Aukce 50 / Filatelie / Sbírky

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!

Filatelie / Evropa / Egejské ostrovy
46
8 000 
Tip
180206
+2
Jakost/Jakost
1932 [SBÍRKY] Mi.88-97, Výročí Garibaldiho, kompletní sestava všech 13 sérií s přetisky jmen ostrovů I-XIII + Doplatní Mi.30-39 s přetiskem CASTELROSSO; celkově velmi pěkná kvalita, řada zn. svěží, kat. pro ** 2.950€, mimořádné co do úplnosti, zajímavá nabídka, vyvolávací cena: 8000 
U:Z
Vráceno

Filatelie / Evropa / Francie / Sbírky a partie
84
9 000 
Tip
182702
+26
Jakost/Jakost
1945-90 [SBÍRKY] pěkná generální sbírka ve 3 albech na listech Borek, prakticky kompletní, včetně lepších poválečných emisí jako Mi.Bl.4, 978-983, 987-990, 1015-1020, 1053-1058, 1094-1099 apod., navíc doplněno o dublety ročníků 1955-59, 1970-72 apod.; vysoký katalog, až na několik kusů bez stopy po nálepce, vyvolávací cena: 7000 (+28,57%)
U:K
Vydraženo za: 9 000 Kč

Filatelie / Evropa / Itálie / Sbírky a partie
160
2 000 
182727
+13
Jakost
1958-2001 [SBÍRKY] ITÁLIE, VATIKÁN sbírka Itálie z období 1969-2001 ve 2 zásobnících A4, včetně aršíků, platných euro nominálů, zajímavých námětů apod. + VATIKÁN z let 1958-1983 na zasklených listech Lindner v kroužkovém a pérovém zásobníku, vyvolávací cena: 2000 
U:Z
Vydraženo za: 2 000 Kč

Filatelie / Evropa / Lichtenštejnsko
203
1 800 
182732
+7
Jakost
1960-2000 [SBÍRKY] téměř kompletní sbírka v pérových deskách na zasklených listech KABE, včetně aršíků apod. + doplněno o zásobník A5 s dublety z let 1982-2000, vyvolávací cena: 1500 (+20,00%)
U:Z
Vydraženo za: 1 800 Kč

Filatelie / Evropa / Německo / Staroněmecké státy / Helgoland
236
6 000 
Tip
184748
+2
Jakost/Jakost/Jakost
1867-1879 [SBÍRKY] stará sbírka na 2 listech, obsahuje známky emisí 1867-1879, Viktorie a Znak, včetně lepších hodnot, část známek se starými majetnickými značkami; nabízeno jak jest, vyvolávací cena: 3000 (+100,00%)
U:Z
Vydraženo za: 6 000 Kč

Filatelie / Evropa / Německo / Vydání 1870-1945
251
9 000 
182671
+35
Jakost/Jakost/Jakost
1935-45 [SBÍRKY] zajímavá zbytková obchodní zásoba v zaplněném 16-listovém zásobníku A4 + sypané známky v krabičce A4; stovky známek, rovněž řada 4-bloků a vícebloků, různé emise, mj. Zbraně I., II. apod., kompletní i nekompletní série, vhodné k dalšímu zpracování, kat. odhadujeme 3.000€, vyvolávací cena: 3000 (+200,00%)
U:K
Vydraženo za: 9 000 Kč
252
6 000 
Tip
184709
+4
Jakost/Jakost/Jakost
1924-45 [SBÍRKY] zajímavá menší sbírka Deutsches Reich od roku 1924 v zásobníku A5, obsahuje i lepší série, či jejich části, mj. Mi.397, 423-424, Města, Hindenburg, Znaky; část po nálepce nebo razítkované, vysoký katalog, vyvolávací cena: 6000 
U:Z
Vydraženo za: 6 000 Kč

Filatelie / Evropa / Německo / Svobodné město Gdaňsk
257
6 000 
184754
+7
Jakost/Jakost
1920-1939 [SBÍRKY] velmi pěkná, prakticky kompletní stará sbírka na listech v pošetkách, obsahuje kompletní série, od Mi.1, mj. Mi.53-62, 73-86, 181-192, 193-201, 202-206, 220-230, dále Služební Mi.1-14, 41-51 apod.; větší část po nálepce, ale i svěží známky jako Mi.60 atd., kat. pro * cca 1.000€, vyvolávací cena: 3000 (+100,00%)
U:Z
Vydraženo za: 6 000 Kč

Filatelie / Evropa / Německo / Obsazená území
276
10 500 
Tip
182667
+36
Jakost/Jakost/Jakost
1939-45 [SBÍRKY] GENERAL GOUVERNEMENT zajímavá zbytková partie po obchodníkovi ve 2 zásobnících A4, obsahuje kompletní i nekompletní série, bloky, často vícekrát, mj. Služební Mi.16-24 -15x ve 4-blocích! apod.; vhodné k dalšímu zpracování, kat. odhadem 1.500€, vyvolávací cena: 2000 (+425,00%)
U:Z
Vydraženo za: 10 500 Kč
277
800 
184815
+2
Jakost
1939-45 [SBÍRKY] LOTHRINGEN, GG, ELSASS ATD. sbírka na zasklených listech, obsahuje mj. Lothringen Mi.1-16, GG prakticky komplet, včetně Mi.35-39, Služební Mi.1-15; Luxemburg, Elsass Mi.1-16 apod.; po nálepce, kat. cca 200€, vyvolávací cena: 800 
U:Z
Vydraženo za: 800 Kč

Filatelie / Evropa / Německo / Berlín
282
17 500 
Tip
181475
+18
Jakost
1949-1991 [SBÍRKY] velmi pěkná sbírka svěžích zn. na zasklených listech Leuchtturm, od Mi.1-20, 21-34 (zkoušeno), 42-60, Bl.1, emise Zvony atd., včetně všech automatových známek a sešitků; pouze Mi.61-63 raz., vše luxusní kvalita, kat. více než 7.000€, vyvolávací cena: 17000 (+2,94%)
U:Z
Vydraženo za: 17 500 Kč
283
16 000 
Tip
181476
+16
Jakost
1949-90 [SBÍRKY] velmi pěkná sbírka na listech v deskách Schaubek, kompletní od Mi.1-20, 21-34 (zkoušeno), jen Mi.33 ** není zkoušená, 42-60, Bl.1, 106-109 (zk.!), emise Zvony atd.; doplněno o několik celistvostí, vysoký katalog, zajímavá nabídka, vyvolávací cena: 16000 
U:Z
Vráceno

Filatelie / Evropa / Německo / NDR
286
7 000 
Tip
182729
+11
Jakost
1949-90 [SBÍRKY] pěkná, takřka zcela kompletní sbírka ve 3 pérových deskách na zasklených listech + 1 zásobník A4, obsahuje všechny lepší série a aršíky, jako Debria 1950, Marx - Engels, Mao apod.; celkově dobrá kvalita, kat. jen lepší série a aršíky 2.000€, navíc doplněno množstvím celistvostí, vysoký katalog, vyvolávací cena: 7000 
U:K
Vydraženo za: 7 000 Kč

Filatelie / Evropa / Německo / Spolková republika Německo
288
10 000 
Tip
182730
+16
Jakost
1949-1999 [SBÍRKY] velmi pěkná, kompletní sbírka (!), včetně všech lepších sérií a aršíků, emise "Trubky" bez ověření; 60. léta a 1990-95 navíc v dubletech, doplněno o zásobník se sbírkou Berlín 1969-1986; uloženo na zasklených listech v pérových a šroubových deskách, celkově velmi vysoký katalog, pěkná kvalita, vyvolávací cena: 10000 
U:Z
Vydraženo za: 10 000 Kč
289
4 400 
181480
+22
Jakost/Jakost
1949-76 [SBÍRKY] sbírka razítkovaných zn. na listech KA-BE v pérovém zásobníku, mj. Mi.111-1212, 115, 117-120,123-138, 139-140 atd.; vysoký katalog, navíc doplněno o zásobník s cca 350 celistvostmi z let 1956-76, vyvolávací cena: 4400 
U:Z
Vráceno

Filatelie / Evropa / Německo / Německá pošta v zahraničí / Německé kolonie
298
12 000 
Tip
184734
+17
Jakost/Jakost
1895-1916 [SBÍRKY] pěkná menší sbírka německých kolonií, od Deutsch-Neuguinea - Togo, také Maroko a Čína, nekompletní, ale některé série i komplet, včetně koncových markových hodnot zn. Císařská jachta, většina známek neupotřebena; uloženo na listech ze staré sbírky, katalog min. 2.000€, vyvolávací cena: 6000 (+100,00%)
U:K
Vydraženo za: 12 000 Kč

Filatelie / Evropa / Německo / Sbírky a partie
313
7 000 
184717
+10
Jakost/Jakost/Jakost
1945-80 [SBÍRKY] NDR, BERLÍN, ZÓNY dubletní partie, pozůstalost po obchodníkovi, vydání poválečných emisí Německa, svěží, část po nálepce nebo razítkovaná, různé kompletní série jako např. NDR Mi.286-288 **, dále aršík Goethe apod.; uloženo v zaplněném 14-listovém zásobníku A4, vysoký katalog, stojí za prohlídku , vyvolávací cena: 7000 
U:Z
Vydraženo za: 7 000 Kč

Filatelie / Evropa / Rakousko / I. emise 1850
427
9 500 
Tip
184253
+4
Jakost/Jakost/Jakost
1850-57 [SBÍRKY] velmi zajímavá sestava 124ks zn. I. emise, hodnoty 3Kr, 6Kr a 9Kr, pěkné střihy, část lepší typy, mnoho barevných odstínů a celá řada zajímavých razítek; vše odborně určeno a popsáno (typy, TD, druhy papírů, prvotisky, DV, podložené středy, atp.), ze staré sbírky, ojedinělá příležitost!, na 5 stranách A4, vyvolávací cena: 8000 (+18,75%)
U:O4
Vydraženo za: 9 500 Kč

Filatelie / Evropa / Rakousko / Bosna a Hercegovina
536
5 500 
Tip
184677
+16
Jakost/Jakost/Jakost
1879-1918 [SBÍRKY] zajímavá sbírka ve 13-listovém zásobníku A4, různé emise jako Krajinky, FJI., Karel I., Doplatní - mj. 13ks ZT (kat. 300€) apod., navíc doplněno o 25 celistvostí; vysoký katalog, vyvolávací cena: 5000 (+10,00%)
U:Z
Vydraženo za: 5 500 Kč

Filatelie / Evropa / Rakousko / Formuláře, tiskopisy
537
7 000 
Tip
184844
+20
Jakost/Jakost
1851-80 [SBÍRKY] větší sbírka nákladních dopisů Frachtbrief, obsahuje mj. 9ks s vylepenou kolkovou zn. 5Kr emisí 1858 - 1870, dále 40ks listů a dopisů s různými razítky mj. UHRZITZ / FRANCO v oválu, OLMÜTZ řádkové atd., vše uloženo v průhledných obalech v kroužkových deskách; převážně dobrý stav, vyvolávací cena: 7000 
U:Z
Vráceno

Filatelie / Evropa / Rakousko / Sbírky a partie
547
7 000 
Tip
184715
+20
Jakost/Jakost/Jakost
1868-1960 [SBÍRKY] dubletní partie po obchodníkovi ve velkém zásobníku A4 + 2x šanon s kartami A4, obsahuje část klasických vydání od VI. emise, různá meziválečná vydání, včetně lepších sérií jako FIS I., II., Skladatelé, Krajinky, Letecké apod. (různá kvalita), série také nekompletní, dále poválečné emise atd., doplněno o emise FP, Bosna a Herzegovina, doplatní apod.; známky převážně se stopou po nálepce nebo razítkované, po 1945 také svěží, vysoký katalog, vyvolávací cena: 7000 
U:Z
Vydraženo za: 7 000 Kč
548
4 000 
Tip
182707
+20
Jakost/Jakost/Jakost
1918-95 [SBÍRKY] nekompletní generální sbírka na listech v 5 pérových deskách (2x Schaubek se zasklenými listy), obsahuje několik lepších meziválečných sérií jako Krajinky, FIS II, Vojevůdci apod., vše se stopou po nálepce, dále nekompletní letecké apod., od roku 1955 kompletnější; vyšší katalog, vyvolávací cena: 4000 
U:Z
Vydraženo za: 4 000 Kč
550
2 200 
184611
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1900-1922 [SBÍRKY] ARCHOVINA sestava vícebloků a částí archů různých emisi a vydání, mj. Jubilejní 1910 6H 90-blok, Válečné 1915 3H 100ks arch, inflační vydání 1922 a dále vydání Bosny a Herzegoviny 1912 (různé nižší hodnoty) atd.; různé vady, část kvp (skvrnky, povolené perforace apod.), přesto zajímavé, vysoký katalog, vyvolávací cena: 1000 (+120,00%)
U:K
Vydraženo za: 2 200 Kč
552
1 100 
184968
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1890-1918 [SBÍRKY] partie celistvostí, obsahuje firemní dopisy s různými raz., např. poskonduktérská, dále cca 200 KL, různá vydání a razítka, např. 3-jazyčné, vydání pro Bosnu apod., vyvolávací cena: 1000 (+10,00%)
U:K
Vydraženo za: 1 100 Kč

Filatelie / Evropa / Rusko, SSSR / Sovětský svaz 1923-1991
623
49 000 
Tip
183665
+132
Jakost/Jakost/Jakost
1921-1977 [SBÍRKY] velmi silně obsazená sbírka především neupotřebených známek na zasklených listech v 5 krabicích na albové listy + album A4, obsahuje řadu hodnotných sérií, do roku 1950 především se stopou po nálepce, od roku 1950 svěží, z meziválečných sérií mj. Mi.328-334, 335-338, 397-401, 402-401, 483, 484, 486, 699-708 dále raz. mj. Mi.494-498, kompletní Čeljuskin Mi.499-508 atd., rovněž bloky jako Mi.Bl.1-2, 4, 9 (dvl), dále série Mi.1137-1151, 1385-1390 apod., po roce 1945 značně kompletní, včetně silných ročníků 1950-1955 (kromě Mi.1527-1534 prakticky komplet)!; kat. lepších sérií a známek při zohlednění kvality cca 7.000€, rozhodně stojí za prohlídku, zajímavá nabídka, vyvolávací cena: 25000 (+96,00%)
U:Z
Vydraženo za: 49 000 Kč

Filatelie / Evropa / Rusko, SSSR / Sbírky a partie
628
2 200 
184401
+12
Jakost
1875-1960 [SBÍRKY] obchodní zásoba razítkovaných známek na 28 zaplněných listech v kroužkovém pořadači, od emise Znak, R.S.F.S.R., části meziválečných a lepších poválečných sérií apod.; vhodné k doplnění sbírek, vyvolávací cena: 900 (+144,44%)
U:Z
Vydraženo za: 2 200 Kč
629
1 100 
184392
+3
Jakost/Jakost
1889-1940 partie známek carského Ruska - SSSR na 4 kartách A4, mj. různé emise Znak, část série Romanovci např. 1R a 5R, vydání R.S.F.S.R. apod., vyvolávací cena: 1000 (+10,00%)
U:Z
Vydraženo za: 1 100 Kč

Filatelie / Evropa / Švýcarsko
676
1 700 
182447
+3
Jakost/Jakost
1936-77 [SBÍRKY] sestava aršíků mj. Mi.Bl.2**, Bl.8*, Bl.9 raz., Bl.13 raz., Bl.15-16 raz., Bl.17 ** atd. + doplněno o raz. 4-bloky emisí 1967-1977; kat. více jak 500€, uloženo v zásobníku A4, vyvolávací cena: 1600 (+6,25%)
U:Z
Vydraženo za: 1 700 Kč

Filatelie / Evropa / Velká Británie / Alžběta II.
722
3 200 
184066
+4
Jakost
1952-70 [SBÍRKY] kompletní sbírka Commemorative pre-decimal vydání Alžběta II., včetně lepších variant (fosforové pruhy) jako SG.631-633p, 634-635p, 639-641p apod.; uloženo v zásobníku A4, kat. cca £400, bezvadné, vyvolávací cena: 3000 (+6,67%)
U:Z
Vydraženo za: 3 200 Kč

Filatelie / Evropa / EVROPA - Sbírky a partie
726
6 000 
Tip
182663
+28
Jakost/Jakost
1900-60 [SBÍRKY] MAĎARSKO, CHORVATSKO, NIZOZEMSKO, FRANCIE, USA a další země zámoří, sestava 8ks zásobníků a sypaných zn. v krabici, obsahuje svěží zn. a aršíky převážně ze 40. let, doplněno starším zásobníkem s převážně raženými zn. celého světa, část i hodnotnější střední materiál, 10kg materiálu k dalšímu zpracování, pozůstalost po obchodníkovi - stojí za prohlídku!, vyvolávací cena: 4000 (+50,00%)
U:K
Vydraženo za: 6 000 Kč

Filatelie / Amerika a Karibik / Severní Amerika / Kanada
729
4 000 
182726
+11
Jakost
1918-1979 [SBÍRKY] zajímavá, takřka kompletní sbírka razítkovaných známek, včetně lepších sérií z období Jiřího V. - SG.246-255, 275-285, 288-303, dále Jiří VI. - SG.357-367, 401-407 apod., rovněž svitkové známky atd.; kat. odhadem £1.000, vyvolávací cena: 4000 
U:Z
Vydraženo za: 4 000 Kč

Filatelie / Amerika a Karibik / Severní Amerika / USA
754
4 200 
184685
+19
Jakost/Jakost/Jakost
1860-1990 [SBÍRKY] základní nekompletní sbírka razítkovaných ale i svěžích známek, ve 2 pérových deskách na listech + 2 zásobnících A4, obsahuje část klasického období, různé nekompletní emise Prezidenti, část emise Kolumbus po 30C, moderní období včetně různých aršíků atd., doplněno o menší album A4 s dubletami, vyvolávací cena: 4000 (+5,00%)
U:Z
Vydraženo za: 4 200 Kč
755
1 100 
184657
+3
Jakost/Jakost
1960 [SBÍRKY] originální dárkové album THOMAS G. MASARYK "Champion of Liberty" s kompletními 70ks archy USA Mi.774-775 a Sokol 4C; zajímavé, vyvolávací cena: 1000 (+10,00%)
U:Z
Vydraženo za: 1 100 Kč

Filatelie / Amerika a Karibik / Karibik / Kuba
780
4 000 
182703
+7
Jakost/Jakost
1873-1960 [SBÍRKY] menší obchodní zásoba jak klasických, tak moderních známek v 1 zásobníku A4, kat. dle majitele cca 3.800MiM, vyvolávací cena: 4000 
U:Z
Vráceno

Filatelie / Amerika a Karibik / Jižní Amerika / Surinam
809
1 000 
182731
+7
Jakost/Jakost/Jakost
1975-90 [SBÍRKY] SURINAM, NIZOZEMSKÉ ANTILY značně kompletní sbírky na zasklených listech v pérových deskách a albu DAVO, Surinam včetně soutisků apod., zajímavé náměty; pouze malá část * nebo raz., vyvolávací cena: 1000 
U:Z
Vydraženo za: 1 000 Kč

Filatelie / Amerika a Karibik / Jižní Amerika / JIŽNÍ AMERIKA - Sbírky a partie
813
5 000 
Tip
182704
+18
Jakost/Jakost
1860-1960 [SBÍRKY] PARAGUAY, KOSTARIKA, ARGENTINA, BOLÍVIE sestava menších obchodních zásob jednotlivých zemí, převážně zn. Paraguaye a Argentiny, uloženo ve 2 zásobnících A4, jednoho A5 a kartě A4, vyvolávací cena: 5000 
U:Z
Vráceno

Filatelie / Afrika / Severní a východní Afrika / Etiopie
829
700 
184679
+4
Jakost/Jakost/Jakost
1910-60 [SBÍRKY] menší sbírka na 2 listech A4 v zásobníku, obsahuje mj. Mi.24, Mi.91, 4-bloky atd.; kat. dle majitele min. 250€, vyvolávací cena: 700 
U:Z
Vydraženo za: 700 Kč

Filatelie / Afrika / Jižní a střední Afrika / Jižní Afrika
922
500 
184676
+3
Jakost/Jakost
1981-90 [SBÍRKY] CISKEI menší sbírka známek od Mi.1, včetně aršíků, krajové kusy, zajímavé náměty; neobvyklá destinace, vyvolávací cena: 500 
U:Z
Vydraženo za: 500 Kč

Filatelie / Asie / Jižní Asie / Indie
1014
1 000 
182724
+9
Jakost
1947-75 [SBÍRKY] téměř kompletní razítkovaná sbírka na listech v pérovém zásobníku (bez SG.308), včetně lepších sérií jako SG.309-324, 354-371, Služební 1950 atd.; převážně raz., kat. více jak £200, vyvolávací cena: 1000 
U:Z
Vráceno

Filatelie / Asie / Jihovýchodní Asie / Malajské státy
1029
2 000 
182723
+11
Jakost
1957-75 [SBÍRKY] sbírka známek na listech v kroužkovém zásobníku, především emise Sultáni, Motivy apod., včetně některých kompletních jako Kedah Mi.95-105, Penang Mi.44-54, Negri Sembilan Mi.67-77, Selangor Mi.79-89, Trengganu Mi.76-86 atd.; doplněno o několik celistvostí, zajímavé , vyvolávací cena: 2000 
U:Z
Vydraženo za: 2 000 Kč

Filatelie / Asie / Jihovýchodní Asie / Nizozemská Indie
1040
22 000 
Tip
184762
+19
Jakost/Jakost/Jakost
1895-1949 [SBÍRKY] mimořádně zajímavá sbírka celistvostí Holandské Indie, celkem 81ks, obsahuje různé dofr. celiny (R, do ciziny, R+Let.) apod., dále dopisy, zaslané jako Express, do ciziny, tiskopisy, R+Let., R, různé kombinace, příležitostná razítka, vzorek bez ceny, novinová páska, cenzury atd., zajímavé frankatury; celkově pěkná kvalita, vhodné k dalšímu doplňování, zajímavá destinace, uloženo v albu Leuchturm na celistvosti, vyvolávací cena: 22000 
U:Z
Vráceno

Filatelie / Asie / Jihovýchodní Asie / Vietnam
1046
5 500 
Tip
182721
+64
Jakost/Jakost
1948-90 [SBÍRKY] SEVERNÍ VIETNAM zajímavá generální sbírka ve 4 zásobnících A4, od konce 50. let kompletnější, neupotřebené + razítkované, řada kompletních sérií v nezoubkovaných variantách apod.; kat. odhadujeme na cca 2.000€, vyvolávací cena: 5500 
U:Z
Vráceno

Filatelie / Asie / Dálný východ a SNS / Čína
1078
3 800 
182818
+14
Jakost/Jakost/Jakost
1950-90 [SBÍRKY] zajímavá partie v 8-listovém zásobníku A4, obsahuje řadu zajímavějších čistých sérií jako Mi.339-340, 398-399, 622-625, 778-783, 819-822, 838-845, 935-944 apod., dále razítkované kompletní i nekompletní série; kat. min. 600€, vyvolávací cena: 2600 (+46,15%)
U:Z
Vydraženo za: 3 800 Kč

Filatelie / Asie / Dálný východ a SNS / KLDR
1096
1 000 
182898
+14
Jakost
1958-90 [SBÍRKY] sbírka, především razítkovaných známek, vč. lepších sérií z konce 50. až ze 70. let.; uloženo 16-listovém zásobníku A4 + 1x 6-listový zásobník, vyvolávací cena: 1000 
U:Z
Vráceno

Filatelie / Commonwealth - partie
1113
1 100 
184683
+8
Jakost
1977 [SBÍRKY] SILVER JUBILEE 1977 sbírka námětových známek k 25. výročí svatby Alžběty II. s princem Filipem; uloženo na zasklených listech, zastoupeny různé země British Empire, obsahuje rovněž řadu aršíků apod., vyvolávací cena: 1000 (+10,00%)
U:Z
Vydraženo za: 1 100 Kč
1114
5 000 
184681
+8
Jakost
1981 [SBÍRKY] KRÁLOVSKÁ SVATBA / DIANA a CHARLES velká sbírka námětových známek v zaplněném 32-listovém zásobníku A4, zastoupeny různé země British Empire, obsahuje TL, aršíky apod.; vysoký katalog přes 1.500€; zajímavé!, stojí za prohlídku, vyvolávací cena: 5000 
U:Z
Vráceno

Filatelie / Celý svět - partie
1115
2 000 
182733
+11
Jakost
1950-2000 [SBÍRKY] OSN, IZRAEL, NÁMĚTY základní sbírka OSN bez Mi.Bl.1 + sbírka Izraele z let 1969-1991 na zasklených listech v pérovém zásobníku + zásobník A4 s různými námětovými zn. (Madeira, Faerské ostrovy, Itálie, Palau, Turecko apod.), různé aršíky, soutisky atd., vyvolávací cena: 2000 
U:Z
Vydraženo za: 2 000 Kč

Filatelie / Námětová filatelie
1116
15 500 
Tip
182897
+39
Jakost/Jakost/Jakost
1900-2000 [SBÍRKY] OBCHODNÍ ZÁSOBA / CELÝ SVĚT velká obchodní zásoba (pozůstalost po obchodníkovi) v 17 zaplněných sešitech A4 + v 10 zásobnících A4 (z toho 7x Filux), obsahuje především námětové známky, prakticky celý svět, Afrika, Asie, Evropa apod., např. Mongolsko, Vietnam, množství materiálu, převážně razítkované, část ovšem i svěží; náměty fauna, flóra, doprava, technika, osobnosti atd., rovněž množství aršíků, soutisků, většinou po roce 1945, vhodné k dalšímu zpracování nebo rozprodeji, uloženo v kartónové krabici, téměř 40kg materiálu!, vyvolávací cena: 10000 (+55,00%)
U:K
Vydraženo za: 15 500 Kč
1117
15 000 
Tip
184649
+21
Jakost
1956-2000 [SBÍRKY] EUROPA - CEPT zcela mimořádná, prakticky kompletní sbírka ve 2 zásobnících A4, obsahuje mj. Lucembursko Mi.555-557, řadu aršíků a bloků, mj. Monako r. 1975-1983 apod.; velmi vysoký katalog, zajímavé co do úplnosti!, vyvolávací cena: 15000 
U:Z
Vráceno
1118
3 200 
184609
+178
Jakost/Jakost/Jakost
1959-77 [SBÍRKY] KOSMOS větší sbírka převážně svěžích známek, aršíků a celistvostí s tímto námětem, vše na albových listech ve 2 pérových deskách, obsahuje kompletní série zn. ze zemí jako SSSR, Kuba, ČSSR, Maďarsko, NDR, Polsko, Afgánistán, Panama, Paraguay atd., doplněno fotkami a celistvostmi s příležitostnými razítky, FDC převážně ruské provenience, vyvolávací cena: 3000 (+6,67%)
U:Z
Vydraženo za: 3 200 Kč
1119
2 000 
184976
+50
Jakost/Jakost/Jakost
1928-80 [SBÍRKY] OLYMPIJSKÉ HRY / námětová sbírka na listech v pérových deskách + ve 2 zásobnících A4, obsahuje mj. pohlednici z LOH 1928 Amsterdam s PR a části emise LOH, dále různé série OH, FDC, aršíky apod., vyvolávací cena: 2000 
U:Z
Vydraženo za: 2 000 Kč
1120
800 
184969
+6
Jakost/Jakost
1970-2000 [SBÍRKY] VLAKY / LOKOMOTIVY námětová sbírka v 8-listovém zásobníku A4, různé známkové země, včetně několika PL apod.; část razítkovaná, vyvolávací cena: 800 
U:Z
Vydraženo za: 800 Kč

Filatelie / ČSR II. / Příležitostné a výsadní tisky
1328
6 000 
Tip
183361
+4
Jakost
1968-78 [SBÍRKY] sestava 10ks různých příležitostných a výsadních tisků, obsahuje PT3, PT4, PT6a, PT12a, VT3a, VT4a, VT5a (s obálkou a PF 1974 s podpisem náměstka ministra), VT6c!, VT7a (s obálkou a PF 1976 s podpisem ministra), VT8a (s PF 1977) + samostatné ministerské PF 1983 a PF 1989 s podpisem ministrů a PF 1978 bez podpisu; obálky a novoročenky nepočítány, navíc zdarma 4ks faksimile přetisků čs. let. známek z let 1920 a 1923 vydané ke Dni čs. známky 1969 a 1970; pěkný stav, v zásobníku A4, kat. jen PT a VT 13.660Kč, vyvolávací cena: 5500 (+9,09%)
U:Z
Vydraženo za: 6 000 Kč

Filatelie / ČSR II. / Filatelistické obory / FDC
1348
2 400 
Tip
185129
+14
Jakost
1947-92 [SBÍRKY] sestava více jak 1.000ks obálek 1. dne, značně kompletní, obsahuje i lepší kusy, jako Kroje, Motýli, Prádlo, 2. letka z roku 1947 s celou serií atd., doplněno více jak 120ks FDC Slovenska z let 1997-2002, vyvolávací cena: 2000 (+20,00%)
U:K
Vydraženo za: 2 400 Kč

Filatelie / ČSR II. / ČSR II. - Sbírky a partie
1356
10 500 
184822
+19
Jakost/Jakost
1945-92 [SBÍRKY] obchodní zásoba ve 12 zásobnících, množství materiálu, včetně lepších 50. a 60. let, několik 10-bloků, aršíky Prádlo, Bratislava, Praga 1955 apod. (část kvp), také např. Pof.A435 II. typ, výběr DV, papíry, rovněž 4-bloky, krajové kusy s daty tisku, atd., doplněno o soubor FDC (včetně 50. a 60. let) a několik celistvostí, vše uloženo ve velké krabici, vysoký katalog, vyvolávací cena: 7000 (+50,00%)
U:K
Vydraženo za: 10 500 Kč
1357
22 000 
Tip
182614
+26
Jakost/Jakost/Jakost
1945-80 [SBÍRKY] mimořádná obchodní zásoba - pozůstalost, obsahuje poválečná vydání a 50.-70. léta; množství částí archů, pásů, kupónů, 4-bloků, PL, 2-pásek, aršíků, částí 10-bloků atd., značně kompletní, často vícekrát, včetně lepších emisí jako Kroje, Zvířata, Motýli, Květiny apod.; velké množství materiálu, velká část v dobré kvalitě (část vady lepu - stará měna), vhodné k dalšímu zpracování, studiu či rozprodeji, velmi vysoký katalog, zajímavá nabídka!, vše uloženo v kartónové krabici, vyvolávací cena: 10000 (+120,00%)
U:K
Vydraženo za: 22 000 Kč
1358
10 500 
Tip
183101
+32
Jakost/Jakost
1945-92 [SBÍRKY] velmi zajímavá základní sbírka + dublety, sbírka na listech v 5 zásobnících, mj. Košický aršík s DV "tlapa", Bratislava 52, Prádlo apod. + dublety v 6 zásobnících A4, mj. 1x Košický aršík s DV "tlapa", kupóny sv. Vojtěch, lepší emise 50. a 60. let, aršíky, PL, např. kompletní PL I. umění, dále letecké, rovněž 4-bloky, část s daty tisku apod.; malá část dublet se stopou po nálepce, pozůstalost po významném pražském sběrateli, vysoký katalog, vyvolávací cena: 10000 (+5,00%)
U:K
Vydraženo za: 10 500 Kč
1359
3 000 
182899
+11
Jakost/Jakost
1945-1992 [SBÍRKY] obchodní zásoba v 8 zásobnících A4 (Filux), převažují 70. a 80. léta **, množství TL, aršíky, některé vícekrát; uloženo v kartónové krabici, vyvolávací cena: 1500 (+100,00%)
U:K
Vydraženo za: 3 000 Kč
1360
3 000 
184755
+12
Jakost/Jakost
1945-53 [SBÍRKY] zajímavá obchodní zásoba "staré" měny ve 4-blocích, mj. 4x Košické vydání, dále Londýnské, Moskevské, 1. výročí SNP, letecké apod.; celkově dobrá kvalita, vyvolávací cena: 3000 
U:Z
Vydraženo za: 3 000 Kč
1361
4 000 
184800
+2
Jakost
1945-55 [SBÍRKY] zajímavá sbírka aršíků: Košický aršík (16x), Partyzánský aršík (8x), typy označeny tužkou (bez záruky) + aršíky PRAGA 1955: 7x zoubkovaný a 3x nezoubkovaný (vzadu označeny jednotlivé TD - Pofis); kat. jen základní typy 3.970Kč, vyvolávací cena: 2000 (+100,00%)
U:Z
Vydraženo za: 4 000 Kč
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::