Public Auction 74 / Revenue Stamps

View type:view_columnview_stream
3100
---- CZK
249394 - 1940? TOWN POST / ÚSTÍ N. L. / Coat of arms 10Pf - 10M in/
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1940? TOWN POST / ÚSTÍ N. L. / Coat of arms 10Pf - 10M in/at marginal blk-of-10 + corner blk-of-6 and blk-of-21 values 2M with omitted žlutým background print in R column; very fine, various varieties of paper with gum and without gum, rare usage
Starting price: 900 CZK
U:A4 | LiveBidding: Sunday
Returned
3101
---- CZK
249392 - 1940? TOWN POST / ÚSTÍ N. L. / Coat of arms 10Pf - 10M in/
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1940? TOWN POST / ÚSTÍ N. L. / Coat of arms 10Pf - 10M in/at mainly marginal 9-blocích + complete set in/at marginal or corner pcs.; very fine, various varieties of paper with gum and without gum, rare usage
Starting price: 1 000 CZK
U:A4 | LiveBidding: Sunday
Returned
3102
---- CZK
Tip
249393 - 1940? TOWN POST / ÚSTÍ N. L. / Coat of arms 10Pf - 10M in/
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1940? TOWN POST / ÚSTÍ N. L. / Coat of arms 10Pf - 10M in/at mainly marginal or corner 12-blocích + complete set in/at marginal pcs.; very fine, various varieties of paper with gum and without gum, rare usage
Starting price: 1 300 CZK
U:A4 | LiveBidding: Sunday
Returned
3103
---- CZK
247198 - 1937 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / Mng.K50, identification docume
+1
Jakost
1937 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / Mng.K50, identification document, invoice with Czechosl. revenue 40h issue 1919 with perfin "K & S" f. ES-KA works, Kastrup & Swetlik Inc. provozující in/at Cheb factory for bicycles, dated 16.4.1937; only folds
Starting price: 600 CZK
U:A4 | LiveBidding: Sunday
Returned
3104
---- CZK
Tip
251272 - 1940 SLOVAKIA / Veterinary passport, issue 1940, hnědooran
+1
Jakost
1940 SLOVAKIA / Veterinary passport, issue 1940, hnědooranžový print with additionally printed Slovak revenue 20h 1939, postmark VYŠNIE RUŽBACHY; only light folds
Starting price: 1 000 CZK
U:A4 | LiveBidding: Sunday
Returned
3105
---- CZK
Tip
251274 - 1941 SLOVAKIA / Veterinary passport, issue 1941, hnědooran
+1
Jakost
1941 SLOVAKIA / Veterinary passport, issue 1941, hnědooranžový print with additionally printed Slovak revenue 20h 1939 + mounted stamp. Nákazového fund 1Ks, postmark TOPOREC, on reverse additionally mounted Slovak revenue stamp 10h issue 1939; only light folds
Starting price: 1 500 CZK
U:A4 | LiveBidding: Sunday
Returned
3106
500 CZK
252441 - 1942-1953 [COLLECTIONS]  RATION CARDS Czechoslovakia + PROTE
+1
Jakost
1942-1953 [COLLECTIONS] RATION CARDS Czechoslovakia + PROTECTORATE / selection of incomplete sheets, i.a. for cestující and pub on/for chléb (1942), from 50. years on/for flour, fats, egg, chléb, mléko, meat, sádlo; on/for plate A4 two-sided + in addition almost complete clothing card for man from 15 years (Podmokly, 1946); good condition
Starting price: 500 CZK +0,0 %
U:O4 | LiveBidding: Sunday
Sold: : 500 CZK

Public Auction 74 / Revenue Stamps - Information

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.