Písemná aukce 17 / Ostatní sběratelské obory

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
52005
Jakost
1805 permanentní vstupenka do brněnského divadla z r. 1805(!), vyvolávací cena:
U:A5
51962
Jakost
1808 legitimace Zemské obrany , vyvolávací cena:
51929
Jakost
1809 rakouský cestovní pas platný na 8 dní, vyvolávací cena:
59467
+3
Jakost
1827 vandrovní knížka vázaná v tvrdých deskách, kolkový signet 15kr z roku 1818, záznamy s razítky míst z okolí Brna, velmi dobře zachovalá, vyvolávací cena:
59478
Jakost
1837 VÝUČNÍ LIST pro stolaře, vydáno ve Vídni, kolkový signet 1 gulden, složeno, vyvolávací cena:
U:A5
59477
Jakost
1840 cestovní pas Markrabství moravsko-slezského s platností na 1 rok, výrazné sklady, lehké otřepy okrajů, vyvolávací cena:
59474
Jakost
1840 TOVARYŠSKÝ LIST velký tovaryšský list se zdobeným záhlavím a se symboly řemesel, kolkový signet 1 gulden, vosková pečeť, přeloženo, lehké skvrnky, vyvolávací cena:
U:A3s|
59503
Jakost
1853 Waffenpass, zbrojní pas vydaný ve Znojmě, kolkový signet 30kr, složeno, lehké skvrny v okrajích, vyvolávací cena:
57575
+1
Jakost
1867, 1874 "Lístek legitimační" na jméno Čapek Hynek, kramář z Lomnice, Jičínský kraj, s nalepeným kolkem 1fl. na zadní straně, a rakouská směnka na 494 guldenů psaný na Joh. Walšika z Turnova; výrazné sklady na šeku a horší stav legitimace, vyvolávací cena:
59473
Jakost
1869 diplom Moravsko-slezské společnosti pro povznesení hospodářství, Brno, rytina, složeno, vyvolávací cena:
59637
Jakost
1906 legitimace českého námořníka rakousko-uherské mariny, zajatého v Číně, psáno čínsky a německy, zachovalé, vyvolávací cena:
58548
+1
Jakost
1916 sestava 2ks výučních listů na jméno Jos. Schnitzera z Dvořiska, zdobené dokumenty, 1x částečné natržení ve skladech, vyvolávací cena:
59081
Jakost
1917 legitimace příslušníka rakouské armády, K.u.K. Ers.-Baon Nr. 44, slouží k prokázání bydlení mimo lágr, útvarové razítko K.u.K. Infanterie-Regiment No.44/ V. Ers.-Kompagnie, vydáno v Liberci 9.V.1917; částečný šikmý lom, vyvolávací cena:
59303
Jakost
1920 ČSR I. vojenský průkaz o převedení důstojníka do zálohy, list formátu A4 s přehyby, kruhové a řádkové raz. Náhradního praporu čs. pěšího pluku č.30 Vysoké Mýto, vyvolávací cena:
59080
Jakost
1920 průkazní lístek pro mužstvo, razítko jednotky Velitelství 7. roty čs. pěšího pluku čís. 11. (11.), útvarové razítko Velitelství II. praporu čs. pěšího pluku čís. 11. (11.), k tomu 2ks dopisů od stejného vojáka; legitimace odřená v okrajích, lehké skvrny, vyvolávací cena:
57966
Jakost
1926 školní vysvědčení (Lehzeugnis) na jméno Richard Tengler, geboren in Nesselsdorf (narozen v Kopřivnici, okr. Nový Jičín), formát A3, zdobené; sklady, lehké skvrny, vyvolávací cena:
53547
+1
Jakost
1926-37 7ks různých legitimací, Dorostenecký průkaz Sokola 1926, Masarykova letecká liga 1927, Členská legitimace Šimonkova podpůrného fondu 1937, Čtenářská legitimace 1932, Legitimace pro pořadatele na Zlaté přilbě 1933, Legitimace do taneční školy 1928, Sokolský průkaz 1931, vše zachovalé, jedna osoba, vyvolávací cena:
53556
+1
Jakost
1927-38 sestava různých osobních dokladů, Legitimace Masarykovy letecké ligy, Dorostenecký průkaz Sokola, Členský průkaz leteckého kroužku, Žákovská průkazka ČSD, Průkazka Elektrických drah Praha, Průkazka ČSD na dělnickou jízdenku, volná vstupenka do lázní, Studentská legitimace, Legitimace odborová, Legitimace pojištěnce, vyvolávací cena:
55643
+1
Jakost
1935 československý cestovní pas vydaný v Uherském Hradišti, vstupní razítka na 3 stránkách, včetně obalu, luxusní, vyvolávací cena:
58642
Jakost
1935-45 sestava 25ks železničních jízdenek, lístek z železniční váhy, tramvajové jízdenky z Prahy a Jihlavy, žákovská měsíční jízdenka ČSAD, vstupenka na most, vstupenka do Českého Švýcarska a vstupenka na II. místo Spolku divadelních ochotníků Zlato-Olešnických, různý stav, vyvolávací cena:
59079
+1
Jakost
1937 Masarykova letecká liga, skupina Vysoké Mýto, dorostenecká legitimace, skvrny ve skladu, vyvolávací cena:
53548
+1
Jakost
1939-44 sestava protektorátních dokladů, 2x lístek na oděv, 1x průkaz na slevu jízdného, brožurka pro zaměstnance Trestní ustanovení o zemězradě a pokyny pro bezpečnost práce, pokutový lístek, různá kvalita , vyvolávací cena:
59085
Jakost
1940 diplom, Projev uznání mládeže Národního souručenství v první studijní soutěži zdatnosti MNS, přeloženo, vzadu skvrnky, vyvolávací cena:
57963
Jakost
1941 průkazka Německé pracovní fronty "Die Deutsche Arbeitsfront", KdF-Wagen-Sparkarte, Volkswagenwerk G.m.b.h., na jméno Richard Tengler, Senftleben (= Ženklava, okr. Nový Jičín), s vložkami; dobrý stav, vyvolávací cena:
58632
Jakost
1942 Tovární průkaz/ Werkausweis, Flugzeugwerke Letov, Prag-Letnian, oprávnění pro vstup do závodu Werk III - Prag VII, na jméno Bohumil Žaba; zachovalé, vyvolávací cena:
58634
Jakost
1942 Tovární průkaz/ Werkausweis, Flugzeugwerke Letov, Prag-Letnian, oprávnění pro vstup do závodu Werk III - Prag VII, na jméno Rostislav Žahour; natržený horní okraj, vyvolávací cena:
59019
Jakost
1943 Driving Licence (anglické řidičské oprávnění), pro vojáka čs. armády ve Velké Británii, k tomu 5ks originálních fotografií držitele průkazky, velmi zajímavá položka, vyvolávací cena:
59072
Jakost
1943 smuteční oznámení, poddůstojník Luftwaffe, vyvolávací cena:
58922
Jakost
1943-44 smuteční oznámení, 2ks malých smutečních lístků s fotem padlých příslušníků německé armády na východní frontě, vyvolávací cena:
U:A5
59018
Jakost
1944 legitimace opravňující k nošení čs. vojenské pamětní medaile, vydáno v Londýně 7.3.1944, dvojjazyčné razítko MNO, podpis gen. Ingr, vyvolávací cena:
58053
Jakost
1945 legitimace s přilepeným úředním potvrzením o české národnosti ze dne 30.7.1945 na jméno Božena Krejčová, razítko MNV Pacelice, okr. Strakonice, legitimace s fotografií a otisky prstů, protektorátní razítka, vyvolávací cena:
59083
Jakost
1945 oznámení rodině pilota Josefa Nováka, příslušníka čs. zahraničního letectva, padlého ve válce 2.6.1940, podepsán velitel letectva brig. gen. Alois Vicherek; přeloženo, tmavá skvrnka, vyvolávací cena:
59071
Jakost
1945 smuteční oznámení, bratři Čtvrtlíkové, padlí letci RAF z Olomouce-Černovíru, vyvolávací cena:
59078
+1
Jakost
1955 vojenská knížka pro důstojníky a generály, MNO, vydán MěVS Pardubice, množství razítek, zařazení tankista, odlepená fotografie, vyvolávací cena:
59683
Jakost
1968 legitimace člena Společnosti pro lidská práva, členské číslo 785, průkazkové foto člena, vyvolávací cena:
50961
Jakost
1876 Rakouská státní obligace na 1000 Guldenů, německo - francouzský text, vystaveno ve Vídni 1.10.1876, čsl. razítka z 30.XII.1921, vícekráte přeloženo, v jednom přeložení natrženo, pošk. horní okraj, docela čisté, vyvolávací cena:
59276
Jakost
1882-1916 2ks dlužních úpisů Rakouského červeného kříže, 1x na 10 Guldenů z r. 1882 a 1x na 20K z r. 1916; přehyby, skvrny, vyvolávací cena:
U:A5
58577
Jakost
1914 zdobená akcie České akc. společnosti pro raffinování petroleje v Kolíně na obnos 200 korun, uznaná novým Československým státem, razítko; sklady, zachovalá, vyvolávací cena:
59271
Jakost
1915 dluhopis na 100K Třetí rakouské válečné půjčky s neoddělenými talony, vylepený půlený kolek 1K s raz. Berního úřadu v Jaroměři; silné přehyby, natržení v okrajích, vyvolávací cena:
60189
Jakost
1917 dluhopis města Vídně na 1000K s použitými talony s raz. ČSR, pouze přehyb, dekorativní, vyvolávací cena:
58575
Jakost
1884 obligace Magyar Jelzálog-Hitelbank včetně talonů, uznaná novou Československou republikou, 2x československý kolek, razítka; sklady, částečné natržení, vyvolávací cena:
59294
Jakost
1888 RAKOUSKO-UHERSKO dluhopis na 2 Guldeny uherského spolku "Gotes Herz" s čs. úředním razítkem, přeloženo , vyvolávací cena:
U:A4
50968
Jakost
1922-24 2x dlužní úpis čsl státní půjčky z r. 1922, oba na 100 Liber na doručitele, vystaveny 10.4.1922 a 23.5.1924, u obou část talonů, přeložené, okraje omačkané, jinak čisté , vyvolávací cena:
U:A5
60188
Jakost
1926 Slosovatelný státní dluhopis ČSR na 150Kč s nepoužitými talony, tisk A.Haase, Praha; přehyb, drobné skvrny, vyvolávací cena:
50698
Jakost
1923 akcie Steirische Wasserkraft und Elektrizitats Aktiengesellschaft in Graz, nominál 1000K, několik talonů odstřiženo, vyvolávací cena:
59274
Jakost
1941 dluhopis na 1000RM Sudetendeutsche kommunal - anleihe, vydáno v Liberci; bez poškození, vyvolávací cena:
50966
Jakost
1944 2x dílčí dlužní úpis Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Praze na 5000K a 10000K, vystaveny v únoru 1944, nepřeložené, pěkně zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
59513
Jakost
1918 UKRAINE dluhopis na 200 hřiven s talony, silný přehyb, vyvolávací cena:
60186
Jakost
1952 USA akcie firmy Chas. Pfizer & Co., Inc. na 10$, pouze přehyby, vyvolávací cena:
48542
Jakost
1855 RAKOUSKO rakouský los Classen - Lotterie, Classe II., černá a modrá barva, lehké skvrny, vyvolávací cena:
48543
Jakost
1855 AUSTRIA rakouský los Classen - Lotterie, Classe III., čb, velmi lehká skvrna, vyvolávací cena:
59238
+1
Jakost
1908 AUSTRIA Slosovací kalendář na rok 1908, časopisu Pražský Merkur, brožura mj. obsahuje soupis tahů v Rakousku všech povolených losů; luxusní stav, dekorativní obálka, vyvolávací cena:
59226
Jakost
1908-1910 AUSTRIA sestava 3ks losů, 1K los loterie Českého pomocného spolku pro nemocné plicními chorobami z r. 1908 a z r. 1911, 1K los loterie pro stavbu laciných a zdravých obydlí v Brně; vše velmi dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A5
59224
Jakost
1921 ČSR I. Loterie Spolku invalidů Československých légií, los v ceně 5Kč, barevná lito Hora Praha, bez přehybů, stopy po sešívačce v levém okraji, vyvolávací cena:
59229
Jakost
1922-25 ČSR I. sestava 4ks losů, los 2Kč Družstva pro stavbu spolkových domů v diecesi Králové Hradecké, 2Kč los loterie humanity spolku pro péči o zdraví dělnictva v Praze, 5Kč los Konvektu milosrdných bratří v Praze, 5Kč los Národní jednoty Severočeské v Praze; zachovalé s lehkými přehyby, vyvolávací cena:
U:A5
55534
Jakost
1927-31 ČSR I. sestava 9ks losů Čsl. třídní loterie z let 1927-1931, různá třída (I-IV), dobře zachovalé, vyvolávací cena:
59228
Jakost
1928-38 ČSR I. sestava 5ks losů, 3Kč los věcné loterie Hradčanského ústavu pro výchovu slepých dětí z r. 1928, 2x 3Kč los Zemského ústředí péče o mládež v Čechách, 5Kč los 16. státní dobročinné loterie, 3Kč los věcné loterie ve prospěch stavby sboru Českých bratří církve Československé v Žamberku; vše zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
56163
Jakost
1931 ČSR I. los Masarykovy letecké ligy v hodnotě 3Kč, tah 4.5.1931, lehce přeloženo, jinak zachovalé, vyvolávací cena:
59227
Jakost
1943 ČaM 5K los Národní dobročinné loterie, bez poškození, vyvolávací cena:
56651
Jakost
1930 ČSR sestava 16ks propagačních nálepek českých měst, např. Hradec Králové, Městec Králové, Benešov, Moravská Ostrava, Litomyšl, hezká kvalita, vyvolávací cena:
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::