Aukce 59 / Filatelie / ČSR I. / OT 1934

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 72, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
2659
1 400 
Tip
207633 -  Pof.OT1, Známky pro obchodní tiskopisy 10h fialová, sest
+1
Jakost/Jakost
Pof.OT1, Známky pro obchodní tiskopisy 10h fialová, sestava 3ks kompletních 100ks archů, DČ 1-36 - navíc s otiskem dělící lišty vpravo nahoře, DČ 3-36 a 4-36; svěží, pouze DČ 3-36 s lehkým přehybem, obal Leuchtturm
Vyvolávací cena: 1 000  +40,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 1 400 Kč
2660
700 
207634 -  Pof.OT2,  Známky pro obchodní tiskopisy 20h modrá, kompl
+1
Jakost/Jakost
Pof.OT2, Známky pro obchodní tiskopisy 20h modrá, kompletní 100ks arch, DČ 2-34; svěží, pouze drobné natržení a přehyb v okraji, obal Leuchtturm
Vyvolávací cena: 400  +75,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 700 Kč
2661
900 
208671 -  Pof.OT2, Známky pro obchodní tiskopisy 20h modrá s přet
Jakost/Jakost
Pof.OT2, Známky pro obchodní tiskopisy 20h modrá s přetiskem O.T., kompletní 100ks arch, DČ 2-34, retuš na ZP 35, retuš čára přes pravou hodnotovou číslicí a K v "..ENSKÁ"; svěží, středem a v pravém horním rohu přeloženo a v okrajích povoleno
Vyvolávací cena: 400  +125,0 %
U:A3v–
Vydraženo za: 900 Kč
2662
1 500 
Tip
207635 -  Pof.OT3 ST, Známky pro obchodní tiskopisy 30h hnědá, ko
+1
Jakost/Jakost
Pof.OT3 ST, Známky pro obchodní tiskopisy 30h hnědá, kompletní 100ks arch, 2x spojený typ, II. typ na ZP 1 a 2, DČ 1-32; svěží, silný svislý přehyb a krátké natržení v přehybu, 2x lehká skvrnka, obal Leuchtturm
Vyvolávací cena: 1 300  +15,4 %
U:A3s|
Vydraženo za: 1 500 Kč

Aukce 59 / Filatelie / ČSR I. / OT 1934 - Informace

15.11.1934  Známky pro obchodní tiskoviny

Na četné žádosti z obchodních kruhů poštovní správa souhlasila s přepravou zásilek obchodních tiskovin v tuzemsku za snížené výplatné oprávněným odesílatelům a pro tento účel bylo nutné vydat zvláštní poštovní známky. Z úsporných důvodů a z časové tísně použila k tomuto účelu některé novinové známky I. emise - Sokol v letu, které byly opatřeny přetiskem "O. T." (obchodní tiskovina). Pro jejich použití platila celá řada omezení, např. známky se neprodávaly širší veřejnosti, byly vydávány pouze po předchozí písemné žádosti na odbětní knížku s povolovací doložkou poštovního ředitelství, první odběr známek musel být minimálně v hodnotě 15.000 Kč, zásilky mohly být podávány pouze u předem stanoveného poštovního úřadu, razítkovány byly až v místě dodání. V úředním Věstníku kterým bylo oznámeno jejich vydání se uvádí, že "...jde o provizorní vydání, k vydání definitivních známek dojde teprve tehdy, osvědčí-li se tato novinka. K tomu ale nikdy nedošlo, jedinou změnou bylo, že v roce 1937 bylo povoleno vyplácet obchodní tiskoviny otisky výplatních strojů za podmínky, že na adresní straně obchodní tiskoviny musí být tiskem nebo razítkem vyznařčeno "Snížené výplatné povolilo poštovní ředitelství v ..... pod č. ......".

K přetisku byly použity novinové známky v hodnotách 10, 20 a 30 haléřů, které byly zvlášť k tomuto účelu dotiskovány v celých tiskových arších ze 4-deskové tiskové formy (TF), za použití původních tiskových desek. Předloha přetisku byla zhotovena z písmového sortimentu tiskárny a rozmnožena stereotypicky na potřebný počet stereotypů pro stokusovou TD. Nově vytištěné známky byly přetištěny tmavě modrou barvou s kovovým leskem, papír známek i lep je stejný jako u původního vydání. Známky s přetiskem "O.T." byly vydány nezoubkované, všechna známá zoubkování v širokém rozplytu od 8 - do 13 1/2 jsou soukromého původu. Náklad jednotlivých hodnot byl značně odlišný, u hodnoty 10 h fialová to bylo více než 88,5 milionu kusů, 20 h modrá jen 6,23 milionu a 30 h hnědá pouze 1,67 milionu. Platnost známek s přetiskem "O.T." byla ukončena 15.XII.1939.