Písemná aukce 17 / Ostatní sběratelské obory

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 69, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
52005 - 1805 permanentní vstupenka do brněnského divadla z r. 180
Jakost
1805 permanentní vstupenka do brněnského divadla z r. 1805(!)
Vyvolávací cena:
U:A5
51962 - 1808 legitimace Zemské obrany
Jakost
1808 legitimace Zemské obrany
Vyvolávací cena:
51929 - 1809 rakouský cestovní pas platný na 8 dní
Jakost
1809 rakouský cestovní pas platný na 8 dní
Vyvolávací cena:
59467 - 1827 vandrovní knížka vázaná v tvrdých deskách, kolk
+3
Jakost
1827 vandrovní knížka vázaná v tvrdých deskách, kolkový signet 15kr z roku 1818, záznamy s razítky míst z okolí Brna, velmi dobře zachovalá
Vyvolávací cena:
59478 - 1837 VÝUČNÍ LIST pro stolaře, vydáno ve Vídni, kolkov
Jakost
1837 VÝUČNÍ LIST pro stolaře, vydáno ve Vídni, kolkový signet 1 gulden, složeno
Vyvolávací cena:
U:A5
59477 - 1840 cestovní pas Markrabství moravsko-slezského s platno
Jakost
1840 cestovní pas Markrabství moravsko-slezského s platností na 1 rok, výrazné sklady, lehké otřepy okrajů
Vyvolávací cena:
59474 - 1840 TOVARYŠSKÝ LIST velký tovaryšský list se zdobený
Jakost
1840 TOVARYŠSKÝ LIST velký tovaryšský list se zdobeným záhlavím a se symboly řemesel, kolkový signet 1 gulden, vosková pečeť, přeloženo, lehké skvrnky
Vyvolávací cena:
U:A3s|
59503 - 1853 Waffenpass, zbrojní pas vydaný ve Znojmě, kolkový s
Jakost
1853 Waffenpass, zbrojní pas vydaný ve Znojmě, kolkový signet 30kr, složeno, lehké skvrny v okrajích
Vyvolávací cena:
57575 - 1867, 1874 Lístek legitimační na jméno Čapek Hynek, kra
+1
Jakost
1867, 1874 "Lístek legitimační" na jméno Čapek Hynek, kramář z Lomnice, Jičínský kraj, s nalepeným kolkem 1fl. na zadní straně, a rakouská směnka na 494 guldenů psaný na Joh. Walšika z Turnova; výrazné sklady na šeku a horší stav legitimace
Vyvolávací cena:
59473 - 1869 diplom Moravsko-slezské společnosti pro povznesení h
Jakost
1869 diplom Moravsko-slezské společnosti pro povznesení hospodářství, Brno, rytina, složeno
Vyvolávací cena:
59637 - 1906 legitimace českého námořníka rakousko-uherské mar
Jakost
1906 legitimace českého námořníka rakousko-uherské mariny, zajatého v Číně, psáno čínsky a německy, zachovalé
Vyvolávací cena:
58548 - 1916 sestava 2ks výučních listů na jméno Jos. Schnitzer
+1
Jakost
1916 sestava 2ks výučních listů na jméno Jos. Schnitzera z Dvořiska, zdobené dokumenty, 1x částečné natržení ve skladech
Vyvolávací cena:
59081 - 1917 legitimace příslušníka rakouské armády, K.u.K. Er
Jakost
1917 legitimace příslušníka rakouské armády, K.u.K. Ers.-Baon Nr. 44, slouží k prokázání bydlení mimo lágr, útvarové razítko K.u.K. Infanterie-Regiment No.44/ V. Ers.-Kompagnie, vydáno v Liberci 9.V.1917; částečný šikmý lom
Vyvolávací cena:
59303 - 1920 ČSR I. vojenský průkaz o převedení důstojníka d
Jakost
1920 ČSR I. vojenský průkaz o převedení důstojníka do zálohy, list formátu A4 s přehyby, kruhové a řádkové raz. Náhradního praporu čs. pěšího pluku č.30 Vysoké Mýto
Vyvolávací cena:
59080 - 1920 průkazní lístek pro mužstvo, razítko jednotky Veli
Jakost
1920 průkazní lístek pro mužstvo, razítko jednotky Velitelství 7. roty čs. pěšího pluku čís. 11. (11.), útvarové razítko Velitelství II. praporu čs. pěšího pluku čís. 11. (11.), k tomu 2ks dopisů od stejného vojáka; legitimace odřená v okrajích, lehké skvrny
Vyvolávací cena:
57966 - 1926 školní vysvědčení (Lehzeugnis) na jméno Richard T
Jakost
1926 školní vysvědčení (Lehzeugnis) na jméno Richard Tengler, geboren in Nesselsdorf (narozen v Kopřivnici, okr. Nový Jičín), formát A3, zdobené; sklady, lehké skvrny
Vyvolávací cena:
53547 - 1926-37 7ks různých legitimací, Dorostenecký průkaz Sok
+1
Jakost
1926-37 7ks různých legitimací, Dorostenecký průkaz Sokola 1926, Masarykova letecká liga 1927, Členská legitimace Šimonkova podpůrného fondu 1937, Čtenářská legitimace 1932, Legitimace pro pořadatele na Zlaté přilbě 1933, Legitimace do taneční školy 1928, Sokolský průkaz 1931, vše zachovalé, jedna osoba
Vyvolávací cena:
53556 - 1927-38 sestava různých osobních dokladů, Legitimace Mas
+1
Jakost
1927-38 sestava různých osobních dokladů, Legitimace Masarykovy letecké ligy, Dorostenecký průkaz Sokola, Členský průkaz leteckého kroužku, Žákovská průkazka ČSD, Průkazka Elektrických drah Praha, Průkazka ČSD na dělnickou jízdenku, volná vstupenka do lázní, Studentská legitimace, Legitimace odborová, Legitimace pojištěnce
Vyvolávací cena:
55643 - 1935 československý cestovní pas vydaný v Uherském Hrad
+1
Jakost
1935 československý cestovní pas vydaný v Uherském Hradišti, vstupní razítka na 3 stránkách, včetně obalu, luxusní
Vyvolávací cena:
58642 - 1935-45 sestava 25ks železničních jízdenek, lístek z ž
Jakost
1935-45 sestava 25ks železničních jízdenek, lístek z železniční váhy, tramvajové jízdenky z Prahy a Jihlavy, žákovská měsíční jízdenka ČSAD, vstupenka na most, vstupenka do Českého Švýcarska a vstupenka na II. místo Spolku divadelních ochotníků Zlato-Olešnických, různý stav
Vyvolávací cena:
59079 - 1937 Masarykova letecká liga, skupina Vysoké Mýto, dorost
+1
Jakost
1937 Masarykova letecká liga, skupina Vysoké Mýto, dorostenecká legitimace, skvrny ve skladu
Vyvolávací cena:
53548 - 1939-44 sestava protektorátních dokladů, 2x lístek na od
+1
Jakost
1939-44 sestava protektorátních dokladů, 2x lístek na oděv, 1x průkaz na slevu jízdného, brožurka pro zaměstnance Trestní ustanovení o zemězradě a pokyny pro bezpečnost práce, pokutový lístek, různá kvalita
Vyvolávací cena:
59085 - 1940 diplom, Projev uznání mládeže Národního souručen
Jakost
1940 diplom, Projev uznání mládeže Národního souručenství v první studijní soutěži zdatnosti MNS, přeloženo, vzadu skvrnky
Vyvolávací cena:
57963 - 1941 průkazka Německé pracovní fronty Die Deutsche Arbei
Jakost
1941 průkazka Německé pracovní fronty "Die Deutsche Arbeitsfront", KdF-Wagen-Sparkarte, Volkswagenwerk G.m.b.h., na jméno Richard Tengler, Senftleben (= Ženklava, okr. Nový Jičín), s vložkami; dobrý stav
Vyvolávací cena:
58632 - 1942 Tovární průkaz/ Werkausweis, Flugzeugwerke Letov, Pr
Jakost
1942 Tovární průkaz/ Werkausweis, Flugzeugwerke Letov, Prag-Letnian, oprávnění pro vstup do závodu Werk III - Prag VII, na jméno Bohumil Žaba; zachovalé
Vyvolávací cena:
58634 - 1942 Tovární průkaz/ Werkausweis, Flugzeugwerke Letov, Pr
Jakost
1942 Tovární průkaz/ Werkausweis, Flugzeugwerke Letov, Prag-Letnian, oprávnění pro vstup do závodu Werk III - Prag VII, na jméno Rostislav Žahour; natržený horní okraj
Vyvolávací cena:
59019 - 1943 Driving Licence (anglické řidičské oprávnění), p
Jakost
1943 Driving Licence (anglické řidičské oprávnění), pro vojáka čs. armády ve Velké Británii, k tomu 5ks originálních fotografií držitele průkazky, velmi zajímavá položka
Vyvolávací cena:
59072 - 1943 smuteční oznámení, poddůstojník Luftwaffe
Jakost
1943 smuteční oznámení, poddůstojník Luftwaffe
Vyvolávací cena:
58922 - 1943-44 smuteční oznámení, 2ks malých smutečních lís
Jakost
1943-44 smuteční oznámení, 2ks malých smutečních lístků s fotem padlých příslušníků německé armády na východní frontě
Vyvolávací cena:
U:A5
59018 - 1944 legitimace opravňující k nošení čs. vojenské pam
Jakost
1944 legitimace opravňující k nošení čs. vojenské pamětní medaile, vydáno v Londýně 7.3.1944, dvojjazyčné razítko MNO, podpis gen. Ingr
Vyvolávací cena:
58053 - 1945 legitimace s přilepeným úředním potvrzením o čes
Jakost
1945 legitimace s přilepeným úředním potvrzením o české národnosti ze dne 30.7.1945 na jméno Božena Krejčová, razítko MNV Pacelice, okr. Strakonice, legitimace s fotografií a otisky prstů, protektorátní razítka
Vyvolávací cena:
59083 - 1945 oznámení rodině pilota Josefa Nováka, příslušní
Jakost
1945 oznámení rodině pilota Josefa Nováka, příslušníka čs. zahraničního letectva, padlého ve válce 2.6.1940, podepsán velitel letectva brig. gen. Alois Vicherek; přeloženo, tmavá skvrnka
Vyvolávací cena:
59071 - 1945 smuteční oznámení, bratři Čtvrtlíkové, padlí l
Jakost
1945 smuteční oznámení, bratři Čtvrtlíkové, padlí letci RAF z Olomouce-Černovíru
Vyvolávací cena:
59078 - 1955 vojenská knížka pro důstojníky a generály, MNO, v
+1
Jakost
1955 vojenská knížka pro důstojníky a generály, MNO, vydán MěVS Pardubice, množství razítek, zařazení tankista, odlepená fotografie
Vyvolávací cena:
59683 - 1968 legitimace člena Společnosti pro lidská práva, čle
Jakost
1968 legitimace člena Společnosti pro lidská práva, členské číslo 785, průkazkové foto člena
Vyvolávací cena:
50961 - 1876 Rakouská státní obligace na 1000 Guldenů, německo
Jakost
1876 Rakouská státní obligace na 1000 Guldenů, německo - francouzský text, vystaveno ve Vídni 1.10.1876, čsl. razítka z 30.XII.1921, vícekráte přeloženo, v jednom přeložení natrženo, pošk. horní okraj, docela čisté
Vyvolávací cena:
59276 - 1882-1916 2ks dlužních úpisů Rakouského červeného kř
Jakost
1882-1916 2ks dlužních úpisů Rakouského červeného kříže, 1x na 10 Guldenů z r. 1882 a 1x na 20K z r. 1916; přehyby, skvrny
Vyvolávací cena:
U:A5
58577 - 1914 zdobená akcie České akc. společnosti pro raffinová
Jakost
1914 zdobená akcie České akc. společnosti pro raffinování petroleje v Kolíně na obnos 200 korun, uznaná novým Československým státem, razítko; sklady, zachovalá
Vyvolávací cena:
59271 - 1915 dluhopis na 100K Třetí rakouské válečné půjčky
Jakost
1915 dluhopis na 100K Třetí rakouské válečné půjčky s neoddělenými talony, vylepený půlený kolek 1K s raz. Berního úřadu v Jaroměři; silné přehyby, natržení v okrajích
Vyvolávací cena:
60189 - 1917 dluhopis města Vídně na 1000K s použitými talony s
Jakost
1917 dluhopis města Vídně na 1000K s použitými talony s raz. ČSR, pouze přehyb, dekorativní
Vyvolávací cena:
58575 - 1884 obligace Magyar Jelzálog-Hitelbank včetně talonů, u
Jakost
1884 obligace Magyar Jelzálog-Hitelbank včetně talonů, uznaná novou Československou republikou, 2x československý kolek, razítka; sklady, částečné natržení
Vyvolávací cena:
59294 - 1888 RAKOUSKO-UHERSKO dluhopis na 2 Guldeny uherského spol
Jakost
1888 RAKOUSKO-UHERSKO dluhopis na 2 Guldeny uherského spolku "Gotes Herz" s čs. úředním razítkem, přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A4
50968 - 1922-24 2x dlužní úpis čsl státní půjčky z r. 1922,
Jakost
1922-24 2x dlužní úpis čsl státní půjčky z r. 1922, oba na 100 Liber na doručitele, vystaveny 10.4.1922 a 23.5.1924, u obou část talonů, přeložené, okraje omačkané, jinak čisté
Vyvolávací cena:
U:A5
60188 - 1926 Slosovatelný státní dluhopis ČSR na 150Kč s nepou
Jakost
1926 Slosovatelný státní dluhopis ČSR na 150Kč s nepoužitými talony, tisk A.Haase, Praha; přehyb, drobné skvrny
Vyvolávací cena:
50698 - 1923 akcie Steirische Wasserkraft und Elektrizitats Aktienge
Jakost
1923 akcie Steirische Wasserkraft und Elektrizitats Aktiengesellschaft in Graz, nominál 1000K, několik talonů odstřiženo
Vyvolávací cena:
59274 - 1941 dluhopis na 1000RM Sudetendeutsche kommunal - anleihe,
Jakost
1941 dluhopis na 1000RM Sudetendeutsche kommunal - anleihe, vydáno v Liberci; bez poškození
Vyvolávací cena:
50966 - 1944 2x dílčí dlužní úpis Spolku pro chemickou a hutn
Jakost
1944 2x dílčí dlužní úpis Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Praze na 5000K a 10000K, vystaveny v únoru 1944, nepřeložené, pěkně zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
59513 - 1918 UKRAINE dluhopis na 200 hřiven s talony, silný přeh
Jakost
1918 UKRAINE dluhopis na 200 hřiven s talony, silný přehyb
Vyvolávací cena:
60186 - 1952 USA akcie firmy Chas. Pfizer & Co., Inc. na 10$, pouze
Jakost
1952 USA akcie firmy Chas. Pfizer & Co., Inc. na 10$, pouze přehyby
Vyvolávací cena:
48542 - 1855 RAKOUSKO rakouský los Classen - Lotterie, Classe II.,
Jakost
1855 RAKOUSKO rakouský los Classen - Lotterie, Classe II., černá a modrá barva, lehké skvrny
Vyvolávací cena:
48543 - 1855 AUSTRIA rakouský los Classen - Lotterie, Classe III.,
Jakost
1855 AUSTRIA rakouský los Classen - Lotterie, Classe III., čb, velmi lehká skvrna
Vyvolávací cena:
59238 - 1908 AUSTRIA Slosovací kalendář na rok 1908, časopisu P
+1
Jakost
1908 AUSTRIA Slosovací kalendář na rok 1908, časopisu Pražský Merkur, brožura mj. obsahuje soupis tahů v Rakousku všech povolených losů; luxusní stav, dekorativní obálka
Vyvolávací cena:
59226 - 1908-1910 AUSTRIA sestava 3ks losů, 1K los loterie České
Jakost
1908-1910 AUSTRIA sestava 3ks losů, 1K los loterie Českého pomocného spolku pro nemocné plicními chorobami z r. 1908 a z r. 1911, 1K los loterie pro stavbu laciných a zdravých obydlí v Brně; vše velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
59224 - 1921 ČSR I. Loterie Spolku invalidů Československých l
Jakost
1921 ČSR I. Loterie Spolku invalidů Československých légií, los v ceně 5Kč, barevná lito Hora Praha, bez přehybů, stopy po sešívačce v levém okraji
Vyvolávací cena:
59229 - 1922-25 ČSR I. sestava 4ks losů, los 2Kč Družstva pro s
Jakost
1922-25 ČSR I. sestava 4ks losů, los 2Kč Družstva pro stavbu spolkových domů v diecesi Králové Hradecké, 2Kč los loterie humanity spolku pro péči o zdraví dělnictva v Praze, 5Kč los Konvektu milosrdných bratří v Praze, 5Kč los Národní jednoty Severočeské v Praze; zachovalé s lehkými přehyby
Vyvolávací cena:
U:A5
55534 - 1927-31 ČSR I. sestava 9ks losů Čsl. třídní loterie z
Jakost
1927-31 ČSR I. sestava 9ks losů Čsl. třídní loterie z let 1927-1931, různá třída (I-IV), dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
59228 - 1928-38 ČSR I. sestava 5ks losů, 3Kč los věcné loterie
Jakost
1928-38 ČSR I. sestava 5ks losů, 3Kč los věcné loterie Hradčanského ústavu pro výchovu slepých dětí z r. 1928, 2x 3Kč los Zemského ústředí péče o mládež v Čechách, 5Kč los 16. státní dobročinné loterie, 3Kč los věcné loterie ve prospěch stavby sboru Českých bratří církve Československé v Žamberku; vše zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
56163 - 1931 ČSR I. los Masarykovy letecké ligy v hodnotě 3Kč, t
Jakost
1931 ČSR I. los Masarykovy letecké ligy v hodnotě 3Kč, tah 4.5.1931, lehce přeloženo, jinak zachovalé
Vyvolávací cena:
59227 - 1943 ČaM 5K los Národní dobročinné loterie, bez poško
Jakost
1943 ČaM 5K los Národní dobročinné loterie, bez poškození
Vyvolávací cena:
56651 - 1930 ČSR sestava 16ks propagačních nálepek českých m
Jakost
1930 ČSR sestava 16ks propagačních nálepek českých měst, např. Hradec Králové, Městec Králové, Benešov, Moravská Ostrava, Litomyšl, hezká kvalita
Vyvolávací cena:

Písemná aukce 17 / Ostatní sběratelské obory - Informace

V této kategorii jsou zastoupeny sběratelské obory:

Akcie, obligace, šeky

Losy

Firemní účty a dopisy s reklamními přítisky

Legitimace

Fotografie

Propagační nálepky a kartičky

Grafika, umění

Knihy, časopisy

Další sběratelské obory