Aukce 59 / Filatelie / Protektorát ČaM / Filatelistické obory / Vězeňská pošta a pracovní tábory

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 60, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
3027
---- Kč
Tip
206723 - 1944 GHETTO TEREZÍN - ŠVÝCARSKO / dopisnice adresovaná do Šv
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - ŠVÝCARSKO / dopisnice adresovaná do Švýcarska (!), vyfr. zn. 15Pf AH, DR BERLIN C 17/ 20.7.44, 2-řádkové pomocné raz. "Rückantwort nur ....", cenzurní raz. "A / d" zkušebny listovní pošty v Mnichově; ojedinělý výskyt, bezvadný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A5
Vráceno
3028
7 000 
Tip
206907 - 1943 NIZOZEMSKO - GHETTO TEREZÍN / I. díl z nizozemské dvoj
+1
Jakost
1943 NIZOZEMSKO - GHETTO TEREZÍN / I. díl z nizozemské dvojité dopisnice dofr. zn. 25c, zaslaná jako R- do terezínského ghetta přes ŽNO v Praze (odesílatel neznal přesnou adresu), podací DR AMSTERDAM/ 4.I.43, německá cenzura; pouze vzadu lehké stopy po nálepkách, R-zásilky z ciziny jsou zcela výjimečné!, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 6 000  +16,7 %
U:A5
Vydraženo za: 7 000 Kč
3029
7 000 
Tip
206722 - 1944 MAĎARSKO - GHETTO TEREZÍN / POŠTOVNÍ EVIDENCE maďarská
+1
Jakost
1944 MAĎARSKO - GHETTO TEREZÍN / POŠTOVNÍ EVIDENCE maďarská dopisnice adresována do ghetta, podací DR ZALAGERSZEG 44.MAR.7, červené rámečkové raz. židovské samosprávy"JÜDISCHE SELBSTVERWALTUNG/ THERESIENSTADT/ 18. JUNI 1944", německá cenzura; zásilky které nesplňovaly stanovená pravidla poštovního styku s ghettem byly zvlášť evidovány, jsou výjimečné a sběrateli hledané!, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 7 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 7 000 Kč
3030
1 200 
Tip
207239 - 1944 NĚMECKO - GHETTO TEREZÍN / německá dopisnice Mi.P299 p
+1
Jakost
1944 NĚMECKO - GHETTO TEREZÍN / německá dopisnice Mi.P299 přepravená v obálce poštou z Lince do Berlína na Sdružení říšských židů v Německu (Reichsvereinigung der Juden in Deutschland), zde cenzurována a dopravena kurýrem SS do ghetta, modré rámečkové raz. pošty Židovské samosprávy v ghettu "Jüdische Selbstverwaltung/ Theresienstadt/ Post und Verkehr" jako příchozí, datumkou 12 SEP 1944; velmi pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 000  +20,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 200 Kč
3031
---- Kč
Tip
206906 - 1943 MAĎARSKO - GHETTO TEREZÍN / maďarská dopisnice Mi.P112
+1
Jakost
1943 MAĎARSKO - GHETTO TEREZÍN / maďarská dopisnice Mi.P112 adresovaná do terezínského ghetta přes Sdružení říšských židů v Berlíně (Reichsvereinigung der Juden in Deutschland), podací DR KISTACSA/ 43.XII.2, německá cenzura; vzadu nálepky po uchycení v exponátu, zásilky z ciziny jsou výjimečné!, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 4 000 
U:A5
Vráceno
3032
1 100 
Tip
206744 - 1943 NĚMECKO - GHETTO TEREZÍN / Rückschein - německý zpáteč
+1
Jakost
1943 NĚMECKO - GHETTO TEREZÍN / Rückschein - německý zpáteční lístek na dopis adresovaný na táborovou komandaturu (Lagerkommando) pro W. M., převzetí zásilky potvrzeno podpisem 17.9.1943 a vráceno odesílateli do Düsseldorfu, 3x DR BAUSCHWITZ ad EGER/ 20.IX.43; přehyb, ojedinělé, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 100 Kč
3033
1 500 
207959 - 1943 NĚMECKO - GHETTO TEREZÍN / KL zaslaný z Hamburku do ghe
+1
Jakost
1943 NĚMECKO - GHETTO TEREZÍN / KL zaslaný z Hamburku do ghetta, vyfr. zn. 2x 3Pf AH, DR HAMBURG/ 26.10.43, rukopisně pozn. "Gestorben" - zemřel; zachovalé
Vyvolávací cena: 1 500  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 500 Kč
3034
---- Kč
Tip
206739 - 1943 NĚMECKO - GHETTO TEREZÍN / Rückschein - německý vyfr. z
+1
Jakost
1943 NĚMECKO - GHETTO TEREZÍN / Rückschein - německý vyfr. zpáteční lístek na R-zásilku o váze 1kg, adresovaný na táborovou komandaturu (Lagerkommando) pro W. M., převzetí zásilky potvrzeno podpisem 15.10.1943 a vráceno odesílateli do Düsseldorfu, vyfr. zn. 30Pf AH, DR BAUSCHOWITZ ad EGER/ 18.X.43; přehyb a natržení ve zn., ojedinělé, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5
Vráceno
3035
---- Kč
206691 - 1943 RAKOUSKO - GHETTO TEREZÍN / písemný styk mezi říšským ú
+1
Jakost
1943 RAKOUSKO - GHETTO TEREZÍN / písemný styk mezi říšským územím a ghettem, z II. etapy "ghettoizace" města Terezín (1.7.1942 - 30.7.1943) kdy byl v adresách vězňů místo konkrétních názvů 11 různých bývalých kasáren zaveden kódovaný systém, zde konkrétně "L 122" (L 1=Längsstrasse, 22=číslo domu). Německá dopisnice 5Pf, Mi.P298 odeslaná z Vídně, dofr. zn. 1Pf AH, SR WIEN 1/ 17.6.43, datumkou příchod 19.VI.1943, bez cenzurního raz.; zajímavé, lehký přehyb a drobné natržení v okraji, jako celek dobré, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5
Vráceno
3036
4 000 
Tip
206886 - 1943 ŠVÝCARSKO - GHETTO TEREZÍN / švýcarská dopisnice Mi.P17
+1
Jakost
1943 ŠVÝCARSKO - GHETTO TEREZÍN / švýcarská dopisnice Mi.P176 II., dofrank. zn. 10c, s obsáhlým textem přesahujícím i na adresní stranu (!), vánoční SR BERN 1/ 12.XII.43, řada cenzurních raz. včetně Vrchního velitelství Wehrmachtu, chemická cenzura vzadu; je vyobrazena v knize Beneš-Tošnerová "Pošta v ghettu Terezín" na str. 129 a v Mo. 11, mimořádně zajímavý exemplář, bezvadný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 4 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 4 000 Kč
3037
3 200 
206924 - 1944 DÁNSKO - GHETTO TEREZÍN / dánská dopisnice Mi.P219 zasl
+1
Jakost
1944 DÁNSKO - GHETTO TEREZÍN / dánská dopisnice Mi.P219 zaslaná přes ŽNO v Praze do ghetta, rámečkové raz. "Jüdische Selbstverwaltung/ Theresienstadt/ 7. SEP. ?/ Post und Verkehr", vzadu obsáhlejší text datovaný 31/3 44; bezvadný stav, vzácný výskyt, do terezínského ghetta bylo deportováno "pouze" 466 dánských Židů, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 3 000  +6,7 %
U:A5
Vydraženo za: 3 200 Kč
3038
6 000 
Tip
209068 - 1944 RUMUNSKO - GHETTO TEREZÍN / rumunská obrazová dofrankov
+1
Jakost
1944 RUMUNSKO - GHETTO TEREZÍN / rumunská obrazová dofrankovaná dopisnice zaslaná jako R- do ghetta, podací DR BUCURESTI/ 20.IAN.44, německá cenzura; bez poškození, R-zásilky z ciziny jsou zcela výjimečné!
Vyvolávací cena: 6 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 6 000 Kč
3039
7 000 
Tip
206915 - 1944 ŠVÉDSKO - GHETTO TEREZÍN / dopisnice Mi.P49 zaslaná do
+1
Jakost
1944 ŠVÉDSKO - GHETTO TEREZÍN / dopisnice Mi.P49 zaslaná do ghetta Let+R+ s návratkou (!), dofr. zn. 25ö a 40ö, DR STOCKHOLM 7/ 12.6.44, cenzurní raz. Wehrmachtu, vzadu chemická cenzura, 1-kruhové raz. mezinárodní zkušebny listovní pošty "A / b" a 3-řádkové "ZURÜCK/ nur gewöhnliche Sendungen/ ZUGELASSEN", vzadu příchozí raz. PRAG FLUGHAFEN/ 17.VI.44; Let+R-zásilky z ciziny jsou velmi hledané!, dopisnice je uprostřed 1x svisle přeložená, vzhledem k ojedinělému výskytu nepodstatné, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 5 000  +40,0 %
U:A5
Vydraženo za: 7 000 Kč
3040
3 400 
Tip
207956 - 1944 ŠVÉDSKO - GHETTO TEREZÍN / švédský KL 20Öre zaslaný let
+1
Jakost
1944 ŠVÉDSKO - GHETTO TEREZÍN / švédský KL 20Öre zaslaný let. do ghetta, dofr. zn. 10Öre, DR SALSJÖBADEN/ 19.5.44, prošlé cenzurou; bezvadný stav
Vyvolávací cena: 2 000  +70,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 400 Kč
3041
2 200 
Tip
206724 - GHETTO TEREZÍN / NEDORUČENÁ ZÁSILKA dopisnice vyfr. zn. 80
+1
Jakost
GHETTO TEREZÍN / NEDORUČENÁ ZÁSILKA dopisnice vyfr. zn. 80h AH, SR PRAG 31.1.44. Adresátka přijela do ghetta trasportem z Prahy 30.1.1944 a následně odjela transportem AS 703 do lublinského ghetta Zamošči, jelikož neměla v ghettu žádné příbuzné, byla dopisnice zaevidována pod č. 13351 a archivována - viz pozn. tužkou na přední straně; ojedinělý výskyt, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000  +10,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 200 Kč
3042
2 400 
206726 - 1942 GHETTO TEREZÍN / SLUŽEBNÍ POŠTA Zentrallstelle für jüd
+1
Jakost
1942 GHETTO TEREZÍN / SLUŽEBNÍ POŠTA Zentrallstelle für jüdische Auswanderung Prag, R-dopis odeslaný velitelem terezínské pobočky Ústředny pro židovské vystěhovalectví v Praze, přepravený kurýrem SS do Prahy, vyfr. německými zn. 12+30Pf, DR PRAG/ DD BuM 14.7.1942; bezvadný stav, ex Hanzl ,
Vyvolávací cena: 1 000  +140,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 400 Kč
3043
2 400 
Tip
207260 - 1942 GHETTO TEREZÍN / ZÁLOŽNÍ NEMOCNICE WEHRMACHTU dvě foto
+1
Jakost
1942 GHETTO TEREZÍN / ZÁLOŽNÍ NEMOCNICE WEHRMACHTU dvě fotopohlednice, 1x nepoužitá a 1x zásilka polní pošty adresovaná do Litoměřic, přepravená německou služební poštou!, hledané DR THERESIENSTADT/ DD BuM 24.4.42, doplněno útvarovým raz. RESERVE - LAZARETT THERESIENSTADT s orlicí (nemocnice Wehrmachtu byla v ghettu v provozu do r. 1944); na listě z exponátu, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000  +20,0 %
U:A4
Vydraženo za: 2 400 Kč
3044
1 300 
207263 - 1943 GHETTO TEREZÍN / ČETNICKÝ ZVLÁŠTNÍ ODDÍL dopis adresova
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN / ČETNICKÝ ZVLÁŠTNÍ ODDÍL dopis adresovaný do Terezína na příslušníka Četnického zvláštního oddílu (150-200 mužů, jejich korespondence nebyla cenzurována), vyfr. zn. spodacím DR RAKONITZ 13.X.43; zachovalé
Vyvolávací cena: 900  +44,4 %
U:A5
Vydraženo za: 1 300 Kč
3045
---- Kč
Tip
206725 - 1943 GHETTO TEREZÍN / NEDORUČENÁ ZÁSILKA pohlednice (!) adr
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN / NEDORUČENÁ ZÁSILKA pohlednice (!) adresovaná do ghetta, vyfr. zn. 6Pf AH, SR BERLIN N 4/ 6.12.43. Jelikož adresát 18.1.1944 zemřel a neměl v ghettu žádné příbuzné, byla pohlednice zaevidována pod č. 13432 a archivována - viz rukopisné pozn. tužkou na přední straně; výskyt pohlednic je ojedinělý, velmi pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A5
Vráceno
3046
1 700 
Tip
206749 - 1943 GHETTO TEREZÍN / SLUŽEBNÍ POŠTA Zentralamt für die Reg
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN / SLUŽEBNÍ POŠTA Zentralamt für die Regelung der Judenfrage in Böhmen und Mähren, úřední dopis Ústředního úřadu pro vyřešení židovské otázky se sídlem v Terezíně, vyfr. německými zn. 1Pf (8x), 4Pf AH, DR BAUSCHOWITZ ad ELBE/ 27.2.43; pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 000  +70,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 700 Kč
3047
5 500 
Tip
206711 - 1944 GHETTO TEREZÍN Vzorec dvojité dopisnice (!), horní čás
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN Vzorec dvojité dopisnice (!), horní část s avizem kterým se příjemci avizovalo zaslání balíku, dolní část pro potvrzení příjmu; naprosto ojedinělý výskyt, poštovně nepoužitý exemplář je v knize Beneš-Tošnerová "Pošta v ghettu Terezín" vyobrazen na str. 295 a v Mo. 11; lehce pomačkaný kus, vzhledem k vzácnosti nepodstatné, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 5 000  +10,0 %
U:A4
Vydraženo za: 5 500 Kč
3048
---- Kč
209529 - 1944 GHETTO TEREZÍN / 2 stvrzenky o podání expresní zásilky
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN / 2 stvrzenky o podání expresní zásilky vězňům do Terezín (Kleinfestung) a KT BUCHENWALD, frankováno poplatkovými pojišťovacími známkami 1,5K a 3K, razítka BÖHMISCH TRÜBAU; vzácné dokumenty i kontext!
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A5
Vráceno
3049
2 000 
Tip
209057 - 1945 GHETTO TEREZÍN / PŘEDVOLÁNÍ K PRACOVNÍMU NASAZENÍ dvou
+1
Jakost
1945 GHETTO TEREZÍN / PŘEDVOLÁNÍ K PRACOVNÍMU NASAZENÍ dvoujazyčné předvolání k nucenému nasazení v Terezíně; přehyby, rozděleno na dvě části, přesto zajímavé
Vyvolávací cena: 2 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 2 000 Kč
3050
300 
206793 - 1944 GESTAPO KLADNO podací lístek na balík zaslaný do vězni
+1
Jakost
1944 GESTAPO KLADNO podací lístek na balík zaslaný do věznice gestapa v Kladně, vyfr. zn. AH 1K, podací DR HEŘMANŮV MĚSTEC/ 1.III.44; zachovalé
Vyvolávací cena: 300  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 300 Kč
3051
1 400 
Tip
206471 - 1944-1945 PRACOVNÍ TÁBOR POSTOLOPRTY - HAGIBOR / sestava 2ks
+1
Jakost
1944-1945 PRACOVNÍ TÁBOR POSTOLOPRTY - HAGIBOR / sestava 2ks dopisnic od a na jednoho adresáta mezi pracovním táborem v pražském Hagiboru a KT v sudetských Postoloprtech (KT zřízený v místní bažantnici byl v roce 1943 vyhrazen pro mužské židovské míšence a manžele židovek z Protektorátu a spolu s válečnými zajatci pracovali na stavbě letiště Žatec), německý lístek s DR POSTELBERG/ 03.1.45, protektorátní lístek s DR PRAHA 3/ 21.XI.44; bez poškození, ojedinělá dvojice vězeňských lístků mezi rodinnými příslušníky!
Vyvolávací cena: 1 300  +7,7 %
U:A5
Vydraženo za: 1 400 Kč
3052
1 000 
206473 - 1944-1945 PRACOVNÍ TÁBOR POSTOLOPRTY / sestava 2ks německých
+1
Jakost
1944-1945 PRACOVNÍ TÁBOR POSTOLOPRTY / sestava 2ks německých dopisnic zaslaných českými vězni do Protektorátu, 1x bez DR, dle textu 30.12.44 a 1x s DR POSTELBERG/ 09.3.45; zachovalé, 1x se stopami po přilepení
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 000 Kč
3053
1 200 
206472 - 1945 PRAHA - HAGIBOR / sestava 2ks lístků adresovaných do pr
+3
Jakost
1945 PRAHA - HAGIBOR / sestava 2ks lístků adresovaných do pracovního tábora, podací SR BRÜNN/ 29.I.45 na protektorátní dopisnici (opravené přetržení), 1x vyfr. lístek s DR PRAHA 32/ 5.V.45 (!), (křížem přeloženo), oba dosílané
Vyvolávací cena: 700  +71,4 %
U:A5
Vydraženo za: 1 200 Kč
3054
2 800 
Tip
206475 - 1940-1945 VĚZNICE OLOMOUC a PRACOVNÍ TÁBOR SLATINICE sestav
+1
Jakost
1940-1945 VĚZNICE OLOMOUC a PRACOVNÍ TÁBOR SLATINICE sestava 3ks dopisnic odeslaných českými vězni, 1x z věznice Olomouc s DR OLOMOUC/ 2.VIII.40 s cenzurou, doplněno 2 ks dopisnic odeslaných z pracovního tábora Slatinice Lutin u Olomouce, 1x podací DR SLATINICE/ 4.V.44 a 1x raz. VLP č.672/ PROSTĚJOV - OLOMOUC/ 6.III.45 - zajímavý text o přesunu vězňů do Svatobořic či do Dolní Loučky u Tišnova; přehyby, utržený růžek
Vyvolávací cena: 1 000  +180,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 800 Kč
3055
10 000 
Tip
206696 - 1943-1944 [SBÍRKY] GHETTO TEREZÍN Dopisnice potvrzující př
+9
Jakost
1943-1944 [SBÍRKY] GHETTO TEREZÍN "Dopisnice potvrzující příjem balíku", ojedinělá sbírka rozlišující různá vydání těchto dopisnic dle typů a velikosti písma (kurent, psací stroj, antikva), 16 různých nákladů, celkem 19ks prošlých dopisnic na 9 albových listech, včetně popisu; vše v mimořádně pěkné kvalitě, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 6 000  +66,7 %
U:Z
Vydraženo za: 10 000 Kč