Mail Auction 15 / Philately / Europe / Greece

sign_info This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
46069
Jakost
1930 Mi.344B, comp. 3 pcs of highest value 50Dr, nice pieces with clear postmarks, cat. 165€, starting price: CZK
46071
Jakost
1933 Mi.370, cat. 180€, starting price: CZK
42587
Jakost
1883-1901 comp. 2 pcs of mint never hinged p.stat, Mi.P4 (on reverse hints after sticking), Mi.P21 view card with imprinted stamp - stadium in/at Aténách, good condition, starting price: CZK
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::