Archiv / Odborné články / Listinné a tištěné kolky v Aukci 47 - první část sbírky Jiřího Kořínka

28.07.2015   Autor: Burda Auction s.r.o.; Počet zobrazení: 7574

Následující položky pocházejí z mimořádné pozůstalosti doyena české fiskální filatelie PhDr. Jiřího Kořínka (1935-2014), které byly svěřeny našemu aukčnímu domu k rozprodeji a jejíž další část nabídneme v listopadové Aukci 48. Specializované sbírky, rozčleněné dle jednotlivých emisí, zrcadlí celoživotní úsilí Jiřího Kořínka o systematizaci a katalogizaci listinných a tištěných kolků (signetů) používaných na území tehdejší podunajské monarchie s přesahem i do období existence samostatného československého státu. Jiří Kořínek se fiskální filatelii věnoval již od mládí, kdy mu jeho otec, pracující tehdy jako soudní úředník, zpřístupnil k likvidaci určené přílohy soudních spisů. Na nich poznal svět fiskální filatelie, který v něm vzbudil touhu dozvědět se více o kolcích a signetech. Protože tehdy tento obor stál zcela mimo zájem našich sběratelů, opatřil si vlastním úsilím literaturu a kontakty na sběratele v zahraniční a katalogy, které byly více než stručné, si začal sám doplňovat. Stejně tak se plně věnoval historii vzniku fiskálních cenin a velmi usilovně organizoval první sběratele, pro které začal vydávat specializovanou odbornou literaturu. Během své sběratelské činnosti se Jiřímu Kořínkovi podařilo získat do své sbírky řadu vzácných exponátů, se kterými byl oceňován i na prestižních filatelistických výstavách.  POLOŽKA 1123 - 1593-1762 [SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / SIGNETY zcela mimořádná sbírka 40 (!) listin předkolkového a prvních kolkových období, ex. Kořínek, tištěné kolky - signety od první emise z období vlády Leopolda II. 1686 - mj. 2x 45kr, 4x 60kr (!), dále moravské tereziánské kolky - emise 1749; 2x 2kr + 2x smíšená frankatura kolků 2kr + 3kr emise 1762, dále 2x 15kr, 2x 45kr (Koř.13-15), Chebsko 3kr + 1x blanket s kolkem 3kr (Koř.12), dále množství nekolkovaných berních kvitanci, dlužních úpisů, svatební smlouva, propuštění z poddanství, výpis ze zemských desek trhových, městské listiny apod., téměř všechny s podpisy významných šlechticů usedlých v českých zemích, mj. Jan Hartvík z Nostic (1610-1683), prezidentem rady nad apelacemi, nejvyšší komorník Království českého, nositel Řádu Zlatého rouna; Marie Filipina hraběnka z Harrachu, rozená z Thunu, dále rody Metternich, z Thurnu, Valdštejna apod., rovněž několik císařských pečetí, dále např. mapa Markrabství moravského, autor Seutter, kolorovaná rytina z poloviny 18. století; zpracováno jako studijní sbírka s popisy a komentáři k jednotlivým listinám a kolkových emisí, odhadní cena 80.000Kč, výjimečná nabídka, rozhodně stojí za prohlídku!!
  obr
    
POLOŽKA 1124 - 1762-1803 [SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / SIGNETY rozsáhlá studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje listiny s kolky tereziánského období emise 1762 do vydání 1803, (Koř.28-32), celkem cca 80 listin a kvitancí, všechny hodnoty včetně 1Fl a 2Fl, různé typy, dále např. blanket s kolkem emise 1784 3kr atd, výstřižky, rovněž několik šlechtických podpisů na listinách, šlechtické a císařské pečetě, cirkuláře apod.; velmi zajímavé, doplněno popisy a komentáři, stojí za prohlídku
  obr
    
POLOŽKA 1125 - 1803-1817 [SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / SIGNETY mimořádná studijní sbírka tištěných kolků emise František II. 1803, 1807, 1810 a kolků užívaných během napoleonských válek ve 4 velkých zásobnících, množství listin, kvitancí, účtů i cirkulářů, jednotné i zásobní kolky, včetně vysokých guldenových nominálů 20-80G, násobné frankatury apod.; vše doplněno popisy a komentáři, ex. Kořínek, zcela mimořádná nabídka, rozhodně stojí za prohlídku!
  obr
    
POLOŽKA 1126 - 1854-66 [SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / LISTINNÉ KOLKY EMISE 1854 C.M., 1858, 1866, výjimečná studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje kompletní řady kolků I. a II. emise 1854 C.M. a 1858, doplněno o dotisky a III. emisi 1866, navíc rozpracováno dle typů, průsvitek, DV atd., výborný stav, vše adjustováno na listech s popisy a komentáři; celoživotní dílo, kat. min. 65.000Kč, zcela mimořádná nabídka!
  obr
    
POLOŽKA 1127 - 1870 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY EMISE 1870 výjimečná studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje kompletní řadu kolků 4. emise 1870 + množství listin, účtů a kvitancí s různými frankaturami, včetně vysokých zlatkových hodnot, mj. 12Fl a 15Fl apod., různé kombinace, násobné frankatury, několik smíšených frankatur s emisí 1875 atd.; vynikající kvalita a stav, vše adjustováno na listech ve velké složce A3 s popisy a komentáři; vysoký katalog, zcela mimořádná nabídka!
  obr
    
POLOŽKA 1128 - 1875 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY EMISE 1875 výjimečná studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje kompletní řadu kolků 5. emise 1875 + množství listin, účtů a kvitancí s různými frankaturami, včetně vysokých zlatkových hodnot, mj. 15Fl apod., různé kombinace, násobné frankatury, několik kombinací s kolky 1870 atd.; vynikající kvalita a stav, vše adjustováno na listech ve velké složce A3 s popisy a komentáři; mimořádná nabídka  obr
    
POLOŽKA 1129 - 1877 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY EMISE 1877 výjimečná studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje kompletní řadu kolků 6. emise 1877 + množství listin, účtů a kvitancí s různými frankaturami, včetně vysokých zlatkových hodnot, mj. 7Fl apod., různé kombinace, násobné frankatury, několik smíšených frankatur s emisí 1875 atd.; vynikající kvalita a stav, vše adjustováno na listech ve velké složce A3 s popisy a komentáři; mimořádná nabídka
  obr
    
POLOŽKA 1130 - 1888 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY EMISE 1888 výjimečná studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje kompletní řadu kolků 11. emise 1888 + množství listin, účtů a kvitancí s různými frankaturami, včetně vysokých zlatkových hodnot, mj. 7Fl, 12Fl, 15Fl apod., různé kombinace, násobné frankatury, několik smíšených s emisí 1885 atd.; vynikající kvalita a stav, vše adjustováno na listech ve 2 velkých složkách A3 s popisy a komentáři; vysoký katalog, mimořádná nabídka
  obr
    
POLOŽKA 1131 - 1910 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY EMISE 1910 výjimečná studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje kompletní řadu kolků korunové a haléřové 14. emise 1910 + několik neupotřebených hodnot v blocích, k tomu množství listin, účtů a kvitancí s různými frankaturami, včetně vysokých hodnot 20K, 50K a dále rovněž 80H, 88H apod., různé kombinace, násobné frankatury, několik smíšených s emisí 1898, barvy atd.; vše adjustováno na listech ve 2 velkých složkách A3 s popisy a komentáři; vysoký katalog, mimořádná nabídka
  obr


Autor: Burda Auction s.r.o. (28.07.2015)