Písemná aukce 13 / Papírová platidla

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 72, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
28155 - 1926-32 ČSR I., č.21, 22, 24, 25, 26, 4x SPECIMEN, kvalita
Jakost
1926-32 ČSR I., č.21, 22, 24, 25, 26, 4x SPECIMEN, kvalita 2-4
Vyvolávací cena:
28158 - 1950 ČSR II. + ČSSR, č. 82 (2x), 83, 84 (2x), 85, 86, 92,
Jakost
1950 ČSR II. + ČSSR, č. 82 (2x), 83, 84 (2x), 85, 86, 92, 95, 98 (2x), 99, 101 (2x), 103 (2x), 104, 106, kvalita 2-4
Vyvolávací cena:
28156 - 1944 ČSR II., č. 56, 57, 58, 59, 60 (2x), 61, 66, 67, 68,
Jakost
1944 ČSR II., č. 56, 57, 58, 59, 60 (2x), 61, 66, 67, 68, všechny SPECIMEN, stopy v růžcích po přilepení, kvalita 2
Vyvolávací cena:
28157 - 1945 ČSR II., londýnská emise č. 72, 74, 75, 76 (3x), 77
Jakost
1945 ČSR II., londýnská emise č. 72, 74, 75, 76 (3x), 77 (2x), 78 (2x), kvalita 3 a 4
Vyvolávací cena:
23195 - 1989 ČSSR  100Kčs Gottwald , kvalita 2
Jakost
1989 ČSSR 100Kčs Gottwald , kvalita 2
Vyvolávací cena:
23200 - 1920 NĚMECKO  100 Mark, 1.11.1920, kvalita 4
Jakost
1920 NĚMECKO 100 Mark, 1.11.1920, kvalita 4
Vyvolávací cena:
23197 - 1910 NĚMECKO  1000 Mark, 21.4.1910, kvalita 4
Jakost
1910 NĚMECKO 1000 Mark, 21.4.1910, kvalita 4
Vyvolávací cena:
23201 - 1922 NĚMECKO  5000 Mark, 2.12.1922, kvalita 3
Jakost
1922 NĚMECKO 5000 Mark, 2.12.1922, kvalita 3
Vyvolávací cena:
30014 - 1915-33 Německo  sestava 10ks bankovek a nouzovek, mj. Reic
Jakost
1915-33 Německo sestava 10ks bankovek a nouzovek, mj. Reichsbanknote 50RM Berlin 24.6.19, 50RM Berlin 30.3.1933 atd.
Vyvolávací cena:
28159 - 1910-45 Německo, sestava 18ks různých bankovek, kvalita 2
Jakost
1910-45 Německo, sestava 18ks různých bankovek, kvalita 2-5
Vyvolávací cena:
28161 - 1939 Protektorát, č. 28, 30 )5x), 31, 32, 33 (2x), 34, 35,
Jakost
1939 Protektorát, č. 28, 30 )5x), 31, 32, 33 (2x), 34, 35, 36, 39 (2x), 40, 41, 42, N3, některé bankovky v růžcích stopy po přilepení, kvalita 1-3
Vyvolávací cena:
28163 - 1919-93 RSFSR + SSSR, sestava 42ks různých bankovek, kvali
Jakost
1919-93 RSFSR + SSSR, sestava 42ks různých bankovek, kvalita 2-4
Vyvolávací cena:
28160 - 1935 sestava 7ks různých platidel různých zemí (2x okup
Jakost
1935 sestava 7ks různých platidel různých zemí (2x okupační marky), kvalita 2-4
Vyvolávací cena:

Písemná aukce 13 / Papírová platidla - Informace

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní hodnotou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Za první papírová platidla jsou obecně pokládány směnky čínských obchodníků datované do 7. století po Kr., ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat za vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská městská banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“.