O nás & Kontakty / Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správce

Společnost Burda Auction, s.r.o., IČ: 276 97 754, DIČ: CZ27697754, zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 230154 s adresou Dejvická 306/9, Praha 6, 160 00, dále jen „Správce“ je oprávněna zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, pokud k tomu udělíte tento souhlas se zpracováním osobních údajů.

Rozsah údajů

Zpracovávány budou pouze osobní údaje, které nám poskytnete v takovém rozsahu a za účelem, ke kterému byly předány a poskytnuty.

Zpracovávat se budou údaje jako je:

 • Jméno a příjmení
 • Název firmy, IČ/DIČ a sídlo u firemních kontaktů
 • Kontaktní údaje (emailová adresa, korespondenční adresa, telefon, fax)
 • Transakční údaje
 • Údaje potřebné k zabezpečení průběhu aukce
 • Údaje zadané v klientské sekci

Zákonným důvodem pro zpracovaní údajů je nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, článek 6, bod 1. a.

Zpracování údajů a účel jejich zpracování

Správce může zpracovávat všechny poskytnuté údaje, pokud byl klientem poskytnut souhlas nebo jsou potřeba k vyřízení požadavků klienta a to například za účelem:

 • zabezpečení zprostředkování prodeje položek dodavatele v rámci aukce či obchodu
 • zpracování příkazů, objednávek a expedice objednávek v rámci aukcí a obchodu
 • informování o průběhu aukcí
 • zasílání zpráv o aukcích, speciálních nabídkách a aktualitách elektronickou a tištěnou formou
 • rozeslání tištěných materiálů správce, jako například aukčního katalogu či dalších materiálů
 • statistické zpracování pro zlepšení nabídky a zlepšení poskytovaných služeb

Zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu bude jen po dobu nezbytně nutnou, v tomto případě neurčitou nebo do doby odvolání tohoto souhlasu s jejich zpracováním.

Zpracovatelé osobních údajů

Správce a třetí osoby, dále jen „Zpracovatelé, provádí zpracování dat a dodržují zásady ochrany a zabezpečení vašich dat a osobních údajů. Zpracovatelé a osoby správce mají přistup vždy jen k údajům relevatním k provedení transakce/požadavku a jen po dobu nezbytně nutnou k realizaci zpracování.

Hlavními zpracovateli jsou:

 • Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 , Praha, IČ: 26168685
 • Google Czech Republic, s.r.o., Stroupežnického 3191/17, 150 00, Praha, IČ: 27604977
 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
 • Comerto, s.r.o. , Veslařská 153/136, 637 00, Brno, IČ: 29266742

Osobní údaje mohou být zpracovávány jak automaticky tak ručně a nebudou předávány dalším subjektům, pokud to není potřebné k vyřízení požadavků klienta, objednávky či není uvedeno jinak v tomto souhlasu.

Správce vyvine maximální možné úsilí k zabezpečení osobních údajů subjektů. Pokud dojde k narušení bezpečnosti údajů, bude správce neprodleně informovat jak subjekt tak Úřad pro ochranu osobních údajů.

Práva k údajům

Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a neexistuje zákonná povinnost či sankce za neposkytnutí. Neposkytnutí, ale znamená, že správce nemůže poskytnout služby, při kterých jsou osobní údaje zapotřebí.

Subjekt má práva k údajům, které jsou zpracovávány a to zejména:

 • být informován o zpracování jeho údajů
 • požadovat opravu či úpravu údajů
 • být zapomenut (vymazání osobních údajů, pokud jiný zákon neukládá jinak)
 • možnost vyžádat si informace jaká data jsou uchovávána ve strojově čitelném formátu
 • odvolat souhlas se zpracováním údajů
 • a další práva stanovená předpisem či nařízením EU či jiným zákonem České republiky

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, požadavek na to být zapomenut či jiné dotazy ohledně osobních údajů musí být doručeny písemně na adresu správce nebo elektronicky mailem na mailovou adresu info@burda-auction.com s údaji, které umožňují ověřit, že se jedná o požadavek daného subjektu.

Odvolání či výmaz platí od data doručení a bude zpracován co nejdříve v rámci technických možností správce. Osobní údaje, které je nutné uchovávat z důvodu jiného právního základu či jsou nutné k vyřízení plnění závazků či smluv nemohou v rámci požadavku na výmaz vymazány.

Závěr

Subjekt stvrzuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů ve stanoveném rozsahu dle tohoto souhlasu a dle vlastní, svobodné a vážné vůle.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Klientské číslo
Jméno a příjmení
Email *Pokud se přihlásíte, budou Vaše údaje předvyplněny!