Písemná aukce 18 / Filatelie / Filatelistické obory / Polní pošta / ČSR I

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
62351 - 1918 Čsl. vojsko na Rusi - písemný vzkaz od Komisaře Prv
Jakost
1918 Čsl. vojsko na Rusi - písemný vzkaz od Komisaře Prvních čsl. vojsk v Čeljabinsku náčelníkovi ešalonu B, psáno azbukou, razítko s orlicí v azbuce 2. česko - slovanský zásobovací pluk, datováno 27.8.1918, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
64501 - 1918 ITÁLIE  útvarová propagační pohlednice 34. pluku
+1
Jakost
1918 ITÁLIE útvarová propagační pohlednice 34. pluku českoslováckého, čistá, na adresní straně modré kruhové raz. Corpo Czecho-Slovacco in Italia/ Comando/ 34. Reggimento; luxusní
Vyvolávací cena:
62361 - 1918? Čsl. vojsko na Rusi - přední strana dopisu s razít
+1
Jakost
1918? Čsl. vojsko na Rusi - přední strana dopisu s razítkem Polní pošta Čsl. vojska na Rusi (horší otisk) a kulaté armádní razítko pro balíky, silně poškozené, navíc papír s vojensko - taktickými poznámkami a dva bianko slabé otisky útvarového razítka
Vyvolávací cena:
65386 - 1919-20 Legie v Rusku, pohlednice zaslaná z transportu rusk
+1
Jakost
1919-20 Legie v Rusku, pohlednice zaslaná z transportu ruských legií do vlasti, odeslaný 1.12.1920 z Djibouti ve Francouzském Somálsku, adresováno na pekárnu II. divize Čsl. armády, přích. Shanghai/ JA.5.20, zachovalé
Vyvolávací cena:
62355 - 1918 Čsl. vojsko na Rusi - potvrzení o odeslání podporu
Jakost
1918 Čsl. vojsko na Rusi - potvrzení o odeslání podporučíka Huby a dvou praporčíků se svými zbraněmi, za místo Jeleg podepsali předseda a sekretář, slabší kruhové razítko, psáno ručně azbukou, zachovalé
Vyvolávací cena:
62357 - 1918 Čsl. vojsko na Rusi - sdělení veliteli města Kuganu
Jakost
1918 Čsl. vojsko na Rusi - sdělení veliteli města Kuganu ppor. Hubovi od správce zásobování Česko-slovanského sboru, razítko řádkové a kulaté s orlicí, psáno na stroji azbukou, zachovalé
Vyvolávací cena:
62358 - 1918? Čsl. vojsko na Rusi - Instrukce náčelníkům ešalo
Jakost
1918? Čsl. vojsko na Rusi - Instrukce náčelníkům ešalonů stanice Samara pro rychlý a tichý průchod, psáno na stroji azbukou, razítko a podpis komisaře Bláhy, zachovalé
Vyvolávací cena:
62356 - 1918? Čsl. vojsko na Rusi - přísně tajný doplněk k slu
Jakost
1918? Čsl. vojsko na Rusi - přísně tajný doplněk k služebnímu výkazu, podepsán velitel města Kurgánu, psáno česky, ruské razítko velitele Kurgánu, formát větší A4, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
64106 - 1919 Čsl. legie v Rusku, potvrzení Československé národ
Jakost
1919 Čsl. legie v Rusku, potvrzení Československé národní rady, odbočka v Rusku o zvýšení podpory manželce invalidy, přeloženo, formát cca A4, menší natržení, podlepení, přesto zachovalé, zajímavý doklad
Vyvolávací cena:
62352 - 1919 Čsl. vojsko na Rusi - příkaz k převelení poručík
Jakost
1919 Čsl. vojsko na Rusi - příkaz k převelení poručíka štábu čsl. vojska k protivýzvědnému oddělení štábu, psáno česky, kulaté razítko se lvem Štáb československého armádního sboru, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
62353 - 1919 Čsl. vojsko na Rusi - Stvrzenka na převzetí zálohy
Jakost
1919 Čsl. vojsko na Rusi - Stvrzenka na převzetí zálohy na stravu v důstojnické besedě štábního sboru, řádkové razítko Správce důstojnické besedy štábu sboru, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
62354 - 1919? Čsl. vojsko na Rusi - přísně tajné hlášení vel
Jakost
1919? Čsl. vojsko na Rusi - přísně tajné hlášení velitele města Kurganu ppor. Huby náčelníkovi 4. skupiny obklíčení, slabší kulaté razítko, psáno azbukou, formát větší A4, vzhledem k stáří jako zachovalé
Vyvolávací cena:
62173 - 1919 pohlednice vyfr. zn. 10h Hradčany Pof.5, modré (!) DR
Jakost
1919 pohlednice vyfr. zn. 10h Hradčany Pof.5, modré (!) DR Těšín 2/ Cieszyn 2/ 21.II.19, adresovaná do Plzně, odesílatel: četař W.P., okresní doplňovací velitelství v Těšíně, zachovalé
Vyvolávací cena:
64545 - 1919 Šnejdárkovo tažení, pohlednice zaslaná PP, kulaté
+1
Jakost
1919 Šnejdárkovo tažení, pohlednice zaslaná PP, kulaté útvarové razítko francouzsko - české Československý střelecký pluk, 2. kulometná rota, DR Teschen 1/ 11.II.19, psáno z Ustroně, zachovalé
Vyvolávací cena:
58879 - 1919 23. československý střelecký pluk/ Velitel pluku  v
+1
Jakost
1919 23. československý střelecký pluk/ Velitel pluku velké červené dvojjazyčné česko - francouzské kulaté razítko na pohlednici ze Spišské Nové Vsi, DR PP 75 13.VI.19; rozmazané, hůře čitelné útvarové razítko, hezký záběr na pohlednici (postavy na náměstí)
Vyvolávací cena:
65568 - 1919 Čs. vojenská policie v Trnavě, červené řádkové
Jakost
1919 Čs. vojenská policie v Trnavě, červené řádkové raz. doplněno cenzurním raz., DR Nygyszombát 919 Sep., a řádkovým raz. Od česko - slovenských vojsk/ porta prosto; vše pěkné otisky, pohlednice s lehkými stopami vlhkosti
Vyvolávací cena:
65030 - 1919 pohlednice odeslaná z dočasně obsazeného maďarské
+1
Jakost
1919 pohlednice odeslaná z dočasně obsazeného maďarského území Abaujszántó (mezi Satorahjaujhéhy a Miskolczem) při bojích s příslušníky maďarské Republiky rad, DR Čs.PP č.75/ 11.V.19 a útvarové kruhové raz. 31. Pluk/ I. Prapor/ 3. Rota/ ČS, adresováno do ČSR, záběr nádraží, ojedinělé, hledané!
Vyvolávací cena:
U:A5
62350 - 1919 pohlednice do Prahy prošlá Čs.PP č.75/ 24.I.19, ř
Jakost
1919 pohlednice do Prahy prošlá Čs.PP č.75/ 24.I.19, řádkové razítko Velitelství 6. divise Č.S./ Hlavní stan, částečné překrytí razítek, jinak zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
64683 - 1919 sestava 7ks celistvostí od jednoho příslušníka čs
Jakost
1919 sestava 7ks celistvostí od jednoho příslušníka čs. jednotek na Slovensku a Podkarpatské Rusi, DR PP č.14 a 50, dále Munkacs, různá česko - italská útvarová raz. 7. domobranecký čsl. prapor a 7. prapor č.s./ Kulometná rota, 4x dopis včetně obsahu; část zašlé
Vyvolávací cena:
64685 - 1920 Čs. pancéřový vlak čís. II, fialové útvarové r
Jakost
1920 Čs. pancéřový vlak čís. II, fialové útvarové raz. na pohlednici doplněné DR PP č.33/ 11.V.20; lehké skvrny, pěkný otisk útvarového raz.
Vyvolávací cena:
U:A5
62005 - 1920 pohlednice s razítkem PP č.8/ ČSP/ 4.III.20 + fialov
Jakost
1920 pohlednice s razítkem PP č.8/ ČSP/ 4.III.20 + fialové rámečkové razítko "Hughesová stanice", dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
65468 - 1938 R-dopis zaslaný do Trebišoca, DR PP 34 25.X.38, vzadu
Jakost
1938 R-dopis zaslaný do Trebišoca, DR PP 34 25.X.38, vzadu příchozí razítko, dobrý stav
Vyvolávací cena:
64344 - 1938 tiskopis adresovaný na PP č.32, vráceno zpět s řá
Jakost
1938 tiskopis adresovaný na PP č.32, vráceno zpět s řádkovým razítkem ZPĚT!/ Polní pošta zrušena; zachovalé
Vyvolávací cena:
64721 - 1938 sestava 6ks poštovních uzávěrů adresovaných na PP
Jakost
1938 sestava 6ks poštovních uzávěrů adresovaných na PP 59 s razítky SBĚRNA PP Vrútky, Trenčín, Pardubice, Brno, Praha a Třídírna PP č.3
Vyvolávací cena:
U:A5