Sálová aukce 30 / Fiskální ceniny

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
110919
Jakost
1920 ČSR I. ZT kolku 25h, křídový papír, modrá barva, rozměr 34x43mm, vzadu částečný otisk, vyvolávací cena:
U:A5
116065
+1
Jakost
1918 RAKOUSKO-UHERSKO ZT, sestava 3ks zkusmých tisků, již nevydaná emise Karel - těsně před rozpadem Rakouska, celý náklad ZT následně zničen, uniklo pouze několik kusů (!), hodnoty 50H modrá, 2K a 50K červená, na originálním papíru s úsporným válečným lepem, hodnota 2K se složkou papíru, unikátní, zcela mimořádná nabídka, pochází z významného zahraničního exponátu, vyvolávací cena:
U:A5
116541
+1
Jakost
1855-65 HABSBURSKÁ MONARCHIE kupní smlouva z roku 1855, znovu soudně otevřena v roce 1865, podpis a nalepený erb šlechtice, dodatečná smíšená fiskální frankatura emisí 1854 kolek 15Kr C.M. a emise 1864 s kolky 4Kr, 15Kr a 75Kr, vyvolávací cena:
U:A3s|
116540
+1
Jakost
1857-60 HABSBURSKÁ MONARCHIE nájemní smlouva z roku 1857, prodloužená a v obou případech ratifikována hrabětem Mitrovským v roce 1860, dodatečná fiskální smíšená frankatura emisí 1854 kolek 30Kr C.M. a 1858 kolky 4Kr a 15Kr; zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
116163
Jakost
1863 RAKOUSKO noviny Nordböhmischer Gebirgsbote (Rumburk) s listinným kolkem 1Kr namísto novinové známky, fiskální razítko, luxusní stav, vyvolávací cena:
U:A4
116553
Jakost
1870 RAKOUSKO-UHERSKO kvitance - judaikum z 15.3.1870 s prvotní smíšenou frankaturou emisí 1866 kolek 1Kr a 1870 kolek 12Kr, poslední a první měsíc platnosti; bezvadný stav, lehký svislý přehyb, vyvolávací cena:
U:A3s|
116554
Jakost
1870 RAKOUSKO-UHERSKO kvitance z 31.3.1870 s prvotní smíšenou frankaturou emisí 1866 kolek 25Kr a 1870 kolek 7Kr, poslední den platnosti pro kolek 25Kr; bez poškození, kolek 7Kr přes okraj, vyvolávací cena:
U:A3s|
116521
Jakost
1871 RAKOUSKO-UHERSKO dobírkový nákladní list s listinným kolkem 5Kr/1870, DR PRAG, hezké, vyvolávací cena:
U:A4
116546
Jakost
1873 RAKOUSKO-UHERSKO kvitance s prvotní smíšenou fiskální frankaturou kolků emisí 1859 25Kr a emise 1870 3Kr a 5Kr, známky dolepeny dodatečně a částečně přes sebe; velmi lehké zažloutlé skvrny v papíru listiny, velmi vzácný souběh kolků II. a IV. emise - kolek 25Kr již 7 let neplatný!, vyvolávací cena:
U:A3s|
116549
+3
Jakost
1876 RAKOUSKO-UHERSKO zdobně předtištěna nájemní smlouva na pozemky hraběte Alfons z Mensdorff - Pouilly v Boskovicích s prvotní smíšenou fiskální frankaturou emisí 1875 kolek 7Kr a 1877 kolek 25Kr - poslední den platnosti; luxusní stav, bez přehybů, dekorativní!, vyvolávací cena:
U:A3s|
116520
Jakost
1881 RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list s listinným kolkem 5Kr/1879, DR PRAHA, výrazný sklad, zachovalá pečeť, vyvolávací cena:
U:A4
116543
Jakost
1888 RAKOUSKO-UHERSKO listina se smíšenou fiskální frankaturou kolků emisí 1885 25Kr a emise 1888 7Kr, poslední den platnosti kolku 25Kr emise 1885(!), modré razítko farního úřadu ve Štemberku; bezvadný stav, pouze lehké archivační sklady, legální použití kolků dvou emisí! - vzácné!, vyvolávací cena:
U:A3s|
116544
Jakost
1893 RAKOUSKO-UHERSKO kvitance s prvotní smíšenou fiskální frankaturou kolků emisí 1888 25Kr a emise 1893 7Kr, poslední den platnosti kolku 25Kr emise 1888(!); bezvadný stav pouze lehké archivační sklady, vyvolávací cena:
U:A3s|
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::