Mail Auction 14 / Revenue Stamps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 69 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
35602 - 1865 whole stamped release, used revenues 12Guldenů + 50 Kr
Jakost
1865 whole stamped release, used revenues 12Guldenů + 50 Kreuzer, high catalogue value, good condition
Starting price: CZK
35603 - 1885 2 pcs of stamped releases with usage revenue 2½
Jakost
1885 2 pcs of stamped releases with usage revenue ; Guldenu issue 1881, folds
Starting price: CZK
33977 - 1895 VOCATIONAL CERTIFICATE  for shoemaker, stamped stmp 50
Jakost
1895 VOCATIONAL CERTIFICATE for shoemaker, stamped stmp 50 Kreuzer issue 1893, issued in/at Atzgersdorfu, size 48x36cm, folded, decorative
Starting price: CZK
U:A5
33975 - 1900? school revenues, envelope with additional-printing 100
Jakost
1900? school revenues, envelope with additional-printing 100 pieces revenues official - sample/specimen to vyučování + 12 block these stamps, perfect condition
Starting price: CZK
35631 - 1916-17 2 pcs of freight letters for railroad with imprinted
Jakost
1916-17 2 pcs of freight letters for railroad with imprinted stamp and additionally mounted other revenue stamp. values 2h, 20h and 26h, filling holes
Starting price: CZK
35632 - 1916-17 2 pcs of freight letters for railroad with imprinted
Jakost
1916-17 2 pcs of freight letters for railroad with imprinted stamp and additionally mounted other revenue stamp. values 2h, 4h, 24h and 26h, filling holes
Starting price: CZK
35622 - 1924 2 pcs of invoices from Austrian bath Baden b. Wien with
Jakost
1924 2 pcs of invoices from Austrian bath Baden b. Wien with mounted Austrian (5000K) and Czechosl. (1CZK) revenues, period Austrian inflation, good condition
Starting price: CZK
35623 - 1925 school bill with mounted school revenue stmp Mercure in
Jakost
1925 school bill with mounted school revenue stmp Mercure in blue color
Starting price: CZK
35459 - 1925-42 selection of invoices and confirmations, i.a. contai
Jakost
1925-42 selection of invoices and confirmations, i.a. contains Bollettes about/by odbytu lihu and paraffin oil, Identity-card on 2 litry paraffin oil, Kolkované invoices from purchase paraffin oil, Výměry on/for municipal duty from dogs, etc..
Starting price: CZK
34200 - 1926 school book small vkladů with usage school revenue Mer
Jakost
1926 school book small vkladů with usage school revenue Mercure in blue color with cancel. Tax Office Prague, good condition
Starting price: CZK
36757 - 1928 invoice B.Číhal Olomouc Bělidla with picture steam s
Jakost
1928 invoice B.Číhal Olomouc Bělidla with picture steam saw-mill, stamped, filling holes, small tearing in margins
Starting price: CZK
31816 - 1928 revenue 50h (26) printed on/for Identification card for
Jakost
1928 revenue 50h (26) printed on/for Identification card for riding discount and entrance on/for Hospodářskou exhibition in Prague in 1928, 4-piece folding picture-book, part advertising potisky, good condition, sought
Starting price: CZK
34443 - 1931 CZECHOSLOVAKIA 1918-39   confirmation check deposit sli
Jakost
1931 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 confirmation check deposit slip (receipt) card with mounted revenue 5 Koruna with cancel. District court in/at Jaroměř, CDS Dubeneč 31.XII.31, perforations from letter file/-s
Starting price: CZK
35617 - 1931 Veterinary passport issued in Carpathian Ruthenia, red
Jakost
1931 Veterinary passport issued in Carpathian Ruthenia, red blank form in/at Ruthenian - Czech - Hungarian variety, mounted revenue 1CZK with cancel. office in/at Tačově
Starting price: CZK
35618 - 1931 Veterinary passport issued in Carpathian Ruthenia, blue
Jakost
1931 Veterinary passport issued in Carpathian Ruthenia, blue blank form in/at Ruthenian - Czech - Hungarian variety, mounted revenue 1CZK with cancel. office in/at Selo Slatině, folds and small tearing
Starting price: CZK
35620 - 1931 Cow passports, 2 pcs of blank forms with imprinted stam
Jakost
1931 Cow passports, 2 pcs of blank forms with imprinted stamp, 1x blue 60h, 1x black 1CZK, postmark Slovak offices, folds
Starting price: CZK
35619 - 1931 Cow passports, 3 pcs of blank forms with imprinted stam
Jakost
1931 Cow passports, 3 pcs of blank forms with imprinted stamp, 2x blue 60h from that 1x in/at Ruthenian - Czech - Hungarian variety, 1x black 1CZK, postmark Slovak offices, folds, 1x pulled up margin
Starting price: CZK
35672 - 1933 heading letter paper f. Julius Basch Prague with Jewish
Jakost
1933 heading letter paper f. Julius Basch Prague with Jewish star and monogram JB, used, good condition
Starting price: CZK
35629 - 1935 freight letter for railroad with imprinted stamp and mo
Jakost
1935 freight letter for railroad with imprinted stamp and mounted insurance stmp, Carrier Service Czechoslovak State Railways/ Pojistné CZK-,20, filling holes
Starting price: CZK
35630 - 1939 international freight letter for railroad with mounted
Jakost
1939 international freight letter for railroad with mounted green customs label Cizozemské customs wares ordered celnímu office Mladotice
Starting price: CZK
35625 - 1940 Dlažebné on/for čáře food tax, 3 pcs of cards valu
Jakost
1940 Dlažebné on/for čáře food tax, 3 pcs of cards values 1,50 Koruna and 2 Koruna + Platební bollette food tax values 1CZK, torn
Starting price: CZK
38002 - 1940 SUDETENLAND  confirmation with mounted městskými reve
Jakost
1940 SUDETENLAND confirmation with mounted městskými revenues 5x 10RPf town Schluckenau, format A5
Starting price: CZK
35621 - 1943-44 Sudetenland  comp. 6 pcs of document with empire rev
Jakost
1943-44 Sudetenland comp. 6 pcs of document with empire revenues and postmarks offices from Czech borderland as Warnsdorf, Česká Lípa etc.., good condition
Starting price: CZK
35624 - 1949 off. confirmation issued as document/attribut to reques
Jakost
1949 off. confirmation issued as document/attribut to request about/by uvolnění vázaného vkladu, act postpaid revenue stmp 12Kčs 1938 and dávkovou stamp. 20Kčs, yellowy fold
Starting price: CZK
34126 - 1950 Czechoslovakia  veterinary passport, printed matter fro
Jakost
1950 Czechoslovakia veterinary passport, printed matter from year 1949 with imprinted stamp 10Kčs + Slovak stamp. Nakazový fund 3 pcs of, postmark Kralov Brod dist. Galanta, cross fold, good condition
Starting price: CZK
35628 - 1954 comp. 7 pcs of documents with mounted revenues various
Jakost
1954 comp. 7 pcs of documents with mounted revenues various values, from that 6x court žaloby, 1x request for issue of shooting licence with 5 pcs of dávkových stamp., 1x part blank form/-s Announcement home porážky with stamp. 20CZK Federation for cattle meat and fish, good condition
Starting price: CZK
35970 - 2000? revenue stamps Czech Republic in values 100CZK and 500
Jakost
2000? revenue stamps Czech Republic in values 100CZK and 500CZK, complete pieces, 1x finger-print in gum (100CZK), otherwise mint never hinged
Starting price: CZK
23162 - 1942 BOHEMIA-MORAVIA  Us card with account after/behind doda
+1
Jakost
1942 BOHEMIA-MORAVIA Us card with account after/behind dodané copies/imprints newspapers "Polední list (newspaper) Prague" with mounted Bohemian and Moravian revenue 10h. CDS Prague 6.VII.42. Holes after/around letter file.
Starting price: CZK
23163 - 1943 BOHEMIA-MORAVIA  HUNTING  comp. 2 pcs of cards  Report
Jakost
1943 BOHEMIA-MORAVIA HUNTING comp. 2 pcs of cards " Report on shoot" tetřevů in/at Ostravickém revíru with names lovců. Us post. Without damage.
Starting price: CZK
34687 - 1948 CZECHOSLOVAKIA 1945-92  post Us invitation for general
Jakost
1948 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 post Us invitation for general meeting District credit bank in Slavkov (Austerlitz) near Brno with additionally mounted revenue 2 Koruna and cancel. Regional court in Brno, CDS 1.VI.48 with note. "Odstěhoval with to borderland"
Starting price: CZK

Mail Auction 14 / Revenue Stamps - Information

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.