Archiv / Odborné články / Blatnice pod Sv. Antonínkem (PR7 a PR24)

05.02.2008   Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 4727

Několik podrobností k příležitostným razítkům z doby Protektorátu ČaM bylo nalezeno v Národním archivu ve fondu MPT č.429. Z několika málo dochovaných písemností se dozvídáme o jejich používání při poutích u kostela Sv. Antonínka a následně u filatelistické přepážky na poště Praha 1.

Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem leží na jižní Moravě ve vinařském kraji a je položena pod kopci Sv. Antonínka, Střečkovým a Roháčem. Mimo jiné je obec proslavená červnovými poutěmi u kostela Sv. Antonínka, ke kterému vede Křížová cesta.
V roce 1937 požádala místní obecní rada o souhlas MPT na výrobu příležitostného razítka s textem : BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM/ POUŤ u SV. ANTONÍNKA a se stavitelným datumovým můstkem. Současně s tím požádala i o povolení ke zřízení příležitostné poštovní přepážky. Uvedené razítko bylo povoleno a bylo používáno nejen v roce 1937, ale i v roce 1938 a následně i v roce 1939 v době Protektorátu ČaM (PR7). Vždy byla použita fialová barva.
Z výkazu činnosti zvláštní přepážky se dozvídáme, že byla v provozu ve dnech 18., 25. a 29. června a také 2., 5. a 6. července 1939. V uvedené dny odbavila celkem 25.400 kusů obyčejných listovních zásilek, 4 kusy doporučených zásilek a 1 kus spěšné zásilky. Orazítkovala známky v hodnotě 806Kč pro sběratelské a památkové účely, vykázala tržbu 8535Kč za prodané ceniny, příjem za telefonické hovory činil 19,50Kč a 16.60Kč za podané telegramy.
Poštovní úřad Praha 1 toto razítko používal ve dnech 14.-21.7.1939 pro orážení poštovních známek pro sběratelské a památkové účely s nastaveným datem 6.VII.1939. Podle hlášení podaného poštovní správě ministerstva dopravy bylo v uvedené době oraženo u přepážek poštovních známek za 325K a poštou pak došlo k oražení známek ještě za 260K.
Mimo dat uvedených na výkaze zvláštní přepážky jsou na celistvostech i jiná data, což svědčí o tom, že razítko bylo zřejmě v úschově na místní poště a také zde bylo použito. Část pamětních pohlednic s obrázkem pouti má vylepenu známku Znak 5h a razítko má datum 13.VI.1939, čímž pořadatelé zřejmě chtěli připomenout svátek Sv. Antonína. Zajímavé na této pohlednici (označení na adresní straně F.P.Č.) je to, že pod obrázkem je text "Národní pouť u sv. Antoníčka". Jaký byl úmysl vydavatele v této protektorátní době se již nedozvíme.

V roce 1940 musela obec Blatnice pod Sv. Antonínkem nechat na své náklady zhotovit nové razítko, které by nahradilo původní, které mělo jen český text. Nové razítko mělo dvoujazyčný domicil GROSS BLATNITZ – BLATNICE POD SV. ANTONÍNKEM/ POUŤ u SV. ANTONÍNKA (PR24) a rovněž stavitelné datum. Výkaz o činnosti zvláštní přepážky se nedochoval, ale z hlášení Ředitelství pošt v Brně ze dne 13.7.1940 poštovní správě ministerstva dopravy se dozvídáme, že v době od 13.6.–7.7.1940 přepážka odbavila celkem:
obyčejných listovních zásilek 15.350ks
doporučených zásilek 1ks
tržba za ceniny činila 7.829K
za 3 podané telegramy 34,50K
za 8 tuzemských tlf. hovorů 17K.
Po odečtení nákladů byl čistý příjem přepážky 7.718,50K. Hodnota známek orazítkovaných pro sběratelské a památkové účely činila 2.250K. Razítko bylo v době od 10-17.7.1940 používáno u Poštovního úřadu Praha 1, k orážení známek pro sběratelské a památkové účely s nastaveným datem 7.VII.1940. U přepážek bylo oraženo známek za 3.371,55K a poštou ještě došlo k oražení známek za 3.982,45K. Poté bylo razítko odesláno poštovní hospodářské ústředně.

V roce 1941 podala Obecní rada v Blatnici pod Sv.Ant. kolkovanou žádost ze dne 26.5.1941 na Ředitelství pošt v Brně, aby bylo příležitostné razítko i zvláštní přepážka povoleny i v tom roce u příležitosti konání každoroční pouti u Sv.Antonínka. Žádost podepsal starosta obce Jan Galuška. Brněnské ředitelství postoupilo žádost na poštovní správu ministerstva dopravy. Zde bylo konstatováno, že razítko nevyhovuje po jazykové stránce a je nutné pořídit nové, které by mělo následující text :
GROSS BLATNITZ – BLATNICE p.SV.ANTONÍNKEM/ WALLFAHRT BEI ST.ANTONIUS – POUŤ u SV.ANTONÍNKA. Za předpokladu, že obec nechá nové razítko na své náklady vyrobit, bude vše potřebné povoleno. Dopis v tomto smyslu byl dne 7.6.1941 podepsán tajemníkem Láznou a odeslán jako poštovnému podrobený obecní radě. Razítko mělo být používáno 13.VI. a o nedělích a svátcích v době od 15.VI. do 13.VII. Obecní rada výrobu nového razítka odmítla, což zdůvodnila časovou nedostatečností. A tím skončila tradice příležitostných razítek Antonínských poutí v Blatnici.

Obr.1
  Obr.2

 

 Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction (05.02.2008)