News / MISSING DESCRIPTIONS IN ENGLISH?

Number of views: 965

Back to news

You can ask for descriptions of lots in English! E-mail us!
Don't forget to enter concrete numbers of asked lots please!


We apologize for missing English decriptions of some lots. If you are interested in some explicit lots, you can contact us and ask for descriptions in English and we will fill it in the web. Thank you for understanding!

Back to news
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::