Sálová aukce 22 / Fiskální ceniny

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
78473 - 1939 ČSR I. / BŘECLAV potvrzení městského úřadu Bře
Jakost
1939 ČSR I. / BŘECLAV potvrzení městského úřadu Břeclav o zaplacení všech poplatků s nalepeným kolkem obecní dávky vydaným městem Břeclav, znehodnoceno razítkem městské pokladny Břeclav, 21.7.1939, potvrzeno razítkem devízního místa Wien, svisle přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
82033 - 1861 RAKOUSKO dlužní úpis s vylepenými kolky emise 1858
Jakost
1861 RAKOUSKO dlužní úpis s vylepenými kolky emise 1858, 16Fl (kat. Kořínek 47, zoubkování 15), 1Fl a 50Kr, luxusní stav!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82039 - 1858 RAKOUSKO kvitance - listina s vylepeným kolkem emise
Jakost
1858 RAKOUSKO kvitance - listina s vylepeným kolkem emise C.M. 1854, 14Fl (kat. Kořínek 18, perforace 13½ : 15), znehodnoceno ručně s podpisem Ritter v. Smetana; bezvadný stav, velmi vzácné!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82047 - 1850 RAKOUSKO kvitance, 3x vtištěný kolek emise 1840 a 1
Jakost
1850 RAKOUSKO kvitance, 3x vtištěný kolek emise 1840 a 1850, 1Kr (Koř. 134B), 3Kr (Koř. 102B) a 6Kr (Koř. 88), 2x pečeť, výborný stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82086 - 1843 RAKOUSKO listina s kolkem 12 zlatých emise 1840 (Koř
Jakost
1843 RAKOUSKO listina s kolkem 12 zlatých emise 1840 (Koř.121), suchá pečeť, vzácné, naprosto zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82041 - 1840 RAKOUSKO listina s vtištěnými kolky emise 1836 - 18
+10
Jakost
1840 RAKOUSKO listina s vtištěnými kolky emise 1836 - 1840, celkem 48 otisků (!), 47x 15Kr (kat. Kořínek 104) + 1x 1G (kat. Kořínek 107B), doplněno kontrolními kolky a 2 pečetěmi, celkem 6 listů; bez poškození, ojedinělé!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82055 - 1863 RAKOUSKO listina s vícenásobnou vysokou frankaturou
+2
Jakost
1863 RAKOUSKO listina s vícenásobnou vysokou frankaturou emise 1858 a 1859, 8fl, 16fl a 18fl bílý papír (Koř. 43, 47, 48), hodnoty 5kr, 10fl a 20fl modrý papír, úřední razítko Vyškov, zachovalé, mimořádná frankatura!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82089 - 1850 RAKOUSKO listina se vzácnou smíšenou frankaturou kol
Jakost
1850 RAKOUSKO listina se vzácnou smíšenou frankaturou kolků tří emisí - 1836, 1840, 1850, naprosto zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82037 - 1858 RAKOUSKO listina sepsána v Drnholci s vylepenými kol
Jakost
1858 RAKOUSKO listina sepsána v Drnholci s vylepenými kolky emise C.M. 1854, 16Fl (kat. Kořínek 19, perforace 16 : 13½), znehodnoceno ručně a razítkem, část perforace nahoře zastřižena, přesto velmi vzácné!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82036 - 1855 RAKOUSKO protokol o pronájmu s vylepenými kolky C.M
Jakost
1855 RAKOUSKO protokol o pronájmu s vylepenými kolky C.M. emise 1854, 12Fl (kat. Kořínek 17, perforace 15) + 45Kr, ručně znehodnoceno; bezvadný stav!
Vyvolávací cena:
U:A3s|

Sálová aukce 22 / Fiskální ceniny - Informace

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.