistickm trhu prostednictvm online auknho katalogu na naich internetovch strnkch, filatelistickch serverech v Nmecku, USA a Belgii, i na strnkch celobarevnho titnho katalogu rozeslanm do celho svta
 • jedinen mezinrodn slov aukce v Praze s online pstupem pes Burda Live Bidding zajist nejlep zhodnocen va sbrky prodejnost pesahuje 70% s vysokmi nrsty cen
 • vsledky aukce jsou zveejnny ihned po jejm skonen
 • vechny dodavatele vyplcme do 35 pracovnch dn po ukonen aukce
 • pro zprostedkovatele nabzme zajmav provize za dodn i prodej materilu
 • u mimodnch poloek lze poskytnout zlohu pedem