Aukce 51 / Autogramy, rukopisy

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
188190 - 1780 MARIE TEREZIE (1717–1780), rakouská císařovna z ro
+1
Jakost
1780 MARIE TEREZIE (1717–1780), rakouská císařovna z rodu Habsburků, císařský missiv s vlastnoručním podpisem, psáno latinsky, adresováno do Uher (Bratislavy), dáno ve Vídni v září roku 1780 (!), spolupodepsán hrabě Karel Pálffy (1735-1816, uherský kancléř, nositel Řádu Zlatého rouna atd.), vzadu suchá pečeť; velmi dobrý stav, zajímavé!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
188161 - 1891 LEDEBUR-WICHELN Johann (1842-1903), předlitavský šle
Jakost
1891 LEDEBUR-WICHELN Johann (1842-1903), předlitavský šlechtic a politik, ministr zemědělství v Badeniho vládě, člen Panské sněmovny, podporovatel Mladočechů; kabinetní fotografie s vlastnoručním podpisem, vynikající stav
Vyvolávací cena:
U:A5
187965 - 1934 BECHYNĚ Rudolf (1881-1948), český politik, novinář
+1
Jakost
1934 BECHYNĚ Rudolf (1881-1948), český politik, novinář a publicista, prvorepublikový ministr školství, železnic atd.; vlastnoruční podpis na úředním dopise Ministerstva železnic
Vyvolávací cena:
U:A4
187809 - 1906 BENEŠ Edvard (1884-1948), 2. čsl. prezident, ministr
+1
Jakost
1906 BENEŠ Edvard (1884-1948), 2. čsl. prezident, ministr zahraničí, vlastnoručně psaný text na pohlednici z Paříže adresovaný M. R. Štefánikovi (!) ohledně schůzky v Paříži, s plným podpisem; velice zajímavý dokument, velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
187810 - 1944 BENEŠOVÁ Hana (1885-1974), manželka prezidenta Edva
+1
Jakost
1944 BENEŠOVÁ Hana (1885-1974), manželka prezidenta Edvarda Beneše, vlastnoručně psané vánoční přání manželce čsl. velvyslance v USA Vladimíra Hurbana, na lístku s plným podpisem
Vyvolávací cena:
U:A5
187964 - 1956 ČEPIČKA Alexej (1910-1990), významný komunistický
Jakost
1956 ČEPIČKA Alexej (1910-1990), významný komunistický politik, generál, zeť Klementa Gottwalda, ministr vnitřního obchodu (1947-1948), spravedlnosti (1948-1950), národní obrany (1950-1956), vlastnoruční podpis na úředním dopisu s hlavičkou Předseda úřadu pro vynálezy a normalisaci; hledaný autograf
Vyvolávací cena:
U:A4
158968 - 1966 FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda českoslov
+1
Jakost
1966 FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda československé vlády 1945-1946, velvyslanec v SSSR, předseda ČSD, komunistický politik atd., vlastnoruční podpis na poděkování za blahopřání k 75. narozeninám
Vyvolávací cena:
U:A5
158974 - 1927 GAJDA Radola (1892–1948), vlastním jménem Rudolf G
+1
Jakost
1927 GAJDA Radola (1892–1948), vlastním jménem Rudolf Geidl, český generál, legionář a politik, vlastnoruční podpis na pohlednici; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
188118 - 1930? HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský katolický kně
Jakost
1930? HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský katolický kněz a politik, vůdce "Hlinkovy slovenské ľudové strany"; foto s vlastnoručním podpisem
Vyvolávací cena:
U:A5
188064 - 1977 HUSÁK Gustáv (1913–1991), komunistický politik, p
Jakost
1977 HUSÁK Gustáv (1913–1991), komunistický politik, prezident, představitel tzv. normalizace, podpis na delegačním lístku ÚV KSČ + čb fotografie; exponátový list, výborný stav
Vyvolávací cena:
U:A4
188115 - 1992? JICCHAK RABIN (1922-1995), izraelský politik, premié
Jakost
1992? JICCHAK RABIN (1922-1995), izraelský politik, premiér, zavražděn v roce 1995; vlastnoruční podpis na úředním dopise s hlavičkou "The Prime Minister" (Premiér); vzácné
Vyvolávací cena:
U:A5
187962 - 1958 KAHUDA František (1911-1987), československý fyzik,
Jakost
1958 KAHUDA František (1911-1987), československý fyzik, pedagog a politik, ministr školství, podpis na dopise s hlavičkou Ministr školství a kultury
Vyvolávací cena:
U:A4
187978 - 1934 KLOFÁČ Václav Jaroslav (1868–1942), český polit
Jakost
1934 KLOFÁČ Václav Jaroslav (1868–1942), český politik, předseda Národní strany socialistické, místopředseda senátu, novinář; vlastnoruční podpis na úředním strojopisném dopise s hlavičkou Místopředseda senátu
Vyvolávací cena:
U:A4
159018 - 1957 KOPECKÝ Václav (1897-1961), český komunistický no
Jakost
1957 KOPECKÝ Václav (1897-1961), český komunistický novinář a politik, ministr informací 1945-53, přední ideolog a propagandista KSČ, stalinista, vlastnoruční poděkování za blahopřání k 60. narozeninám
Vyvolávací cena:
U:A5
188074 - 1960? LENÁRT Josef (1923-2004), československý komunisti
Jakost
1960? LENÁRT Josef (1923-2004), československý komunistický politik, předseda vlády v letech 1963-1968, představitel normalizace; podpis na čb fotografii
Vyvolávací cena:
U:A4
161081 - 1946 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, m
Jakost
1946 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, ministr zahraničí, podpis na pozvánce s hlavičkou Ministerstva zahraničních věcí; dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A5
172539 - 1923 MASARYK Jan (1886–1948), významný československý
Jakost
1923 MASARYK Jan (1886–1948), významný československý politik, ministr zahraničí, syn T.G.M., strojopisné potvrzení s plným podpisem o přijetí zálohy £100 pro cestu do Paříže a Londýna v červenci 1923; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
188117 - 1902 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), 1. českoslove
+1
Jakost
1902 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), 1. československý prezident, podpis T.G.M. s pozdravem na pohlednici adresované prof. Františkovi Krejčí, zasláno z USA; velmi dobrý stav, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
160935 - 1937 Oficiální pozvánka na oběd pořádaný manželkou p
+1
Jakost
1937 Oficiální pozvánka na oběd pořádaný manželkou prezidenta Spojených státu amerických Franklina Delano ROOSVELTA (1882-1945) Eleanor Roosveltové, pro manželku československého velvyslance v USA Olgu Hurbanovou; poznámka "Accepted.." s iniciály manželky velvyslance, včetně obálky s hlavičkou WHITE HOUSE; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
187976 - 1929 PREISS Jaroslav (1870-1946), významný československ
Jakost
1929 PREISS Jaroslav (1870-1946), významný československý prvorepublikový bankéř, národohospodář, ředitel Živnostenské banky, politik mladočeské strany a poslanec; podpis na strojopisném dopis s hlavičkou Vrchní ředitel Živnostenské banky; významná osobnost I. republiky
Vyvolávací cena:
U:A5
172532 - 1970 SVOBODA Ludvík (1895–1979), československý generá
Jakost
1970 SVOBODA Ludvík (1895–1979), československý generál a politik, v letech 1968–1975 prezident ČSSR, prezidentský dekret s podpisem, odvolání A. Gregora z funkce velvyslance v Polsku; vodorovný přehyb, jinak velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
172531 - 1968 SVOBODA Ludvík (1895–1979), československý generá
Jakost
1968 SVOBODA Ludvík (1895–1979), československý generál a politik, v letech 1968–1975 prezident ČSSR, prezidentský jmenovací dekret s podpisem, jmenování V. Davida velvyslancem v Bulharsku; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
158944 - 1968 SVOBODA Ludvík (1895–1979), československý generá
+1
Jakost
1968 SVOBODA Ludvík (1895–1979), československý generál a politik, v letech 1968–1975 prezident ČSSR, vlastnoruční podpis na poděkování za blahopřání ke zvolení prezidentem
Vyvolávací cena:
U:A5
188133 - 1908 ŠTEFÁNIK Milan Rastislav (1880–1919), slovenský po
+1
Jakost
1908 ŠTEFÁNIK Milan Rastislav (1880–1919), slovenský politik, generál francouzské armády, astronom; 2-stránkový vlastnoručně psaný dopis s podpisem, psáno v Paříži, text francouzsky; velmi dobrý stav, zcela ojedinělá nabídka!
Vyvolávací cena:
U:A5
188145 - 1940 TISO Fraňo (1897-1959), slovenský politik, bratranec
Jakost
1940 TISO Fraňo (1897-1959), slovenský politik, bratranec Josefa Tisa, velvyslanec v SSSR, slovenský ministr zahraničí, strojopisný dopis s vlastnoručním podpisem (TLS); mimořádně zajímavý text o diplomatické misi v Moskvě v roce 1940, výborný stav, vzácné
Vyvolávací cena:
U:A4
188148 - 1943 TISO Jozef (1887–1947), slovenský římskokatolický
+1
Jakost
1943 TISO Jozef (1887–1947), slovenský římskokatolický kněz, politik a prezident, strojopisný dopis (koncept z Kanceláře prezidenta republiky) s vlastnoručním podpisem; velmi dobrý stav, vzácné
Vyvolávací cena:
U:A4
188162 - 1935-1990 TOMÁŠEK František (1899 - 1992) katolický duch
+1
Jakost/Jakost
1935-1990 TOMÁŠEK František (1899 - 1992) katolický duchovní, pedagog a teolog, apoštolský administrátor pražské arcidiecéze a 34. arcibiskup pražský a primas český, foto s podpisem + KAŠPAR Karel kardinál (1870-1941), arcibiskup pražský, biskup královéhradecký, podpis na fotopohlednici, ateliér Langhans; velmi dobrý stav, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
172530 - 1957 ZÁPOTOCKÝ Antonín (1884–1957), československý k
Jakost
1957 ZÁPOTOCKÝ Antonín (1884–1957), československý komunistický prezident, ministerský předseda, vlastnoruční podpis na prezidentském pověřovacím dekretu jmenujícím Z. Hradce velvyslancem v Kambodži a Laosu; velmi dobrý stav, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
172529 - 1955 ZÁPOTOCKÝ Antonín (1884–1957), československý k
Jakost
1955 ZÁPOTOCKÝ Antonín (1884–1957), československý komunistický prezident, premiér + DAVID Václav (1910-1996), komunistický politik, ministr zahraničí 1953-68, vlastnoruční podpisy na prezidentském pověřovacím dekretu jmenujícím JUDr. A. Gregora velvyslancem v Číně; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
172569 - 1946-53 ZENKL Petr (1884–1975), český politik, primáto
Jakost
1946-53 ZENKL Petr (1884–1975), český politik, primátor města Prahy (1937-39, 1945-46), předseda Rady svobodného Československa + VACEK Václav (1877-1960), komunistický politik, primátor Prahy 1946-57; vlastnoruční podpisy na děkovných listech; lehce vodorovně přeloženo, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
188155 - 1890-2000 [SBÍRKY] POLITICI / VEŘEJNĚ ČINNÉ OSOBY mim
+4
Jakost/Jakost
1890-2000 [SBÍRKY] POLITICI / VEŘEJNĚ ČINNÉ OSOBY mimořádně zajímavá sbírka desítek autografů významných československých, českých a slovenských politiků a dalších významných osobností, řada ministrů atd., mj. Klofáč, Medek, Baxa, H. Benešová, generál Svoboda, David, Jakeš, Kováč, Havel, Dzurinda, kardinál Kašpar, Remek atd.; celkově velmi dobrá kvalita, vhodné k dalšímu zpracování
Vyvolávací cena:
U:K
188125 - 1990 TEMPLE-BLACK Shirley (1928-2014), světoznámá americk
+1
Jakost
1990 TEMPLE-BLACK Shirley (1928-2014), světoznámá americká filmová herečka, diplomatka a politička, velvyslankyně USA v Československu, podpis s věnováním v knize Marie Voříšková: Hvězda na slunečném ranči; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:O4
188072 - 1960? HANZELKA Jiří (1920–2003) a ZIKMUND Miroslav (*191
Jakost
1960? HANZELKA Jiří (1920–2003) a ZIKMUND Miroslav (*1919), čeští cestovatelé a spisovatelé; společné podpisy na lístku na exponátovém listu; dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A4
188130 - 1921 ŠKULTÉTY Josef (1853-1948), významný slovenský lit
Jakost
1921 ŠKULTÉTY Josef (1853-1948), významný slovenský literární kritik, historik a jazykovědec, správce Matice slovenské v Turčianskom Sv. Martine; podpis na členské legitimaci Matice slovenské, drobná odření a přehyby, velmi zajímavý dobový dokument (!) i coby legitimace
Vyvolávací cena:
U:A5
187958 - 1890 THOMAYER Josef (1853-1927), významný český lékař
Jakost
1890 THOMAYER Josef (1853-1927), významný český lékař světové úrovně, jeden ze zakladatelů české lékařské vědy, podpis na lékařském receptu, 2-jazyčný česko-německý text; velmi dobrý stav, vzácné
Vyvolávací cena:
U:A5
188059 - 1930? VOJTĚCH Václav (1901-1932), významný český cesto
Jakost
1930? VOJTĚCH Václav (1901-1932), významný český cestovatel a polárník, účastník expedice admirála Byrda /1928-30/, první Čech na území Antarktidy, čb fotopohlednice expediční lodi na Antarktidě s vlastnoručním podpisem; zachovalý stav, hledané
Vyvolávací cena:
U:A5
158999 - 1928 VOJTĚCH Václav (1901-1932), významný český cestov
+1
Jakost
1928 VOJTĚCH Václav (1901-1932), významný český cestovatel a polárník, účastník expedice admirála Byrda /1928-30/, první Čech na území Antarktidy, fotopohlednice z Antarktidy s vlastnoručním podpisem; dobrý stav, hledané
Vyvolávací cena:
U:A5
156892 - 1914-1925 VRÁZ Enrique Stanko (1860–1932), český cesto
+1
Jakost
1914-1925 VRÁZ Enrique Stanko (1860–1932), český cestovatel, fotograf, spisovatel, sestava 4ks pohlednic s vlastnoručně psaným textem a podpisy; zajímavá nabídka
Vyvolávací cena:
U:A5
160973 - 1909 VRÁZ Enrique Stanko (1860–1932), český cestovatel
+1
Jakost
1909 VRÁZ Enrique Stanko (1860–1932), český cestovatel, fotograf, spisovatel; kabinetní foto (ateliér CORSO Praha), formát 10x14cm, s podpisem; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
187974 - 1948 WIRTH Zdeněk (1878-1961), významný historik umění
Jakost
1948 WIRTH Zdeněk (1878-1961), významný historik umění, jeden ze zakladatelů památkové péče v Čechách; vlastnoručně psaný dopis s podpisem ze 4.4.1948, zajímavý "poúnorový" text
Vyvolávací cena:
U:A4
160940 - 1899 ČECH Svatopluk (1846–1908), významný český básn
+1
Jakost
1899 ČECH Svatopluk (1846–1908), významný český básník a spisovatel, vlastnoručně psaný 4 stránkový dopis s podpisem; křížem přeloženo, jinak dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
187983 - 1925 ČIRIKOV Jevgenij Nikolajevič (1864-1932), ruský poli
Jakost
1925 ČIRIKOV Jevgenij Nikolajevič (1864-1932), ruský politický aktivista a spisovatel, představitel ruské emigrace v Československu; podpis na portrétní fotopohlednici s datem Všenory 12 / IV 1925; ateliér Vaněk, vzácné
Vyvolávací cena:
U:A5
174948 - 1906 HERITES František (1851–1929), významný český l
+1
Jakost
1906 HERITES František (1851–1929), významný český lékárník, básník a spisovatel, člen České akademie věd a umění a Umělecké besedy; vlastnoručně psaný 2-strákový dopis s podpisem, velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
187989 - 1970? HRABAL Bohumil (1914-1997), významný český prozaik
Jakost
1970? HRABAL Bohumil (1914-1997), významný český prozaik, spisovatel - pábitel, vlastnoruční podpis na reprodukci čb fotografie
Vyvolávací cena:
U:A5
188138 - 1925 JIRÁSEK Alois (1851-1930), český prozaik a dramatik,
Jakost
1925 JIRÁSEK Alois (1851-1930), český prozaik a dramatik, portrétní fotografie, atelier DRTIKOL 1925 na kartónu, pod fotografií podpis A.J.; mimořádně dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A4
162062 - 1938? KOŽÍK František (1909-1997), český prozaik a dram
+1
Jakost
1938? KOŽÍK František (1909-1997), český prozaik a dramatik, portrétní fotopohlednice z mladých let s celým podpisem; na zadní straně stopy po přilepení, jinak bezvadné
Vyvolávací cena:
U:A5
162050 - 1935 MACHAR Josef Svatopluk (1864–1942), český básník,
+1
Jakost
1935 MACHAR Josef Svatopluk (1864–1942), český básník, prozaik, satirik, publicista a politik; vlastnoruční podpis na portrétní pohlednici; vzadu stopy po nalepení, jinak bezvadné
Vyvolávací cena:
U:A5
160947 - 1903 RAIS Karel Václav (1859–1926), český spisovatel, v
+1
Jakost
1903 RAIS Karel Václav (1859–1926), český spisovatel, vlastnoručně psaný 2 stránkový dopis menšího formátu s podpisem; dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
188067 - 1971 SEIFERT Jaroslav (1901–1986), český básník, spiso
Jakost
1971 SEIFERT Jaroslav (1901–1986), český básník, spisovatel, novinář a překladatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1984), vlastnoručně psaný dopis s podpisem; výborný stav
Vyvolávací cena:
U:A5
188061 - 1900? VRCHLICKÝ Jaroslav (vlastním jménem Emil Bohuslav F
Jakost
1900? VRCHLICKÝ Jaroslav (vlastním jménem Emil Bohuslav Frída, 1853–1912), slavný český spisovatel, básník a překladatel; vlastnoruční podpis (hůře čitelný) na kabinetní portrétní fotografii, ateliér Mulač; dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A5
187973 - 1925 BURIAN Emil (1876–1926), český operní pěvec, vla
Jakost
1925 BURIAN Emil (1876–1926), český operní pěvec, vlastnoručně psaný dopis s podpisem; vzácnější rukopis
Vyvolávací cena:
U:A5
161138 - 1936 ČAPEK Josef (1887-1945 v koncentračním táboře Berg
+1
Jakost
1936 ČAPEK Josef (1887-1945 v koncentračním táboře Bergen-Belsen), významný český malíř, spisovatel, fotograf, grafik, ilustrátor, autor slova "robot", bratr Karla Čapka, vlastnoručně psaná dopisnice s podpisem, odeslaná z Oravského Podzámku; otvory z pořadače v okraji
Vyvolávací cena:
U:A5
187848 - 1935-40 ČAPEK Josef (1887-1945 v koncentračním táboře B
+1
Jakost
1935-40 ČAPEK Josef (1887-1945 v koncentračním táboře Bergen-Belsen), významný český malíř, spisovatel, fotograf, grafik, ilustrátor, autor slova "robot", bratr Karla Čapka, mimořádně zajímavá sestava dokumentů: novoroční gratulace zaslaná z koncentračního tábora Buchenwald v roce 1940, na přední straně vlastnoruční podpis + strojopis (přepis) básní, které Čapek složil v KT Buchenwald + vlastnoruční kresba z KT Buchenwald (vězeň) - bez záruky + malá dopisní obálka s jeho rukopisem; zcela ojedinělý celek, výjimečná nabídka!
Vyvolávací cena:
U:A4
188143 - 1898 FIBICH Zdeněk (1850-1900), jeden z největších čes
Jakost
1898 FIBICH Zdeněk (1850-1900), jeden z největších českých hudebních skladatelů, představitel romantismu, podpis "Zd. Fibich 18.12. 98" na výstřižku; na exponátovém listu, vzácné
Vyvolávací cena:
U:A4
188073 - 1902 FRIML Rudolf (1879–1972), významný český hudební
Jakost
1902 FRIML Rudolf (1879–1972), významný český hudební skladatel a pianista, zakladatel amerického hudebního divadla, podpis na lístku s datací "Londýn 19. června 1902", doplněno o čb fotografii; dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A4
179218 - 1973 CHAGALL Marc (1887-1985), světoznámý bělorusko-fran
+2
Jakost
1973 CHAGALL Marc (1887-1985), světoznámý bělorusko-francouzský malíř; strojopisné osobní věnování s plným podpisem "Marc Chagall" na zadní straně pohlednice "La chute de l´ange" (Pád anděla), navíc přiložena původní obálka, zaslána ze St. Paul de Vence, kde Chagall později zemřel; zcela ojedinělá nabídka vzácného autografu (!), vynikající stav
Vyvolávací cena:
U:A5
187961 - 1900? JANÁČEK Leoš (1854–1928), významný český hude
+1
Jakost
1900? JANÁČEK Leoš (1854–1928), významný český hudební skladatel, vlastnoručně psaný 7-řádkový text na zadní straně své vizitky; vzácný rukopis, velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
187956 - 1920 KAVÁN František (1866–1941), významný český aka
Jakost
1920 KAVÁN František (1866–1941), významný český akademický malíř; vlastnoručně psaný text na pohlednici s podpisem; výborný stav
Vyvolávací cena:
U:A5
187954 - 1930 KŘIČKA Jaroslav (1882–1969), český hudební sklad
Jakost
1930 KŘIČKA Jaroslav (1882–1969), český hudební skladatel a dirigent; vlastnoruční podpis na portrétní pohlednici, výborný stav
Vyvolávací cena:
U:A5
187987 - 1934 KUBELÍK Jan (1880–1940), český houslový virtuos a
+3
Jakost
1934 KUBELÍK Jan (1880–1940), český houslový virtuos a hudební skladatel, KUBELÍK Rafael Jeroným (1914–1996), český dirigent; společné podpisy na programu ke koncertu České filharmonie v Praze, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4