Sálová aukce 34 / Fiskální ceniny

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 64, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
132993 - 1919 ČSR I. poslední rakouská válečná půjčka (1.6.1
Jakost
1919 ČSR I. poslední rakouská válečná půjčka (1.6.1918) 200K uznaná ČSR, opatřeno půleným kolkem 1Kč, znehodnoceno razítkem berního úřadu, velmi dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132978 - 1787 RAKOUSKO listina od moravského gubernia s mimořádno
+1
Jakost
1787 RAKOUSKO listina od moravského gubernia s mimořádnou frankaturou vtištěných kolků - 29x 1Fl + 2y 15Kr, emise Marie Terezie 1762, podpisy šlechticů; rarita !!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132995 - 1856 RAKOUSKO listina s velmi vzácnou frankaturou listinn
Jakost
1856 RAKOUSKO listina s velmi vzácnou frankaturou listinného kolku I. emise 16Fl C.M., zoubkování 15½, znehodnoceno razítkem a přepisem, vzácné a hledané
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132772 - 1854 RAKOUSKO listina se smíšenou frankaturou vtištěné
Jakost
1854 RAKOUSKO listina se smíšenou frankaturou vtištěného a listinného kolku, rané použití, úřední razítko DĚČÍN; hledané
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132983 - 1864 RAKOUSKO nájemní smlouva se vzácnou frankaturou II.
Jakost
1864 RAKOUSKO nájemní smlouva se vzácnou frankaturou II. emise v záhlaví (14Fl + 1Fl) a se 4 kolky v textu, 4 červené pečetě, velmi dobrý stav, hodnota 14F se vzácnou perforací 14½:15
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132982 - 1866 RAKOUSKO vícestránková listina se vzácnou 6-barevn
Jakost
1866 RAKOUSKO vícestránková listina se vzácnou 6-barevnou frankaturou v závěru listiny (2x 7Fl + 10Fl + 12Fl + 16Fl + 18Fl + 20Fl - znehodnoceno razítkem a 7x 50Kr v textu), částečně vydrolená červená pečeť, jinak luxusní
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132992 - 1865 RAKOUSKO zvláštní forma nájemní listiny se zvlá
Jakost
1865 RAKOUSKO zvláštní forma nájemní listiny se zvlášť vylepenými kolky od jednotlivých nájemců, celkem 29ks listinných kolků II. emise z různých dotisků, velmi zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132987 - 1866 RAKOUSKO (MORAVA)  oznámení o dražbě v Brně s ozn
Jakost
1866 RAKOUSKO (MORAVA) oznámení o dražbě v Brně s oznamovacím kolkem se značkou kolkového úřadu A37, velmi vzácné, výborný stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132981 - 1831 HABSBURSKÁ MONARCHIE (MORAVA) 2-stránkové ozdobně
Jakost
1831 HABSBURSKÁ MONARCHIE (MORAVA) 2-stránkové ozdobně tištěné zmocnění k prodeji kolkovaného papíru v Podolí u Brna, česko-německá verze, suché pečetě, v záhlaví vtištěný kolek 2G a kontrolní kolek emise 1818; velmi dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132994 - 1860 RAKOUSKO (MORAVA) kvitance sepsaná v Olomouci se smí
Jakost
1860 RAKOUSKO (MORAVA) kvitance sepsaná v Olomouci se smíšenou frankaturou listinného kolku 6Kr a oznamovacího kolku 1Kr emise 1858, velmi vzácné
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132986 - 1852 RAKOUSKO (MORAVA) vyhláška Městského divadla v Brn
Jakost
1852 RAKOUSKO (MORAVA) vyhláška Městského divadla v Brně s oznamovacím kolkem 1Kr, dokonalý stav, velmi vzácné !!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132971 - 1762 RAKOUSKO / JUDAIKA listina s vtištěným kolkem 15Kr
Jakost
1762 RAKOUSKO / JUDAIKA listina s vtištěným kolkem 15Kr Marie Terezie emise 1762, psáno hebrejsky, vzácné (!) - listiny musely být opatřeny úředním překladem, dobová patina
Vyvolávací cena:
U:A4
132979 - 1804 HABSBURSKÁ MONARCHIE / RODOKMEN kaligraficky zhotoven
Jakost
1804 HABSBURSKÁ MONARCHIE / RODOKMEN kaligraficky zhotovený rodokmen z Bádenska, krásná červená pečeť, v záhlaví vtištěný kolek 10 Guldenů, velmi dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132778 - 1877-90 RAKOUSKO-UHERSKO 2 titulní listy s kalendářními
Jakost
1877-90 RAKOUSKO-UHERSKO 2 titulní listy s kalendářními kolky 2 emisí; hledané
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132977 - 1883 RAKOUSKO-UHERSKO firemní účet fy PAGET & Co., WIEN,
Jakost
1883 RAKOUSKO-UHERSKO firemní účet fy PAGET & Co., WIEN, ozdobné záhlaví, listinný kolek 1Kr emise 1883, firemní perfin - rané použití (!), znehodnoceno kolkovým úředem ve Vídni 18/8/1883, faktura s datem 22.Sep.1883 - jasný doklad o předčasném znehodnocení kolku; výborný stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132777 - 1898 RAKOUSKO-UHERSKO kvitance se smíšenou frankaturou em
Jakost
1898 RAKOUSKO-UHERSKO kvitance se smíšenou frankaturou emisí 1893 a 1898, 5-barevná frankatura, velmi hezké
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132775 - 1888 RAKOUSKO-UHERSKO listina s 12 kolky v závěru (20Fl +
+2
Jakost
1888 RAKOUSKO-UHERSKO listina s 12 kolky v závěru (20Fl + 10Fl 2x + 15Fl + 6Fl + 5Fl 4x + 1Fl + 90Kr + 4Kr) a 2 kolky v záhlaví (36Kr), velmi dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132776 - 1883 RAKOUSKO-UHERSKO listina s 5-barevnou frankaturou 16 k
+7
Jakost
1883 RAKOUSKO-UHERSKO listina s 5-barevnou frankaturou 16 kolků v závěru (mj. 3-páska a 2-pásky), 2x kolek 36Kr v záhlaví; dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132771 - 1874 RAKOUSKO-UHERSKO listina s kolky 15Fl + 7Fl v závěru
+7
Jakost
1874 RAKOUSKO-UHERSKO listina s kolky 15Fl + 7Fl v závěru a 2x 36Kr v záhlaví, výjimečné, hledané
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132984 - 1869 RAKOUSKO - UHERSKO nájemní smlouva se smíšenou fra
Jakost
1869 RAKOUSKO - UHERSKO nájemní smlouva se smíšenou frankaturou II. a III. emise v záhlaví (2Fl + 3x 12Fl !! z II. emise a 60Kr + 50Kr v textu), všechny kolky v době platnosti, dokonalý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132961 - 1874 RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list s dobírkou s vtišt
Jakost
1874 RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list s dobírkou s vtištěným kolkem 5Kr (Sch.23), česko-německá mutace, DR BRÜNN/ 6/4/74, zelená úřední nálepka Von Brünn Stadt, úřední poznámky, hezké
Vyvolávací cena:
U:A4
133000 - 1880 RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list s dobírkou s vtišt
Jakost
1880 RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list s dobírkou s vtištěným kolkem 5Kr (Sch.59), německo - polská mutace, DR MOŚCISKA 31/10, šlechtická adresa
Vyvolávací cena:
U:A4
132962 - 1873 RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list s dobírkou s vtišt
Jakost
1873 RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list s dobírkou s vtištěným kolkem 5Kr (Sch.9), česko-německá mutace, DR BRÜNN 13/5/73, pozdní použití, hezká červená pečeť
Vyvolávací cena:
U:A4
132773 - 1886 RAKOUSKO-UHERSKO protokol s bohatou frankaturou, 36Kr
Jakost
1886 RAKOUSKO-UHERSKO protokol s bohatou frankaturou, 36Kr v záhlaví a 22x 50Kr v závěru, znehodnoceno škrtem pera, výjimečné
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132980 - 1881 RAKOUSKO-UHERSKO předtištěná listina První moravs
Jakost
1881 RAKOUSKO-UHERSKO předtištěná listina První moravské spořitelny v Brně se smíšenou frankaturou emise 1879 (50Kr a 2Fl - poslední měsíc platnosti) a emise 1881 (20Fl - 5. den platnosti), v textu ještě 10Kr emise 1881, všechny kolky platné; vzácné, hledané
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132989 - 1893 RAKOUSKO - UHERSKO předtištěný licitační protoko
Jakost
1893 RAKOUSKO - UHERSKO předtištěný licitační protokol se smíšenou frankaturou emisí 1888 (1Kr + 1Fl) a 1893 (60Kr + 10Fl + 2x 15Fl 2-páska + 2x 20Fl 2-páska) v záhlaví, výjimečná 6-barevná frankatura, velmi dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A3s|
133100 - 1854-58 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 4ks listinných kolků Ko
+1
Jakost
1854-58 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 4ks listinných kolků Koř.15, 45-48, znehodnoceno přepisem, kat. 13.100Kč
Vyvolávací cena:
U:A5
132991 - 1869 RAKOUSKO-UHERSKO (MORAVA) listina sepsaná v Kadově (
Jakost
1869 RAKOUSKO-UHERSKO (MORAVA) listina sepsaná v Kadově (okr. Žďár n./S.) se smíšenou frankaturou kolků v záhlaví, III. emise 4x 25Kr + 2x 15Kr modrý papír + 15Kr bílý papír, IV. emise 5Kr berlínská modř (!!) + 1Fl, výjimečná frankatura
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132990 - 1870 RAKOUSKO-UHERSKO (MORAVA) listina sepsaná v Medlánk
Jakost
1870 RAKOUSKO-UHERSKO (MORAVA) listina sepsaná v Medlánkách se smíšenou frankaturou kolků v záhlaví, III. emise 1Kr s průsvitkou, IV. emise 3Kr + 3x 1Kr, různé TD, vzácný souběh stejných hodnot z různých emisí, hledané
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132757 - 1886 RAKOUSKO-UHERSKO, RUSKO plná moc se smíšenou franka
Jakost
1886 RAKOUSKO-UHERSKO, RUSKO plná moc se smíšenou frankaturou ruského 60kop a rakouského 50Kr kolku, znehodnoceno razítkem v Děčíně; otřepený dolní okraj, přesto výjimečné
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132762 - 1876 FRANCIE, RAKOUSKO-UHERSKO dokument se smíšenou frank
Jakost
1876 FRANCIE, RAKOUSKO-UHERSKO dokument se smíšenou frankaturou kolků, francouzský vtištěný kolek, 2x rakouský listinný kolek, barevná úřední razítka, podepsáni francouzský ministr spravedlnaosti a zahraničí a rakouský konzul v Paříži, výjimečné
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132768 - 1907 HAMBURG, RAKOUSKO-UHERSKO plná moc se smíšenou fran
Jakost
1907 HAMBURG, RAKOUSKO-UHERSKO plná moc se smíšenou frankaturou kolků, znehodnoceno přepisem + úřední razítko, krátké natržení v okraji
Vyvolávací cena:
U:A3s|
132774 - 1889 ŠVÝCARSKO, RAKOUSKO-UHERSKO listina se smíšenou fr
Jakost
1889 ŠVÝCARSKO, RAKOUSKO-UHERSKO listina se smíšenou frankaturou kolků, městský kolek Basilej; hezké
Vyvolávací cena:
U:A3s|