Sálová aukce 24 / Filatelie / Sbírky

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!

Autogramy, rukopisy
87061
+2
Jakost
1901 FRANZ JOSEPH I. (1830–1916), rakouský císař, podpis na listině, císařský jmenovací dekret Františka Josefa I. na jméno Otto Wondreys, Olomouc, rytířem Řádu Františka Josefa, formát 68x51cm, krásná suchá pečeť, podpisy, zachovalé, zcela mimořádné, vyvolávací cena:
U:X
87999
Jakost
1915 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, vlastnoručně podepsaný dopis v místě, DR PARIS 13.SEPT.15, dopis včetně obálky, zaskleno v rámu 34x60cm, oba dokumenty přilepeny v horních rozích k paspartě, mimořádná nabídka!!, vyvolávací cena:
U:X

Ostatní sběratelské obory / Grafika, umění
84728
Jakost
1925 FROLKA J. plakát, Sokolský slet v Uherském Brodě, tisk Bilík Brno, rozměr 100x60cm, neodborně podlepeno jinak zachovalé, , vyvolávací cena:
U:X
84726
Jakost
1925 HOPLÍČEK plakát, Sokolský slet Ostrava, tisk Neubert Smíchov, rozměr 160x100cm, zachovalý, vyvolávací cena:
U:X
84541
Jakost
1925 MUCHA Alfons, barevný litografický plakát, alegorie Vlast a Sokolové, tisk Ziegloser Praha, rozměr cca 180x100cm, sign. MUCHA 25, zachovalý, v tomto rozměru a stavu zcela mimořádná nabídka, vyvolávací cena:
U:X
84537
Jakost
1932 ŠVABINSKÝ Max, barevný plakát, IX. všesokolský slet, rozměr cca 200x140cm, vytiskla UNIE Praha, sign. Švabinský 1931, mírně reparováno, podlepeno, na tak velký rozměr zachovalé, vyvolávací cena:
U:X

Ostatní sběratelské obory / Knihy, časopisy
87550
+14
Jakost
1942 BIBLIOFILIE Klír a kolektiv: In memoriam Bohumila Heinze 1940, edice Zodiak, vydal Karel Kryl, Kroměříž, 142 stran, krásné rytiny, vlastnoruční podpisy všech autorů, výtisk č. XII, včetně ochranné krabice, výborný stav, vyvolávací cena:
U:Z
88024
+8
Jakost
1915 MILITARIA Almanach für die k. und k. Kriegsmarine, Pola, obsahuje mj. 139 nákresů válečných námořních lodí všech zemí, technické údaje, jmenné seznamy příslušníků rakouské mariny atd., nezbytná základní pomůcka všech, co se zajímají o námořnictvo v období I. světové války; pevné vazba, kompletní, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5

Sbírky, partie / Filatelie / Známky / ČSR I.+II., ČaM, SŠ, ČR, SR
85619
+16
Jakost
1918-30 ČSR I. neúplná sbírka na 14 albových listech a 2 kartách A5 obsahuje převážně ražené zn. emisí Hradčany, SO 1920, Letecké I. emise, TGM s přetiskem Slet a Kongres, řada hodnotnějších položek zkoušena, kat. cca 20000Kč, vyvolávací cena:
U:Z
88790
+55
Jakost
1918-39 ČSR I. rozpracovaná, neúplná sbírka, obsahuje mj. emise Hradčany, PČ 1919, Kongres, Slet, Letecké, SO 1920, Skalické vydání, protichůdné dvojice, falza aršíků KDM - označeno, částečně zkoušeno Mrňák, Karásek, počítány pouze lepší položky, uloženo na zasklených listech POM-fila, kat. cca 35000Kč, vyvolávací cena:
U:Z
86720
+32
Jakost
1918-39 ČSR I. specializovaná sbírka zn., typy, zoubkování, průsvitky atd., pečlivě zpracováno, hodnotné kusy většinou zk. Gi, uloženo v 16-listovém zásobníku A4, kat. přes 80.000Kč, vyvolávací cena:
U:Z
86881
+68
Jakost
1918-39 ČSR I. značně kompletní starší generální sbírka převážně čistých zn. po nálpce, doplněná mírnou specializací jako jsou průsvitky - ražené zn., vše na albových listech ve 2 pérových deskách, tíha hodnoty sbírky leží v emisi PČ 1919 kde je i několik drahých známek, ale pouze část označena zn. Lešetický a obchodními značkami jako Levec (překontrolováno dle planžety Pofis), obsahuje kompletní Revoluční emise Pražský přetisk - Malý a Velký znak, větší část emise Skalický přetisk, TGM 1920, HaV 1923, Kongres, Slet, Letecké atd., zajímavá a hodnotná sbírka, katalog značně přesahuje 100.000Kč, bez záruky pravosti některých známek, vyvolávací cena:
U:Z
86714
+59
Jakost
1919-39 ČSR I. hezká sbírka zn., obsahuje Hradčany, SO 1920 (Pof.SO14), Letecké, PČ 1919 (hodnota 10K), Masaryk aj., DČ, průsvitky, zoubkování, meziarší atd., dublety, lepší hodnoty zkoušené, uloženo ve spirálovém zásobníku, kat. dle dle dodavatele cca 90.000Kč, vyvolávací cena:
U:Z
88831
+47
Jakost
1920-30 ČSR I. / LETECKÉ mimořádně zajímavá sbírka leteckých známek a celistvostí, obsahuje mj. kompletní sérii Pof.L1-3 - nezoubkované, zoubkované A i B, všechny základní zn. ve 4-blocích (!), celistvosti I. emise, smíšené frankatury II. a III. emise, varianty zoubkování atd., uloženo na albových listech v kroužkovém zásobníku, kat. cca 120.000Kč, vyvolávací cena:
U:Z
83835
+26
Jakost
1939-1945 ČaM neúplná sbírka, obsahuje přetiskovou emisi specialisovaně, 4-bloky, kombinace kupónů, hvězdičky, křížky, podkovy, spojky, DČ a další, kat. min. 37000Kč, uloženo na listech v pérových deskách, vyvolávací cena:
U:Z
86708
+11
Jakost
1939-45 SLOVENSKO hodnotná sestava zn., obsahuje mj. nevydané zn., 2x Štefánik 60h modrá, meziarší Tiso, aršík Dětem aj., uloženo v zásobníku a v ploché krabici, velmi vysoký katalog, dobrá kvalita, stojí za prohlídku, vyvolávací cena:
U:Z
86792
+9
Jakost
1939-45 SLOVENSKO sbírka zn. na albových listech Kaplánek v pérových deskách, k tomu sestava archů, bloků a pásů, přetisková emise, meziarší, Dětem, Doplatní atd., velmi vysoký katalog, vyvolávací cena:
U:Z
83813
+14
Jakost
1939-45 SLOVENSKO skoro kompletní sbírka čistých známek, obsahuje přetiskovou sérii ověřenou, různá zoubkování, průsvitky a rastry, 4-bloky, mnoho přebytků, kat. Zsf min. 27000Sk, vyvolávací cena:
U:Z
83887
+10
Jakost
1966-1990 ČSR II. kompletní sbírka známek, některé série 2-6x, obsahuje mj. DV, PL, typy, vícebloky, odchylky papírů např. PL - 1. umění, L76oz 4-blok, PL2054 I.typ, PL2341 I.typ 3x, Remek - sluchátko (zoubk.) 7x, archy Spartakiáda a bienále 1975 atd., vše uloženo v 11ks zachovalých zásobníků A4 a jedné složce s archy, velmi vysoký katalog, seznam přiložen ke sbírce, vyvolávací cena:
U:K
84406
+73
Jakost
1945 ČSR II. / KOŠICKÉ VYDÁNÍ specializovaná sbírka známek a aršíků, obsahuje velké a malé kříže v barevných variantách, desky, tiskové vady, nevydaný aršík s obloukovitým nápisem, dopisy - vzácné frankatury, razítka prvního dne a další speciality, výborná kvalita, zcela mimořádná nabídka, vše uloženo na 72ks listů A4, vyvolávací cena:
U:Z

Sbírky, partie / Filatelie / Známky / Evropa
86712
+23
Jakost
1867-1959 AUSTRIA hezká sbírka zn. na albových listech Leuchtturm v pérových deskách, obsahuje známky FP, Doplatní, Bosna a Hercegovina, Levanta, Lombardsko-Benátsko aj., kat. Ferch. min. 6000€, vyvolávací cena:
U:Z
87352
+79
Jakost
1850-57 AUSTRIA specializovaná sbírka zn. a celistvostí I. emise na 78 albových listech v pérových deskách, hodnota sbírky leží ve výstřižcích se zn. hodnoty 3Kr, 6Kr a 9Kr, různé vady, typy, papíry, 2x rýhovaný papír, 5mm okraj s ondřejským křížem, okraje, pásky atd. na hodnotě 3Kr, zajímavá razítka, doplněno několika celistvostmi z toho 1x jako R, zajímavé!, vyvolávací cena:
U:Z
88223
+12
Jakost
1850 AUSTRIA/ I. EMISE studijní sbírka se 396 ks zn. a výstřižků hodnoty 3Kr, 6Kr a 9Kr, rozlišený papír, okraje a typy dle Ferchenbauera, obsahuje navíc velmi pěkné otisky různých razítek jako WAIDHOFEN, NEUTITSCHEN, LEUTOMISCHL, MAUTENDORF, KARLSBRUNN, BAERN, M.SCHONBERG, KRAINBURG, IRSA, AUSIG, KROPP, KONIGSWART, LOSONCZ, INNICHEN, M.BUDWITZ, KOMAROM, HUSSIATYN, GLINA, ROZNAU atd., více jak 200 ks velmi zajímavých a kvalitních razítek, vše uloženo na 7 výmětových listech A4 s popisy; velmi pěkná a hodnotná sbírka!, vyvolávací cena:
U:O4
86774
+13
Jakost
1851-90 GERMAN STATES Bádensko, Braunschweig, Württemberg, Oldenburg, Hamburg, Bremen, hezká sestava známek, mnoho vzácných hodnot, uloženo na volných albových listech, důležité známky zkoušeny, kat. přes 24.000€, vyvolávací cena:
U:Z
85331
+48
Jakost
1850-1920 GERMAN STATES velmi dobře zastoupená sbírka, obsahuje klasiku, vzácné známky, uloženo na albových listech Schaubek ve šroubovém albu, dobrá kvalita, stojí za prohlídku, kat. cca 46.000€, vyvolávací cena:
U:Z
87034
+23
Jakost
1935-2000 GREAT BRITAIN / COLONIES, COMMONWEALTH hezká sbírka převážně svěžích známek, obsahuje celé série včetně koncových hodnot, přetisky, společná vydání apod., zajímavě zastoupená Malta, Fiji, Malaya, Singapore aj., uloženo ve 2 zásobnících Lindner v kroužkových deskách, vysoký katalog, stojí za prohlídku, vyvolávací cena:
U:Z
85328
+89
Jakost
1857-1980 RUSSIA, SOVIET UNION sbírka známek a aršíků, zoubkované a nezoubkované známky, letecké, přetiskové, vzácné série a aršíky, uloženo na albových listech Schaubek ve 4ks pérových desek, kat. přes 20.300€, vyvolávací cena:
U:Z

Sbírky, partie / Filatelie / Známky / Ostatní
83888
+154
Jakost
1945-1990 NÁMĚTOVÁ FILATELIE / MOTÝLI téměř kompletní sbírka s námětem Motýli, známky celého světa v kompletních sériích, aršíky, stříhané známky, DČ, ministerské tisky, soutisky, sešitky, obsahuje např. 10-bloky čs. motýli, kompletní Vietnam, stříhané Maďarsko, Čínu, Tchajwan - vše převážně čisté bez nálepky, uloženo ve 14ks zásobnících A4 a 3ks zásobníků s FDC, dopisy a CM, vysoká pořizovací cena v době vzniku sbírky cca 200.000 Kčs, zcela mimořádná nabídka!, vyvolávací cena:
U:K

Sbírky, partie / Pohlednice
88281
+21
Jakost
1900-50 MÍSTOPIS / ÚSTÍ NAD LABEM (Aussig) - sbírka cca 200ks pohlednic, litografie, zajímavé záběry, uloženo v albu, standardní kvalita, tržní cena přes 15.000Kč, vyvolávací cena:
U:Z

Sbírky, partie / Další sběratelské obory
86400
+110
Jakost
1930-70 DALECKÝ Rudolf (1906–1945), šéfpilot továrny AVIA, zákeřně zavražděn v době Pražského povstání, životní příběh, sestava dokumentů, průkazka vojenského letce, pilotský diplom, různá potvrzení, 10ks dopisů z KT Dachau, ostatní korespondence, výpověď z práce, úmrtní oznámení, kondolenční dopisy aj., vše v pořadači A4, velmi vysoká historická hodnota, vyvolávací cena:
U:Z
86442
+49
Jakost
1945 FOTOGRAFIE / HISTORIE / ČSR 5.V.1945 Praha v době Pražského povstání, ulice, obchody, lidé, osvobození Rudou armádou, příjezd prezidenta Beneše aj., celkový pohled i detail, velmi vysoká historická hodnota, vyvolávací cena:
U:Z
86439
+2
Jakost
1930-46 FOTOGRAFIE / LETECTVÍ sestava 51ks fotografií, formát 16x11cm, osobnosti létání, skupiny i jednotlivci, výstavy, letiště aj., archiv AVIA, dobrý stav, vhodné nejen pro historiky letectví, vyvolávací cena:
U:O4
86437
+3
Jakost
1930-46 FOTOGRAFIE / LETECTVÍ sestava 53ks fotografií, formát 16x11cm, letadla, celkový pohled i detail, výstavy, letiště, osobnosti létání aj., archiv AVIA, dobrý stav, vhodné nejen pro historiky letectví, vyvolávací cena:
U:O5
86468
+68
Jakost
1930-39 FOTOGRAFIE / LETECTVÍ velká sestava 240ks čb fotografií, 10x formát A5, 118x pohlednicový formát, zbytek malý formát, původ - archiv AVIA, letadla, letci Dalecký, Košař aj., letecké snímky, z civilního života atd., vše v pořadači A4, velmi zajímavé nejen pro historiky letectví, vyvolávací cena:
U:Z
86444
+76
Jakost
1934 FOTOGRAFIE / LETECTVÍ / DALECKÝ Rudolf (1906–1945), šéfpilot továrny AVIA, zákeřně zavražděn v době Pražského povstání, velké album, osobnosti, letadla, letecké snímky - Sokol, Tatry, Bradlo, města a hrady, ilustrováno, vysoká historická hodnota, mimořádná nabídka, vyvolávací cena:
U:Z
88161
+21
Jakost
1919-89 NOTAFILIE sbírka bankovek ČSR, Protektorátu, Terezína a Slovenska, ve dvou průhledných zásobnících ve složkách, obsahuje cca 120ks bankovek převážně v dobré kvalitě, část Specimen, obsahuje všechny prozatímní kolkované státovky, státovky 20Kč série P, 5Kč 1921, protektorátní 5Kč s ručním i strojovým přetiskem, kompletní Terezínské poukázky, slovenská přetisková 1000Ks s perforací, slovenská 10Ks série Bc s perforací atd., zajímavé, vyvolávací cena:
U:Z
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::