Sálová aukce 45 / Filatelie / Zábory

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
171493
+1
Jakost/Jakost
1938 KARLSBAD Mi.6, 7, 15, 63, sestava 4 zn. s přetisky KARLSBAD 1X.1938 se svastikou; Mi.7 a 15 bez lepu, vše zk. Brunel BPP, kat. min. 400€, vyvolávací cena:
U:A5
171497
+1
Jakost/Jakost
1938 MÄHR. OSTRAU vydání Polní pošta, Mi.41, Znak 5h modrá, vodorovná 2-páska s fialovým přetiskem Wir sind frei! se svastikou; kat. Mi. neuvádí, malý náklad, vzácné, vyvolávací cena:
U:A5
171514
Jakost/Jakost
1938 MÄHR. OSTRAU / TAG DER BEFREIUNG 14.3. 1938, kruhové černé raz. na 4 aršících + bianco obálka, vyvolávací cena:
U:A5
171495
+2
Jakost
1938 RUMBURG Mi.38I, Doplatní 100/20h, svislá 4-páska s přetiskem Wir sind frei!, všechny 4 zn. se svastikou vyhnutou vpravo (+ 100%); zk. a atest Brunel BPP, kat. 800€+, vyvolávací cena:
U:A5
171481
+1
Jakost/Jakost
1938 RUMBURG Mi.41, Doplatní 100/50h s přetiskem Wir sind frei!, 4-blok; zk. Brunel BPP, kat. 112€+, vyvolávací cena:
U:A5
171482
+1
Jakost/Jakost
1938 RUMBURG Mi.41I, Doplatní 100/50h, 6-blok s přetiskem "Wir sind frei!", všech 6 zn. se svastikou vyhnutou vpravo (+ 100%) + DV - přerušený hákový kříž; zk. kat. 336€+, vyvolávací cena:
U:A5
171491
Jakost/Jakost
1938 sestava 2ks výstřižků s červeným a černým přetiskem "Wir sind frei!" na zn. Znak 5h a Kutná Hora 1,60Kč s DR AUSSIG + přítisk na německých zn. Hindenburg 3Pgf (2-páska a 3-páska) "Aussig ist frei", 1x zk. Onagek; vzácné, vyvolávací cena:
U:A5
171023
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1938 Mi.1I+II, Znak 50h/ 25h, svislá 2-páska se spojené typy přetisků; zk. Welner, horní zn. stopa po nálepce, vyvolávací cena:
U:A5
171496
Jakost
1938 novinový aršík Pof.ANV18 s regionálním přetiskem "Wir sind frei!" se svastikou, v černé barvě, vyvolávací cena:
U:A4
171726
Jakost
1938 DALLOWITZ, WELCHAU, AICH sestava 3ks obálek malého formátu, řádková provizorní razítka, smíšené frankatury čs. a německých zn.; pěkné otisky, bez poškození, vyvolávací cena:
U:A5
171483
+1
Jakost
1938 dopis zaslaný do Drážďan, vyfr. zn. Fügner 2Kč, Pof.341, s modrým přetiskem ABERTHAM 4.X.38, propagandistické 2-kruhové raz. BÄRRINGEN, vyvolávací cena:
U:A5
171485
+1
Jakost
1938 firemní dopis do Prahy, vyfr. 2-páskou Komenský 40h a Znak 20h, řádkové raz. GABLONZ a/N. a datumovka 9.X.1938; zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
171490
+1
Jakost
1938 firemní dopis zaslaný do Německa, vyfr. zn. Fügner 2Kč, DR PODMOKLY/ BODENBACH 1/ 19.IX.38, prošlé cenzurou, vyvolávací cena:
U:A5
171486
+1
Jakost
1938 GÖRKAU (Jirkov u Chomutova) lístek adresovaný do Prahy vyfr. 2 čs. výplatními zn. 50h + něm. Hindenburg 1, 3 a 6Pfg, s černým gumovým kruhovým raz. GÖRKAU se svastikou + řádkové GÖTTERSDORF se svastikou; zajímavá a vzácná celistvost , vyvolávací cena:
U:A5
171487
+1
Jakost
1938 GÖTTERSDORF (Boleboř u Jirkova) lístek adresovaný do Berouna vyfr. zn. Hindenburg 1, 3 a 6Pfg, DR GÖTTERSDORF/ 9.11.38 (černé a červené) + řádkové černé gumové se svastikou, vyvolávací cena:
U:A5
171506
Jakost
1938 GROTAU (Hrádek nad Nisou) sestava 2 bianco obálek s vylepenými smíšenými frankaturami čs. a německých známek, čs. zn. s červeným přetiskem "Wir sind frei!" se svastikou, červený přítisk TAG DER BEFREIUNG přes známky, mj. 2x různý odstín zn. Znak 10h, 1x 4-blok Znak 25h; zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
171484
+1
Jakost
1938 LOKÁLNÍ VYDÁNÍ AUSCHA firemní KL vyfr. zn. TGM 50h s černým přetiskem "Wir sind/ frei!/ Heil Hitler!/ 9.10. 1938" , vyvolávací cena:
U:A5
171501
+1
Jakost
1938 MÄHRISCH ROTHWASER (Červená voda) dopis zaslaný do Rakouska, se smíšenou frankaturou Komenský 40h (kvp), Zvíkov 2Kč a Hindenburg 12Pfg, vylomené raz. nádražní schránky MÄHRISCH ROTHWASER 19.X.39; hledané, vyvolávací cena:
U:A5
171489
+1
Jakost
Staženo - falzum

1938 pohlednice se zn. Znak 30h se svastikou a černým oválným raz. POSTAMT ZEITUNGS EXPEDITION KARLSBAD; vzácné
, vyvolávací cena:
U:A5
Staženo
170453
Jakost
1938 propagandistická karta s mapou Říše a Sudet, vyfr. 6+1+1 Pfg Hindenburg s PR REICHENBERG/ DEUTSCHE REICHSPOST/ 8.10.1938, odeslaná 15.10. z Liberce do Hannoversch Munden v Německu, v Drážďanech 16.10. přesměrováno do Vídně a vyfr. 6Pfg Hindenburg; zajímavě prošlá a atraktivní celistvost!, vyvolávací cena:
U:A5
171500
+1
Jakost
1938 R-dopis do Místku, vyfr. zn. Mi.2, Znak 10h hnědá s přetiskem Wir sind frei!, II. typ vykřičníku + Mi.7, Štefánik 50h zelená, I. typ vykřičníku + 2x Masaryk 1Kč bez přetisku, 2x červený kašet MÄHR.-OSTRAU WIR SIND FREI!; výborný stav, vyvolávací cena:
U:A5
171512
Jakost
1938 sestava 3 celistvostí + 1x výstřižek: 1x dopis se smíšenou frankaturou čs. a německých zn. Košice 50h 2x + Hindenburg 1Pfg 2x, DR BODENBACH 3.X.38 + fialové PR, na zadní straně stopy po přilepení; 1x dopis se smíšenou frankaturou, červené raz. POSTAMT FISCHERN BEI KARLSBAD.. (Rybáře u K. Varů); 1x dopis vyfr. zn. 2x 12Pfg s provizorním raz. GÖRRAU (Jirkov) + 1x na výstřižku; zajímavá sestava, vyvolávací cena:
U:A5
171509
Jakost
1938 sestava 3 celistvostí, 1x MAFFERSDORF obálka vyfr. zn. Zank 10h + 30h, Košice 50h a TGM 1Kč s přetiskem "Wir sind frei!" se svastikou, propagandistické kruhové raz. POSTAMT MAFFERSDORF GEBURTSORT KONRAD HENLEINS.., zk. Brunel BPP + 1x bianco obálka vyfr. zn. Hindenburg 12Pfg se stejným raz + raz. "Wir sind frei!" se svastikou + 1x bianco obálka vyfr. zn. TGM 1Kč (3x) + Znak 20h + Hindenburg 4Pfg, červené raz. TAG DER BEFREIUNG 3.10.1938 POSTAMT RUPPERSDORF + 3x další propagandistická raz.; známky se zahnědnutím, vyvolávací cena:
U:A5
171507
+1
Jakost
1938 WARNSDORF sestava 2 dopisů: 1x firemní dopis do Prahy, vyfr. zn. Masaryk 1Kč, černé raz. WARNSDORF/ NORDBÖHMEN/ EIN VOLK, EIN REICH... 1.10.38 + fialové TAG DER BEFREIUNG, příchod PRAHA + 1x dopis vyfr. zn. Znak 10h, 20h a Masaryk 1Kč s černým přetiskem "Wir sind frei!", žlutohnědé ra. WARNSDORF/ NORDBÖHMEN/ EIN VOLK, EIN REICH... 5.10.38 a fialové raz. TAG DER BEFREIUNG, zn. se zahnědnutím; zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
169186
+1
Jakost
1939 obálka s vylepenou zn. 1Kč TGM, Pof.303, 2x provizorní 2-kruhové raz. "MÄHR. OSTRAU/ WIR SIND FREI! se svastikou" + přídavné rámečkové raz. "Mähr. Ostrau/ die Stadt der scharzen Diamanten/ dankt dem Führer/ Tag der Befreiung/ 14.3.1939 se svastikou"; pěkný stav, vyvolávací cena:
U:A5
171766
Jakost
1942 2ks dopisů s přítisky místních nacistických organizací Kriegerkamaradschaft Wellemin (Velemín) a Falknau (Sokolov); dobrá jakost, vyvolávací cena:
U:A5
171740
+1
Jakost
1938 CIEZSYN 2, pohlednice českého Těšína, vyfr. smíšenou frankaturou čs. a polských zn. s DR CIESZYN 2/ 3.X.38, bez poškození, vyvolávací cena:
U:A5
169961
+1
Jakost
1938 dopis zaslaný z již obsazeného Fryštátu do Moravské Ostravy, vyfr. smíšenou frankaturou 2 polských a 2. čs. známek, podací polské DR FRAYSZTAT 13.XI.38; bez poškození, vyvolávací cena:
U:A5
171748
Jakost/Jakost
1938 sestava 5ks celistvostí s razítky zabraných poštovních úřadů, z toho 4x pohlednice, DR KARWINA, FRAYSZTAT (propagandistická pohlednice z obsazování polským vojskem), DARKOW, POREBA ORLOWSKA, ORLOWA; pěkné otisky, bez poškození, vyvolávací cena:
U:A5
171330
+1
Jakost
1938 R-lístek zaslaný do Prahy, vyfr. smíšenou frankaturou čs. zn. Fügner 2Kč s kupónem + 1x maď. přetisková 20f + 3x výplatní 1f, 20f a 25f, DR KASSA 38.XII. a PR KASSA VISSZATERT; zk. Jurkovič, vyvolávací cena:
U:A5
171332
Jakost/Jakost
1938 sestava 4 celistvostí, 4x s PR VISSZATÉRT s raz. KASSA, LOSONC, ÉKSKÚJVÁR, ROZSNYO, 3x smíšená frankatura čs. a maďarských známek, vyvolávací cena:
U:A5
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::