Aukce 53 / Autogramy, rukopisy

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
1519
5 000 
Tip
191656
+2
Jakost
1887 FRANTIŠEK JOSEF I. (1830-1916), rakouský císař, český a uherský král, císařský dekret s vlastnoručním podpisem "ferencz joszef" z BUDAPEŠTI 26. MAJ do KREMNICE; zaslán JAKO DOPORUČENÝ DOPIS osvobozený od porta i R-poplatku; stopy stáří, velká papírová pečeť; listiny s podpisem FJI zaslané poštou jsou vzácné, navíc zajímavý kontext se Slovenskem!, vyvolávací cena: 5000 
U:A4
Vydraženo za: 5 000 Kč
1520
2 000 
192188
+1
Jakost
1651 KOUNIC Rudolf (1617-1664), významný český šlechtic z panského rodu, nejvyšší lovčí Českého království, (od roku 1664 Kounicové získávají hraběcí titul), za manželku si vzal jedinou dceru Albrechta z Valdštejna Marii Alžbětu; vlastnoručně německy psaný missiv s celým podpisem; velmi dobrý stav, zajímavé, vyvolávací cena: 2000 
U:A4
Vráceno
1521
1 000 
156962
+1
Jakost
1767 LACY Franz Moritz von (1725–1801), rakouský polní maršál, prezident dvorské válečné rady, účastník bitvy u Prahy-Štěrbohol v r. 1757, rádce a blízký přítel Josefa II.; podpis na části dopisu, zajímavé, vyvolávací cena: 900 (+11,11%)
U:A4
Vydraženo za: 1 000 Kč
1522
5 000 
Tip
190896
Jakost
1970? RAINIER III. (1823-2005), monacký kníže + Grace (Kelly) (1929-1982), slavná americká herečka, manželka monackého knížete; fotopohlednice monackého knížete s podpisy knížecího páru "Rainier Prince de Monaco" a "Grace de Monaco"; velmi vzácné (!), vyvolávací cena: 5000 
U:A5
Vráceno
1523
600 
192767
+1
Jakost
1887-1889 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE sestava 5 dopisů adresovaných na Jindřicha hraběte z Haugvic a hraběnku z Haugvic, různé frankatury; zachovalý stav, vyvolávací cena: 600 
U:A5
Vydraženo za: 600 Kč
1524
1 600 
156971
+2
Jakost
1793 WURMSER Dagobert Sigmund von (1724–1797), významný rakouský vojevůdce, polní maršál, původně bojoval ve francouzské armádě (mj. během války o dědictví rakouské 1741), rovněž se zúčastnil Sedmileté války (1756-1763), po jejímž ukončení vstoupil do služeb habsburského domu, bojoval mj. ve Válce o dědictví bavorské (1778-1779); během bojů s revoluční Francií vedl na Rýnské frontě rakouskou armádu v letech 1793-1795, na podzim roku 1793 se mu podařilo dobýt linii Lautenburg - Weissenburg; vlastnoruční podpis na missivu adresovaném na generalmajora Johana Kondráda svobodného pána von Hoze, dáno v Hagenau 4. prosince 1793, výborný stav, zajímavé, vyvolávací cena: 1500 (+6,67%)
U:A4
Vydraženo za: 1 600 Kč
1525
500 
192175
Jakost
1937 BECHYNĚ Rudolf (1881-1948), významný český politik, novinář a publicista, prvorepublikový ministr školství, železnic atd.; vlastnoruční podpis na úředním dopise Ministerstva železnic, výborný stav, vyvolávací cena: 500 
U:A4
Vráceno
1526
1 700 
190343
Jakost/Jakost
1910-1935 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident, ministr zahraničí; vizitka s vlastnoručním textem, adresováno na M. R. Štefánika (!) + podpis na lístku s fotografií v paspartě + čb fotopohlednice E.B. ve vojenské uniformě; zajímavý celek, vyvolávací cena: 800 (+112,50%)
U:A4
Vydraženo za: 1 700 Kč
1527
2 200 
192268
+2
Jakost
1991 DUBČEK Alexander (1921–1992), československý a slovenský politik, hlavní představitel Pražského jara 1968; podpis na příležitostné obálce vydané k příležitosti návštěvy čs. politika v Austrálii, uloženo v původních dárkových deskách, vyvolávací cena: 600 (+266,67%)
U:A4
Vydraženo za: 2 200 Kč
1528
600 
188548
Jakost
1930-36 HABRMAN Gustav (1864-1932), československý politik, poslanec, senátor a ministr školství a sociální péče, podpis na proužku papíru, s připojenou čb portrétní fotografií, na exponátovém listu + PEKÁREK Jan (1883-1942), nakladatel, redaktor a poslanec NS, popraven nacisty i s rodinou na Kobyliské střelnici v Praze, podpis na novoroční gratulaci; zajímavé pěkný stav, vyvolávací cena: 600 
U:A4
Vráceno
1529
900 
192180
Jakost
1941 HAŠŠÍK Štefan (1898-1985), československý politik a meziválečný poslanec Národního shromáždění, v období Slovenského štátu ministr národní obrany; vlastnoruční podpis na dokumentu adresovaném na prezidenta republiky, v té době Š. Haššík zastával úřad nitranského župana; zajímavé, vyvolávací cena: 800 (+12,50%)
U:A4
Vydraženo za: 900 Kč
1530
8 000 
Tip
192586
+1
Jakost
1932 HIMMLER Heinrich (1900-1945), říšský vůdce SS, šéf gestapa, velitel Waffen-SS, říšský ministr vnitra, vlastnoruční podpis "H. Himmler" na úřední povyšovací listině na "SS Sturmbannführer", rozměr 19x21cm; bezvadný stav, certifikát pravosti "rrauction" USA, u nás poprvé v aukci, mimořádná nabídka!, vyvolávací cena: 8000 
U:A4
Vydraženo za: 8 000 Kč
1531
20 000 
Tip
192583
+3
Jakost
1943 HITLER Adolf (1889-1945), německý nacistický politik rakouského původu, německý kancléř a diktátor nacistického Německa, vlastnoruční podpis na oficiálním dokumentu - povyšovací dekret, kontrasignováno Rudolfem Schmundtem (1896-1944), vrchní armádní pobočník německého vůdce a kancléře A.H., přednosta personálního oddělení německé armády; bezvadný stav, atesty pravosti rrauction (USA) a PSA/DNA (USA), mimořádná nabídka!, vyvolávací cena: 20000 
U:A4
Vráceno
1532
1 000 
190325
Jakost
1983 HUSÁK Gustáv (1913–1991), komunistický politik, prezident, představitel tzv. normalizace, podpis na pamětním listu k 70. narozeninám s vylepenou známkou; dekorativní, vyvolávací cena: 700 (+42,86%)
U:A4
Vydraženo za: 1 000 Kč
1533
2 800 
Tip
188555
Jakost
1933 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, plný podpis na pozvánce k zahájení výstavy "50 let Národního divadla" (TGM byl protektor této výstavy); pěkný stav, vyvolávací cena: 2800 
U:A4
Vydraženo za: 2 800 Kč
1534
2 000 
190369
Jakost
1923 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident; podpis na lístku v paspartě s portrétní pohlednicí, vyvolávací cena: 2000 
U:A4
Vráceno
1535
500 
188553
+1
Jakost
1930? MEDEK Rudolf (1890–1940), spisovatel, voják a politik, kterému britský král udělil Řád za vynikající službu, nositel francouzského Řádu čestné legie atp., vlastnoruční podpis na pohlednici s vyobrazením členů plukovního divadla 1. pěšího pluku J. Husi na Rusi; pěkný stav, vyvolávací cena: 500 
U:A5
Vráceno
1536
1 100 
192179
Jakost
1942 MEDRICKÝ Gejza (1901-1989), slovenský národovecký politik, poslanec slovenského sněmu, ministr národního hospodářství v období Slovenského štátu 1939-1945; podpis na 3-stránkovém strojopisném zápisu z porady o vybudování úzkokolejné trati v Šuranském kraji; vzácný podpis; zajímavé, vyvolávací cena: 1000 (+10,00%)
U:A4
Vydraženo za: 1 100 Kč
1537
1 400 
190335
Jakost
1968 NOVOTNÝ Antonín (1904–1975), československý komunistický politik a prezident v letech 1957–1968, vlastnoruční podpis na diplomu udělující Řád Práce, suchá pečeť ČSR; rozměr 60x42cm, vpravo patina, celkově zachovalý stav, autentické podpisy A. Novotného jsou hledané!, vyvolávací cena: 1000 (+40,00%)
U:A0
Vydraženo za: 1 400 Kč
1538
700 
190383
+2
Jakost
1941 POLYÁK Štefan (1882–1946), slovenský politik, státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí + SIVÁK Josef (1886-1959), slovenský politik, ministr školství 1939-1944; hlavičkové dopisy psané strojem s podpisy, vyvolávací cena: 700 
U:A4
Vydraženo za: 700 Kč
1539
2 000 
Tip
192183
Jakost
1968 PRAŽSKÉ JARO / limitovaná edice brožury k oslavě 50. výročí založení Československa vydaná 28. října 1968 (náklad 2.050ks!), mj. s texty T.G.M. apod., na zadní straně podpisy představitelů Pražského jara: A. Dubček, Č. Černík, J. Smrkovský, O. Černík, generál Krejčí, generál Kužel; velmi zajímavý a ojedinělý dokument z počátků normalizace!, vyvolávací cena: 2000 
U:A4
Vydraženo za: 2 000 Kč
1540
600 
188554
+1
Jakost
1937 PREISS Jaroslav (1870-1946), významný československý prvorepublikový bankéř, národohospodář, ředitel Živnostenské banky, politik mladočeské strany a poslanec; podpis novoroční gratulaci; významná osobnost I. republiky, vyvolávací cena: 600 
U:A4
Vráceno
1541
800 
190345
Jakost
1983-1990 sestava podpisů 3 významných československých komunistický politiků: Alexandr Dubček (lístek s podpisem Veřejnost proti násiliu), Lubomír Štrougal (podpis na PF 1983) a Vasil Biĺak (podpis na lístku na autogramy); zajímavý celek, vyvolávací cena: 800 
U:A4
Vydraženo za: 800 Kč
1542
400 
192172
+1
Jakost
1972 SVOBODA Ludvík (1895–1979), československý generál a politik, v letech 1968–1975 prezident ČSSR, podpis "gen Svoboda" na zadní straně velkoformátové portrétní čb fotografie L. Svobody, rozměr 30x40cm, zajímavé, vyvolávací cena: 400 
U:A3s|
Vydraženo za: 400 Kč
1543
1 100 
190385
Jakost
2000? ŠARON Ariel (1928-2014), izraelský politik a generál, ministerský předseda, ministr obrany atd.; podpis na kartě na autografy, hledané, vyvolávací cena: 1000 (+10,00%)
U:A5
Vydraženo za: 1 100 Kč
1544
3 200 
Tip
192177
Jakost
1908-1910 ŠTEFÁNIK Milan Rastislav (1880–1919), slovenský politik, generál francouzské armády, astronom; 1-stránkový vlastnoručně psaný koncept dopisu bez podpisu, psaný francouzsky za Štefánikova pobytu v Paříži; nepochybně autentický Štefánikův rukopis, zajímavá nabídka!, vyvolávací cena: 3000 (+6,67%)
U:A4
Vydraženo za: 3 200 Kč
1545
1 000 
192178
Jakost
1939 TISO Fraňo (1897-1959), slovenský politik, bratranec Josefa Tisa, velvyslanec v SSSR, slovenský ministr zahraničí, strojopisný návrh na přidělení dodatečného personálu pro Velvyslanectví Slovenské republiky v Moskvě z 14. prosince 1939, vlastnoručním celý podpis "Fraňo Tiso"; vzácné, bezvadný stav, vyvolávací cena: 1000 
U:A4
Vráceno
1546
5 500 
Tip
192174
Jakost
1927 TISO Jozef (1887–1947), slovenský římskokatolický kněz, politik a prezident Slovenska, vlastnoruční podpis "Dr. Tiso" na nařízení Ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy z 20.10. 1927; v této době byl J. Tiso čs. ministrem zdravotnictví ve vládě tzv. panské koalice; autografy J. Tisa z období první republiky, navíc coby ministra československé vlády jsou velmi vzácné a daleko méně časté, než z období Slovenského štátu!, výborný stav, ojedinělá nabídka, vyvolávací cena: 5500 
U:A3s|
Vráceno
1547
6 000 
Tip
192176
+1
Jakost
1941 TUKA Vojtech (1880–1946), slovenský politik, předseda vlády, ministr zahraničních věcí; vlastnoruční podpis "Tuka" na ministerském Návrhu na udělení slovenského Řádu knížete Pribiny I. třídy (nejvyšší státní vyznamenání Slovenského štátu) bulharskému ministrovi zahraničí Ivanu Popovovi (1890-1944); zcela mimořádný a vzácný dokument, jen stěží opakovatelná nabídka!, vyvolávací cena: 6000 
U:A4
Vydraženo za: 6 000 Kč
1548
5 500 
Tip
189076
+1
Jakost
1918 VZNIK ČSR - pohlednice s podpisy účastníků jednání o zřízení ČSR v Ženevě ve dne 25.10. - 3.11. 1918, vlastnoruční podpisy Beneš, Kramář, Kalina, Šámal, Staněk, Habrman, Markovič, Klofáč, Osuský, Preiss, Štrimpl, text datován 31.10.18, adresát začerněn, podací DR KRÁL. VINOHRADY 6.XI.18, doplněno oficiální pohlednicí s vyobrazením všech účastníků ženevského jednání - Poselstvo Československého státu do Švýcar; zachovalé, unikátní soubor dokumentující vznik ČSR!, vyvolávací cena: 5000 (+10,00%)
U:A5
Vydraženo za: 5 500 Kč
1549
2 000 
Tip
192216
+1
Jakost
1920 VZNIK ČSR / KONFERENCE VE SPA, suvenýrová skládačka pohlednic s podpisy členů čs. delegace - E. BENEŠ, JUDr. Š. OSUSKÝ a Prokop MAXA, konference proběhla mezi 5. až 16. červencem 1920, v belgickém Spa došlo k prvnímu poválečnému jednání mezi zástupci nejvyšší Válečné rady a německou delegací s hlavním bodem odzbrojení a válečných reparací, vyvolávací cena: 1000 (+100,00%)
U:A4
Vydraženo za: 2 000 Kč
1550
400 
192687
+1
Jakost
1939 ZEMÍNOVÁ Fráňa (1882-1962), významná politička, členka Národně-socialistické strany, podpis na pohlednici s portrétem prezidenta E.Beneše a přítiskem XIII. valného sjezdu ČSNS; zajímavé, vyvolávací cena: 400 
U:A5
Vráceno
1551
2 400 
Tip
192785
+1
Jakost
1906 FRIČ Alberto Vojtěch (1882–1944), vulgo Karaí Pukú, významný český etnograf, cestovatel, botanik a spisovatel; mapa (!) 23x31cm "FRIČ PILCOMAYO REISE" s vyznačenou trasou Fričovy badatelské cesty v povodí řeky Pilcomayo v Jižní Americe, zasláno po jeho návratu z Berlína do Čech na významného geografa prof. Jindřicha Metelku (1854 – 1921); vlastnoručně psané věnování s podpisem, zachovalý stav, velmi zajímavé!, vyvolávací cena: 2000 (+20,00%)
U:A5
Vydraženo za: 2 400 Kč
1552
600 
190831
Jakost
1935? BAUM Jiří (1900-1944), významný český zoolog, cestovatel a spisovatel, autor mj. cestopisů, účastník domácího odboje; portrétní fotopohlednice s celým podpisem, výborný stav, zajímavá osobnost, vyvolávací cena: 600 
U:A5
Vráceno
1553
2 200 
190882
+1
Jakost
1970 HEYERDAHL Thor (1914-2002), světoznámý norský mořeplavec a dobrodruh, experimentální archeolog a antropolog; plný podpis s věnováním na pohlednici "Členové výpravy Kon-Tiki"; zajímavé, vyvolávací cena: 800 (+175,00%)
U:A5
Vydraženo za: 2 200 Kč
1554
900 
190842
Jakost
1945 BASS Eduard (1888–1946), český spisovatel a novinář, zpěvák atd., autor Klabzubovy jedenáctky; celý podpis na lístku na autografy s datací, vyvolávací cena: 900 
U:A5
Vráceno
1555
2 200 
Tip
190854
+1
Jakost
1930 ČAPEK Karel (1890-1938), český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik; vyplněný šekový lístek s plným podpisem a adresou "Úzká 28" Královské Vinohrady; velmi dobrý stav, zajímavé, vyvolávací cena: 2000 (+10,00%)
U:A5
Vydraženo za: 2 200 Kč
1556
3 000 
Tip
190355
+1
Jakost
1918 ORSZÁGH HVIEZDOSLAV Pavol (1849–1921), významný slovenský básník, prozaik, dramatik a překladatel; celý podpis na zadní straně pohlednice "Česká deklarace tříkrálová"; velmi zajímavé, vyvolávací cena: 3000 
U:A5
Vydraženo za: 3 000 Kč
1557
500 
190826
Jakost
1930? PREISSOVÁ Gabriela, pseudonym Matylda Dumontová (1862–1946), významná česká dramatička a spisovatelka, vlastnoruční podpis na portrétní fotopohlednici, ateliér Langhans; výborný stav, vyvolávací cena: 500 
U:A5
Vráceno
1558
600 
190339
Jakost
1956 SEIFERT Jaroslav (1901–1986), český básník, spisovatel, novinář a překladatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1984), podpis se strojopisnou básní "Mozart v Praze"; výborný stav, vyvolávací cena: 500 (+20,00%)
U:A4
Vydraženo za: 600 Kč
1559
800 
190890
Jakost
1935-1945 SPISOVATELÉ/ sestava 4 čb portrétních fotopohlednic s podpisy významných českých spisovatelů: J. Hais Týnecký, K. Dewetter, V. Štěch, F.X. Svoboda; 1x foto Langhans, výborný stav, vyvolávací cena: 800 
U:A5
Vráceno
1560
1 000 
Tip
190376
+6
Jakost
1940-1974 [SBÍRKY] KOŽÍK František (1909-1997), významný český spisovatel; zajímavý konvolut korespondence vztahujících se k různým jeho dílům, jako např. Největší z pierotů apod.; mnoho podpisů, 1x čb fotopohlednice s podpisem, PF, přání, rukopisné poznámky atd., vyvolávací cena: 1000 
U:O4
Vráceno
1561
1 600 
Tip
190851
+1
Jakost
1898 ALEŠ Mikoláš (1852–1913), český malíř a ilustrátor, vlastnoručně psaný 7-řádkový text na vizitce + malá dopisní obálka, adresováno na malíře Viktora Olivu (1861-1921) (!); výborný stav, zajímavé, vyvolávací cena: 1500 (+6,67%)
U:A5
Vydraženo za: 1 600 Kč
1562
700 
190411
Jakost
1959 FRIML Rudolf (1879–1972), významný český hudební skladatel a pianista, zakladatel amerického hudebního divadla, podpis na lístku s datací "Praha 1959", doplněno o čb fotografii; dekorativní, vyvolávací cena: 700 
U:A4
Vydraženo za: 700 Kč
1563
800 
190892
Jakost
1930-1947 HUDBA/ Jan Kubelík, Václav Talich, Josef Klička; sestava 2 portrétních pohlednic a 1 lístku, vše s podpisy významných českých virtuosů a skladatelů , vyvolávací cena: 700 (+14,29%)
U:A5
Vydraženo za: 800 Kč
1564
15 000 
Tip
179218
+2
Jakost
1973 CHAGALL Marc (1887-1985), světoznámý bělorusko-francouzský malíř; strojopisné osobní věnování s plným podpisem "Marc Chagall" na zadní straně pohlednice "La chute de l´ange" (Pád anděla), navíc přiložena původní obálka, zaslána ze St. Paul de Vence, kde Chagall později zemřel; zcela ojedinělá nabídka vzácného autografu (!), vynikající stav, vyvolávací cena: 15000 
U:A5
Vráceno
1565
1 200 
190410
Jakost
1920? JANÁČEK Leoš (1854–1928), světově proslulý český hudební skladatel, plný podpis na lístku; v paspartě s čb portrétní fotoreprodukcí, vyvolávací cena: 1000 (+20,00%)
U:A4
Vydraženo za: 1 200 Kč
1566
1 600 
Tip
190804
Jakost
1930? KÁLMÁN Emmerich (Imre Kálmán) (1882-1953), významný maďarský operetní skladatel; podpis na lístku na autogram s částí partitury, výborný stav, dekorativní, vyvolávací cena: 1500 (+6,67%)
U:A5
Vydraženo za: 1 600 Kč
1567
600 
190862
Jakost
1931 KALVODA Alois (1875-1934), významný český impresionistický malíř, žák Julia Mařáka, vlastnoručně psaný dopis - žádost o lepenky na olejomalbu, s plným podpisem; zajímavé, vyvolávací cena: 600 
U:A5
Vráceno
1568
600 
190337
Jakost
1948 KOCIAN Jaroslav (1883–1950), významný český houslový virtuos a hudební skladatel, věnování s celým podpisem pod velkou čb portrétní fotografií, ateliér Rybka, rozměr 28x38cm; velmi dobrý stav, dekorativní, vyvolávací cena: 500 (+20,00%)
U:A3s|
Vydraženo za: 600 Kč
1569
700 
190373
+1
Jakost
1908 KOVAŘOVIC Karel (1862-1920), významný český hudební skladatel, šéf opery Národního divadla; vlastnoručně psaný 4-řádkový text s podpisem na hlavičkovém papíru "Ředitelství král. českého zemského národního divadla"; nalepeno na kartónu, na zadní straně doplněno o pohlednici; zajímavá osobnost, vyvolávací cena: 700 
U:A4
Vydraženo za: 700 Kč
1570
2 200 
190873
+1
Jakost
1934 KUBELÍK Jan (1880–1940), český houslový virtuos a hudební skladatel + KUBELÍK Rafael Jeroným (1914–1996), český dirigent; originální čb společné portrétní foto (220x170mm), ateliér Vaněk na kartónu, pod fotografií věnování a plné podpisy obou umělců; mimořádně dekorativní, výborný stav, vyvolávací cena: 1000 (+120,00%)
U:A3s|
Vydraženo za: 2 200 Kč
1571
500 
188547
Jakost
1937 KUBELÍK Jan (1880–1940), český houslový virtuos a hudební skladatel; podpis na listu papíru A5, s letopočtem; přiložena fotopohlednice s jeho portrétem; velmi dobrý stav, zajímavé, vyvolávací cena: 500 
U:A5
Vráceno
1572
1 200 
190802
Jakost
1935 LEHÁR Franz (1870–1948), významný rakouský hudební skladatel a dirigent; podpis na lístku na autogram s datací, výborný stav, vyvolávací cena: 1200 
U:A5
Vydraženo za: 1 200 Kč
1573
500 
190869
Jakost
1944 MAJER Antonín (1882-1963), český malíř a grafik, žák Brožíka atd.; vlastnoručně psaný dopis - žádost o zaslání barev, s podpisem, vyvolávací cena: 500 
U:A5
Vydraženo za: 500 Kč
1574
7 000 
Tip
190830
+1
Jakost
1933 MUCHA Alfons (1860–1939), celý (!) podpis "Alfons Mucha" s datací na přední straně portrétní fotopohlednice, na zadní straně dopsáno "Se srdečným pozdravem"; vzácné, luxusní stav, vyvolávací cena: 5000 (+40,00%)
U:A5
Vydraženo za: 7 000 Kč
1575
1 900 
Tip
190317
+1
Jakost
1906 NEDBAL Oskar (1874-1930), světoznámý český hudební skladatel, dirigent a violista, vlastnoručně psaný text na pohlednici Norimberku s částí partitury A. Dvořáka a textem "Hrál bych to zde každý večer.", adresováno do Dvora Králové na Josefa Kafku (1871-1915), hudební skladatel, dirigent; dv v růžcích, přesto velmi dekorativní, vyvolávací cena: 1800 (+5,56%)
U:A5
Vydraženo za: 1 900 Kč
1576
3 000 
Tip
190323
+1
Jakost
1946? OJSTRACH David Fjodorovič (Давид Фёдорович Ойстрах, 1908–1974), světoznámý ruský houslový virtuos; podpis na programu k jeho vystoupení v Československu; vodorovný přehyb, drobné natržení, přesto dekorativní; vzácný a hledaný podpis i v zahraničí!, vyvolávací cena: 3000 
U:A4
Vráceno
1577
1 000 
190837
Jakost
1954 SEKORA Ondřej (1899-1967), významný český spisovatel, žurnalista, kreslíř, grafik, ilustrátor; celý podpis na lístku na autogram s kresbou "brouk s deštníkem", dekorativní , vyvolávací cena: 600 (+66,67%)
U:A5
Vydraženo za: 1 000 Kč
1578
500 
190838
+1
Jakost
1950? SKUPA Josef (1892–1957), český loutkoherec, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka; celý podpis na pohlednici "Spejbl a Hurvínek"; lehce omačkané rohy, zajímavé, dekorativní , vyvolávací cena: 500 
U:A5
Vydraženo za: 500 Kč
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::