Aukce 59 / Filatelie / Afrika / Severní a východní Afrika / Keňa - Uganda - Tanganjika

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 72, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
773
---- Kč
Tip
208217 - 1935 SG.124+124f, Jubilejní Jiří V. 20C, levý dolní roh
+1
Jakost/Jakost
1935 SG.124+124f, Jubilejní Jiří V. 20C, levý dolní rohový 4-blok s DČ 1 a 2x DV - DIAGONAL LINE BY TURRET; luxusní a dekorativní celek, výskyt více DV v blocích je ojedinělý, kat. pro * £285, takto podstatně více
Vyvolávací cena: 10 000 
U:A5
Vráceno
774
---- Kč
Tip
208216 - 1935 SG.125f, Jubilejní Jiří V. 20C s DV - DOT BY FLAGSTA
+1
Jakost
1935 SG.125f, Jubilejní Jiří V. 20C s DV - DOT BY FLAGSTAFF; kat. £275
Vyvolávací cena: 5 500 
U:A5
Vráceno
775
---- Kč
Tip
208215 - 1935 SG.125f, Jubilejní Jiří V. 30C s DV DIAGONAL LINE BY
+1
Jakost
1935 SG.125f, Jubilejní Jiří V. 30C s DV DIAGONAL LINE BY TURRET; kat. £225
Vyvolávací cena: 4 500 
U:A5
Vráceno
776
3 800 
Tip
207531 - 1938 SG.131-150, Jiří VI. 1C-£1; kompletní a velmi o
+1
Jakost/Jakost
1938 SG.131-150, Jiří VI. 1C-£1; kompletní a velmi oblíbená série, kat. 250£
Vyvolávací cena: 3 800  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 800 Kč
777
3 000 
Tip
209581 - 1938 SG.131-150ab, Jiří VI. Krajinky 1C-1£; bezvadná
+1
Jakost
1938 SG.131-150ab, Jiří VI. "Krajinky" 1C-1£; bezvadná kvalita, kat. £270
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 000 Kč
778
23 000 
Tip
209591 - 1938 SG.131, 131ab, 131ad KOMPLETNÍ ARCH známek 1 Cent, ob
+1
Jakost/Jakost
1938 SG.131, 131ab, 131ad KOMPLETNÍ ARCH známek 1 Cent, obsahující VYNECHANÉ "A" V PRŮSVITCE "CA" - 5. ZP 5. řady, dále RETOUCHED VALUE TABLET (6.ZP 9. řady) a neobvyklá přechodná fáze BREAK IN BIRD'S BREAST (5. ZP 2. řady); bezvadná kvalita, jen speciality kat. £360; vynechané "A" v průsvitce se vyskytlo v nepatrné části nákladu - tento arch je podle všeho unikátní!
Vyvolávací cena: 10 000  +130,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 23 000 Kč
779
---- Kč
Tip
209582 - 1938 SG.131ac, 131af, 10-blok Jiří VI. 1C, se spodním ná
+1
Jakost/Jakost
1938 SG.131ac, 131af, 10-blok Jiří VI. 1C, se spodním nápisem DLR a s významnými DV - DAMAGED VALUE TABLET (6. ZP 9. řady) a TADPOLE FLAW (8. ZP 10. řady); mimořádný blok v luxusní kvalitě, kat. £200++
Vyvolávací cena: 4 000 
U:A5
Vráceno
780
---- Kč
209583 - 1938 SG.131ad a 131a (var), 8-blok Jiří VI. 1C, se spodní
+1
Jakost/Jakost
1938 SG.131ad a 131a (var), 8-blok Jiří VI. 1C, se spodním nápisem DLR a s retuší - RETOUCHED VALUE TABLET (6. ZP 9. řady) a zatím nekatalogizovanou DV SPUR ON CRANE'S LEG (7. ZP 9. řady), luxusní blok
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5
Vráceno
781
---- Kč
209584 - 1938 SG.131ae, horní krajový 2-páska Jiří VI. 1C, dole
Jakost/Jakost
1938 SG.131ae, horní krajový 2-páska Jiří VI. 1C, dole s významnou DV - BREAK IN BIRD'S BREAST 5. ZP 2. řady); luxusní kvalita, kat. £90 ++
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5
Vráceno
782
5 500 
Tip
209587 - 1938 SG.134, 4-blok Jiří VI. 10C hnědá / oranžová, ve
+1
Jakost/Jakost
1938 SG.134, 4-blok Jiří VI. 10C hnědá / oranžová, ve vzácném zoubkování 14; luxusní, kat. jako jednotlivé £520; zcela ojedinělé, i samotné známky ve sbírkách chybí; dle dostupných pramenů není znám žádný větší celek!
Vyvolávací cena: 5 000  +10,0 %
U:A5
Vydraženo za: 5 500 Kč
783
---- Kč
209585 - 1938 SG.135, 3-páska Jiří VI. 10C, uprostřed MOUNTAIN RE
+2
Jakost/Jakost
1938 SG.135, 3-páska Jiří VI. 10C, uprostřed MOUNTAIN RETOUCH ((7. ZP 6. řady); luxusní a výrazná specialita, kat. £95++
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5
Vráceno
784
4 000 
Tip
209586 - 1938 SG.139b, 4-blok Jiří VI. 20C a 4-blok ZT této známk
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1938 SG.139b, 4-blok Jiří VI. 20C a 4-blok ZT této známky BEZ PORTRÉTU KRÁLE; bezvadná kvalita, vzácné!
Vyvolávací cena: 4 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 4 000 Kč
785
---- Kč
Tip
209561 - 1938 SG.144a, Jiří VI., 50C Dhow s DV ROPE NOT JOINED TO S
+1
Jakost/Jakost
1938 SG.144a, Jiří VI., 50C "Dhow" s DV "ROPE NOT JOINED TO SAIL", ve spojení s normální známkou, nahoře okraj a středová značka - jasná identifikace 5. ZP 2. řady archu; oblíbený chybotisk, kat. £350 ++
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A5
Vráceno
786
---- Kč
209588 - 1938 SG.144ea; 4-blok Jiří VI. 50C, DOT REMOVED (bez teče
+1
Jakost/Jakost
1938 SG.144ea; 4-blok Jiří VI. 50C, DOT REMOVED (bez teček v každém dolním levém ornamentu), kat. cca £150
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5
Vráceno
787
2 200 
209589 - 1941 SG.154, 154a, 4-blok SA 1Sh s přetiskem 70C, vpravo do
+1
Jakost/Jakost
1941 SG.154, 154a, 4-blok SA 1Sh s přetiskem 70C, vpravo dole CRESCENT MOON FLAW; luxusní, navíc s oběma kupóny dole (!), kat. cca £200
Vyvolávací cena: 2 000  +10,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 200 Kč
788
2 000 
209211 - 1954 SG.167-180, Alžběta II. Krajinky 5C-1£; luxusní
+1
Jakost
1954 SG.167-180, Alžběta II. "Krajinky" 5C-1£; luxusní, kat. £140
Vyvolávací cena: 2 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 000 Kč
789
---- Kč
209590 - 1952 ZNÁMKOVÉ SEŠITKY / SG.4a, 2 známkové sešitky se S
+1
Jakost
1952 ZNÁMKOVÉ SEŠITKY / SG.4a, 2 známkové sešitky se SG.133 (4x 5C) a SG.136 (8x 10C); bezvadné, z toho jeden S OBRÁCENOU VAZBOU!
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5
Vráceno
790
3 000 
209522 - 1935-1976 [SBÍRKY]  sbírka na listech Lindner, včetně ko
+15
Jakost/Jakost/Jakost
1935-1976 [SBÍRKY] sbírka na listech Lindner, včetně kompletních sérií, Stříbrná Svatba, Alžběta II. 58, 60, OFFICIAL apod.; kat. min. 560€
Vyvolávací cena: 2 800  +7,1 %
U:Z
Vydraženo za: 3 000 Kč

Aukce 59 / Filatelie / Afrika / Severní a východní Afrika / Keňa - Uganda - Tanganjika - Informace

Britský koloniální obchod s východní Afrikou se výrazněji rozvíjel od 40. let 19. století. Na konci 80. let se podařilo nově vzniklé soukromé Britské východoafrické společnosti v čele se sirem Williamem Mckinonnem dojednat se zanzibarským sultánem „pronájem" pobřežního území kolem Mombasy, nad kterým sultán formálně držel patronát. V roce 1890 pak obdržela Britská východoafrická společnost královské privilegium udělující obchodní výsady a administrativní a soudní pravomoci nad územím nově vzniklé Britské Východní Afriky. V témže roce byly společností vydány nejdříve provizorní přetiskové poštovní známky (přetisky na známkách Velké Británie) a poté např. dnes sběratelsky oblíbená emise „Light and Liberty" s nápisem „IMPERIAL BRITISH EAST AFRICA COMPANY". Zároveň byla na sklonku roku 1890 včleněna pod její správu rovněž i sousední Uganda.  

V roce 1895 se Britská východoafrická společnost ocitla na pokraji bankrotu, když ji zcela vyčerpalo finančně náročné vydržování nájemných vojenských jednotek v oblasti. Veškerá dříve udělená privilegia byla zpětně převzata vládou Spojeného království a nad územím Britské Východní Afriky a také Ugandy (již v roce 1894) byly vyhlášeny protektoráty. V letech 1895-1902 vycházely pro oblast protektorátu Britské Východní Afriky provizorní přetiskové emise, později i definitivní vydání Viktorie s nápisy „BRITISH EAST AFRICA PROTECTORATE". Podobná situace nastala i v Ugandě, kde vznikly například nám známá vzácná provizoria tzv. Cowries, od roku 1898 pak definitivní vydání Viktorie „UGANDA PROTECTORATE".  V roce 1901 došlo ke sjednocení poštovní správy a k vytvoření poštovní unie mezi oběma protektorátními územími a o dva roky později byly vydány první poštovní známky emise Eduard VII. „EAST AFRICA AND UGANDA PROTECTORATES".
První světová válka znamenala zánik německých kolonií v Africe a zapříčinila s tím spojené rozsáhlé územní změny. Mj. na větší části původní Německé východní Afriky bylo vytvořeno britské mandátní území Tanganika. V roce 1920 byla Britská Východní Afrika přejmenována na Keňu a začleněna do impéria jako korunní kolonie. Poštovní unie mezi Ugandou a „novou" Keňou pokračovala a v letech 1922-1927 byla vydávána již námi zmíněná emise Jiří V. „KENYA AND UGANDA" v nových centových, šilinkových a librových hodnotách. Známky byly určeny jak pro poštovní, tak i pro fiskální použití - což platilo zejména pro vysoké librové nominály. Poté co došlo v roce 1935 k připojení Tanganiky k poštovní unii Keni a Ugandy, byla ukončena platnost této emise a byla vydána nová emise známek Jiří V. s nápisem „KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA".