Aukce 59 / Filatelie / Protektorát ČaM / Filatelistické obory / Vězeňská pošta a pracovní tábory

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 70, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
2967
1 000 
206650 - 1939-1944 GHETTO TEREZÍN - úvodní list exponátu s fotogr
+6
Jakost
1939-1944 GHETTO TEREZÍN - úvodní list exponátu s fotografií autentické kresby "Přijíždí transport" + plán terezínského ghetta vydaný Poštovním oddělením Židovské samosprávy v Terezíně + přiloženy kopie z Denního rozkazu č. 0325 velitele Dr. Seidla o poštovního styku a Směrnice o poštovním provozu mezi Německem a ghettem platné od 24.9.1942
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 000 Kč
2968
15 000 
Tip
206651 - 1941 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatu
+3
Jakost
1941 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatury podepsaná a odeslaná několika osobami z 1. transportu AK I. (342 židovských řemeslníků), kteří měli připravit ghetto pro další transporty! Z obav před vyzrazením byl jejich písemný styk, povolený od 25.11.1941 dnem 30.11.1941 zakázán (a znovu obnoven až 8.2.1942), korespondence byla možná pouze 5 dnů! Mimořádně vzácná a u nás dosud nikdy nenabízená celistvost (!), bezvadný stav, Kurzbefund D. Pfeiffer BPP z roku 2009, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 15 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 15 000 Kč
2969
---- Kč
207147 - 1942 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatu
+1
Jakost
1942 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatury odeslaná z ghetta do protektorátu 13.12.1942, adresovaná na Právní oddělení ŽNO v Praze 5, bez frankatury a necenzurovaná!, přepravena kurýrem; adresa odesílatelky Theresienstadt, objekt E / okrsek I; zajímavé!, bezvadný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5
Vráceno
2970
3 000 
Tip
206951 - 1942 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatu
+1
Jakost
1942 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatury odeslaná z ghetta do protektorátu po obnovení poštovního styku (8.2.1942), červené 5-řádkové raz. "Transport ... No. .../ Name/ Vorname/ Kas./ Zimmer" (typ 1a - "Kas."), odesílatelka S. H., Transport No. L 925; přijetí dopisnice potvrdila pošta v ghettu datumkou "27.III.1942", cenzurní raz. "Z 11" a evidenční raz. "0064", z ghetta na ŽNO v Praze přepravena kurýrem, 3-řádkové červené raz. "Antwort nur durch/ jüd. Kultusgemeinde/ Prag", modré pomocné 4-řádkové raz. s upozorněním pro poštu, předána k další přepravě DR PRAG 1/ 8.IV.42, zde zatížena doplatným 80h, vzadu 30 slov; bezvadný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 000 Kč
2971
2 000 
Tip
206952 - 1942 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatu
+1
Jakost
1942 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatury odeslaná z ghetta do protektorátu po obnovení poštovního styku (8.2.1942), červené 5-řádkové raz., odesílatelka J. K., Transport No. T 570, přijetí dopisnice potvrdila pošta v ghettu datumkou "6.IV.1942", gumové cenzurní raz. "velké Z 5" a evidenční raz. "249" (registrace zásilky), z ghetta na ŽNO v Praze přepravena kurýrem, 3-řádkové červené raz. "Antwort nur durch/ jüd. Kultusgemeinde/ Prag", vzadu 30 slov; velmi pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 000 Kč
2972
2 000 
Tip
207004 - 1942 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / nevyplacená dopisnice
+1
Jakost
1942 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / nevyplacená dopisnice z ghetta z období únor - květen 1942, evidenční č."896", datumkou 30.IV.1942, 6-řádkové fialové raz. "Transport...", odesílatel S. O., Transport Nr. U 907, bydliště Hohenelber - Kaserne, z ghetta přepravena kurýrem SS, cenzurní raz. "Z 14", 2-řádkové raz. ŽNO v Praze "Antwort nur ..." - s chybou "duch" místo správného "durch" ve 2. řádce; hledaná celistvost z raného období existence terezínského ghetta (!), hezká jakost, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 000 Kč
2973
3 800 
Tip
206655 - 1942 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / nevyplacená dopisnice
+2
Jakost
1942 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / nevyplacená dopisnice z ghetta z období z I. etapy "ghettoizace" města Terezín (24.11.1941-1.7.1942), evidenční č.145, 6-řádkové raz. "Transport/ Name ...", odesílatel E. P., Transport Nr. 751 H, cenzurní raz. "Z 6", pomocné 2-řádkové raz. ŽNO v Praze "Antwort nur ...." s chybou "duch" místo správného "durch" ve 2. řádce, podaná na poště PRAG 25/ 6.V.42, zatížena doplatným 80h, DR PRAG 31/ 7.V.42; hledaná celistvost z raného období existence terezínského ghetta (!), hezká jakost, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 3 000  +26,7 %
U:A4
Vydraženo za: 3 800 Kč
2974
1 500 
207162 - 1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatu
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatury adresovaná do Strážnice, přepravená z ghetta kurýrem SS na Židovskou radu starších v Praze a odtud na pobočku ŽRS v Mladé Boleslavi, 1-řádkové raz. "Došlo ... č.j. ...." + datumkou 5.X.1943 a č. 7217, zde vyfr. zn. 60h AH, DR JUNGBUNZLAU/ 5.X.43, 4-řádkové dvojjazyčné raz. "Ältestenrat der Juden in Prag/ Aussenstelle Jungbunzlau/ + dtto český text", dosíláno do Hodonína; drobné natržení v okraji, zajímavé, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 500  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 500 Kč
2975
900 
207155 - 1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / z období 24.9.1942 -
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / z období 24.9.1942 - 28.2.1943, kdy byl v adresách vězňů místo názvů bývalých kasáren zaveden kódovaný systém, zde konkrétně "Qu 603" (Qu 6= Querstrasse 6, 3 = číslo domu), dopisnic, DR ..?.. tz bei BRÜNN/ 7.VI.43, datumkou 8. Juni 1943, vzadu strojopisně 5.VI.1943; pěkný stav
Vyvolávací cena: 800  +12,5 %
U:A5
Vydraženo za: 900 Kč
2976
---- Kč
207151 - 1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatu
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatury odeslaná z ghetta do protektorátu kurýrem po 1.7.1943, kdy byly zavedeny civilní názvy ulic a čísla domů - zde Neue Gasse 10, vzadu rukopisně 5.5.44; hezká jakost
Vyvolávací cena: 800 
U:A5
Vráceno
2977
---- Kč
Tip
207174 - 1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice z ghetta adr
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice z ghetta adresovaná do Holic, dopravená kurýrem SS na ŽRS v Praze a odtud na pobočku v Olomouci, červené 4-řádkové úřední raz. "Rückantwort nur/ auf Postkarten..../ Philip de Monte Gasse 18.", evidenční raz. 06017, vyfr. zn. 60h AH a předána k další dopravě, DR OLOMOUC 3/ 21.VIII.44, vzadu obsáhlý text psacím strojem s datem 29.7.1944; zajímavé, dobrý stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5
Vráceno
2978
3 000 
Tip
207268 - 1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice z ghetta do
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice z ghetta do přeškolovacího (= internačního) tábora v Lípě u Havlíčkova Brodu (od září 1943 bylo v táboře Lípa jen 80 Židů ze smíšených manželství), přepravená německou kurýrní poštou do Berlína na Sdružení říšských židů v Německu, zde vyplacena zn. 6Pf AH, SR BERLIN N 4/ 12.7.44, vzadu datováno 12.VI.1944, přídavné raz. "Rückantwort nur auf..."; lehký přehyb, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 000 Kč
2979
6 000 
Tip
206710 - 1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice z ghetta do
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice z ghetta do přeškolovacího (= internačního) tábora v Lípě u Havlíčkova Brodu, přepravená německou kurýrní poštou, s novým typem 3-řádkového raz. "Post des jüdischen/ Siedlungsgebietes/ Theresienstadt", pomocné raz. Židovské rady starších "Rückantwort nur ..." a úřední raz. doručovací pobočky ŽRS v Kolíně; mimořádně vzácné! (v r. 1944 bylo v táboře Lípa jen 80 Židů ze smíšených manželství), celistvost je vyobrazena v publikaci "Pošta v ghettu Terezín" na str. 139 a v Mo. 11, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 6 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 6 000 Kč
2980
900 
208344 - 1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / úřední lístek v hn
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / úřední lístek v hnědožluté barvě pro písemný styk vězňů umístěných v Malé pevnosti, vyfr. zn. AH 60h, DR BOHUŠOVICE/ 14.X.44; pouze přehyb v dolním okraji lísku
Vyvolávací cena: 900  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 900 Kč
2981
---- Kč
207190 - 1945 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice z gheta do p
+1
Jakost
1945 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice z gheta do protektorátu, pomocné 4-řádkové raz. "Antwort nur über den/ Ältestenrat ...../ Phillip de Montegasse 18" v červené barvě, vyfr. zn. 60h AH a předána poště k další přepravě, SR PRAG 25/ 28.II.45, adresovaná do Mladé Boleslavi, vzadu 30 slov; zajímavé, pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5
Vráceno
2982
---- Kč
207189 - 1945 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice z ghetta z b
+1
Jakost
1945 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice z ghetta z března 1945 adresovaná do Prahy, přepravená kurýrem SS na ŽRS v Praze, pomocné 4-řádkové raz. "Antwort nur über den/ Ältestenrat ...../ Phillip de Montegasse 18" v černé barvě, zde vyfr. zn. 50h AH jako dopisnice v místě a předána poště k další přepravě, SR PRAG 25/ 30.III.45; zajímavé, běžná jakost, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5
Vráceno
2983
---- Kč
Tip
207188 - 1945 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice z ghetta z b
+1
Jakost
1945 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice z ghetta z března 1945 adresovaná do Prahy, přepravená kurýrem SS na ŽRS v Praze, pomocné 4-řádkové raz. "Antwort nur über den/ Ältestenrat ...../ Phillip de Montegasse 18" v modré barvě, zde vyplacena zn. 50h AH jako dopisnice v místě a předána k další přepravě p. ú. PRAG 2/ 5.III.45, vzadu 30 slov; pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5
Vráceno
2984
800 
206714 - 1945 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / II. díl dvojité dopi
+1
Jakost
1945 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / II. díl dvojité dopisnice s potvrzením o převzetí balíku, odeslaný z Terezína do Prostějova, vyfr. zn. 60h A.H., DR PRAG 2/ 16.III.45, Druckvermerk: A 6/103 - G - 7n - 6/m - VIII.44 - De 140"; dobrý stav
Vyvolávací cena: 800  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 800 Kč
2985
6 000 
Tip
206821 - 1945 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / Písemný styk po osvo
+1
Jakost
1945 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / Písemný styk po osvobození, nevyplacená dopisnice adresovaná na Hlavní poštu v Praze, datovaná vzadu 10.5.45, přepravená poštou Mezinárodního Červeného kříže! (poštovní úřad v Bohušovicích nebyl v prvních dnech po osvobození ghetta v provozu), červené 4-řádkové raz. "kříž/ POŠTA/ M.Č. KŘÍŽE/ TEREZÍN" a červené DR PRAHA 25/ 15.V.45, vyznačeno doplatné 80h, datumkou 16.V.1945 a rukopisně "W/98"; vzácná a navíc kvalitní celistvost, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 6 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 6 000 Kč
2986
800 
207157 - 1944 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / dopisnice CDV16 zaslan
+1
Jakost
1944 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / dopisnice CDV16 zaslaná do ghetta v období, kdy byly zásilky posílány běžnou poštou prostřednictvím p. ú. v Bohušovicích, DR PILSEN/ 8.IV.44, rámečkové raz. pošty Židovské samosprávy v ghettu "Jüdische Selbstverwaltung/ Theresienstadt/ Post und Verkehr" jako příchozí, datumkou 2.MAI 1944; pěkný stav
Vyvolávací cena: 800  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 800 Kč
2987
8 000 
Tip
207255 - 1942 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / dopisnice bez frankatu
+1
Jakost
1942 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / dopisnice bez frankatury odeslaná z protektorátu do ghetta, evidenční raz. ŽNO v Praze doplněno evidenčním raz. "2728" a datumovými raz. 31.III.1942 a 1.IV.1942, dosílaná do pracovního tábora v Kladně (od 16.3.1942 200 vězňů v tamních dolech); ojedinělý výskyt, bezvadný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 3 000  +166,7 %
U:A5
Vydraženo za: 8 000 Kč
2988
1 000 
207002 - 1942 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / dopisnice bez frankatu
+1
Jakost
1942 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / dopisnice bez frankatury zaslaná z protektorátu do ghetta, nové 12- dílné rámečkové raz. zhotovené na žádost ŽNO v Praze - náhrada za dosavadní cenzurní, evidenční a expediční razítka, přepravená do terezínského ghetta 6.III.1942 kurýrem SS; vzadu 30 slov, bezvadný stav
Vyvolávací cena: 800  +25,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 000 Kč
2989
1 000 
207171 - 1942 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / protektorátní dopisn
+1
Jakost
1942 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / protektorátní dopisnice Pof.8 II. část, přepravená do ghetta prostřednicím ŽNO v Praze a dále kurýrem SS, s 12-dílným evidenčním raz. s parafou cenzora a datumovým raz. expedice, evidenční číslo "159"; neúplná adresa doplněna tužkou údajem "C III 78", vzadu číslovaných 30 slov; pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 000 Kč
2990
5 000 
Tip
207176 - 1942-1943 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / dopisnice zaslan
+1
Jakost
1942-1943 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / dopisnice zaslaná o Vánocích 1942 do ghetta prostřednicím ŽNO v Praze, nové 12ti-dílné evidenční raz. s datem "4.I.1943" a parafou cenzora, zásilka neodpovídala platným předpisům (pouze 30 německých slov) - viz 3-řádkové raz. "Wegen Formfehler unzustellbar./ Erlaubt sind nur 30 deutsche/ Worte in Blockachrift." (vzácný výskyt!) a byla vrácena odesílatelce; bezvadný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000  +150,0 %
U:A4
Vydraženo za: 5 000 Kč
2991
---- Kč
207166 - 1943 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / dopisnice bez frankatu
+1
Jakost
1943 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / dopisnice bez frankatury zaslaná do ghetta, s novým typem 7-dílného evidenčního raz. ŽRS v Praze ve fialové barvě, ze dne 4.III.43! (dnem 1.III.1943 byla Židovská náboženská obec přejmenována na Židovskou radu starších), datumkou 16.APR.1943, adresátka S. J. z transportu A.A.D.68 s krycí adresou "III.C.", upřesněno tužkou na "C III 78", vzadu 30 slov; bezvadný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5
Vráceno
2992
1 100 
206719 - 1943-1945 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / sestava 4ks podac
Jakost
1943-1945 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / sestava 4ks podacích lístků na balík do ghetta, z toho 2ks z Protektorátu, u adresátů číslo transportu, resp. kódovaná adresa (číslo bloku a ulice) + 2ks z Vídně, pouze se jménem adresáta; poplatky za vystavení podacího lístku 1K, resp. 10Pf uhrazeny známkami; bezvadné
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 100 Kč
2993
800 
206812 - 1944 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / dopisnice z protektor
+1
Jakost
1944 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / dopisnice z protektorátu do ghetta, červené evidenční rámečkové raz. ŽRS v Praze s datem 31.VIII.1944 a modré rámečkové raz. pošty Židovské samosprávy v ghettu s datem 7.AUG.; v adrese příjemce uvedeno číslo pokoje a domu, vzadu 30 slov; hezká jakost
Vyvolávací cena: 800  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 800 Kč
2994
1 300 
206712 - 1944 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / I. díl dvojité dopis
+1
Jakost
1944 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / I. díl dvojité dopisnice s avizem o zaslání balíku, s předtištěným údajem " Weiterleitung nur/ durch/ Ältestenrat der Juden/ in Prag Abtlg. G", poslaná do Terezína kurýrem SS, Druckvermerk: A 6/103 - G - 6n - 6/m - V.44 - AD 348"; rukopisně 5/X.1944, dobrý stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 200  +8,3 %
U:A5
Vydraženo za: 1 300 Kč
2995
8 000 
Tip
206760 - 1944 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / kompletní dopis zasla
+2
Jakost
1944 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / kompletní dopis zaslaný přímo do ghetta (!), nikoliv prostřednictvím ŽNO v Praze, vyfr. zn. 1,20K AH, SR PRAG 25/ 23.VI.44, rámečkové evidenční raz. pošty židovské samosprávy v ghettu "Jüdische Selbstverwaltung/ Theresienstadt/ 15.Juli 44/ Post und Verkehr" přes známku, vč. obsahu napsaného psacím strojem na papíru A4 !!, rukopisná oprava adresy na "Q 607". (Pozn.: Soukromá sdělení ve formě dopisů do ghetta byla zcela vyloučena, v případě prominentních osob rozhodoval o každé výjimce velitel komandatury v ghettu jednotlivě!). Naprosto výjimečné (!), u nás poprvé v aukci, dobrý stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 8 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 8 000 Kč
2996
1 800 
Tip
206746 - 1944 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / úřední R-dopis, př
+1
Jakost
1944 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / úřední R-dopis, předtištěná obálka Židovské rady starších - pobočka v Uh. Brodě, vyfr. zn. 1K, 1.20K, 5K AH, podací DR UNGARISCH-BROD/ 2.V.44 a rukopisně Zpáteční lístek, adresováno do Starého Města u Uh. Hradiště; stopy pošt. provozu, dobře zachovalé, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 500  +20,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 800 Kč
2997
---- Kč
207356 - 1945 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / ZPĚTNÝ TRANSPORT vě
+1
Jakost
1945 PROTEKTORÁT - GHETTO TEREZÍN / ZPĚTNÝ TRANSPORT vězňů do ghetta, dopisnice CDV16 odeslaná z Prahy přímo do ghetta, SR PRAG 36/ 21.III.45, příchod do ghetta datumkou 14.IV.1945, adresa příjemkyně vyznačena číslem transportu a transportním číslem (celkem bylo vráceno do ghetta 3.654 vězňů v 9 transportech), bydliště doplněno rukopisně v ghettu; zajímavé!; bezvadný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5
Vráceno
2998
31 000 
Tip
207352 - 1943 KT BUCHENWALD - GHETTO TEREZÍN / Písemný styk mezi k
+1
Jakost
1943 KT BUCHENWALD - GHETTO TEREZÍN / Písemný styk mezi koncentračními tábory a ghettem, úřední dopisnice KT Weimar - Buchenwald s černým předtiskem, vyfr. zn. 6Pf AH, DR WEIMAR/ 8.? špatně čitelné, adresovaná manželce přímo do ghetta; celistvosti z KT do ghetta jsou zcela výjimečné!, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 10 000  +210,0 %
U:A5
Vydraženo za: 31 000 Kč
2999
10 000 
Tip
207269 - 1944 GHETTO TEREZÍN - KT AUSCHWITZ - BIRKENAU / dopisnice o
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - KT AUSCHWITZ - BIRKENAU / dopisnice odeslaná z KT Auschwitz - Birkenau kam byly v roce 1943 odeslány židovské rodiny z terezínského ghetta. Po 6 měsících byli všichni 1.3.1944 donuceni napsat příbuzným dopisnici s datem 25.3.1944 že jsou zdrávi, a 8.3.1944 byli zavražděni v plynových komorách! Lístek adresován do Náchoda, SR BERLIN 26.4.44, přídavné raz. "Rückantwort nur auf..."; svisle přeloženo, vzhledem k vzácnosti této celistvosti nepodstatné, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 10 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 10 000 Kč
3000
---- Kč
Tip
207344 - 1945 GHETTO TEREZÍN  - PRACOVNÍ TÁBORY / dopisnice 60h AH
+1
Jakost
1945 GHETTO TEREZÍN - PRACOVNÍ TÁBORY / dopisnice 60h AH, odeslaná z pracovního tábora v Osterode, DR OSTERODE/ (HARZ)/ 28.2.45, adresovaná deportované manželce přímo do ghetta, adresa doplněna o údaj "L 306", datumkou příchod 14.IV.1945; mimořádně zajímavé!, u nás téměř neznámý "Arbeitslager"; bezvadný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A5
Vráceno
3001
3 000 
Tip
207253 - 1942 GHETTO TEREZÍN - PRACOVNÍ TÁBORY / Písemný styk me
+1
Jakost
1942 GHETTO TEREZÍN - PRACOVNÍ TÁBORY / Písemný styk mezi ghetem a pracovními tábory, dopisnice adresovaná do pracovního tábora v křivoklátských lesích (13 pracovních skupin á 1.000 žen), přepravená kurýrem SS na Lesní správu v Křivoklátu, zde vydána velitelce skupiny (Erna Lux), která došlou poštu předávala adresátkám!, řádkové raz. GHETTOPOST ve fialové barvě, datumkou 3.V.1942, cenzurní raz. "Z 4"; pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 000 Kč
3002
---- Kč
Tip
207254 - 1942 GHETTO TEREZÍN - PRACOVNÍ TÁBORY / 2 dopisnice z ghe
+1
Jakost
1942 GHETTO TEREZÍN - PRACOVNÍ TÁBORY / 2 dopisnice z ghetta přepravené německou kurýrní poštou do pracovního tábora v Oslavanech (pouhých 100 vězňů), červená řádková raz. GHETTOPOST, 1x I. typ (délka 32mm) a cenzurní raz. "Z 11" + 1x II. typ (28mm), cenzurní raz.. "Z 4", rukopisně datované 18.10.1942, resp. 2.12.1942, stejný adresát i odesílatel, Transport Nr. Ah 363; velmi pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 6 000 
U:A5
Vráceno
3003
1 500 
Tip
205833 - 1943 GHETTO TEREZÍN - PRACOVNÍ TÁBORY /  lístek zaslaný
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - PRACOVNÍ TÁBORY / lístek zaslaný přes GHETTOPOST do pracovního tábora v Oslavanech (kde bylo nasazeno pouze 100 vězňů z Terezína), rámečkové cenzurní raz. "Z"; zahnědlý růžek, vzácné!
Vyvolávací cena: 1 500  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 500 Kč
3004
---- Kč
207957 - 1943 GHETTO TEREZÍN - PRACOVNÍ TÁBORY /  lístek zaslaný
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - PRACOVNÍ TÁBORY / lístek zaslaný z Terezína do pracovního tábora v Oslavanech (v pracovním táboře bylo pouze 100 vězňů z Terezína), vzácné!
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5
Vráceno
3005
---- Kč
Tip
207257 - 1945 GHETTO TEREZÍN - PRACOVNÍ TÁBORY /  dopisnice adreso
+1
Jakost
1945 GHETTO TEREZÍN - PRACOVNÍ TÁBORY / dopisnice adresovaná do Nové Paky, vyfr. zn. 1Pf a 5Pf AH, DR BERLIN - CHARLOTTENBURG 2/w/ 4.1.45, vzadu obsáhlý text s datem 2.I.1945; naprosto ojedinělý výskyt (!), bezvadný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 6 000 
U:A5
Vráceno
3006
---- Kč
205847 - 1943 PRACOVNÍ TÁBOR OSLAVANY - GHETTO TEREZIN / lístek za
+1
Jakost
1943 PRACOVNÍ TÁBOR OSLAVANY - GHETTO TEREZIN / lístek zaslaný kurýrní poštou z pracovního tábora v Oslavanech do Terezína, cenzurní rámečkové raz. "Z" s parafou a datumovka 28.VI.1943; bez poškození, v pracovním táboře bylo nasazeno pouze 100 vězňů z Terezína, velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5
Vráceno
3007
1 000 
205838 - 1943 PRACOVNÍ TÁBOR OSLAVANY - GHETTO TEREZIN / lístek za
+1
Jakost
1943 PRACOVNÍ TÁBOR OSLAVANY - GHETTO TEREZIN / lístek zaslaný kurýrní poštou z pracovního tábora v Oslavanech do Terezína, pouze datumovka 15.VI.1943; bez poškození, v pracovním táboře bylo nasazeno pouze 100 vězňů z Terezína, velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 000 Kč
3008
6 000 
Tip
206898 - 1943 GHETTO TEREZÍN - SLOVENSKO / dopisnice bez frankatury
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - SLOVENSKO / dopisnice bez frankatury adresovaná do nemocnice v Liptovském Mikuláši (!), přepravená kurýrem SS do Prahy a odtud prostřednictvím ŽNO v Praze do Bratislavy na Ústřednu Židů v Bratislavě (Judenverwaltung Pressburg), zcela výjimečně se vyskytující přídavné 4-řádkové raz. "DURCH VERMITTLUNG DER/ ABTEILUNG FÜR SONDERAUFTRÄGE/ DER JUDENVERWALUNGEN/ PRESSBURG ....... 6" hůře čitelné; lehká patina, u nás popré v aukci, celistvosti adresované na Slovensko jsou mimořádně vzácné!!, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 6 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 6 000 Kč
3009
40 000 
Tip
206920 - 1942 GHETTO TEREZÍN - BULHARSKO / písemný styk mezi ghett
+1
Jakost
1942 GHETTO TEREZÍN - BULHARSKO / písemný styk mezi ghettem a spřátelenou cizinou, dopisnice zaslaná židovskému lékaři do Bulharska, vyfr. německými zn. 6Pf a 12Pf AH, DR BERLIN W 62/ datum nečitelné, červené raz. cenzury Wehrmachtu + další 3 cenzurní raz., vpředu příchozí DR SOFIA B/ 11.XII., vzadu SR SOFIA/ 13.XII.42, dosíláno do malé vesnice; zásilky do Bulharska jsou zcela výjimečné (!), u nás poprvé v aukci, zajímavá a kvalitní celistvost, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 10 000  +300,0 %
U:A5
Vydraženo za: 40 000 Kč
3010
---- Kč
Tip
206708 - 1942 GHETTO TEREZÍN - PALESTINA / písemný styk s nepřát
+1
Jakost
1942 GHETTO TEREZÍN - PALESTINA / písemný styk s nepřátelskou cizinou přes Mezinárodní Červený kříž v Ženevě, zálepka německého ČK odeslaná z Krefeldu do Ramatain bei Tel Aviv (Palestina) podaná k přepravě 17.7.1942, nahoře paginýrkou "27.JUL.1942 378990", 2-kruhové raz. Červeného kříže v Ženevě, datumkou 13.AOUT 1942, cenurní raz. PALESTINE/ PASSED BY/ CENSOR/ T.6"; v textu m.j. "Wir verreisen alle nach Theresienstadt."(!), zcela ojedinělý doklad, kvalitní celistvost, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 10 000 
U:A4
Vráceno
3011
6 000 
Tip
206901 - 1943 GHETTO TEREZÍN - DÁNSKO / předtištěný lístek - p
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - DÁNSKO / předtištěný lístek - poděkování za balík adresovaný do Kodaně (!), vyfr. zn. 30h A.H. jako tiskopis, podaný k přepravě na p. ú. PRAG 2/ 30.VIII.44, cenzura Wehrmachtu; celistvosti z ghetta adresované do Dánska se na trhu prakticky nevyskytují, do ghetta bylo deportováno "pouze" 466 dánských Židů; drobná patina, celistvost je vyobrazena v knize Beneš-Tošnerová "Pošta v ghettu Terezín" na str. 302 a v Mo. 11, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 5 000  +20,0 %
U:A5
Vydraženo za: 6 000 Kč
3012
---- Kč
207225 - 1943 GHETTO TEREZÍN - NĚMECKO / písemný styk mezi ghette
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - NĚMECKO / písemný styk mezi ghettem a říšským územím byl povolen 24.9.1942, zásilky byly cenzurovány v Berlíně na pracovišti s krycím názvem "Zentrale Prüfstelle des Reichspost - Ministerums-Amt 4". Lístek adresovaný do Berlína vyfr. zn. 5Pf AH (místní porto), SR BERLIN - CHARLOTTENBURG 2/ 17.11.43 s rozlišovacími písmeny "ac" jako cenzurní, přídavné raz. "Rückantwort nur auf/ Postkarten in deutscher Sprache" ve fialové barvě, vzadu obsáhlý text datovaný 28.9.1943; pěkný stav
Vyvolávací cena: 800 
U:A5
Vráceno
3013
800 
207216 - 1943 GHETTO TEREZÍN - RAKOUSKO / NĚMECKO / písemný styk
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - RAKOUSKO / NĚMECKO / písemný styk mezi ghettem a říšským územím byl povolen 24.9.1942, zásilky byly cenzurovány Gestapem v berlínské čtvrti Charlottenburg na pracovišti s krycím názvem "Zentrale Prüfstelle des Reichspost - Ministerums-Amt 4". Lístek adresovaný do Vídně vyfr. zn. 6Pf AH, jako cenzurní raz. použito SR BERLIN 29.7.43, přídavné raz. "Rückantwort nur über die/ Reichsvereinigung der Juden in Deutschland/ Berlin-Charlottenburg 2, Kantstr. 158"; pěkný stav
Vyvolávací cena: 800  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 800 Kč
3014
---- Kč
Tip
206690 - 1943 GHETTO TEREZÍN - RAKOUSKO / NĚMECKO / písemný styk
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - RAKOUSKO / NĚMECKO / písemný styk mezi ghettem a říšským územím ze II. etapy "ghettoizace" města Terezín (1.7.1942-30.7.1943), kdy byl v adresách vězňů místo názvů různých bývalých kasáren zaveden kódovaný systém, zde konkrétně "Qu 611" (Qu 6=Querstrasse, 11=číslo domu). Dopisnice adresovaná do Východní Marky, vyfr. zn. 6Pf AH, SR BERLIN 4.6.43, 3-řádkové raz. Říšského sdružení Židů v Německu "Rückantwort nur über die ...." s chybným názvem "Deutschland" (malý výskyt !), zajímavý text; zajímavé, pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5
Vráceno
3015
1 000 
206694 - 1943 GHETTO TEREZÍN - RAKOUSKO / NĚMECKO / písemný styk
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - RAKOUSKO / NĚMECKO / písemný styk mezi ghettem a říšským územím, ze III. etapy "ghettoizace" města Terezín (od 1.8.1943), kdy byly z propagandistických důvodů v adresách vězňů uváděny konkrétní ulice v ghettu, zde místo původního "L 2" nyní Bahnhofstrasse (což mělo vytvořit dojem, že nejde o ghetto ale o "Jüdisches Siedlungsgebiet", sídliště ve kterém je i nádraží - ve skutečnosti pouze 1 kolej s rampou, sloužící k nástupu věznů do transportů smrti). Dopisnice adresovaná do Vídně, vyfr. zn. 6Pf AH, SR BERLIN - CHARLOTTENBURG 2/ 8.11.43 (vzadu rukopisně 4.Sept.1943), 2-řádkové raz. Říšského sdružení Židů v Německu "Rückantwort nur auf ...." a cenzurní raz. "Z" + parafa; lehký přehyb, jinak pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 000 Kč
3016
1 500 
206927 - 1943 GHETTO TEREZÍN - ŠVÉDSKO / Rückschein - švédský
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - ŠVÉDSKO / Rückschein - švédský zpáteční lístek na R-zásilku č.3863 podanou 17.9.1943, adresovanou na vězně H. S., její převzetí potvrzeno rámečkovým raz. "Jüdische Selbstverwaltung/ THERESIENSTADT/ ABT. POST und VERKEHRSWESEN", 2x DR BAUSCHOWITZ ad EGER/ 6.X.43, vrácený odesílateli do Stockholmu; bezvadný stav, návratky ze Švédska jsou naprosto ojedinělé!, u nás poprvé v aukci, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 500  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 500 Kč
3017
35 000 
Tip
206923 - 1944 GHETTO TEREZÍN - DÁNSKO / dopisnice bez frankatury ad
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - DÁNSKO / dopisnice bez frankatury adresovaná do Kodaně (!), přepravená prostřednictvím dánského Červeného kříže, červené 4-řádkové raz."kříž/ DANSK RODE KORG/ 24 JUL.1944/ CROIX ROUGE DANOISE", 2-řádkové červené raz. "Rückantwort nur auf/ Postkarten ..." a následně prostřednictvím švédského Červeného kříže přeposlána do Švédska - viz 2-kruhové raz. "CROIX ROUGE SUEDOISE/ STOCKHOLM", datumkou 4.AUG.194" a "5.AUG.194" - bez dopsané poslední číslice v letopočtu (v létě 1944 bylo tajně převezeno 7.000 dánských Židů do Švédska), vzadu rukopisně 29.II.44 a obsáhlý text; nesporně zcela mimořádná celistvost (!), pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 10 000  +250,0 %
U:A5
Vydraženo za: 35 000 Kč
3018
16 000 
Tip
206904 - 1944 GHETTO TEREZÍN - MAĎARSKO / dopisnice vyfr. zn. 6Pf A
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - MAĎARSKO / dopisnice vyfr. zn. 6Pf AH adresovaná do Budapešti, přepravená z ghetta kurýrem SS do Berlína, 2x DR BERLIN - CHARLOTTENBURG 2/ 8.7.44 (cenzura Gestapa) a červené cenzurní raz. Wehrmachtu, přídavné 2-řádkové raz. "Rückantwort nur auf/ Postkarten ....."; bez poškození, celistvosti adresované do Maďarska jsou ojedinělé!, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000  +700,0 %
U:A5
Vydraženo za: 16 000 Kč
3019
---- Kč
206754 - 1944 GHETTO TEREZÍN - NĚMECKO / písemný styk mezi ghette
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - NĚMECKO / písemný styk mezi ghettem a říšským územím byl povolen 24.9.1942, zásilky byly cenzurovány Gestapem v berlínské čtvrti Charlottenburg na pracovišti s krycím názvem "Zentrale Prüfstelle des Reichspost - Ministerums-Amt 4". Lístek adresovaný do Berlína vyfr. zn. 5Pf AH, jako cenzurní raz. sloužilo SR BERLIN - CHARLOTTENBURG 2/ 4.5.44 s rozlišovacími písmeny "ac", přídavné raz. "Rückantwort nur ...", dosílaný, vzadu obsáhlejší text datovaný 26.1.1944 (!); pěkný stav
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5
Vráceno
3020
1 500 
Tip
207227 - 1944 GHETTO TEREZÍN - NĚMECKO / písemný styk mezi ghette
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - NĚMECKO / písemný styk mezi ghettem a říšským územím byl povolen 24.9.1942, zásilky cenzurovány v Berlíně na pracovišti s krycím názvem "Zentrale Prüfstelle des Reichspost - Ministerums-Amt 4". Lístek adresovaný do Berlína vyfr. zn. 5Pf AH (místní porto), SR BERLIN - CHARLOTTENBURG 2/ 4.11.4 s rozlišovacími písmeny "ap" (vzácné) jako cenzurní, přídavné raz. "Antwort nur über die/ Reichsvereinigung der Juden/ ...../ Iranische Str.2", vzadu rukopisně 21.9.1944; bezvaný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 500  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 500 Kč
3021
1 800 
207219 - 1944 GHETTO TEREZÍN - NĚMECKO / písemný styk mezi ghette
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - NĚMECKO / písemný styk mezi ghettem a říšským územím, sestava 2ks dopisnic přepravených SS-kurýry do Berlína, obě cenzurovány Gestapem v berlínské čtvrti Charlottenburg na pracovišti s krycím názvem "Zentrale Prüfstelle des Reichspost - Ministerums-Amt 4", jako cenzurní raz. použito SR BERLIN - CHARLOTTENBURG 2, u dopisnice adresované do Hannoveru s datem 21.9.44 a rozlišovacími písmeny "ac", u dopisnice do Breslau (dnes Wroclaw, Polsko) raz. s datem 4119.1944 a písmeny "ap" (vzácné), obě s 4-řádkovým raz. "Rückantwort nur/ auf Postkarten ...../ über den Ältestenrat der Juden in Prag V./ Philipp de Monte Gasse 18.", 1x v 1. řádce "AN" a 1x v 1. řádce "ÜBER"; pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 600  +12,5 %
U:A4
Vydraženo za: 1 800 Kč
3022
15 000 
Tip
206926 - 1944 GHETTO TEREZÍN - PORTUGALSKO / dopisnice zaslaná z gh
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - PORTUGALSKO / dopisnice zaslaná z ghetta do Portugalska vyfr. zn. 15Pf AH, přepravená kurýrem SS do Berlína, zde cenzurována Gestapem na pracovišti s krycím názvem "Zentrale Prüfstelle des Reichspost - Ministerums-Amt 4", jako cenzurní raz. použito SR BERLIN - CHARLOTTENBURG 2/ 25.7.44 s rozlišovacími písmeny "ac", DR BERLIN W 62, přídavné raz. "Rückantwort nur auf/ Postkarten ....", červené cenzurní raz. Wehrmachtu a 3-řádkové raz. "ZURÜCK/ Postdienst/ eingestellt" (= Zpět/ poštovní doprava/ zastavena), následně zásilka vrácena odesílateli do ghetta Terezín!!, rámečkové raz. "Jüdische Selbstverwaltung/ Theresienstadt/ 16.IX.1944 / Post und Verkehr" jako příchozí; dopisnice byla napsána 30.I.44 a doručena zpět do ghetta 16.IX.44!; bez poškození, zcela výjimečná celistvost, bezvadný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 5 000  +200,0 %
U:A5
Vydraženo za: 15 000 Kč
3023
1 000 
207226 - 1944 GHETTO TEREZÍN - RAKOUSKO / NĚMECKO / písemný styk
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - RAKOUSKO / NĚMECKO / písemný styk mezi ghettem a říšským územím byl povolen 24.9.1942, zásilky cenzurovány v Berlíně na pracovišti s krycím názvem "Zentrale Prüfstelle des Reichspost - Ministerums-Amt 4". Lístek adresovaný do Vídně vyfr. zn. 6Pf AH, SR BERLIN - CHARLOTTENBURG 2/ 31.?.44 s rozlišovacími písmeny "ac", jako cenzurní raz. "Rückantwort nur auf/ Postkarten in deutscher Sprache" v červené barvě, vzadu obsáhlý text datovaný 25.4.1944; pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 000 Kč
3024
---- Kč
Tip
206889 - 1944 GHETTO TEREZÍN - ŠVÉDSKO / písemný styk mezi ghett
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - ŠVÉDSKO / písemný styk mezi ghettem a neutrální cizinou, dopisnice z října 1944 adresovaná do Švédska (!) vyfr. zn. 15Pf AH a přepravená kurýrem SS do Prahy, zde cenzurována, raz. mezinárodní zkušebny listovní pošty "A / a" + řada dalších cenzurních raz., přídavné raz. "Rückantwort nur/ auf Postkarten ...../ über den Ältestenrat der Juden in Prag V./ Philipp de Monte Gasse 18.", přes p. ú. BERLIN W 62/ 31.8.44 odeslána do Göteborgu, kde navíc dosílána; bez poškození, celistvost je vyobrazena v knize Beneš-Tošnerová "Pošta v ghettu Terezín" na str. 119 a v Mo. 11, pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 4 000 
U:A5
Vráceno
3025
2 000 
Tip
206916 - 1944 GHETTO TEREZÍN - ŠVÉDSKO / předtištěná dopisnice
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - ŠVÉDSKO / předtištěná dopisnice s poděkováním za balík adresovaná do Švédska (!), vyfr. zn. 50h AH, DR PRAG 2/ 4.VIII.44, červené cenzurní raz. Wehrmachtu; bez poškození, zásilky do ciziny jsou ojedinělé a specialisty hledané!, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 000 Kč
3026
2 200 
Tip
206892 - 1944 GHETTO TEREZÍN - ŠVÝCARSKO / dopisnice adresovaná d
+1
Jakost
1944 GHETTO TEREZÍN - ŠVÝCARSKO / dopisnice adresovaná do Švýcarska (!) vyfr. zn. 15Pf A.H. a přepravená kurýrem SS do Berlína, zde cenzurována Gestapem + 3 další cenzurní raz., DR BERLIN W 62/ 6.4.44, 2-řádkové přídavné raz. "Rückantwort nur auf/ Postkarten in der deutschen Sprache"; svislý přehyb, jinak pěkné, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000  +10,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 200 Kč