Písemná aukce 18 / Sbírky, partie / Filatelie / Filatelistické obory

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 67, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
63231 - 1960-95 NÁMĚT sestava aršíků a TL ze zámoří, různ
+7
Jakost
1960-95 NÁMĚT sestava aršíků a TL ze zámoří, různé motivy, uloženo v 8listovém zásobníku A4
Vyvolávací cena:
63281 - 1975-95 NÁMĚT sestava zn. s různými motivy, celkem cca
+5
Jakost
1975-95 NÁMĚT sestava zn. s různými motivy, celkem cca 2500 ks známek, uloženo v 5ks zánovních 4-listových zásobníků
Vyvolávací cena:
63250 - 1970-2005 NÁMĚT sestava známek a aršíků z celého sv
+10
Jakost
1970-2005 NÁMĚT sestava známek a aršíků z celého světa, uloženo ve 2ks zásobníků (20 a 10 listů), výborná kvalita
Vyvolávací cena:
63291 - 1970-90 NÁMĚT velká sestava zn. s motivem umění, vše
+18
Jakost
1970-90 NÁMĚT velká sestava zn. s motivem umění, vše uloženo v 9ks zásobníků A4, svěží, pouze známky Afriky a šejchátů razítkované, celkem více než 3000 ks známek, kat. 5200MiM (dle katalogu Michel 2003), hmotnost 13kg
Vyvolávací cena:
U:Z
63776 - 1960-90 NÁMĚT/ FAUNA, FLÓRA, SPORT sestava známek a ar
+6
Jakost
1960-90 NÁMĚT/ FAUNA, FLÓRA, SPORT sestava známek a aršíků různých zemí s námětem fauny, flóry a sportu, uloženo v 8 zásobnících, na volných výmětových listech a albových listech, vše ve větší krabici
Vyvolávací cena:
63233 - 1981-90 NÁMĚT/ LADY DIANA sestava zn. a aršíků s moti
+3
Jakost
1981-90 NÁMĚT/ LADY DIANA sestava zn. a aršíků s motivem Diany Spencer, uloženo na 2ks výmětových listů, čisté série s vyšším záznamem
Vyvolávací cena:
63296 - 1935-75 NÁMĚT/ MOTORISMUS sestava zn., aršíků, FDC a
+5
Jakost
1935-75 NÁMĚT/ MOTORISMUS sestava zn., aršíků, FDC a celistvostí s námětem motorismu, uloženo v 8listovém zásobníku A4, kat. 880MiM
Vyvolávací cena:
63775 - 1920-60 NÁMĚT/ SPORT sbírka známek se sportovní téma
+4
Jakost
1920-60 NÁMĚT/ SPORT sbírka známek se sportovní tématikou ze zajímavých známkových zemí, např. italské kolonie, Libanon, Sýrie, Indonésie, Haiti, Afghánistán apod., uloženo na zasklených volných albových listech
Vyvolávací cena:
63234 - 1980-2000 NÁMĚT/ ŽELEZNICE sestava zn. a aršíků s mo
+1
Jakost
1980-2000 NÁMĚT/ ŽELEZNICE sestava zn. a aršíků s motivem železnice, uloženo na výmětovém listu
Vyvolávací cena:
62366 - 1987-?? NÁMĚT/ FAUNA a FLÓRA námětová sbírka známek
+8
Jakost
1987-?? NÁMĚT/ FAUNA a FLÓRA námětová sbírka známek i aršíků, různé státy, zastoupeny i Čína, Azerbajdžan, Korea aj., uloženo v plném 8listovém zásobníku pěkné kvality, dodavatelem oceněno na 2285Kč, stojí za prohlídku
Vyvolávací cena:
U:Z
60317 - 1918-87 NÁMĚT/ SCOUTING generální sbírka námětových
+212
Jakost
1918-87 NÁMĚT/ SCOUTING generální sbírka námětových známek a aršíků týkajících se skautingu ze zemí celého světa, umístěno na speciálních albových listech v pošetkách, velmi zajímavé, vše 6ks kroužkových alb z USA, hmotnost 17kg
Vyvolávací cena:
62367 - 1976-?? NÁMĚT/ SPORT námětová sbírka se známkami i a
+6
Jakost
1976-?? NÁMĚT/ SPORT námětová sbírka se známkami i aršíky, různá sportovní odvětví, různé státy, uloženo na 7 listech zásobníku A4, vše pěkné, dodavatelem oceněno na 2235Kč, výhodná nabídka
Vyvolávací cena:
64372 - 1938-92 AEROFILATELIE/ ČSR II. sestava cca 150ks celistvos
Jakost
1938-92 AEROFILATELIE/ ČSR II. sestava cca 150ks celistvostí, obsahuje 1. lety, balónové lety, vrtulníkové lety, pigeongramy, aerogramy
Vyvolávací cena:
63807 - 1946-87 AEROFILATELIE/ ČSR II. sestava cca 80ks obálek pr
+8
Jakost
1946-87 AEROFILATELIE/ ČSR II. sestava cca 80ks obálek prvních letů, hezké frankatury, razítka, kašety, zajímavé destinace, uloženo na albových listech ve 2 šroubových zásobnících
Vyvolávací cena:
63676 - 1950-75 AEROFILATELIE/ USA sbírka cca 300ks obálek první
+1
Jakost
1950-75 AEROFILATELIE/ USA sbírka cca 300ks obálek prvních letů, hezké frankatury, razítka, kašety; dobrý stav, zajímavé
Vyvolávací cena:
61467 - 1914-18 FELDPOST/ AUSTRIA sestava 28ks celistvostí prošl
+1
Jakost
1914-18 FELDPOST/ AUSTRIA sestava 28ks celistvostí prošlých FP, různá DR, útvarová i doplňková, mj. FP, EPA, MFPA, desinfekce, cenzury, zachovalé
Vyvolávací cena:
64342 - 1936-48 FIREMNÍ DOPISY/ ČSR II. sestava 17ks firemních l
Jakost
1936-48 FIREMNÍ DOPISY/ ČSR II. sestava 17ks firemních lístků s různým reklamním přítiskem, 3x z období ČaM, obsahuje mj. Johannes Hein, Praha, a Miroslav Hajniš, Hradec Králové, s vyobrazením sídla firmy; dobrý stav
Vyvolávací cena:
64549 - 1900-50 PERFINY celý svět, 1000ks převážně smytých z
+1
Jakost
1900-50 PERFINY celý svět, 1000ks převážně smytých zn., doplněno několika celistvostmi, uloženo v průhledném sáčku
Vyvolávací cena:
64550 - 1900-50 PERFINY celý svět, 1000ks převážně smytých z
+1
Jakost
1900-50 PERFINY celý svět, 1000ks převážně smytých zn., doplněno několika celistvostmi, uloženo v průhledném sáčku
Vyvolávací cena:
60427 - 1910-? PERFINY celý svět, většinou Evropa, uloženo v z
+6
Jakost
1910-? PERFINY celý svět, většinou Evropa, uloženo v zásobníku A4 6-listový, nezaplněný, perfiny identifikované ale neurčené, známky ražené, některé s katalogovým číslem, stojí za prohlídku
Vyvolávací cena:
64546 - 1900-50 PERFINY Evropa, sestava 274ks zn. s perfiny převá
+4
Jakost
1900-50 PERFINY Evropa, sestava 274ks zn. s perfiny převážně ze zemí Rakousko, Rumunsko, Dánsko a další, 5ks výběrových plat A4
Vyvolávací cena:
65375 - 1908-39 PERFINY partie perfinů na výstřižcích, dle dod
Jakost
1908-39 PERFINY partie perfinů na výstřižcích, dle dodavatele 320ks perfinů, většinou ČSR I., několik i z R-U, vše z českého území
Vyvolávací cena:
65544 - 1900-40 PERFINY/ CELÝ SVĚT sestava 92ks známek s perfiny
+1
Jakost
1900-40 PERFINY/ CELÝ SVĚT sestava 92ks známek s perfiny z Evropy a jiných zemí, uloženo na výmětovém listu
Vyvolávací cena:
64285 - 1910-20 PERFINY/ ČSR I. sestava 50ks známek převážně
Jakost
1910-20 PERFINY/ ČSR I. sestava 50ks známek převážně z emise Hradčany, různé perfiny, uloženo na výmětovém listu
Vyvolávací cena:
65543 - 1900-40 PERFINY/ EVROPA sestava cca 180ks známek s perfiny
+1
Jakost
1900-40 PERFINY/ EVROPA sestava cca 180ks známek s perfiny, uloženo na výmětovém listu
Vyvolávací cena:
65547 - 1918-20 PERFINY/ HRADČANY sestava 100ks známek vydání H
+1
Jakost
1918-20 PERFINY/ HRADČANY sestava 100ks známek vydání Hradčany s perfiny, uloženo na výmětovém listu
Vyvolávací cena:
65546 - 1907-36 PERFINY/ RAKOUSKO sestava 96ks známek s perfiny 2-p
+1
Jakost
1907-36 PERFINY/ RAKOUSKO sestava 96ks známek s perfiny 2-pásky, 4-blok, uloženo na výmětovém listu
Vyvolávací cena:
65541 - 1910-40 PERFINY/ SLOVENSKO sestava 75ks známek s perfiny z
+1
Jakost
1910-40 PERFINY/ SLOVENSKO sestava 75ks známek s perfiny ze slovenského území, uloženo na výmětovém listu
Vyvolávací cena:
64616 - 1918-20 POLNÍ POŠTA ČSR Slovensko, sbírka 44ks pohledni
+1
Jakost
1918-20 POLNÍ POŠTA ČSR Slovensko, sbírka 44ks pohlednic a dopisů s razítky PP, obsahuje č.5, 8, 10, 12, 14, 22, 25, 35, 38, 44, 46, 50, 63, 75 s různými útvarovými raz. jako Myslivecký prapor, Hraničářský, Ženijní, Telegrafní rota, Poddůstojnická škola, Dělostřelectvo, Železniční atd., obsahuje zajímavé pohlednice jako nádraží Velký Berezný, Levice, Modor atd., seznam přiložen; různá kvalita razítek i celistvostí
Vyvolávací cena:
65377 - 1914-18 POLNÍ POŠTA partie 100ks dopisnic PP, I. sv. vál
Jakost
1914-18 POLNÍ POŠTA partie 100ks dopisnic PP, I. sv. válka, několik druhů různých formulářů, většina útvarových i DR dobře čitelná, jako celek zachovalé
Vyvolávací cena:
63463 - 1941-43 POLNÍ POŠTA/ Čs.PP VE VELKÉ BRITÁNII sestava 1
+1
Jakost
1941-43 POLNÍ POŠTA/ Čs.PP VE VELKÉ BRITÁNII sestava 16ks celistvostí zaslaných z USA do Anglie na příslušníky ozbrojených sil, příchozí razítko polní pošty, cenzury, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
63813 - 1914-18 POLNÍ POŠTA/ NĚMECKO sbírka 31ks celistvostí a
+15
Jakost
1914-18 POLNÍ POŠTA/ NĚMECKO sbírka 31ks celistvostí a výstřižků prošlých přes německou polní poštu, obsahuje mj. R-dopis, 4x Briefpostbund (lístek z poštovního pytle), uloženo na albových listech v pérových deskách, hezká razítka, velmi zajímavé
Vyvolávací cena:
64369 - 1914-18 POLNÍ POŠTA/ RAKOUSKO-UHERSKO sestava cca 70ks po
+2
Jakost
1914-18 POLNÍ POŠTA/ RAKOUSKO-UHERSKO sestava cca 70ks pohlednic s různými útvarovými razítky a razítky PP, cenzury apod.
Vyvolávací cena:
65533 - 1920-51 PROPAGAČNÍ RAZÍTKA/ ČSR I., ČaM, ČSR II. sest
+2
Jakost
1920-51 PROPAGAČNÍ RAZÍTKA/ ČSR I., ČaM, ČSR II. sestava 42ks celistvostí se strojovými propagačními razítky
Vyvolávací cena:
64995 - 1830-50 PŘEDZNÁMKOVÉ DOPISY/ RAKOUSKO sestava 14ks sklá
+1
Jakost
1830-50 PŘEDZNÁMKOVÉ DOPISY/ RAKOUSKO sestava 14ks skládaných dopisů z území Čech s řádkovými razítky ZAMLEKAU, STRAKONITZ, HOROSEDEL, PLAN, ELBOGEN, PRZESTITZ, LEITMERITZ, BRANDEIS, KLATTAU aj., hezké otisky
Vyvolávací cena:
64975 - 1935-46 PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA sestava pamětních list
+2
Jakost
1935-46 PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA sestava pamětních listů ČSR I. a ČSR II. doplněna několika různými celistvostmi
Vyvolávací cena:
61724 - 1967-74 PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA/ AUSTRIA partie více ne
Jakost
1967-74 PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA/ AUSTRIA partie více než 70ks PR, většinou na bianco kartičkách s nízkou frankaturou, různé náměty, např. Umění (23x), Kongesy a výstavy (13x), Hudba (10x), Sport (9x), Příroda (8x), pěkná kvalita
Vyvolávací cena:
62254 - 1940-43 PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA/ ČaM partie 23ks různ
+1
Jakost
1940-43 PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA/ ČaM partie 23ks různých materiálů s příležitostnými razítky, pouze 1x prošlý dopis, jinak pamětní listy, lístky, obálky, část stejná razítka, většinou Turnov, Slatiňany, Pardubice, dobrá kvalita
Vyvolávací cena:
64382 - 1939-45 PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA/ ČaM sestava nálepníc
+4
Jakost
1939-45 PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA/ ČaM sestava nálepních listů a výstřižků s různými příležitostnými razítky
Vyvolávací cena:
64467 - 1939-45 PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA/ ČaM sestava příleži
+9
Jakost
1939-45 PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA/ ČaM sestava příležitostných razítek na pamětních listech a dopisech, uloženo v tvrdých deskách A4
Vyvolávací cena:
62226 - 1925-51 PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA/ ČSR I-II. partie 34ks
+1
Jakost
1925-51 PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA/ ČSR I-II. partie 34ks různých materiálů s PR, dopisy, pohlednice, celiny, prošlé i bianko, některé jako R nebo Ex, několik razítek autopošt, stojí za prohlídku
Vyvolávací cena:
63227 - 1947-50 PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA/ GERMANY, sestava celin
+5
Jakost
1947-50 PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA/ GERMANY, sestava celin s příležitostnými razítky, doplněno celinami ČSR I. a Rakouska, uloženo v kroužkových deskách
Vyvolávací cena:
63374 - 1920-35 STROJOVÁ RAZÍTKA / ČSR I. sestava dopisů se str
+1
Jakost
1920-35 STROJOVÁ RAZÍTKA / ČSR I. sestava dopisů se strojovými razítky, doplněno ostatními celistvostmi ČSR II. a Evropy, uloženo v hezké reklamní plechové krabici
Vyvolávací cena:
U:K
64294 - 1950-65 VĚZNICE/ ČSR II. sestava cca 250ks dopisů z růz
+2
Jakost
1950-65 VĚZNICE/ ČSR II. sestava cca 250ks dopisů z různých věznic, uloženo v papírové krabici
Vyvolávací cena: