Mail Auction 15 / Autographs

sign_info This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
43361
Jakost
1845 BOROVSKÝ K. H. handwritten card from diary with signature, political content; cut and mounted on carton A6, starting price: CZK
45558
Jakost
1897 BRAUNEROVÁ Zdena letter envelope sent to painter, as sender writer Francis Sekanina, CDS Prague 4/6 97, starting price: CZK
45690
Jakost
1946 FIRKUŠNÝ Rudolf piano virtuoso, poster on/for his concert in Brno, with photo and autograph, 1x vert. fold, starting price: CZK
41144
+1
Jakost
1950? FISCHEROVÁ-KVĚCHOVÁ Mary (1894–1984), painter, 2x signature on postcards from the set Daily life toddler (No.4 and 10), Un, very fine, starting price: CZK
U:A5
45442
Jakost
1947 FOGLAR Jaroslav Rychlé šípy heading letter with postmark journal Vpřed with signature writer, supplemented with udělenými embroideries Badge of honour and For/Behind pracovitost, perfect condition, starting price: CZK
45439
Jakost
1946 FOGLAR Jaroslav Rychlé šípy card with additional-printing Foglarovy čtenářské clubs with postmark journal "Vpřed - Rychlé šípy! and signature writer , starting price: CZK
42690
Jakost
1940-71 ACTORS 3 pcs of Ppc and photo with signatures O. Nový, J. Štěpničková, Zd. Štěpánek, Lad. Pešek with sestrou, herečkou M. Walterovou; Un, small defects, starting price: CZK
41684
Jakost
1945 ACTORS commemorative sheet from I. congress screen pracovníků in/at Piešťanech with special postmark ditto with signatures of actors : Šlemrová, Šárková, Štěpničková, Májová, Korbelář, Pištěk, Nezval, Pospíšil, Schránil, Filipovský, decorative, starting price: CZK
45046
Jakost
1950-70 ACTORS Východočeské theatre, comp. 14 pcs of photos, wish and Ppc with signatures of actors as Jaroslav Vojta, Milan Lasica, Július Satinský and other, starting price: CZK
42699
Jakost
1919 JANÁČEK Leoš Reg and Express letter sent to Leoše Janáčka (on the reverse side notice written L. Janáčkem) from A. Ledviny and letter from Floriše Krebse sent to L. Janáčka; 1x rusty stains, interesting, starting price: CZK
45689
Jakost
1922 KOLÁR John film film director from period of Czechoslovakia I., Ex letter (incl. content - interesting text) and postcard, both handwritten written, addressed to writer Q. M. Vyskočilovi to Luhačovice, good condition, starting price: CZK
45684
Jakost
1946 KOŽELUH Charles world champion in tennis, paper slip with autograph and date 11.VII.46 + newspaper cut square, starting price: CZK
44183
Jakost
1978 KRÁLÍK George Czechosl. hockey-player, color postcard with signature, Un, good condition, starting price: CZK
40975
Jakost
1966 KUBELÍK Rafael postcard sent from Salzburg, countersigned conductor R. Kubelík, well preserved, starting price: CZK
U:A5
40180
+1
Jakost
1926 KVAPIL J. postcard from San Marino sent to A. Jirásek and handwritten written skladatelem and dirigentem Jaroslavem Kvapilem, well preserved, starting price: CZK
44973
Jakost
1919 MAHEN George dramatická pohádka Lavička with signature of author, bound, starting price: CZK
45032
Jakost
1934 MEDEK Rudolf Gen. comp. 3 pcs of photos from that 1x with signature, 2x Ex Libris R. Medka and 1x visit card, starting price: CZK
44295
Jakost
1935? PERSONALITIES 3x portrait B/W photo postcard with autographs writers F.X.Svobody, I.Olbrachta and J.Kořenského, Un, well preserved, starting price: CZK
42698
Jakost
1911-1964 PERSONALITIES 4 pcs of correspondence and signatures, postcard from Reisnerových for L. Pecha, postcard from Lad. Peška for maminku E. Pechovou (obdiv for Moscow 1953), correspondence between profesory Czech and German technique in Brno 1929, photo cyclist P. Kochmana with signature, interesting, starting price: CZK
42694
Jakost
1930-74 PERSONALITIES Brno opera, 8 pcs of Ppc with signatures (opera author Charles Kosina - photo with dedication 1930, greeting režiséra V. Věžníka řediteli opera, greeting dirigenta Kašlera řediteli opera Pinkasovi, greeting trumpetisty Lub. Řezaniny, greeting operních singers E. Strádalové and J. Pavlové, greeting opera singer H. Janků, greeting dirigenta K. Jílka herečce M. Walterové, greeting from Caetana Bardini - operního tenora); good condition, starting price: CZK
45258
Jakost
1941-69 PERSONALITIES comp. 14 pcs of paper slips with signatures important Czech personalities: F.X. Svoboda, J.S. Machar, V. Talich, G. Preisová, L. Dostálová, F. Halas, J. Seifert, R. Hrušínský, J. Marvan, J. Vojta, F. Filipovský, J. Trnka, gen. Svoboda., E. and D. Zátopkovi, well preserved, clear, starting price: CZK
U:A5
44825
Jakost
1890-1900 PERSONALITIES comp. 14 pcs of mainly nobiliary visit cards, part with manuscript, a lot of interesting name/-s, starting price: CZK
44986
Jakost
1933-74 PERSONALITIES comp. 9 pcs of Ppc with signatures Czechosl. sportsmen, i.a. photo with signatures Czechosl. hockey-players from y 1933, signatures Czechosl. footballers on Ppc from y 1937 etc.., various quality, starting price: CZK
U:A5
45686
Jakost
1945 POKRYŠČIN A. I. marshal paper slip with autograph, starting price: CZK
45249
+1
Jakost
1945 POLITICIANS Klement Gottwald + V.Široký + V.Kopecký, autographs on the back side of service card for R.Plešner, who practiced his job in the 1st Region conference of communist party in Prague. Well-preserved, starting price: CZK
40179
+1
Jakost
1912 RAIS K.V. PC addressed to A.Jiráskovi and handwritten written writer K.V.Raisem, well preserved, starting price: CZK
44972
Jakost
1955 SEIFERT Jaroslav Verse about/by růži with signature of author, starting price: CZK
41249
Jakost
1943 SEKORA Andrew, PC addressed to and written writer Jan Hostáňovi, good condition, starting price: CZK
42703
Jakost
1964 SCHIRRA W. M. American astronaut, signature on FDC with stamp. Pof.1374, very fine, starting price: CZK
43808
Jakost
1975-76 SPORTSMEN 2 pcs of Ppc with signatures košikářek Czechosl. representative co-operation from World Championship in Kolumbii and Summer Olympic Games in/at Montreal, starting price: CZK
40976
Jakost
1936-49 SPORTSMEN 3 pcs of Ppc with signatures Czechosl. hockey representatives, i.a. Buckna, Maleček, Modrý, Troják, Pergl, Trousílek, Bubník, Hurych, Jirka, Charouzd, Roziňák, editor Laufer and other, 1x pulled-down stamp, signatures readable, good condition, starting price: CZK
40977
Jakost
1936-48 SPORTSMEN 4 pcs of Ppc from abroad with signatures Czechosl. players football, i.a. Bican, Zmatlík, Kokštein, Hájek, Kopecký, Bouška, Plánička and other, 1x unstuck stamp, otherwise well preserved, starting price: CZK
40978
Jakost
1936-63 SPORTSMEN 4 pcs of Ppc from abroad with signatures Czechosl. players football, i.a. Průcha, Horák, Ludl, Cejp, Kokštejn, Pavlis and much other, well preserved, starting price: CZK
42692
Jakost
1937-72 SPORTSMEN 5 pcs of Ppc with signatures of sportsmen (footballers Sparta - Kvašňák, Dyba, Kotas + bavič Charles Effa, hockey-players on/for tour to Vienna 1954, participants World Championship in Chamonix 1937, hockey-players on/for tour in Berlin 1955, participants Olympic Games in Munich); good condition, 2x broken corner, starting price: CZK
44184
+1
Jakost
1978 SPORTSMEN Czechoslovakia postcard Prague with signatures of players hokejového national team on/for championship 1978, for example. Ivan Hlinka, Zajíček, Kadlec and other, Un, good condition, starting price: CZK
45030
Jakost
1880-1914 ŠETELÍK Jaroslav academy painter, comp. 10 pcs of various documents and letters addressed or written J. Šetelíkem, starting price: CZK
40635
Jakost
1914 VRÁZ E.St. traveller, private postcard from USA, 2 pcs of, both sent Jednotě "Sokol" to Frenštát p. R., 1x with signature, 1x author hand-made připsané message, interesting, good condition, starting price: CZK
U:A5
42233
Jakost
1906 WALLIS J. count signatures count and countess Wallisové, recipients and consignee two postal mailing on/for castle in/at Kolešovicích, interesting, starting price: CZK
43811
Jakost
1978 ZINNEROVÁ Markéta, signature writer, starting price: CZK
U:A5
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::