Archiv / Odborné články / Známkový sešitek Alfons Mucha E bez průseku

10.10.2011   Autor: Burda Auction; Počet zobrazení: 5416

Dosud je znám pouze jediný exemplář "Muchy bez průseku" a je téměř jisté, že jich nebude víc než šest - možná dokonce méně.

Když dne 26. května 2010 vyšel výplatní známkový sešitek k 150. výročí narození Alfonse Muchy se šesti známkami s plakátem Sarah Bernhardtové jako Gismondy, specializovaní sběratelé nemohli tušit, jaké radosti i strasti jim způsobí. Tisková forma obsahovala šest polí; údaj, ze kterého pole sešitek pochází, se dá zjistit podle vybarveného pole mřížky umístěné v levém přehybu sešitku. Trochu zmatku způsobil fakt, že sešitek je na výšku, takže číslování polí při orientaci mřížky podle polohy obrazu je jiné než při její orientaci podle směru tisku (toto číslování dodržují pracovnice České pošty, které sešitky třídí a každé balení po padesáti kusech označují před expedicí číslem pole). Původní cena sešitku byla 102 Kč, protože poštovné pro zásilku základní váhové kategorie do Evropy (odtud E) činilo 17 Kč, k 1. září 2010 se však tarif zvýšil na 20 Kč, takže se cena zvýšila na 120 Kč a ti, kteří si sešitek koupili včas, vydělali 18 Kč. Během posledního týdne před zdražením se celostátně vyprodala většina 1. a 2. nákladu.

Hned první náklad, připravený ke dni vydání (podle veřejně dostupných údajů tiskárny se tiskl ve dnech 8. a 14. 4. 2010 v nákladu 70.000 sešitků), přinesl celou škálu barevných odstínů: žlutá kolísala od světle žluté přes jasně žlutou až po okrovou, hnědá od světle hnědé přes růžovošedou, šedohnědou a hnědorůžovou až po tmavě hnědou - celkem se vyskytuje pět výrazných barevných variant a na těch nejtmavších není použitý papír bílý, nýbrž krémový s mírným zabarvením dožluta, růžova či šeda. Obal je u tohoto sešitku orientován opačně než vnitřek sešitku, což je logické, neboť takto se dá sešitkem listovat. V místě skladu není perforace. Sběratelé u tohoto nákladu záhy objevili různá poškození hologramu (jejich seříznutí či nepravidelný výsek, především v dolní části) a posuny hologramů vlevo či vpravo, i když zpravidla jen nevelké: výskyt výrazných posunů je velmi ojedinělý. Relativně často se vyskytuje tzv. rozostřený tisk, patrný především na spodních známkových polích. Výjimečně se vyskytl posun ořezu.

Pro druhý náklad (tisk ve dnech 11.-15. června 2010, náklad 34.000 sešitků) byla na místo skladu doplněna perforace, takže se nyní se sešitkem lépe manipuluje, ovšem chybou tiskárny došlo k otočení obalu o 180 stupňů, takže byl orientován stejně jako známky, a sešitkem tedy nešlo listovat. V tomto nákladu nebyly zjištěny větší odchylky barev známek, zato logo Mucha na přední straně je buď světle oranžové, nebo červenooranžové a zadní strana obalu modrá, nebo fialová (nejvýraznější v obdélníčku s nápisem La Samaritaine, existují mezistupně). Na poli 1 (podle orientace ZP poli 3) se vyskytuje dosud jediná známá VV, výrazná černá skvrna v dolní části roucha postavy na pravém plakátu (Lorenzaccio) na přední straně obalu. Byly nalezeny také posuny průseku do obrazu známky - běžněji posun doleva do háčku písmene Č (katalogová cena 1000 Kč), vzácně posun dolů (katalog neuvádí).

U třetího nákladu (tisk 24.-25. srpna 2010, náklad 100 000 sešitků) se tiskaři vrátili k původní orientaci obalu vůči známkám, takže v sešitku lze opět listovat. Rozdíl od prvního nákladu je v tom, že uprostřed je v místě skladu perforace. Vyskytly se tři různé barevné odstíny, ne však tak výrazné jako u prvního nákladu, stejně tak jako světle a tmavě oranžové logo Mucha (tmavé je vzácnější) a světle či tmavohnědá barva obalu (nejzřetelnější v obdélníku s nápisem Lorenzaccio - tmavá je vzácnější).

obr
obr

Na tomto nákladu byl ale nyní objeven také sešitek bez průseku. Jeho výskyt je o to nečekanější, že po nalezení několika desítek exemplářů „neperforované" Fifinky se výstupní kontrola zpřísnila natolik, že se od té doby objevila pouze jediná šestice Myšpulínů bez průseku, která si zaslouženě vydobyla daleko vyšší zájem i cenový záznam než předchozí Fifinka. Dosud je znám pouze jediný exemplář „Muchy bez průseku" a je téměř jisté, že jich nebude víc než šest - možná dokonce méně, protože byl předložen sešitek se šikmým posunem průseku tak velkým (cca 1 cm doprava a vpravo dole cca 6 mm nahoru), že část průseku zasahuje až mimo sešitek a některé ZP byly operforovány průsekem ze sousední známky, samozřejmě opačně orientovaným. Tento obrovský posun průseku nelze směšovat s drobnějšími posuny průseku nahoru (průsek prochází dolní nebo střední nožičkou písmene E hodnoty), který je v katalogu uváděn se záznamem 6000 Kč, ale ani s výrazným posunem průseku vpravo (cca o 4 mm), který byl rovněž předložen (katalog dosud neuvádí). Nelze vyloučit, že obě výrobní vady - vynechaný průsek a velký posun průseku vpravo a zároveň šikmo nahoru - spolu souvisejí, což by znamenalo, že šest může být exemplářů obou výrobních vad dohromady.

To je však zatím jen spekulace; v každém případě ovšem platí, že pokud se sešitek znovu dotiskne, bude se od všech tří výše popsaných nákladů lišit: v roce 2011 se totiž změnila adresa prodejny v Karlových Varech, kde si mohou sběratelé objednávat známky a která je na každém sešitku uvedena: zatímco dříve byl v adrese P. O. Box, nyní je to „Depo Karlovy Vary 70" a jakýkoli případný dotisk ponese již novou adresu.

 Autor: Burda Auction (10.10.2011)