Písemná aukce 27 / Fiskální ceniny

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
99486
Jakost
1938 ČSR I. / BOLETY sestava 3ks bolet z Prahy, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
99264
Jakost
1902-42 ČSR I., RAKOUSKO sestava 16 kusů kolkovaných dokladů (účty a faktury) plzeňských firem, formáty cca A5 - A4, různé emise kolků, i předběžné protektorátní, různá kvalita dokladů (i děrované), stojí za prohlídku, vyvolávací cena:
U:A3s|
103060
Jakost
1924 ČSR I., RAKOUSKO sestava 3ks nepoužitých šekových poukázek, vydání 1898, 1919, 1928; lehké přehyby, vyvolávací cena:
U:A4
103402
Jakost
1939-41 SUDETY sestava 3ks kolkovaných listin, TRUTNOV, TEPLICE NAD METUJÍ 2x, německé kolky, razítka, hezké, vyvolávací cena:
U:A3s|
102782
+1
Jakost
1946 ČSR II. / BOLETA na dávku za úřední úkony hodnoty 100Kčs; drobné natržení od kancelářské svorky, vyvolávací cena:
U:A5
101853
Jakost
1937 FRANCIE sestava 13ks kolků, různé hodnoty, vysoký katalog, vyvolávací cena:
U:A5
103083
Jakost
1939-44 NĚMECKO sestava 16ks říšských soudních kolků, hodnoty 5Rpf - 20RM, vše čisté v bezvadném stavu, vyvolávací cena:
U:A5
101270
+4
Jakost
1836-50 RAKOUSKO sestava 41ks kolků na výstřižcích, uloženo na volných albových listech, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A4
96620
Jakost
1688 RAKOUSKO / LEOPOLD I. listina, složena a zaslána jako dopis, s prvním rakouským kolkem 15Kr. (Koř. 2), Morava, velmi vzácné, vyvolávací cena:
U:A3s|
104120
+4
Jakost
1749 RAKOUSKO sestava 3ks dokumentů se vtištěnými kolky, emise 1749 - Morava, hodnoty 2Kr, 15Kr, 45Kr (Koř.13-15), hezké pečetě, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
104119
+1
Jakost
1762 RAKOUSKO sestava 4ks dokumentů se vtištěnými kolky, emise Marie Terezie 1762, hodnoty 3Kr, 15Kr, 1 a 2 zlatých, zajímavé pečetě, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
101273
Jakost
1790-1896 RAKOUSKO, RAKOUSKO-UHERSKO sestava 24ks historických listin s kolky, část s otřepy v okrajích, vyvolávací cena:
U:A3s|
103494
+1
Jakost
1799-1851 RAKOUSKO sestava 3ks listin se vtištěnými kolky, mj. rodokmen s úředním razítkem obce ROZBĚLESY (Rosawitz), dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
104121
+1
Jakost
1803 RAKOUSKO konvolut 3ks listin se zlatkovými hodnotami jednotlivých kolků emise 1803 (7, 10 a 20zl); bez poškození, vyvolávací cena:
U:A3s|
104117
Jakost
1803 RAKOUSKO sestava 11ks dokumentů se vtištěnými kolky, emise 1803, hodnoty 15Kr - 40 zlatých, zajímavé pečetě, šlechtická korespondence apod., vyvolávací cena:
U:A3s|
102848
Jakost
1805-41 RAKOUSKO sestava 40 ks různých listin s tištěnými kolky různých hodnot, mj. 1G Koř.55, 15Kr Koř.52, 1G Koř.76 a další; vše v dobrém stavu, vyvolávací cena:
U:A3s|
104118
+1
Jakost
1818 RAKOUSKO sestava 6ks dokumentů se vtištěnými kolky, emise 1818, hodnoty 1 - 20 zlatých, zajímavé pečetě, hezké, vyvolávací cena:
U:A3s|
102805
Jakost
1828-1902 RAKOUSKO 136ks různých bolet, kvitancí a potvrzení, část s vylepenými kolky 2. emise různých hodnot, vše na šlechtice Adolfa Schwanzerberga, mj. novinová abonentní karta, celní boleta z roku 1828, předplatné hudebního spolku v Praze, lístek do Burgtheatru ve Vídni atd.; bez poškození, zajímavé!, vyvolávací cena:
U:A4
104116
+1
Jakost
1836-40 RAKOUSKO konvolut 12ks listin s přitištěnými kolky emise 1836-40 obsahuje mj. i hodnoty 20zl, vše bezvadné, vyvolávací cena:
U:A3s|
102814
Jakost
1853-55 RAKOUSKO / NÁKLADNÍ LISTY sestava 7 ks nákladních listů a celních prohlášení; pouze přehyby, zajímavé!, vyvolávací cena:
U:A3s|
103497
+1
Jakost
1853-57 PRUSKO sestava 3ks listin se vtištěnými kolky, 1x rakouský listinný kolek (smíšená frankatura), standardní kvalita, vyvolávací cena:
U:A3s|
104123
Jakost
1855 RAKOUSKO tištěné oznámení o dražbě doplněné oznamovacím kolkem emise 1854 v hodnotě ½Kr, kat. Koř. Ank.1, znehodnoceno raz. berního úřadu, bez poškození, hledané!, vyvolávací cena:
U:A4
104125
Jakost
1857 RAKOUSKO licitační protokol vícestránkový s 5-barevnou frankaturou emise C.M. - 6, 15, 30Kr + 1, 14Fl, v textu další 3 kolky 15Kr; zachovalá pečeť a modré razítko, vzácné!!, vyvolávací cena:
U:A3s|
104110
Jakost
1859 RAKOUSKO rodokmen manželů Marečkových z Holešovic, listinné kolky 2. emise, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A3s|
102804
Jakost
1859-60 RAKOUSKO 17ks různých kvitancí a potvrzení s vylepenými kolky 2. emise různých hodnot, vše na šlechtice Adolfa Schwanzerberga; vše velmi dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
102817
Jakost
1859-62 RAKOUSKO sestava 40 kvitancí s bohatými frankaturami kolků 2. emise, pouze 1x C.M. 1. emise 30Kr; zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
102812
+1
Jakost
1860-67 RAKOUSKO sestava 3 ks kolkovaných listin s vylepenými kolky 2. vydání, obsahuje vysoké hodnoty 20 fl Koř.49 3x, 38, 33, dále listinu s kolkem 1/2 Kr Koř.22 se širokým okrajem, a listinu s kolkem 4Kr Koř.24 s TV čára mezi číslicí a hodnotou; zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
103495
+1
Jakost
1860-67 RAKOUSKO sestava 4ks dokumentů s listinnými kolky, razítko Pražská paroplavební společnost, otřepy v horním okraji, vyvolávací cena:
U:A3s|
104124
Jakost
1863 RAKOUSKO / MILITARIA tištěné oznámení o veřejné dražbě v Brně, vtištěný kolek emise 1858 (Koř.An.26), vzácné, vyvolávací cena:
U:A4
103208
+1
Jakost
1868-97 RAKOUSKO sestava 18ks novinových signet na předních stránkách novin, hezké hlavičky, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A3s|
103496
Jakost
1869-97 RAKOUSKO sestava 8ks dokumentů s listinnými kolky, zajímavé frankatury, vysoký nominál, pochází z Děčína, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
102903
Jakost
1879-96 RAKOUSKO sestava 16ks kvitancí a účtů + 2ks výstřižků s vylepenými kolky vydání 1875, 1879, 1885, 1893; zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
101292
+1
Jakost
1907-52 BULHARSKO sestava 20ks listin, standardní kvalita, vyvolávací cena:
U:A3s|
102139
Jakost
1916 RAKOUSKO účet fy Jindřicha Francka synové, 5x vtištěný kolek Alegorie 2h, razidlo 28, emise 1900, středem přeloženo, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A4
103004
Jakost
1817-19 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY sestava 3ks výtisků novin "Der Wanderer" a "Wiener Zeitung" 2x, se signetami 1Kr/ WIEN 1817, 1818 a 1819, ex P.Zajíček, krásná jakost , vyvolávací cena:
U:A4
103005
Jakost
1828-29 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY sestava 2ks výtisků novin "Oesterreichischer Beobachter" se signetami 1Kr / WIEN 1828, resp. 1829, ex P.Zajíček, krásná jakost , vyvolávací cena:
U:A4
103009
Jakost
1831 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY noviny "Lemberger Zeitung" se signetou 1Kr / LEMBERG 1831, ex P.Zajíček, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A4
103007
Jakost
1831-48 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY sestava 4ks novin "Wiener Zeitung", se signetami 1Kr/ WIEN 1831, 1837, 1838 a 1848, ex P.Zajíček, titulní strana novin z r. 1848 lehce zahnědlá, ostatní velmi pěkné, vyvolávací cena:
U:A4
103006
Jakost
1840 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY celé francouzské noviny "Journal des Debats" se signetou 1Kr / WIEN 1840, ex P.Zajíček, krásná jakost , vyvolávací cena:
U:A4
103010
Jakost
1848 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY německé noviny "Allgemeine Zeitung"/ Augsburg, se signetou 2Kr/ Wien 1848, ex P.Zajíček, pěkný stav, vyvolávací cena:
U:A4
103008
Jakost
1848-50 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY sestava 3ks novin "Wiener Zeitung", se signetami 1Kr / WIEN 1848, 1849 a 1850, ex P.Zajíček, velmi dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A4
103011
Jakost
1854 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY záhlaví německých novin "Neue Preussische Zeitung"/ Berlin, s 2-kruhovou signetou "Zeit.Exp./ K.K.O.Postamt PRAG", ex P.Zajíček, pěkný stav, vyvolávací cena:
U:A4
103012
Jakost
1860 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY přední strana novin "Die Gegenwart"/ Wien, se signetou č. "62" v černé barvě, ex P.Zajíček, velmi pěkný stav, vyvolávací cena:
U:A4
103013
Jakost
1867 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY noviny "Abendblatt der Tagespost"/ Graz, se vzácně se vyskytující signetou č. "212" v červené barvě, ex P.Zajíček, nahnědlá skvrna v okraji novin, jinak velmi pěkný stav, vyvolávací cena:
U:A4
96796
+20
Jakost
1826-85 [SBÍRKY] RAKOUSKO - UHERSKO sbírka 43ks pojišťovacích listin, různé varianty, průsvitky, kolky, razítka, minimum dublet, výjimečné, neopakovatelné, vyvolávací cena:
U:Z
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::