Archiv / Odborné články / Britské malajské státy v Sálové aukci 42

25.03.2014   Autor: D.K.; Počet zobrazení: 4452

V naší aukci, zejména v její zahraniční části, jako obvykle ukazujeme některé nejaktuálnější sběratelské trendy, jimiž se vyznačuje světový filatelistický trh. Vedle vybraných klasických britských kolonií a již dříve, co do svých perspektiv, popsané Saudské Arábie se nyní jedná též o Turecko, britské malajské státy, o okupace německých kolonií - Mafia a G.R.I., také o Mongolsko a Blízký Východ. Turecku jsme již věnovali zvláštní článek a nyní se zaměříme na "malajské státy", tedy přesněji známky západomalajských sultanátů pod britským protektorátem, jež jsou zastoupeny 25 významnými položkami v našem prvním akčním dnu. Ve snaze navázat na zřejmě neopakovatelnou nabídku japonské okupace britských kolonií v Malajsii (Sálová aukce 41) jsme připravili známky ze staršího období států Johore, Sungei Ujong / Negri- Sembilan, Perak a Selangor.


obr
 
 
Johore až do roku 1914 nebyl kolonií ani protektorátem, ale s Británií spřáteleným nezávislým sultanátem, Selangor byl britským protektorátem od 1875, Perak od r. 1874 s vládou sultána Abdullaha pod dohledem zvláštního britského vyslance (Resident), S. Ujong/Negri-Sembilan s omezenou britskou svrchovaností na tomtéž principu od r.1873. Na našem trhu se vůbec poprvé setkáváme s důstojnou nabídkou těchto destinací! Všechny tyto známky, serie a celky jsou součástí velké sbírky s pozoruhodnou úplností. To samo o sobě, vedle popisů a specifikace katalogových čísel dle SG, je významnou přidanou hodnotou. Zejména první emise do r. 1891 s přetisky jednotlivých států na známkách Straits Settlements jsou možná největší výzvou, s níž se sběratel britských kolonií může setkat. Vyhledávání a rozlišování jednotlivých přetisků, s tím, že některé jsou extrémně vzácné ( a v katalozích podceněné), je skutečně již "vysokou" filatelií a i jen zčásti úplné generální sbírky se objevují pouze ojediněle! Ucelené sestavy mají pak jen ti největší sběratelé. O tento region je tradiční zájem jako o britskou kolonii, aktuálně navíc posílen dynamikou vývoje této asijské destinace, blízkostí bohatého Singapuru a čínského trhu s 18 miliony filatelistů atd. Sběratelský zájem o klasiku těchto států trvá již více než 120 let. Již v 19. století vznikly významné exponáty; namátkou Brown/Skipton - "Surcharged postage stamps of the Straits Settlements" oceněn jako nejlepší sbírka na London Philatelic Exhibition 1897! Další vynikající jména spojená s malajskými státy a jejich raritami jsou: T. Tapling, M. Burrus (prodáno 1964), legendární obchodník a sběratel Robson Lowe (Lichtenstein Medal), J. Dewey, F.E. Wood, G. Bloch (Friedl Committee), Dr. Buranasombati (Row of Dist. Philatelists) a mnoho dalších, včetně význačných osobností spjatých s Malaya Study Group jako jsou např. E Proud (Row of Dist. Philatelists), A. Norris, S. McEwen, R. Holley, I. Dyce (FRPSL). Tato globální "high class" organizace, sdružující cca 400 nejvýznamějších současných sběratelů známek a pošt. historie malajského koloniálního a postkoloniálního období, byla založena v r. 1959 v USA, dnes má sídlo v Londýně a převažují členové z Británie, Malajsie, USA, Singapuru a Austrálie.
 
 obr
  obr  obr  obr
  Los 1008
 Los 1009
 Los 1010   Los 1011  
 
 obr
  Los 1015
 
K prvním emisím, tedy přetiskům před r. 1891 možno obecně říci, že pro všechny uvedené malajské sultanáty byly známky S. Settlements přetiskovány jejich názvy v tiskárně koloniální správy v Singapuru. Podnět k "vlastním" emisím dali jak lokální vládci, pro něž to byl znak svrchovanosti, tak tamní obyvatelé evropského původu a čínští imigranti, kteří potřebovali dostupné známky pro svůj obchodní a firemní provoz. Přetiskované známky měly nominál většinou 2 centy (růžové či hnědé) a dále, zřejmě nouzově užito k přetisku, 24 centů snížených přetiskem na 2 centy (zelené). Stát Perak měl navíc i nominál 1 cent a Sungei Ujong ve vydání 1882-1884 i 4C, 8C a 10C. Přetisky byl tištěny z ručně vyráběných štočků, jež měly často odlišnou podobu nápisu, tvary písmen, mezer, apod. Tyto různé štočky byly umístěny do raznic, zprvu po třech (tzv. triplety se stejnými i nestejnými štočky), později po 30 či 60 kusech. Existují i velmi vzácné přetisky tištěné jen jedním štočkem. Nastavení raznic bylo kombinované a tak vznikaly varianty přetisků, spojené typy, některé štočky byly použité vzácně, jiné častěji atd. Je tu velký prostor pro studium a objevy rarit, dodnes není úplně jasno o nákladu a četnosti použití jednotlivých typů, z nichž některé se jeví velmi vzácné (v nákladu jen ve stovkách kusů) a v katalogu podceněné. Např. cenové relace 3000-5000GBP v SG mají známky dnes existující prokazatelně pouze v počtu kolem 5 exemplářů! (např. S. Ujong SG.2 a SG.3) A toto nastavení se dále odráží v cenách ostatních známek. Tento fakt podcenění, zmíněná pestrost typů a vzácnost, jsou aspekty stojící za velkým zájmem sběratelů o tyto přetisky.
 
 obr
 obr
 obr
 obr
 obr
  Los 1018  Los 1022  Los 1023  Los 1024  Los 1025
 
         obr
 obr
 obr
 obr
          Los 1028  Los 1030
  Los 1031  Los 1032
 
Kromě Johore všechny uvedené malé státy vytvořily v r. 1896 Malajskou Federaci. Od 80. let až do vstupu Federace do UPU (1. 1. 1899) se dopisy z těchto států (vč. Johore) zasílané v Malajsii frankovaly uvedenými lokálními známkami s nízkým nominálem a dopisy zasílané mimo Malajsii se v Singapuru přifrankovávaly známkami S. Settlements. Pro Johore se tiskly první přetisky v r. 1884, po neúspěchu s provisorním vydáním r. 1876, kdy po poštovních službách ještě nebyla dostatečná poptávka, od r. 1880 ale zvýšená novými osadníky. Z r. 1876 pocházejí legendární přetisky "půlměsíc a hvězda" na 2C hnědá (SG.1, kat. razítkované pouze 7000GBP) a jsou tak vzácné, že ani v Taplingově sbírce plné rarit není jediný kus! Do r. 1884 se v Johore používaly nepřetištěné S. Settlements z blízkého Singapuru. Sungei Ujong / Negri Sembilan nechává vydat přetisky s názvem státu r. 1881, Perak r. 1880 a Selangor r.1881.
Přetiskové a tedy provizorní emisní období všech států končí r. 1891, ještě před založením Federace a před vstupem do UPU, vydáním typizované definitivní známky po vzoru ostatních zámořských britských území, kdy se stejný obraz, portét královny aj. , liší jen názvem státu. Tyto nové známky byly tištěné londýnskou De La Rue a pro malajské státy byl zvolen symbolický obraz tygra (kromě nezávislého Johore s portrétem sultána Abubakara). Jak bylo výše uvedeno, sultanáty nebyly britskými koloniemi v pravém slova smyslu, ale nejvýš protektoráty, a tak na nových "definitivních" emisích nebyly portréty Victorie a dalších britských panovníků, ale "domácí" motivy. Následovala emise 1895 a po vstupu do UPU r. 1900 i přetisky na této emisi; s centovými hodnotami "tiger" (se zajímavými deskovými a tiskovými vadami nově popsanými např. A. Wimmerem z M. Study Group) a dolarovými hodnotami "elephants". Dolarové hodnoty vyšly jen pro Selangor a Perak (zde s přetiskem i pro Pahang, který není v naší nabídce). Emise "elephants" zaujímá velmi důležité místo v malajské i světové poštovní historii. Tyto krásné dvoubarevné známky patří k světově prvním vícebarevným známkám! Atraktivní zobrazení skupiny slonů bylo navrženo dle fotografie z r. 1878 od majora J.F.A. McNaira (slavný dobrodruh inženýr, geolog a vysoko postavený úředník britské správy v Malajsii). "tiger" i "elephants" byly převzaty Malajskou federací i po r. 1900 a byly v platnosti do r. 1935, tedy celkem 40 let! Od 1935 byly nahrazeny v rámci federace vydáními "sultán Sulejman" pro Selangor, "Iskandar" pro Perak, "znak" pro Negri-Sembilan. Johore vstoupil do Federace až r. 1948 a od r. 1891 pro něj byly vydány emise s portréty sultánů Abubakara a Ibrahima. Známky "elephants", zejména koncové 25$, jsou před r. 1900 velmi vzácné a chybějí v naprosté většině sbírek, stejně jako vysoké 50$, 100$ a 500$ sultánských emisí Johoru. 
 
 obr
 obr
 obr
  
 Los 1016  Los 1017  Los 1027
  
 
                obr
                 Los  1033
 
Známky 30. let ("znaky" a "potréty") pak plynule přecházejí do válečného období. Od r. 1942, opatřené japonskými okupačními přetisky, vytvářejí další, často mimořádně vzácné emise a dnes extrémně oblíbený úsek britské koloniální poštovní historie.
 
Použité prameny:
Norris, Andrew, Malaya : postal documents from 1876.
Dr. F.E. Wood Malaya collection, 1965.
George Bloch, Malaya and British Borneo,1996.
M. Study Group, Malaya in the British Library Philatelic Collections, 2012.
M. Study Group, A display to the RPSL, 2009.
 
 


Autor: D.K. (25.03.2014)