Sálová aukce 45 / Autogramy, rukopisy

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
170270
+2
Jakost
1562 FERDINAND I. HABSBURSKÝ (1503–1564), císař římský, král český a uherský, vlastnoruční podpis na misivu - listu posélacím adresovaném na nejvyššího mincmistra Království českého hraběte Jana Erazima ze Schwarzenbergu (zemřel 1580), dáno v Praze 14.8.1562; stopy stáří, listina poškozena v přehybech, patina, podpis a suchá pečeť ovšem dobře zachovalá, vzácný autograf prvního habsburského panovníka na českém trůně, vyvolávací cena:
U:A4
170269
+2
Jakost
1654 FERDINAND III. HABSBURSKÝ (1608–1657), císař římský, král český a uherský, vlastnoruční podpis na tištěném misivu - listu posélacím v němčině, adresovaném na rakouského šlechtice Kryštofa von Zinzendorf (1614-1662), datováno ve Vídni v listopadu 1654; 2 strany, dobře dochovaná suchá pečeť, celkově velmi dobrý stav, dekorativní listina, vyvolávací cena:
U:A3s|
169982
+1
Jakost
1884 FRANTIŠEK FERDINAND d´ESTE (1863-1914), následník rakousko-uherského trůnu, synovec císaře Františka Josefa I., zavražděn při atentátu v Sarajevu 28.6. 1914 se svou ženou Žofií hraběnkou Chotkovou, velká kabinetní fotografie 250x145mm, dvorský ateliér Adéle Wien, 21-letý František Ferdinand v rakouské uniformě v hodnosti nadporučíka 32. uherského pěšího pluku s Řádem zlatého rouna, na fotografii vlastnoruční podpis! "Franz ObrstLt (Oberstleutnant), Enns 8.7.84", lehká patina, jinak velmi dobrý stav, zcela mimořádná nabídka!, vyvolávací cena:
U:A4
169990
+2
Jakost
1911 FRIEDRICH AUGUST III. SASKÝ (1865-1932), poslední král Saského království, podpis na dopise adresovaném kardinálovi Lvu Skrbenskému z Hříště, včetně původní obálky s pečetí; výborný stav, zajímavá panovnická korespondence, vyvolávací cena:
U:A4
170364
+1
Jakost
1686 KAREL II. z LICHTENŠTEJNA (1624-1695), olomoucký biskup, významný rakousko-moravský šlechtic z jednoho z nejvýznamnějších hraběcích rodů usazených na Moravě v 17. století s úzkými vazbami na vídeňský dvůr císaře Leopolda I., mecenáš umění; vlastnoruční podpis na posélacím listu (missivu), podpis "Karl"; velmi pěkný stav, velmi zajímavé, vzácné!, vyvolávací cena:
U:A5
169995
Jakost
1921 KOLOWRAT-KRAKOWSKY-LIEBSTEINSKÝ Bohuslav (1876-1934), příslušník starého panského rodu, poslanec, hudební skladatel; vlastnoručně psaný dopis s podpisem, vyvolávací cena:
U:A5
170593
+1
Jakost
1867 LUDVÍK II. BAVORSKÝ (1845-1886), bavorský král z rodu Wittlsbachů, podpis na výstřižku z listiny, datace "Schloß Berg 1. Juli 1867" a podpis "Ludwig"; zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
170366
+1
Jakost
1609 MATYÁŠ II. HABSBURSKÝ (1557-1619), římský císař, král český a uherský, arcivévoda rakouský atd., vlastnoruční podpis na německy psaném posélacím listě (missivu), podpis "Matthias", dáno v Bratislavě 18. prosince 1609, výborně dochovaná suchá pečeť, celkově vynikající stav; zajímavá listina z období rozdělení vlády nad Habsburskou monarchií mezi Rudolfem II. a jeho bratrem Matyášem po Libeňském míru (1608) a vyhlášení Majestátu náboženských svobod (1609); mimořádně zajímavé, vzácné, ojedinělá nabídka!, vyvolávací cena:
U:A3s|
170591
Jakost
1859 NOSTIC-REINECK Albert (1807-1871), český šlechtic a politik, poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady, ve 2. polovině 19. století nejvyšší maršálek Království českého, stoupenec českého státoprávního programu, vlastnoruční podpis na německy psaném listě; výborný stav, významná osobnost z doby předbřeznové (1848) a období neoabsolutismu; zajímavé, vzácné, vyvolávací cena:
U:A4
170590
+1
Jakost
1885 SCHWARZENBERG Karel III. (1824-1904), významný český šlechtic a konzervativní politik, poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady, stoupenec českého státoprávního programu, vlastnoručně psaný dopis adresovaný na Karla Adámka, říšského poslance a starostu Hlinska; zajímavý text, nepatrná natržení, přeloženo, jinak velmi dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A4
171566
Jakost
1860 VON FIEDLER Josef (1789-1876), český šlechtic a C.K. polní maršálporučík, podpis na povyšovacím dekretu, suchá pečeť; vodorovné a svislé sklady, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A4
171547
+1
Jakost
1885? VON NEIPPERG Reinhard (1856-1919), český šlechtic, poslanec Říšského sněmu, vlastnoruční podpis na kabinetní fotografii; zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
171561
+1
Jakost
1906-10 VON WYDENBRUCK česká šlechta, sestava 2 kabinetních fotografií, Kryštof Anton Wydenbruck + 1x hraběnka von Wydenbruck s podpisem; dobrý stav, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
170371
+1
Jakost
1710 VRATISLAV Z MITROVIC Jiří Bernard hrabě (-1719), významný český šlechtic, skutečný císařský rada na dvoře císaře Josefa I. (1705-1711), podpis na předtištěném berním formuláři Svatovítské kapituly vystavený pro panství Nový hrad, připojeny podpisy dalších šlechticů, pěkné otisky suchých pečetí; celkově velmi dobrý stav, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A4
170592
+2
Jakost
1750 VRATISLAV Z MITROVIC Karel František hrabě (1680-1750), významný český šlechtic, vice-prezident a rada nad apelacemi, císařský vyslanec v Petrohradu, v Drážďanech a Varšavě, podpis na listině nařizující potrestání jistého poddaného královského města Velvary; výborný stav listiny i suché pečeti, přeloženo, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A3s|
169987
+2
Jakost
1918 Z BATTEBERGU Viktorie Evženie (zvaná Ena), (1887-1969), hesenská princezna, španělská královna, manželka krále Alfonse XIII., vnučka anglické královny Viktorie (1837-1901), vlastnoruční podpis na dopise adresovaném kardinálu Lvu Skrbenskému z Hříště, včetně původní obálky s pečetí, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A3s|
171563
Jakost
1890 ČESKÁ ŠLECHTA kabinetní fotografie většího formátu 28x21cm s podpisy šlechtičen a šlechticů z rodu Lobkowitz, Auersperg, Windisch-Grätz, Buquoy, Pallfy, Wolkonsky atd.; na zadní straně stopy po nalepení, jinak bezvadný stav, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A3s|
170178
+1
Jakost
1948 BENEŠOVÁ Hana (1885–1974), manželka prezidenta Edvarda Beneše, podpis na pamětním listu s vyobrazením E. Beneše, vyvolávací cena:
U:A4
170587
Jakost
1853 BERGER Maxmilián (1795-1884), významný český a rakouský konzervativní politik, poslanec Říšského sněmu, předseda výboru pro dostavění Národního divadla, vlastnoručně psaný dopis adresovaný kapelnímu mistrovi Stavovského divadla Janu Majerovi; zajímavý manuscript osobnosti z období Národního obrození; dopis včetně obálky, zachovalý stav, vyvolávací cena:
U:A4
170273
Jakost
1921 BIENERT Richard (1895-1949), předseda vlády v období Protektorátu, ministr vnitra v letech 1942-1945, pražský policejní ředitel; podpis na jmenovací listině z období působení ve funkci policejního ředitele v Praze; zajímavé, křižné sklady, jinak velmi dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A5
169989
+1
Jakost
1970 BRANDT Willy (1913–1992), významný německý a světový politik, předseda vlády Německé spolkové republiky, nositel Nobelovy ceny míru; podpis na vlastní pohlednici - autopen, vyvolávací cena:
U:A5
169988
+1
Jakost
1921 ČERNÝ Jan (1874–1959), československý politik, předseda vlády, moravskoslezský zemský prezident; podpis na jmenovacím dekretu s hlavičkou Ministerský předseda; lehká patina, křižné sklady, vyvolávací cena:
U:A4
169991
+1
Jakost
1928 GAJDA Radola (1892–1948), vlastním jménem Rudolf Geidl, český generál, legionář a politik + GIBIŠ Hynek (1871-1936), československý armádní generál, významný legionářský důstojník bojující v Rusku, Francii i Itálii; vlastnoruční podpisy na zadní straně pohlednice; velmi dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A5
171709
Jakost
1921 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), vlastním jménem Jiří Guth, český propagátor sportu, rukopis s podpisem na pohlednici TGM s doprovodem, zasláno do Washingtonu; ateliér Otto Dítě, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
170280
Jakost
1930? HAMPL Antonín (1875-1942), předseda Čs. sociálně demokratické strany, prvorepublikový ministr veřejných prací, umučen nacisty za II. světové války, vlastnoručně psaný text s podpisem na pohlednici, adresované Vladislavu Klumparovi (1893-1979), prvorepublikový a protektorátní ministr sociálních věcí; zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
169992
+1
Jakost
1982 HAVLÍN Josef (*1924), český komunistický politik, ministr školství, představitel tzv. normalizace; tištěné poděkování za blahopřání k narozeninám s podpisem + HOFFMANN Karel (1924–2010), československý komunistický politik, představitel tzv. normalizace, obžalován z vlastizrady v r. 1968, později předseda Ústřední rady odborů, strojopisný dopis s podpisem, vyvolávací cena:
U:A4
169993
Jakost
1933 KLECANDA Vojtěch Vladimír (1888–1947), český generál, legionář a politik; vlastnoruční podpis s věnováním na vlastní sbírce přednášek a statí "Vliv napoleonských myšlenek na české vojenství"; velmi dobrý stav, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A4
169994
+1
Jakost
1936 KLOFÁČ Václav Jaroslav (1868–1942), český politik, předseda Národní strany socialistické, novinář, stojopisně psaný dopis s vlastnoručním podpisem, včetně obálky; velmi dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A5
170271
Jakost
1922 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, podpis na jmenovacím dekretu, udělující akademickou hodnost profesora na Masarykově univerzitě v Brně Dr. Václavovi Neumannovi (1884-1956) - významný patolog a bakteriolog, v letech 1945–1947 rektor Masarykovy univerzity, připojen podpis tehdejší ministra školství - Rudolfa Bechyněho, (1881-1948), český politik, novinář a publicista, prvorepublikový ministr školství a železnic; zajímavé, vodorovně přeloženo, vyvolávací cena:
U:A4
169996
+1
Jakost
1930? MEDEK Rudolf (1890–1940), český spisovatel, generál a politik; vlastnoručně psaný dopis s podpisem, vyvolávací cena:
U:A4
171656
+1
Jakost/Jakost
1936 NAMBIAR Arathil Candeth (1896 - 1986) indický levicový novinář, nacionalista, ruský špion, a nakonec indický diplomat, adresováno na astronoma a cestovatele Karla Hujera; dopis napsaný na stroji a dopisnice, obojí s vlastnoručním podpisem, bez poškození, vyvolávací cena:
U:A5
170600
Jakost/Jakost
1945 NEJEDLÝ Zdeněk (1878–1962), český historik a politik, ministr školství a práce, vlastnoručně psaný text s podpisem na lístku + portrétní fotopohlednice s podpisem; nepatrné odření vpravo dole, vyvolávací cena:
U:A5
171715
+2
Jakost/Jakost
1884 RIEGER František Ladislav (1818–1903), český politik a publicista, poslanec Českého zemského sněmu, Řišské rady, Říšského sněmu, člen Panské sněmovny a vůdčí osobnost Staročechů; vlastnoručně psaný dopis s podpisem + kabinetní fotografie, ateliér Langhans, výborný stav; zajímavá sestava, vyvolávací cena:
U:A4
171262
+1
Jakost
1925 SOUKUP František (1871–1940), český politik, novinář a publicista, ministr a předseda Senátu, jeden z "pěti mužů 28. října 1918"; vlastnoruční podpis na pohlednici, vyvolávací cena:
U:A5
170272
+2
Jakost
1971 SVOBODA Ludvík (1895–1979), československý generál a politik, v letech 1968–1975 prezident ČSSR, prezidentský jmenovací dekret s podpisem, jmenování Andreje Barčáka ministrem zahraničního obchodu; výborný stav, včetně obálky, vyvolávací cena:
U:A4
170146
+1
Jakost
1932 SVOJSÍK Antonín Benjamin (1876–1938), zakladatel českého skautingu (Junák), vlastnoručně psaný dopis adresovaný generálu V. Klecandovi, velmi zajímavý text, mj. zmíněn generál Baden-Powell; včetně obálky, velmi dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A5
170281
Jakost
1930? HEYROVSKÝ Jaroslav (1890–1967), český fyzikální chemik, objevitel a zakladatel polarografie, nositel Nobelovy ceny z roku 1959; podpis na výstřižku z vysokoškolského indexu, připojen zápis o přednáškách, vyvolávací cena:
U:A5
170597
Jakost
1900? HEYROVSKÝ Leopold (1852-1923), významný český právník, rektor Univerzity Karlovy, profesor římského práva, předseda České akademie a otec prvního českého nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského; podpis na vizitce, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
170532
Jakost
1940 KŘIŽÍK František (1847-1941), významný český technik, průmyslník a vynálezce, vlastnoruční podpis na fotografii, vyvolávací cena:
U:A5
169997
Jakost
1930 PEKAŘ Josef (1870-1937), jeden z nejvýznamnějších českých historiků, rektor Karlovy univerzity; vlastnoručně psané poděkování s podpisem na korespondenčním lístku + velkoformátová čb reprodukovaná fotografie, vyvolávací cena:
U:A4
170000
+1
Jakost
1937 PRAŽÁK Albert (1880-1956), významný český literární historik, profesor na UK, předseda České národní rady v květnu 1945; vlastnoruční podpis na strojopisném dopis, včetně původní obálky, vyvolávací cena:
U:A4
169999
+1
Jakost
1925 VRÁZ Enrique Stanko (1860–1932), český cestovatel, fotograf, spisovatel; podpis na vlastní fotopohlednici, výborný stav, vyvolávací cena:
U:A5
170147
Jakost
1950? BEZRUČ Petr (1867-1958), vlastním jménem Vladimír Vašek, český básník, mj. autor "Slezských písní"; vlastnoručně psané přání na lístku s podpisem P.B., vyvolávací cena:
U:A5
170572
+1
Jakost
1940 BURIAN Emil František (1904-1959), významný český básník, režisér, publicista, hudební skladatel; vlastnoruční podpis na portrétní fotopohlednici, vyvolávací cena:
U:A5
171603
+1
Jakost
Staženo

1925 ČAPEK Josef (1887-1945 v koncentračním táboře Bergen-Belsen), významný český malíř, spisovatel, fotograf, grafik, ilustrátor, autor slova "robot", bratr Karla Čapka; vlastnoručně psaný obsah dopisu s podpisem, psáno v Třebechovicích pod Orebem, dle majitele z pozůstalosti významného cestovatele Karla Hujera
, vyvolávací cena:
U:A5
Staženo
171657
+1
Jakost
1930? ČAREK Jan (1898-1966), český spisovatel, básník a novinář, vlastnoruční podpis na fotografii; autor fotografie J. Sudek, velmi dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A5
170148
+1
Jakost
1902 ČECH Svatopluk (1846–1908), významný český básník a spisovatel, vlastnoručně psaný text na lístku s podpisem; vlevo nahoře zeslabení papíru, jinak dobrý stav, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
170149
Jakost
1946 DEML Jakub (1878-1961), český spisovatel, básník, kněz, celý podpis na lístku s básní MARIA VIRGO PERPETUA, vyvolávací cena:
U:A5
170150
Jakost
1902 HAVLASA Jan (1883–1964), český prozaik a cestovatel, sestava 3ks pohlednic z cest s vlastnoručně psaným textem a podpisy, vyvolávací cena:
U:A5
170151
+1
Jakost
1925 HERRMANN Ignát (1854-1935), spisovatel, humorista a redaktor proslulý svými fejetony z pražského prostředí; čb fotopohlednice s podpisem, ateliér Vaněk; velmi dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A5
171266
+1
Jakost
1980 HRABAL Bohumil (1914-1997), český prozaik, spisovatel - pábitel, vlastnoruční podpis na lístku na autografy, doplněno čb reprodukcí portrétní fotografie, vyvolávací cena:
U:A5
170152
Jakost
1903 JIRÁSEK Alois (1851-1930), český prozaik a dramatik, vlastnoručně psaný dopis s podpisem; na zadní straně stopy po přilepení v exponátu, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
170276
+1
Jakost
1915 KARAFIÁT Jan (1846–1929), český spisovatel a evangelický farář; anglicky psaný korespondenční lístek do Prahy (adresátka Noemi Dvořáková), DR PRAHA; s plným podpisem, výborný stav, vyvolávací cena:
U:A5
170153
+1
Jakost
1935? KOŽÍK František (1909-1997), český prozaik a dramatik, portrétní fotopohlednice z mladých let s podpisem; dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A5
170154
+1
Jakost
1935 LANGER František (1888–1965), český spisovatel a vojenský lékař, legionář; vlastnoruční podpis na portrétní fotopohlednici , vyvolávací cena:
U:A5
171659
+1
Jakost
1940? OLBRACHT Ivan (vlastním jménem Kamil Zeman, 1882-1952), spisovatel, publicista a novinář, národní umělec, pohlednice s vlastnoručním podpisem, vyvolávací cena:
U:A5
170155
Jakost
1960 SEIFERT Jaroslav (1901–1986), český básník, spisovatel, novinář a překladatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1984), vlastnoručně psané věnování s podpisem; přeloženo, vyvolávací cena:
U:A5
170275
+1
Jakost
1874 SLÁDEK Josef Václav (1845-1908), významný český básník, podpis na vysvědčení Českoslovanské akademie obchodní, podpisy dalších pedagogů; zajímavé, stopy stáří, přeloženo, vyvolávací cena:
U:A4
171267
+1
Jakost
1904 ŠUBRT František Adolf (1849-1915), významný český dramatik, prozaik a divadelní historik, ředitel Národního divadla v letech 1883-1900; vlastnoručně psaný text na pohlednici s podpisem, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
171252
+1
Jakost
1950? TILSCHOVÁ Anna Maria (1873-1957), významná česká prozaička, představitelka mladší vlny české realistické až naturalistické prózy počátku dvacátého století; vlastnoruční podpis na portrétní fotopohlednici, vyvolávací cena:
U:A5
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::