Písemná aukce 29 / Filatelie / TOP100 dražených položek

106238
Jakost
1937-38 ČSR I., obrazové dopisnice CDV69, vše modrozelená barva, poslední náklady, cca 40 kusů, část použitá a část nepoužitá, vše uloženo v obalech, katalog tuto barvu podceňuje , vyvolávací cena:
U:O5
106243
+3
Jakost
1937-38 ČSR I. obrazové dopisnice CDV69, partie cca 200 kusů, různé barvy a typy, téměř vše poštovně použité, různá kvalita otisků DR i dopisnic, většinou ale zachovalé, uloženo v obalech, likvidace sbírky, výhodné, kat. cca 3000Kč, brutto 1,1kg, vyvolávací cena:
U:K
112781
+1
Jakost
1935-64 SOVIET UNION sestava známek a aršíků na 2 zásobníkových deskách, obsahuje mj. Mi.513-522, 626-636, Bl.33 aj., kat. 480€, vyvolávací cena:
U:O4
106236
Jakost
1937-38 ČSR I., sestava dopisnic CDV69, vše analogická razítka, několik i PR, cca 60 kusů, několik i slovenské, různá kvalita otisků nebo dopisnic, uloženo v obalech, kat. cca. 900Kč, brutto 0,33kg, vyvolávací cena:
U:O5
114329
Jakost
1852-67 ITALIAN STATES sestava 27ks zn. staroitalských států jako Parma, Církevní stát, Neapol; neověřeno, vyvolávací cena:
U:A5
114331
Jakost
1878-1893 sestava 28ks známek Číny a městské pošty s Šanghaji, vyvolávací cena:
U:A5
114475
Jakost
Pof.3, 5h světle zelená, kompletní 100-známkový arch, TD 3, přeloženo mimo zn., otřepy v horním okraji, natržení v levém okraji, ořez v pravém okraji, vyvolávací cena:
U:A3v–
108894
Jakost
1884 NERUDA Jan (1834–1891), český básník a novinář, vlastnoručně psaný dopis s podpisem, k tomu kartička, otřepy v okrajích, vyvolávací cena:
U:A4
108896
Jakost
1939 MORAVEC Emanuel (1893–1945), český politik, legionář, voják, strojopisný dopis s vlastnoručním podpisem, velmi zajímavý text, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
113585
Jakost
1891 Mi.51, Přetisk, kat. SG £130, hezké razítko, vyvolávací cena:
U:A5
112699
+20
Jakost
1880-1990 WW zbytková sestava známek v 6 zásobnících, z toho 5x formát A5, různé státy i náměty, vhodné pro další zpracování, vyvolávací cena:
U:Z
114401
+1
Jakost
1919 obyčejný dopis vyfr. na zadní straně souběžnými uherskými zn. Ženci 2f, Mi.190, 10-blok s okrajem, DR TOTPRÓNA/ 919 Jan.15., adresováno do Turčianského Sv. Martina; zachovalé, pěkné otisky razítek, správná frankatura pro I.TO, vyvolávací cena:
U:A5
109344
+18
Jakost
1880-1980 ASIA, AFRICA sestava známek z různých zemí včetně kolonií, uloženo v 5 zásobnících, celkem 6kg materiálu, vhodné pro další zpracování, vyvolávací cena:
U:Z
112917
Jakost
1924 Mi.P10, Doplatní, sestava 7ks známek, různé typy přetisku, papíry a DV, kat. 100€, vyvolávací cena:
U:A5
104410
+1
Jakost
1919-92 ČSR I.+II. zbytková sestava celin ze zrušené sbírky, čisté i poštovně použité, většinou dopisnice, pozdější ročníky téměř kompletní, mnoho materiálu pro specialisty (TV, VV, DV), obsahuje i lepší kusy (obrazové dopisnice před měnou, 7x federální apod.), uloženo v nové pořadačové krabici (100 ks), většina dopisnic v obalech, vyšší katalogová i tržní cena, nelze prodělat, brutto 2,6Kg, vyvolávací cena:
U:K
109910
Jakost
1936 Pof.305, 306, 308, 310, sestava částí archů, některé s DČ, včetně 305 - 8x kompletní 50-známkový arch s DČ, vyvolávací cena:
U:A3v–
111143
Jakost
1939-41 sestava 5ks ozdobných telegramů včetně obálek, mj. Kvěchová 777Lx3, dále Lx9, Lx11 aj., standardní kvalita, vyvolávací cena:
U:A3v–
108893
Jakost
1842 PALACKÝ František (1798–1876), český historik, politik, spisovatel, kvitance s vtištěným kolkem, vlastnoruční podpis, KVP, vyvolávací cena:
U:A3s|
114050
Jakost
1920 úřední dopis zaslaný z Plebiscitní komise pro Spiš s uherským DR SZÉPESBELA/ 2.Jun.20 s obsahem - zajímavý text o jmenování autora dopisu do Plebiscitní komise ve Spišské Belé, adresováno do Užhorodu; zachovalý a zajímavý doklad, vyvolávací cena:
U:A4
112919
+1
Jakost
1924-25 Mi.P1-9, 11-17, Doplatní, kompletní řady, na listu A4, kat. 60€, vyvolávací cena:
U:A4
107964
+7
Jakost
1950-70 CHINA sestava známek, obsahuje mj. Mi.983-984, 993-994, 1010-1018 aj., uloženo v 12-listovém zásobníku, kat. cca 650€, vyvolávací cena:
U:Z
111712
+1
Jakost
1949-53 sestava 49 emisí, kompletní série, některé vícekrát stejné, úředně vydané bez lepu, hezká jakost, vyvolávací cena:
U:A4
114037
Jakost
1902 sestava 42ks zn. vysokých hodnot Eduard VII., Mi.68 4x, 69 11x, 71 13x, 79 4x na výmětovém platu A4, vše s razítky fiskálního použití, vyvolávací cena:
U:O4
112887
Jakost
1947 Mi.1148-1151, 800. výročí Moskvy, svěží meziarší PFIII a PFII (DV - rozbitá "7" v letopočtu 1147), razítkované meziarší PFIII, kat. 330€, vyvolávací cena:
U:A4
110376
+1
Jakost
1919 ČSR I. / DOPLATNÍ Pof.DL1-8, sestava známek, asi 12.500 známek, uloženo v sáčcích, vše v krabici, vhodné pro další zpracování, vyvolávací cena:
U:K
105687
Jakost
1939-44 SLOVENSKO partie celin (CDV, CZL, CPL), část poštovně nepoužitá, obsahuje i lepší kusy (Bradlo, 24x obrazové, dvojité), část uložena v obalech, kat. min. 5000Sk, brutto 0,36kg, nelze prodělat!!, vyvolávací cena:
U:O5
109126
Jakost
1945 sestava 2ks dopisů s provizorními razítky, 1x VLP KOŠICE–BOHUMÍN, skvrny, vzadu stopy po přilepení, vyvolávací cena:
U:A5
109834
+6
Jakost
1300-1995 MINCE sbírka mincí z českého území, 572 kusů, obsahuje Rakousko-Uhersko, ČSR I., Protektorát, Slovensko, 13ks pamětních mincí 1945-54, přehledně chronologicky uspořádáno, uloženo v 10-listovém kroužkovém zásobníku, Pražské groše (9x) a drobné mince Leopold I (20x) s přiloženým popisem, stojí za prohlídku, velmi hezké, vyvolávací cena:
U:Z
113881
Jakost
1945 sestava 3ks R-dopisů, 2x smíšená frankatura, 1x doplatek v hotovosti, 1x horší kvalita, vyvolávací cena:
U:A5
114481
Jakost
Pof.12, 30h žlutá, kompletní 100-známkový arch, TD 2, křížový sklad mimo zn., vyvolávací cena:
U:A3v–
105462
Jakost
1914 NOUZOVÁ PLATIDLA / TŘEBÍČ, nouzová platidla, 2x městská rada (různé), 1x stavitel Herzán, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
109323
+12
Jakost
1949-60 CHINA sestava známek v zásobníku A5, včetně lepších kusů, vyvolávací cena:
U:Z
112936
Jakost
1918 Pof.NV1, Sokol v letu 2h zelená, kompletní 100-známkový arch, lomy v růžcích mimo zn., vyvolávací cena:
U:A3v–
112940
Jakost
1918 Pof.NV4, Sokol v letu 10h fialová, kompletní 100-známkový arch, standardní kvalita, vyvolávací cena:
U:A3v–
112941
Jakost
1918 Pof.NV5, Sokol v letu 20h modrá, kompletní 100-známkový arch, sklad v pravém okraji mimo zn., vyvolávací cena:
U:A3v–
113979
Jakost
1851-63 sestava 11ks novinových zn., z toho 10ks Modrý Merkur, Mi.6, 3x I. typ, 7x II. typ, horší střihy, 1x svítí + 1x výstřižek s novinovou zn. vydání 1863, Mi.29, pěkný střih, různá DR jako ZLOCŽOW, PRAG O.P.A. ZTGS EXP.; vysoký katalog, vyvolávací cena:
U:A5
105486
Jakost
1908-69 RAKOUSKO-UHERSKO / ČSR II. Námořnická medaille Franz Josef I., k tomu prohlášení o účasti v odboji v přístavu Pula, jako žádost o zvýšení důchodu, vyvolávací cena:
U:A4
111225
Jakost
1887-1955 GREAT BRITAIN sestava 39ks známek, uloženo na výmětovém listu, různá kvalita, vyvolávací cena:
U:O4
113822
+9
Jakost
1981-93 MINCE / ČSR II. sestava 9ks ročníkových sad, každá jiná, uloženo v ploché krabici, vyvolávací cena:
U:K
109027
Jakost
1988-89 Pof.2834, 2902, Historické automobily a 45. výročí SNP, sestava 2ks 50-známkových PA, 2834 s DV na ZP 4/2 a 30/2, 2902 s DV na ZP 8/1, kat. 1080Kč, vyvolávací cena:
U:A3v–
109903
+1
Jakost
1939 Pof.1-5, 7, sestava archů a částí archů, hodnoty 5h, 10h, 20h a 30h s DČ, hodnoty 5h, 10h, 20h a 30h - 100-známkové archy, hodnota 25h - horní 40-blok a dolní 50-známkový půlarch, hodnota 50h - 50-známkové archy 2x, 30-blok 3x, dolní 10-blok 4x, horní 10-blok 4x, vyvolávací cena:
U:A3v–
113298
Jakost
1922-28 Mi.778, 806, 825, 879, 880-81, kat. cca 2600€, u Mi.778 kzy, vyvolávací cena:
U:A5
114023
+2
Jakost
1981-91 NOTAFILIE / JUGOSLÁVIE, CHORVATSKO velká sestava bankovek ve svazcích v původních páskách, uloženo v krabici od bonboniéry, vyvolávací cena:
U:K
113670
Jakost
Pof.RV1-15, Pražský přetisk I - malý znak, do hodnoty 1K, vše lehká stopa + majetnická zn., kat. 800Kč, vyvolávací cena:
U:A5
108087
Jakost
1752-1820 sestava 8ks cirkulářů, 5x Marie Terezie, 4x německy, 1x česky, František I., česko - německý text, Václav Kazimír Netolický, 6-stránkový cirkulář o emigraci, psáno česky; dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
110253
Jakost
sestava 13ks známek, vše zk., vyvolávací cena:
U:A5
113816
+6
Jakost
1945 ČSR II. / KOŠICKÉ VYDÁNÍ sestava známek a 57ks aršíků, uloženo v 8-listovém zásobníku, vhodné pro studium, vyvolávací cena:
U:Z
106078
+5
Jakost
1930-33 TRIBUNA FILATELISTŮ, ročníky X-XIII., vázáno po dvou ročnících ve dvou knihách, různá vazba, dobře zachovalé, netto 1,8kg, vyvolávací cena:
U:Z
114326
Jakost
1854-1911 partie 58ks známek emisí Královna Viktorie a Edvard VII., uloženo na kartičce, vyvolávací cena:
U:A5
114356
+1
Jakost
1850-80 GERMAN STATES partie 160ks známek ze zemí Bádensko, Bavorsko, Prusko, Sasko, Würtembersko, různá razítka, i novotisky, uloženo na zásobníkové kartě A4, neověřeno, vyvolávací cena:
U:O4
114456
+1
Jakost
1983 ČSR II. sestava 5ks odběrních poukazů TUZEX (tuzexové bony), hodnoty 0,50Kčs, 1Kčs, 5Kčs, 10Kčs a 50Kčs, lehké skvrny v papíru, vyvolávací cena:
U:A5
106067
+2
Jakost
1939-44 ČaM, partie celin ze zrušené sbírky (CDV, CZL, CAZ a další), jen malé formáty, dopisnice jednoduché i dvojité, téměř vše poštovně nepoužité, uloženo v obalech, vhodné pro specializaci, výhodná nabídka, vyšší katalog, brutto téměř 1kg, vyvolávací cena:
U:K
110151
+1
Jakost
1930 Mi.932-934, Přetisk, koncové hodnoty, kat. 550€, hledané, vyvolávací cena:
U:A5
113917
Jakost
1863-77 ZT sestava zkusmých tisků, část oboustranná, 2-pásky, bloky, zajímavé část s lehkými skvrnami v papíru, vyvolávací cena:
U:A5
106235
Jakost
1937 ČSR I., sestava dopisnic CDV69, vše olivová barva, cca 60 kusů, i slovenské, dobrá kvalita, uloženo v obalech, kat. min. 4000Kč, brutto 0,33kg, vyvolávací cena:
U:O5
109329
Jakost
1955-81 sestava 7ks dopisů do ČSR, z toho 1x jako R, hezké frankatury, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
112914
+1
Jakost
1928-33 Mi.15-30, Příplatkové známky, sestava 54ks známek, několik DV, na listu A4, několik DV, kat. 100€, vyvolávací cena:
U:A4
113204
+1
Jakost
1938 mapa Česko-slovenské republiky po obsazení Sudet, s reklamním přítiskem Kolínské Cikorky - "Malá ale naše", rozměr 57x26cm; přehyby a natržení v okrajích, vyvolávací cena:
U:A3s|
113783
Jakost
1944 CHUST Pof.RV181 2x, 177, 180, 183, dopis s vylepenými 4 zn. a kartička se zn. 10f, znárodněné DR KOŠICE/14.III.45, na kartičce zk. Blaha; dopis s přehybem, filatelisticky motivované celistvosti, vyvolávací cena:
U:A5
105544
Jakost
1937-38 CDV69, Poznej svou vlast, 10ks poštovně prošlých dopisnic, vše s analogickými razítky, č.104, 106, 107, 118, 121B, 123, 125, 202, 213, 218; zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
111987
Jakost
1924-26 Mi.43-60 + 48b, 58b, kat. 18€, vyvolávací cena:
U:A5
113970
Jakost
1942 sestava 2ks obálek Vzorek bez ceny, 1x vyfr. zn. AH 4K, Pof.92 s DR BUDWEIS, 1x firemní obálka TATRA/ Kopřivnice zaslaná jako těžší Ex, vyfr. zn. Mi.26, 58 4x, DR PRAHA vzadu příchod; stav odpovídající obsahu, vyvolávací cena:
U:A4
112155
Jakost
1916-36 GERMANY sestava archů a částí archů emisí Germania, Číslice a Hindenburg; reklamy v okrajích, protichůdné dvojice apod., vyvolávací cena:
U:O4
108457
+3
Jakost
1936-45 GERMANY sestava známek, spojek a aršíků, známky převážně svěží, aršíky částečně s razítky, uloženo na 5 výmětových listech, kat. cca 600€, vyvolávací cena:
U:O4
111212
Jakost
1909-10 LEVANTA přítisky na známkách Mi.29-37, II - Constantinople, IV - Jaffa, V - Jerusalem, VI - Kerassunde, VII - Mételin, VIII - Mont Athos, X - Rizeh, XI - Salonique, neúplné, kat. cca 300€, vyvolávací cena:
U:A5
109835
+20
Jakost
?-1980 MINCE / EVROPA sbírka asi 900ks mincí z 28 evropských zemí, abecedně uspořádáno, uloženo v kroužkovém zásobníku A4, dobře zastoupena Anglie, Francie, Francie - nouzové vydání, Itálie, Pobaltí atd., stojí za prohlídku, vyvolávací cena:
U:Z
106240
Jakost
1937 ČSR I., obrazové dopisnice CDV69, 75 kusů , čísla 100 - 407, minimum dublet, i menší specializace, min. polovina slovenských, vše v obalech, pěkné, kat. 5100Kč, likvidace sbírky, výhodné, brutto cca 0,4kg, vyvolávací cena:
U:O5
108398
Jakost
1985 ministerská FDC M A/78, Společný let ČSSR–SSSR, malý rozměr obálky, 2 červené + 1 černé razítko + zvlášní přiležitostní obálka Společný let P B/78 se zn. Pof.2296, 2297, 2 černá razítka, Mongrafie 850Kč, vyvolávací cena:
U:A5
108743
Jakost
1968 R-pohlednice do ČSR vyfr. zn. Mi.849, 993, Mao-Ce-tung, DR nečitelné, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
110027
Jakost
1861 Mi.22W (grill), 32, 55, 162 (s okrajem a DZ), sestava 4ks známek, zajímavé záznamy, vyvolávací cena:
U:A5
110374
+1
Jakost
1920 ČSR I. / HOLUBICE sestava známek, asi 9.000 kusů, uloženo v sáčcích, vše krabici, vhodné pro další zpracování, vyvolávací cena:
U:K
111211
Jakost
1909-10 LEVANTA Mi.20-29, 30-37, 48-55, 56-60, 61-75 (chybí 66, 71, 72), 76-78, kat. cca 80€, vyvolávací cena:
U:A5
111756
Jakost
1974 INDRA Alois (1921–1990), československý komunistický politik z období tzv. normalizace, blahopřejný dopis s podpisem, vyvolávací cena:
U:A4
111777
Jakost
1943 Mi.265F, Přetisk 1943, krajová 3-páska, chybotisk, spojené typy, kat. min. 250€, vyvolávací cena:
U:A5
112279
+4
Jakost
1910-80 ČSR I.+II., ČaM, SLOVENSKO obchodní zásoba ve výběrových sešitech, vše ve velké kartónové krabici, celkem 7kg materiálu, vyvolávací cena:
U:K
112883
Jakost
1970 Mi.Bl.62I, aršík Lenin, I. typ, vodorovné rýhy, kat. 160€, vyvolávací cena:
U:A5
112921
Jakost
1918 Mi.130-137 sestava 17ks kontrolních známek, kompletní série ražených i čistých zn., kat. 235€, vyvolávací cena:
U:A5
113646
+1
Jakost
1929 ČSR I. sestava známek a 4-bloků s DČ na zásobníkovém listu, mj. hodnota 30h, Pof.252x - průsvitný papír, zk. Gi, vyvolávací cena:
U:O4
113662
Jakost
1928 Jubilejní 1928, sestava 4ks celistvostí adresovaných do Maďarska, 2x R-dopis s bohatými frankaturami uvedené emise, 1x pohlednice vyfr. zn. 1,20Kč, Pof.238, 1x obyčejný dopis, příchozí razítka; bez poškození, vyvolávací cena:
U:A5
113864
+1
Jakost
FALZA sestava 2ks známek, falza přetisku PČ 1919 na zn. 4K zelená a 10K fialová, žilkovaný papír, zk. Gi, označeno, pouze pro studijní účely, vyvolávací cena:
U:A5
114067
+1
Jakost
1918-19 ITÁLIE legionářská propagační pohlednice zaslaná do ČSR příslušníkem čs. jednotky 32. pluk III. prapor z Padovy, DR POSTA MILITARE 162/ 19.12.18 + zajatecký lístek zaslaný příslušníkem čs jednotky ČS N.O. 34. prapor 1. rota s DR POSTE MILITARE 52 s hvězdičkami/ 25.2.19, vyvolávací cena:
U:A5
114345
Jakost
1912 Mi.66, Hlavní poštovní úřad, kat. 120€, vyvolávací cena:
U:A5
114476
Jakost
Pof.5, 10h červená, kompletní 100-známkový arch, TD 3, přeloženo mimo zn., otřepy v okrajích, vyvolávací cena:
U:A3v–
106239
Jakost
1937 ČSR I., obrazové dopisnice CDV69, 80 kusů , čísla 4 - 100, minimum dublet, i menší specializace, vše v obalech, pěkné, kat. 5600Kč, likvidace sbírky, výhodné, brutto 0,41kg, vyvolávací cena:
U:O5
106678
+1
Jakost
1910 CHOMUTOV (Komotau) - pivovar, lidé, prošlá, stržená známka, vyvolávací cena:
U:A5
107989
Jakost
1949 Mi.Bl.13, aršík Stalin, 178x221mm, poškozený růžek, značka na lepu, jako ** kat. 250€, vyvolávací cena:
U:A4
108898
+2
Jakost
1896 PREISS Jaroslav (1870–1946), český politik a bankéř, vlastnoručně psaný dopis s podpisem, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A5
112938
Jakost
1918 Pof.NV2, Sokol v letu 5h zelená, kompletní 100-známkový arch, bezvadný, vyvolávací cena:
U:A3v–
106073
+2
Jakost
1939-45 SLOVENSKÝ FILATELISTA, slovenský časopis, ročníky 1939-41 vázané ve dvou knihách, ostatní čísla volné, kompletní do č.2/1945, dobře zachovalé, hledané, netto 2,1kg, vyvolávací cena:
U:Z
108748
Jakost
1944 UŽHOROD Majer U38, 40, 51, sestava 3ks známek, zk. Bl, Bulat, vyvolávací cena:
U:A5
112397
+33
Jakost
1939-90 ČaM, ČSR II. sestava známek v 6 zásobnících, obsahuje emisi Hitler - varianty kupónů, Košický aršík s DV - zlomená tlapa, vodorovná i svislá 4-známková meziarší, Sv. Vojtěch - kupóny aj., různá kvalita, vyvolávací cena:
U:Z
108448
+5
Jakost
1918-45 NOTAFILIE / ČSR I., RAKOUSKO, NĚMECKO sestava 25ks čs. bankovek, mj. Ba.2 9x, 5a, 3ks rakouských bankovek a 22ks 20RM, 28. april 1945, uloženo v zásobníku na bankovky, vyvolávací cena:
U:Z
105485
Jakost
1963 ČSR II. Pamětní medaile za protiválečnou vzpouru v roce 1918 v Pule, včetně udělovacího dekretu (pomačkané), vyvolávací cena:
U:A4
105953
Jakost
1939 CDV69/26, Poznej svou vlast - Bohdaneč, olivová barva, typ 1, DR PARDUBICE 1/ 17.VIII.39, zachovalá, vyvolávací cena:
U:A5
105954
Jakost
1939 CDV69/128, Poznej svou vlast - Vranov, zelená barva, typ 2, SR PRAHA 25/ 24.VII.39, zachovalá, vyvolávací cena:
U:A5
106147
Jakost
1948 Mi.Bl.19, aršík 100. výročí úmrtí malíře K. Hokusai, vydaný bez lepu, pěkný stav, kat. 36€, vyvolávací cena:
U:A5
109838
+5
Jakost
1750-1980 MINCE / RUSKO, SSSR sbírka mincí, celkem 427 kusů, Cu, Ni, Ag, přehledně uspořádáno, uloženo ve 12-listovém kroužkovém zásobníku, hezké, vyvolávací cena:
U:Z
110258
+1
Jakost
1922 R-dopis do Německa vyfr. zn. Pof.158 2x, 161, DR LIBEREC/ 19.IX.22, vzadu tranzitní razítka a příchod, zk. Stu, vyvolávací cena:
U:A5
112187
Jakost
1900-09 SAMOA, TOGO sestava 51ks známek, obsahuje např. Samoa Mi.1, 13 a 18, Togo Mi.13, 16-18, dobrá jakost, seznam přiložen, kat. 140€, vyvolávací cena:
U:A5
108879
Jakost
1945 Pof.A408/412, Partyzánský aršík, posun tisku zelené 5K do horního "zoubkování", luxusní, vyvolávací cena:
U:A4
110127
+21
Jakost
1918-39 ČSR I. neúplná základní sbírka, obsahuje emise Hradčany, PČ 1919, Letecké, SO 1920 aj., uloženo na albových listech v kroužkovém albu, vyvolávací cena:
U:Z
111659
+6
Jakost
1851-1935 DENMARK sbírka známek včetně začátků, část známek z kolonií, uloženo v 6-listovém zásobníku A4, kat. cca 5000€, vyvolávací cena:
U:Z
112920
Jakost
1918 Mi.138A-148A, sestava 11ks listinných kolků, čisté jsou hodnoty 15k a 2R, kat. 230€, vyvolávací cena:
U:A5
114372
+1
Jakost
1944 PODKARPATSKÁ RUS služební R-dopis zaslaný ze zabraného Užhorodu do Budapešti, nouzově použitá firemní obálka vyfr. na zadní straně zn. Mi.746 5x, DR UNGVÁR/ 44 V.30., maďarsko - rusínská R nálepka, služební nádražní oválné raz. UNGVÁR/ M.Á.V./ 944 V.30., vzadu příchod BUDAPEST/ 44 VI.1.; bez poškození, pěkná, zajímavá nefilatelistická celistvost!, vyvolávací cena:
U:A5
114432
+1
Jakost
1887 SOKOL předchůdce pohlednice, propagační pohlednice na podporu Všesokolského sletu v r. 1887 (nekonáno), prošlá, dobrý stav, vzácné, vyvolávací cena:
U:A5
114433
+1
Jakost
1887 SOKOL předchůdce pohlednice, propagační pohlednice na podporu Všesokolského sletu v r. 1887 (nekonáno), na obraze Fügner, prošlá, dobrý stav, vzácné, vyvolávací cena:
U:A5
114434
+1
Jakost
1887 SOKOL předchůdce pohlednice, propagační pohlednice na podporu Všesokolského sletu v r. 1887 (nekonáno), na obraze Linha, prošlá, dobrý stav, vzácné, vyvolávací cena:
U:A5
114435
+1
Jakost
1887 SOKOL předchůdce pohlednice, propagační pohlednice na podporu Všesokolského sletu v r. 1887 (nekonáno), na obraze Linha, prošlá, lehký lom v pravém horním rohu, vyvolávací cena:
U:A5
112829
+1
Jakost
1939 Alb.15, Kutná Hora 1,60Kč olivová, horní rohový 4-blok, tisk dolní polovinou přetiskové desky, ZP 59, 60, 69, 70, svěží, vyvolávací cena:
U:A5
113756
Jakost
1939-44 sestava 11ks celistvostí, z toho 1x obrazová CDV zaslaná Ex + Let, pohlednice zaslaná do Holandska, přetiskové frankatury, R-dopis, firemní dopis do Německa, dopis do USA atd.; zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
114514
Jakost
1955 ČSR II. R-dopis vyfr. zn. Pof.814 2x, 838, PR PRAHA/ Celostátní spartakiáda/ 26.VI.55, R-nálepka s textem I. celostátní spartakiáda 1955 (!), propagační nálepka; velmi vzácné, obálka s přehyby v okrajích, vyvolávací cena:
U:A5
110429
+1
Jakost
1910 ŠAFOV (Schaffa) - koláž "město v budoucnosti", vydal Adolf Freund, prošlá, zachovalá, vyvolávací cena:
U:A5
108449
Jakost
1910-40 NOTAFILIE sestava cca 200ks bankovek, mj. Německo 80x, Rakousko 30x, Rusko 20x, Polsko 20x, kvalita 2/2 a horší, vyvolávací cena:
U:O4
108724
+16
Jakost
1934-45 GERMANY sestava známek a aršíků, různorodý materiál, uloženo v 8-listovém zásobníku, vyvolávací cena:
U:Z
109043
+6
Jakost
1860-1945 ČSR I.+II., EVROPA partie známek a celistvostí, obsahuje archy, celiny, celistvosti, NL, PR, všehochuť, vhodné pro další zpracování, celkem 9kg materiálu!, vyvolávací cena:
U:K
113309
Jakost
1966 Mi.77-83, přítisky FOOTBALL 1966 a CHAMPION: ENGLAND, svěží, vyvolávací cena:
U:A5
106148
Jakost
1948 Mi.Bl.20, Bl.21 a Bl.22, sestava 3ks aršíků k filatelistickým výstavám v Tokyu, Aomori a Fukushima, vydané bez lepu, dobrá jakost, kat. 72€, vyvolávací cena:
U:A5
114252
Jakost
1932 Mi.158-159, Přetisk, hodnota 100M/£1 - velmi vzácná známka, vyvolávací cena:
U:A5
113613
Jakost
Pof.4aF Is, 5h tmavě modrozelená, ŘZ 13¾:11½, I. spirálový typ, zk. Stu, vyvolávací cena:
U:A5
114099
+2
Jakost
1845 BASEL Mi.1, Basilejská holubice, pěkný střih i odstín, zachovalý reliéfní tisk, vzadu drobné zesílení papíru - viz fotoatest Weid z r. 1992, jedna z nejvýznamnějších klasických známek, kat. 12.000€, celkově nadprůměrná kvalita, zcela ojedinělá nabídka!, vyvolávací cena:
U:A5