Mail Auction 15 / Philately / Europe / Croatia

sign_info This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
43855
Jakost
1941 Mi.1-8, cat. 38€, starting price: CZK
42760
Jakost
1942-43 Mi.Bl.3B + Mi.Bl.4B, 2 imperforated souvenir sheets, mint never hinged, cat. 55€, starting price: CZK
45785
Jakost
1943 comp. 2 pcs of miniature sheets Ustaše Youth Mi.Blok4A+B (Mi.102), perforated and imperforate, mint never hinged, cat. 60€, starting price: CZK
U:A5
45788
Jakost
1944 sheet issue Mi.162-165 Work service, č.162C, 163A, 164A, 165A, small spot in margin one sheet otherwise all good quality, starting price: CZK
46242
Jakost
1942 larger part of parcel card on/for mailing to Brčka, with Mi.48, 60, 63 with CDS Sarajevo 1.X.42, on reverse fee paid porto stamp. two issues same hodnoty(!), Mi.9, 14 with CDS Brčko 5.X.42, good condition, starting price: CZK
41332
Jakost
1944 Reg letter to Bohemia-Moravia with Mi.48, 60, 98, CDS Karlovac 18.III.44, Reg label, censorship, arrival postmark Skuhrov 29.III.44 on reverse, good condition, starting price: CZK
U:A5 | AUTOTRANS (?)Translation request
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::