Písemná aukce 27 / Fiskální ceniny

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 60, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
99486 - 1938 ČSR I. / BOLETY sestava 3ks bolet z Prahy, zachovalé
Jakost
1938 ČSR I. / BOLETY sestava 3ks bolet z Prahy, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
99264 - 1902-42 ČSR I., RAKOUSKO sestava 16 kusů kolkovaných doklad
Jakost
1902-42 ČSR I., RAKOUSKO sestava 16 kusů kolkovaných dokladů (účty a faktury) plzeňských firem, formáty cca A5 - A4, různé emise kolků, i předběžné protektorátní, různá kvalita dokladů (i děrované), stojí za prohlídku
Vyvolávací cena:
U:A3s|
103060 - 1924 ČSR I., RAKOUSKO sestava 3ks nepoužitých šekových pouk
Jakost
1924 ČSR I., RAKOUSKO sestava 3ks nepoužitých šekových poukázek, vydání 1898, 1919, 1928; lehké přehyby
Vyvolávací cena:
U:A4
103402 - 1939-41 SUDETY sestava 3ks kolkovaných listin, TRUTNOV, TEP
Jakost
1939-41 SUDETY sestava 3ks kolkovaných listin, TRUTNOV, TEPLICE NAD METUJÍ 2x, německé kolky, razítka, hezké
Vyvolávací cena:
U:A3s|
102782 - 1946 ČSR II. / BOLETA na dávku za úřední úkony hodnoty 100K
+1
Jakost
1946 ČSR II. / BOLETA na dávku za úřední úkony hodnoty 100Kčs; drobné natržení od kancelářské svorky
Vyvolávací cena:
U:A5
101853 - 1937 FRANCIE sestava 13ks kolků, různé hodnoty, vysoký kata
Jakost
1937 FRANCIE sestava 13ks kolků, různé hodnoty, vysoký katalog
Vyvolávací cena:
U:A5
103083 - 1939-44 NĚMECKO sestava 16ks říšských soudních kolků, hodno
Jakost
1939-44 NĚMECKO sestava 16ks říšských soudních kolků, hodnoty 5Rpf - 20RM, vše čisté v bezvadném stavu
Vyvolávací cena:
U:A5
101270 - 1836-50 RAKOUSKO sestava 41ks kolků na výstřižcích, uloženo
+4
Jakost
1836-50 RAKOUSKO sestava 41ks kolků na výstřižcích, uloženo na volných albových listech, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
96620 - 1688 RAKOUSKO / LEOPOLD I. listina, složena a zaslána jako
Jakost
1688 RAKOUSKO / LEOPOLD I. listina, složena a zaslána jako dopis, s prvním rakouským kolkem 15Kr. (Koř. 2), Morava, velmi vzácné
Vyvolávací cena:
U:A3s|
104120 - 1749 RAKOUSKO sestava 3ks dokumentů se vtištěnými kolky, em
+4
Jakost
1749 RAKOUSKO sestava 3ks dokumentů se vtištěnými kolky, emise 1749 - Morava, hodnoty 2Kr, 15Kr, 45Kr (Koř.13-15), hezké pečetě, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
104119 - 1762 RAKOUSKO sestava 4ks dokumentů se vtištěnými kolky, em
+1
Jakost
1762 RAKOUSKO sestava 4ks dokumentů se vtištěnými kolky, emise Marie Terezie 1762, hodnoty 3Kr, 15Kr, 1 a 2 zlatých, zajímavé pečetě, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
101273 - 1790-1896 RAKOUSKO, RAKOUSKO-UHERSKO sestava 24ks historick
Jakost
1790-1896 RAKOUSKO, RAKOUSKO-UHERSKO sestava 24ks historických listin s kolky, část s otřepy v okrajích
Vyvolávací cena:
U:A3s|
103494 - 1799-1851 RAKOUSKO sestava 3ks listin se vtištěnými kolky,
+1
Jakost
1799-1851 RAKOUSKO sestava 3ks listin se vtištěnými kolky, mj. rodokmen s úředním razítkem obce ROZBĚLESY (Rosawitz), dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
104121 - 1803 RAKOUSKO konvolut 3ks listin se zlatkovými hodnotami j
+1
Jakost
1803 RAKOUSKO konvolut 3ks listin se zlatkovými hodnotami jednotlivých kolků emise 1803 (7, 10 a 20zl); bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A3s|
104117 - 1803 RAKOUSKO sestava 11ks dokumentů se vtištěnými kolky, e
Jakost
1803 RAKOUSKO sestava 11ks dokumentů se vtištěnými kolky, emise 1803, hodnoty 15Kr - 40 zlatých, zajímavé pečetě, šlechtická korespondence apod.
Vyvolávací cena:
U:A3s|
102848 - 1805-41 RAKOUSKO sestava 40 ks různých listin s tištěnými k
Jakost
1805-41 RAKOUSKO sestava 40 ks různých listin s tištěnými kolky různých hodnot, mj. 1G Koř.55, 15Kr Koř.52, 1G Koř.76 a další; vše v dobrém stavu
Vyvolávací cena:
U:A3s|
104118 - 1818 RAKOUSKO sestava 6ks dokumentů se vtištěnými kolky, em
+1
Jakost
1818 RAKOUSKO sestava 6ks dokumentů se vtištěnými kolky, emise 1818, hodnoty 1 - 20 zlatých, zajímavé pečetě, hezké
Vyvolávací cena:
U:A3s|
102805 - 1828-1902 RAKOUSKO 136ks různých bolet, kvitancí a potvrzen
Jakost
1828-1902 RAKOUSKO 136ks různých bolet, kvitancí a potvrzení, část s vylepenými kolky 2. emise různých hodnot, vše na šlechtice Adolfa Schwanzerberga, mj. novinová abonentní karta, celní boleta z roku 1828, předplatné hudebního spolku v Praze, lístek do Burgtheatru ve Vídni atd.; bez poškození, zajímavé!
Vyvolávací cena:
U:A4
104116 - 1836-40 RAKOUSKO konvolut 12ks listin s přitištěnými kolky
+1
Jakost
1836-40 RAKOUSKO konvolut 12ks listin s přitištěnými kolky emise 1836-40 obsahuje mj. i hodnoty 20zl, vše bezvadné
Vyvolávací cena:
U:A3s|
102814 - 1853-55 RAKOUSKO / NÁKLADNÍ LISTY sestava 7 ks nákladních l
Jakost
1853-55 RAKOUSKO / NÁKLADNÍ LISTY sestava 7 ks nákladních listů a celních prohlášení; pouze přehyby, zajímavé!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
103497 - 1853-57 PRUSKO sestava 3ks listin se vtištěnými kolky, 1x r
+1
Jakost
1853-57 PRUSKO sestava 3ks listin se vtištěnými kolky, 1x rakouský listinný kolek (smíšená frankatura), standardní kvalita
Vyvolávací cena:
U:A3s|
104123 - 1855 RAKOUSKO tištěné oznámení o dražbě doplněné oznamovací
Jakost
1855 RAKOUSKO tištěné oznámení o dražbě doplněné oznamovacím kolkem emise 1854 v hodnotě ½Kr, kat. Koř. Ank.1, znehodnoceno raz. berního úřadu, bez poškození, hledané!
Vyvolávací cena:
U:A4
104125 - 1857 RAKOUSKO licitační protokol vícestránkový s 5-barevnou
Jakost
1857 RAKOUSKO licitační protokol vícestránkový s 5-barevnou frankaturou emise C.M. - 6, 15, 30Kr + 1, 14Fl, v textu další 3 kolky 15Kr; zachovalá pečeť a modré razítko, vzácné!!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
104110 - 1859 RAKOUSKO rodokmen manželů Marečkových z Holešovic, lis
Jakost
1859 RAKOUSKO rodokmen manželů Marečkových z Holešovic, listinné kolky 2. emise, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
102804 - 1859-60 RAKOUSKO 17ks různých kvitancí a potvrzení s vylepe
Jakost
1859-60 RAKOUSKO 17ks různých kvitancí a potvrzení s vylepenými kolky 2. emise různých hodnot, vše na šlechtice Adolfa Schwanzerberga; vše velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
102817 - 1859-62 RAKOUSKO sestava 40 kvitancí s bohatými frankaturam
Jakost
1859-62 RAKOUSKO sestava 40 kvitancí s bohatými frankaturami kolků 2. emise, pouze 1x C.M. 1. emise 30Kr; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
102812 - 1860-67 RAKOUSKO sestava 3 ks kolkovaných listin s vylepený
+1
Jakost
1860-67 RAKOUSKO sestava 3 ks kolkovaných listin s vylepenými kolky 2. vydání, obsahuje vysoké hodnoty 20 fl Koř.49 3x, 38, 33, dále listinu s kolkem 1/2 Kr Koř.22 se širokým okrajem, a listinu s kolkem 4Kr Koř.24 s TV čára mezi číslicí a hodnotou; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
103495 - 1860-67 RAKOUSKO sestava 4ks dokumentů s listinnými kolky,
+1
Jakost
1860-67 RAKOUSKO sestava 4ks dokumentů s listinnými kolky, razítko Pražská paroplavební společnost, otřepy v horním okraji
Vyvolávací cena:
U:A3s|
104124 - 1863 RAKOUSKO / MILITARIA tištěné oznámení o veřejné dražbě
Jakost
1863 RAKOUSKO / MILITARIA tištěné oznámení o veřejné dražbě v Brně, vtištěný kolek emise 1858 (Koř.An.26), vzácné
Vyvolávací cena:
U:A4
103208 - 1868-97 RAKOUSKO sestava 18ks novinových signet na předních
+1
Jakost
1868-97 RAKOUSKO sestava 18ks novinových signet na předních stránkách novin, hezké hlavičky, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
103496 - 1869-97 RAKOUSKO sestava 8ks dokumentů s listinnými kolky,
Jakost
1869-97 RAKOUSKO sestava 8ks dokumentů s listinnými kolky, zajímavé frankatury, vysoký nominál, pochází z Děčína, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
102903 - 1879-96 RAKOUSKO sestava 16ks kvitancí a účtů + 2ks výstřiž
Jakost
1879-96 RAKOUSKO sestava 16ks kvitancí a účtů + 2ks výstřižků s vylepenými kolky vydání 1875, 1879, 1885, 1893; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
101292 - 1907-52 BULHARSKO sestava 20ks listin, standardní kvalita
+1
Jakost
1907-52 BULHARSKO sestava 20ks listin, standardní kvalita
Vyvolávací cena:
U:A3s|
102139 - 1916 RAKOUSKO účet fy Jindřicha Francka synové, 5x vtištěný
Jakost
1916 RAKOUSKO účet fy Jindřicha Francka synové, 5x vtištěný kolek Alegorie 2h, razidlo 28, emise 1900, středem přeloženo, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
103004 - 1817-19 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY sestava 3ks výtisků nov
Jakost
1817-19 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY sestava 3ks výtisků novin "Der Wanderer" a "Wiener Zeitung" 2x, se signetami 1Kr/ WIEN 1817, 1818 a 1819, ex P.Zajíček, krásná jakost
Vyvolávací cena:
U:A4
103005 - 1828-29 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY sestava 2ks výtisků nov
Jakost
1828-29 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY sestava 2ks výtisků novin "Oesterreichischer Beobachter" se signetami 1Kr / WIEN 1828, resp. 1829, ex P.Zajíček, krásná jakost
Vyvolávací cena:
U:A4
103009 - 1831 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY  noviny Lemberger Zeitung
Jakost
1831 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY noviny "Lemberger Zeitung" se signetou 1Kr / LEMBERG 1831, ex P.Zajíček, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
103007 - 1831-48 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY sestava 4ks novin Wiene
Jakost
1831-48 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY sestava 4ks novin "Wiener Zeitung", se signetami 1Kr/ WIEN 1831, 1837, 1838 a 1848, ex P.Zajíček, titulní strana novin z r. 1848 lehce zahnědlá, ostatní velmi pěkné
Vyvolávací cena:
U:A4
103006 - 1840 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY celé francouzské noviny Jo
Jakost
1840 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY celé francouzské noviny "Journal des Debats" se signetou 1Kr / WIEN 1840, ex P.Zajíček, krásná jakost
Vyvolávací cena:
U:A4
103010 - 1848 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY  německé noviny Allgemeine
Jakost
1848 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY německé noviny "Allgemeine Zeitung"/ Augsburg, se signetou 2Kr/ Wien 1848, ex P.Zajíček, pěkný stav
Vyvolávací cena:
U:A4
103008 - 1848-50 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY sestava 3ks novin Wiene
Jakost
1848-50 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY sestava 3ks novin "Wiener Zeitung", se signetami 1Kr / WIEN 1848, 1849 a 1850, ex P.Zajíček, velmi dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
103011 - 1854 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY  záhlaví německých novin N
Jakost
1854 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY záhlaví německých novin "Neue Preussische Zeitung"/ Berlin, s 2-kruhovou signetou "Zeit.Exp./ K.K.O.Postamt PRAG", ex P.Zajíček, pěkný stav
Vyvolávací cena:
U:A4
103012 - 1860 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY  přední strana novin Die G
Jakost
1860 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY přední strana novin "Die Gegenwart"/ Wien, se signetou č. "62" v černé barvě, ex P.Zajíček, velmi pěkný stav
Vyvolávací cena:
U:A4
103013 - 1867 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY  noviny Abendblatt der Tag
Jakost
1867 RAKOUSKO / NOVINOVÉ SIGNETY noviny "Abendblatt der Tagespost"/ Graz, se vzácně se vyskytující signetou č. "212" v červené barvě, ex P.Zajíček, nahnědlá skvrna v okraji novin, jinak velmi pěkný stav
Vyvolávací cena:
U:A4
96796 - 1826-85 [SBÍRKY] RAKOUSKO - UHERSKO sbírka 43ks pojišťovac
+20
Jakost
1826-85 [SBÍRKY] RAKOUSKO - UHERSKO sbírka 43ks pojišťovacích listin, různé varianty, průsvitky, kolky, razítka, minimum dublet, výjimečné, neopakovatelné
Vyvolávací cena:
U:Z