News / HIGHLIGHTS OF PROTECTORATE BOHEMIA NAD MORAVIA IN ONLINE AUCTION 73Nadcházející Online Aukce 73 nabídne zajímavý soubor položek Protektorátu Čechy a Morava a Terezína. Kromě bohaté nabídky deskových čísel na Přetiskové emisi jistě zaujme např. i mimořádně vzácný tiskový arch se čtyřmi nezoubkovanými terezínskými Připouštěcími známkami!


obr   obr   obr   obr
             
obr   obr   obr
         
obr   obr   obr


Back to news