Sálová aukce 42 / Historické dokumenty, mapy

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 60, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
160747 - 1650-1850 ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ  zajímavý konvolut částí dopisů a
Jakost
1650-1850 ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ zajímavý konvolut částí dopisů a výstřížků s podpisy významných šlechticů Českého království, obsahuje mj. František Mitrovský z Nemyšle (1668-1720), císařský rada; Jan Václav Novohradský z Kolovrat (1638–1690); Adam Maximilián hrabě z Bubna (-1721); Josef Ignác hrabě z Nostic, Angelina Anna Sibyla z Žerotína atd.; zachovalé pečeti, dobrý stav, zajímavý soubor
Vyvolávací cena:
U:A3s|
160684 - 1660 ALEŠ VRATISLAV Z MITROVIC (1610/16 - 1670), císařský ra
+1
Jakost
1660 ALEŠ VRATISLAV Z MITROVIC (1610/16 - 1670), císařský rada, skutečný komorník císaře Leopolda I., zemský soudce, významný člen hraběcího rodu v českém království, posélací list s vlastnoruční podpisem, dále podpisy dalších šlechticů, mj. Zdeněk Eusebius Vratislav z Mitrovic, pěkné otisky suchých pečetí, zajímavý text, dlužní úpis Ludmile Maximiliáně hraběnce z Valdštejna; dobrý stav, pěkná listina ze šlechtického prostředí
Vyvolávací cena:
U:A4
162093 - 1762 FRANTIŠEK VÁCLAV TRAUTTMANSDORFF (1718-?), český šlecht
Jakost
1762 FRANTIŠEK VÁCLAV TRAUTTMANSDORFF (1718-?), český šlechtic, krásná testamentární listina s kaligraficky zlatě zdobenou intitulací, s podpisem dalších šlechticů, mj. Václav Albrecht hrabě ze Šternberku atd., opatřená kolkem 15kr emise 1762, pěkná suchá pečeť; celkově velmi dekorativní, rozměr 51x40cm, příčné sklady, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
161817 - 1648 TŘICETILETÁ VÁLKA  mapa obléhání Prahy švédskými vojsky
Jakost
1648 TŘICETILETÁ VÁLKA mapa obléhání Prahy švédskými vojsky pod velením generála Königsmarka v závěrečné fázi Třicetileté války, legenda německy, vydal M. Merian, Frankfurt nad Mohanem, mědirytina, rozměr 33x36cm, vynikající stav! viz Mollova sbírka v Moravské zemské knihovně, zde uloženy 3ks v horším stavu!, mimořádné
Vyvolávací cena:
U:A3s|
161818 - 1650 KOMENSKÉHO MAPA MORAVY  mapa Markrabství moravského Jan
Jakost
1650 KOMENSKÉHO MAPA MORAVY mapa Markrabství moravského Jana Amose Komenského podle jeho původní rytiny pocházející z roku 1624, mědirytina 30x36cm, exemplář z roku 1650, vydal M. Meran, Frankfurt nad Mohanem, viz Mollova sbírka v Moravské zemské knihovně; mimořádně dobrý stav, zcela výjimečná nabídka
Vyvolávací cena:
U:A3s|
159868 - 1888 RAKOUSKO-UHERSKO  barevná mapa Moravy, měřítko 1: 750.0
Jakost
1888 RAKOUSKO-UHERSKO barevná mapa Moravy, měřítko 1: 750.000, obsahuje detailní zobrazení Brna a Opavy!; rozměr 45x37cm, bez natržení, velmi dobrý stav, křížem přeloženo, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
161084 - 1915 RAKOUSKO-UHERSKO  Plastická mapa severní Haliče, východ
+1
Jakost
1915 RAKOUSKO-UHERSKO Plastická mapa severní Haliče, východního Pruska, ruského Polska, vydal E. Šolc v Praze, rozměr 55x40cm, skvrny, pouze drobná natržení, jinak mapa v zachovalém stavu, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
161815 - 1910-40 [SBÍRKY]  BALKÁN / Vojenská mapa balkánských států,
+1
Jakost
1910-40 [SBÍRKY] BALKÁN / Vojenská mapa balkánských států, skládací mapa, rozměr 86x72cm, měřítko 1: 1.500.000, německy, situace před 1. světovou válkou, dobrý stav + Neubertova mapa podunajských a balkánských států, rozměr 54x50cm, česky, horší stav; celkově zajímavé
Vyvolávací cena:
U:O4
161840 - 1866 NOVINY / NÁRODNÍ LISTY, ročník 1866, sestava 7 kusů nov
Jakost
1866 NOVINY / NÁRODNÍ LISTY, ročník 1866, sestava 7 kusů novin z 10. května až 7. července, zajímavé dobové zpravodajství o Prusko-rakouské válce a o bitvě u Sadové 3. července, navíc 3 zvláštní přílohy, noviny s tištěnými kolky; stopy stáří, ale celkově dobrý stav, zajímavý soubor
Vyvolávací cena:
U:A3s|