Aukce 59 / Filatelie / Zakarpatská Ukrajina / Zakarpatská Ukrajina 1918-1938

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 70, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
3176
3 000 
Tip
208858 - 1919 PŘEDBĚŽNÉ / MUNKÁCS pohlednice vyfr. předběžno
+1
Jakost
1919 PŘEDBĚŽNÉ / MUNKÁCS pohlednice vyfr. předběžnou maďarskou zn. Ženci 10f červená s přetiskem KÖZTARSASÁG, Mi.228, podací uherské DR MUNKÁCS/ 919 Apr.15.; bez poškození, zajímavý poštovní doklad o použití zn. cizího státu na území ČSR, ex Kobelbauer
Vyvolávací cena: 2 000  +50,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 000 Kč
3177
1 100 
Tip
208861 - 1919 PŘEDBĚŽNÉ / TISZA UJLAK - VÝLOK větší díl př
+1
Jakost
1919 PŘEDBĚŽNÉ / TISZA UJLAK - VÝLOK větší díl předběžné uherské peněžní průvodky vyfr. uherskými zn. Karel 10f (2x) a Parlament 80f, s modrým uherským DR TISZA UJLAK/ B/ 919 Feb.8.; bez poškození, krásné otisky modrého razítka, ex Kobelbauer
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 100 Kč
3178
1 700 
Tip
208770 - 1919 HAJASD P.U. / VOLOSIANKA pohlednice vyfr. zn. Hradčan
+1
Jakost
1919 HAJASD P.U. / VOLOSIANKA pohlednice vyfr. zn. Hradčany 15h, Pof.7F s uherským DR HAJASD P.U./ 18.Dec.919; bez poškození, vzácné předběžné razítko, slabší otisk
Vyvolávací cena: 700  +142,9 %
U:A5
Vydraženo za: 1 700 Kč
3179
600 
Tip
208777 - 1919-1920 TECSO, CSAP, SZOLYVA, MUNKACS sestava 5ks ústři
+1
Jakost
1919-1920 TECSO, CSAP, SZOLYVA, MUNKACS sestava 5ks ústřižků vyfr. zn. Hradčany s předběžnými uherskými raz., vyfr. mj. zn. 300h, 200h, 50h fialová imodrá, 30h žlutá, 15h; bez poškození, pěkné čisté otisky razítek
Vyvolávací cena: 500  +20,0 %
U:A5
Vydraženo za: 600 Kč
3180
---- Kč
Tip
208783 - 1919-1921 MUKAČEVO / sestava 2ks celistvostí s půlenou do
+1
Jakost/Jakost
1919-1921 MUKAČEVO / sestava 2ks celistvostí s půlenou doplatní frankaturou, 1x ústřižek průvodky s poplatkem uhrazeným půlenou doplatní zn. 20h, Pof.DL4, s uherským DR MUNKÁCS/ 919 Nov.10. + 1x větší díl balíkové dobírkové průvodky s poplatky uhrazenými doplatní zn. 20h a půlenou 20h, Pof.DL4, DR MUKAČEVO/ 16.III.21; bez poškození, malý výskyt, ex Kobelbauer
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5
Vráceno
3181
1 000 
Tip
208774 - 1920 HUST / CHUST pohlednice zaslaná do Čech, vyfr. zn. H
+2
Jakost
1920 HUST / CHUST pohlednice zaslaná do Čech, vyfr. zn. Hradčany 30h fialová a 10h zelená, Pof.13B, 6C, podací předběžné uherské DR HUST/ A/ 920 Sep.11., jednozáběrová pohlednice budovy pošty v Chustu; bez poškození
Vyvolávací cena: 600  +66,7 %
U:A5
Vydraženo za: 1 000 Kč
3182
1 900 
208781 - 1920-1921 NAGYBEREZNA, UŽHOROD sestava 2ks celistvostí, 1
+1
Jakost/Jakost
1920-1921 NAGYBEREZNA, UŽHOROD sestava 2ks celistvostí, 1x dofr. hradčanská dopisnice 15h s uherským DR NAGYBERZNY/ B/ 2.Jul.920 (rozpitý text v adrese) + 1x R-dopis do Německa, vyfr. na zadní straně zn. Hradčany 50h fialová a HaV 200h fialová s DR UŽHOROD1/ 3.III.21, příchod DRESDEN/ 6.3.21, prošlé německou cenzurou; bez poškození
Vyvolávací cena: 1 000  +90,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 900 Kč
3183
1 400 
Tip
208785 - 1921 SEREDNÉ R-dopis zaslaný do USA, vyfr. zn. OR 250h ze
+1
Jakost
1921 SEREDNÉ R-dopis zaslaný do USA, vyfr. zn. OR 250h zelená, Pof.161, neúplný otisk podacího DR SEREDNÉ/ 25.IX.21, vzadu tranzit NEW YORK/ 13.10.21 a příchod MOUNT CLEMENS/ Oct/15 21; kousek natržené klopy, vzácná destinace
Vyvolávací cena: 1 300  +7,7 %
U:A5
Vydraženo za: 1 400 Kč
3184
1 400 
Tip
208839 - 1922-1936 BEREHOVO sestava 3ks dopisů, 2x jako R+Ex, 1x R
+1
Jakost
1922-1936 BEREHOVO sestava 3ks dopisů, 2x jako R+Ex, 1x R a R+Ex-dopis adresovaný do Prahy a Bratislavy vyfr. na zadní straně, 1x vyfr. zn. OR 100h a HaV300h s DR BEREHOVO/ 18.XI.21, další dopisy s násobnou frankaturou 4x TGM 1Kč a 1x R-dopis do Chustu vyfr. 5-páskou zn. Tyrš 60h s DR BEREHOVO/ 31.III.36; zachovalé, ex Kobelbauer
Vyvolávací cena: 1 000  +40,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 400 Kč
3185
1 000 
Tip
208852 - 1922-1938 CHUST, SEVLUŠ, UŽHOROD sestava 9ks úředních
Jakost/Jakost
1922-1938 CHUST, SEVLUŠ, UŽHOROD sestava 9ks úředních celistvostí bez frankatury, 1x jako R, různé úřady, různá razítka; zachovalé, ex Kobelbauer
Vyvolávací cena: 900  +11,1 %
U:A5
Vydraženo za: 1 000 Kč
3186
8 500 
Tip
208822 - 1922-1938 sestava 32ks různých dopisnic OR, Znak i obrazov
+1
Jakost
1922-1938 sestava 32ks různých dopisnic OR, Znak i obrazové s různými razítky, obsahuje mj. AKNA SLATINA, BAŤOVO, BOHDAN, BUŠTINA, DUBOVOJE, NERESNICE - TERESVA, NIŽNÍ VERECKÝ, PALANOK, RACHOV, ŠOM, SVALAVA, TAČOVO, VELIKÁ KOPAŇA, VOLOSIANKA, VOLOVOJE, VÝLOK, VELIKIJ BIČKIV atd.; převážně pěkná razítka, zachovalé dopisnice, ex Kobelbauer
Vyvolávací cena: 3 000  +183,3 %
U:A5
Vydraženo za: 8 500 Kč
3187
1 600 
208853 - 1922-1939 MUKAČEVO, SEVLUŠ, BOGDAN, UŽHOROD, SEKERNICE, S
+3
Jakost
1922-1939 MUKAČEVO, SEVLUŠ, BOGDAN, UŽHOROD, SEKERNICE, SEREDNÉ, BĚLKI, IRŠAVA, KOSINO sestava 15ks návratek, podacích lístků, 1x útržek šekové poukázky a 1x ústřížek zaměstnanecké pojišťovny; zachovalé, pěkná, mnohá i vzácná razítka
Vyvolávací cena: 1 000  +60,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 600 Kč
3188
1 200 
208840 - 1925-1937 UŽHOROD sestava 3ks R-dopisů, z toho 1x adresov
+1
Jakost
1925-1937 UŽHOROD sestava 3ks R-dopisů, z toho 1x adresovaný v místě, vyfr. na zadní straně zn. 2x TGM 1Kč + 60h Tyrš, DR UŽHOROD/ 1.XI.35, 1x vyfr. zn. TGM 3Kč rytina, 1x odpovědní obálka fy Severoněmecký Lloyd zaslaná jako R do Prahy, vyfr. zn. Města 3Kč, DR UŽHOROD/ 30.XII.37; zachovalé, ex Kobelbauer
Vyvolávací cena: 1 000  +20,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 200 Kč
3189
1 000 
Tip
208824 - 1926 AKNA SLATINA  doručovací karta poštovních poukáze
+1
Jakost
1926 AKNA SLATINA doručovací karta poštovních poukázek s poplatky uhrazenými smíšenou frankaturou doplatních zn. 3 emisí, Pof.DL12, DL28 a DL35, znehodnoceno DR AKNA SLATINA/ 20.II.26, menší formát; bez poškození, dekorativní
Vyvolávací cena: 900  +11,1 %
U:A4
Vydraženo za: 1 000 Kč
3190
700 
208802 - 1926 BAŤU - VOLOVEC pohlednice vyfr. zn. TGM 50h s raz. VL
+1
Jakost
1926 BAŤU - VOLOVEC pohlednice vyfr. zn. TGM 50h s raz. VLP BAŤU - VOLOVEC/ 1005/ a/ 13.I.26, 1-záběrová pohlednice Mukačeva; bez poškození, velmi pěkný otisk vzácného razítka vlakové pošty na Podkarpatské Rusi, ex Kobelbauer
Vyvolávací cena: 700  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 700 Kč
3191
1 500 
Tip
208851 - 1927-1938 KVASY, TJAČOVO, UŽHOROD sestava 4ks služebníc
+1
Jakost
1927-1938 KVASY, TJAČOVO, UŽHOROD sestava 4ks služebních a soudních dopisů s poplatky uhrazenými doplatními zn., 1x 4-blok Doplatní 25h, Pof.DL5 s DR BUŠTINA/ 8.II.27, dále frankatury emise Doplatní definitivní vydání 2x 60h a 1x 1Kč; zachovalé
Vyvolávací cena: 1 500  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 500 Kč
3192
---- Kč
Tip
208815 - 1928 VELIKIJ BIČKIV / pohlednice vyfr. zn. TGM 50h s DR VEL
+1
Jakost
1928 VELIKIJ BIČKIV / pohlednice vyfr. zn. TGM 50h s DR VELIKIJ BIČKIV (bez Č.S.P.)/ 29.VII.28; bez poškození, vzácné razítko!
Vyvolávací cena: 700 
U:A5
Vráceno
3193
900 
Tip
208847 - 1929-1937 USTČORNA, UŽHOROD sestava 2ks dopisnic Znak, 1x
+1
Jakost
1929-1937 USTČORNA, UŽHOROD sestava 2ks dopisnic Znak, 1x R dofr. 2ks zn. TGM 1Kč, DR USTČORNA/ 13.IX.29 (přehyb), 1x velký formát Znak 50h jako Ex, dofr. zn. Beneš 2x 50h, DR UŽHOROD/ 21.II.37 adresovaná Poste restante do Prahy, prošlá potrubní poštou s poplatkem uhrazeným doplatní zn. 30h (lehký ohyb v rohu)
Vyvolávací cena: 900  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 900 Kč
3194
1 600 
Tip
208845 - 1933-1935 VOLOVÉ, KVASY sestava 2ks R-dopisů, oba vyfr. z
+1
Jakost
1933-1935 VOLOVÉ, KVASY sestava 2ks R-dopisů, oba vyfr. zn. Malé krajinky 3Kč, podací DR VOLOVÉ/ 23.IX.33 a KVASY/ 2.IV.35; zachovalé, ex Kobelbauer
Vyvolávací cena: 1 500  +6,7 %
U:A5
Vydraženo za: 1 600 Kč
3195
1 800 
208807 - 1933-1938 UŽHOROD, MUKAČEVO sestava 2ks obrazových dopis
+1
Jakost
1933-1938 UŽHOROD, MUKAČEVO sestava 2ks obrazových dopisnic, CDV69/301 Užhorod a CDV67/305 Užok, podací DR UŽHOROD/ 4.X.38, resp. MUKAČEVO/ 15.IX.33; zachovalé, malý výskyt obrazových dopisnic skutečně použitých na Podkarpatské Rusi
Vyvolávací cena: 1 500  +20,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 800 Kč
3196
900 
Tip
208849 - 1934 BEREHOVO, MUKAČEVO, TJAČOVO sestava 3ks celistvostí
+1
Jakost/Jakost
1934 BEREHOVO, MUKAČEVO, TJAČOVO sestava 3ks celistvostí zaslaných Ex, 2x dopis s frankaturou 2Kč, 1x lístek se zn. 1,50Kč, pěkná čitelná razítka; bez poškození
Vyvolávací cena: 800  +12,5 %
U:A5
Vydraženo za: 900 Kč
3197
900 
Tip
208842 - 1935-1936 MUKAČEVO sestava 2ks R-dopisů, 1x adresovaný d
+1
Jakost
1935-1936 MUKAČEVO sestava 2ks R-dopisů, 1x adresovaný do Švýcarska, smíšená frankatura zn. Beneš 50h (4x) a Malé krajinky 3Kč, DR MUKAČEVO/ 14.IX.30, vzadu příchod BERN/ 16.IX.30 + dopis v místě vyfr. zn. Cyril a Metoděj 2Kč a Znak 30h (2x), DR MUKAČEVO/ 22.XI.35; obě obálky rozevřeny ze 2 stran, ex Kobelbauer
Vyvolávací cena: 900  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 900 Kč
3198
4 500 
Tip
208809 - 1935-1936 STRABIČOVO - GORONDA, TAČOVO sestava 2ks prošl
+1
Jakost
1935-1936 STRABIČOVO - GORONDA, TAČOVO sestava 2ks prošlých obrazových dopisnic, CDV52/8 Ruské děvče z Nevického s DR STRABIČOVO - GORONDA 6.XI.35 + CDV59/14 Užhorod s DR TAČOVO 10.I.36; bez poškození
Vyvolávací cena: 1 700  +164,7 %
U:A5
Vydraženo za: 4 500 Kč
3199
600 
208788 - 1935-1936 VELKÝ BEREZNÝ sestava 2ks celistvostí, 1x Ex d
+1
Jakost/Jakost
1935-1936 VELKÝ BEREZNÝ sestava 2ks celistvostí, 1x Ex dopis adresovaný do Brna vyfr. 4ks příplatkové zn. Dětem 1936 50+50h, Po.295, vzadu příchod BRNO 29.XI.36 + 1x dopisnice Znak 50h; bez poškození
Vyvolávací cena: 600  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 600 Kč
3200
800 
208817 - 1935-1939 BEREHOVO, IRŠAVA, TUŘÍ REMETY, VELKÝ BEREZNÝ
+1
Jakost
1935-1939 BEREHOVO, IRŠAVA, TUŘÍ REMETY, VELKÝ BEREZNÝ sestava 6ks ústřižků poštovní průvodky s různými DR, VELKÝ BEREZNÝ 2ks a+b; bez poškození
Vyvolávací cena: 500  +60,0 %
U:A5
Vydraženo za: 800 Kč
3201
2 200 
Tip
208804 - 1936 KŘIVÁ / POŠTOVNA otisk razítka poštovny KŘIVÁ -
+1
Jakost
1936 KŘIVÁ / POŠTOVNA otisk razítka poštovny KŘIVÁ - VÝCVIKOVÝ TÁBOR (CHUST) na pohlednici s raz. VLP TERESVA - KOŠICE/ 991/ 4.XI.36, fotopohlednice kostelů v Chustu; luxusní otisk razítka poštovny, ex Ore a Kobelbauer
Vyvolávací cena: 2 000  +10,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 200 Kč
3202
---- Kč
208813 - 1936 MUKAČEVO / mezinárodní obrazová dopisnice TGM 1,20K
+1
Jakost
1936 MUKAČEVO / mezinárodní obrazová dopisnice TGM 1,20Kč, CDV46/3 Tatry, podací DR MUKAČEVO 9.IX.36; bez poškození
Vyvolávací cena: 600 
U:A5
Vráceno
3203
600 
205549 - 1937 VELKÝ BEREZNÝ R-dopis vyfr. příplatkovými zn. Dě
+1
Jakost
1937 VELKÝ BEREZNÝ R-dopis vyfr. příplatkovými zn. Dětem 1937, Pof.316, 317, podací DR VELKÝ BEREZNÝ/ 12.VI.37; pouze lehký přehyb v obálce mimo známky
Vyvolávací cena: 400  +50,0 %
U:A5
Vydraženo za: 600 Kč
3204
800 
208828 - 1938 CHUST mezinárodmí peněžní poukázka adresována do
+1
Jakost
1938 CHUST mezinárodmí peněžní poukázka adresována do Belgie, vyfr. zn. Krajinky 2Kč, Pof.307, podací DR CHUST 18.VIII.38; bez poškození, zk. Bláha
Vyvolávací cena: 800  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 800 Kč
3205
600 
208796 - 1939 CHUST upomínkový nálepní list Slava Ukrajini! s č
Jakost
1939 CHUST upomínkový nálepní list "Slava Ukrajini!" s červeným DR CHUST/ d/ 15.III.1939 na 3K zn. 1. sněm Karpatské Ukrajiny, Pof.351; drobná skvrnka v perforaci
Vyvolávací cena: 500  +20,0 %
U:A5
Vydraženo za: 600 Kč
3206
5 000 
Tip
208798 - 1939 CHUST / CENTRÁLNÍ UKRAJINSKÁ NÁRODNÍ RADA 21.I.39,
+1
Jakost/Jakost
1939 CHUST / CENTRÁLNÍ UKRAJINSKÁ NÁRODNÍ RADA 21.I.39, dvoukruhové modro-žluté PR na obrazové dopisnici zaslané R+Let do Sarajeva (!), CDV67/1, dofr. leteckými zn. 50h a 2Kč, Pof.L7, L9, znehodnoceno PR, doplněno DR CHUST 3.III.39 a příchozím DR SARAJEVO 6.III.39, odesláno náčelníkem pošty v Chustu; zachovalé, bez atributů letecké přepravy, přesto vzácná celistvost, ex Kobelbauer
Vyvolávací cena: 5 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 5 000 Kč
3207
3 600 
Tip
208792 - 1939 SVALAVA bianko obálka s OVS SVALAVA 11.1.39, LAT, fir
+1
Jakost
1939 SVALAVA bianko obálka s OVS SVALAVA 11.1.39, LAT, firmy Latorica, anulát; bezvadné, existují pouze 2 různé frankotypy na Podkarpatské Rusi, vzácné, ex Kobelbauer
Vyvolávací cena: 3 000  +20,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 600 Kč