Písemná aukce 13

Vážení přátelé sběratelství!
V době konání mezinárodního veletrhu SBĚRATEL 2005 se vám dostává do rukou katalog 13. písemné aukce, v němž naleznete velmi širokou nabídku filatelistického i jiného sběratelského materiálu.
Dovolte mi nejprve poděkovat svým dodavatelům za nabídku zajímavých jednotlivých položek i partií. Přes naši maximální snahu o uspokojení všech vážených dodavatelů, nepodařilo se nám zařadit všechny nabízené položky do probíhající aukce. Zbylé losy budou po dohodě přesunuty do aukce příští. Apelujeme na dodavatele, aby nabízeli do aukce jen zajímavý materiál v dobré kvalitě. Běžné položky, navíc v nižší kvalitě, nemají naději, že najdou svého kupce.

Tato aukce s sebou přináší velkou změnu, jež se dotýká všech našich klientů, kteří využívají možnosti osobních prohlídek v Praze. Osobní prohlídka v Praze se bude konat na nové adrese:
Na Dolinách 44, 14000 Praha 4

K této výrazné změně oproti minulým letům jsme dospěli po pečlivém vyhodnocení situace, kdy se nám stále rozrůstá nabídka vámi oblíbených sbírek a partií. Tím pádem roste i potřeba regálové plochy v místě prohlídky, a tak jsme se rozhodli nezatěžovat našimi požadavky majitele firmy FILATELIE HOBBY. Dovolte mi na tomto místě velmi poděkovat celé rodině Stoškově z firmy FILATELIE HOBBY Praha, Revoluční 8, Praha 1, za několikaletou výbornou spolupráci a umožnění prohlídek aukčních losů v předchozích aukcích!

13. aukce obsahuje pestrou nabídku losů ze všech oborů filatelie i dalších sběratelských oblastí. V katalogu najdete popisy více než 4.400 losů, z nichž 1.300 jsou z období ČSR I. Je tu více než 1.000 položek z ciziny, pro milovníky filokartie nabízíme 200 zajímavých pohlednic a v nabídce sbírek a partií naleznete více než 400 atraktivních losů.
Dovolujeme si vás upozornit, že celý katalog naleznete také na webových stránkách www.filatelie-burda.cz, kde jsou k 90 % položek přiloženy kvalitní fotografie a to i u objemných a méně skladných losů.

Vážení přátelé, přejeme vám, abyste byli s nabídkou 13. aukce spokojeni!

Richard BURDA a kolektiv

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!