Aukce 60 / Naše tipy

Zobrazení:view_columnview_stream
531
---- Kč
Tip
209607 - 1971 JAPONSKO / THE DRAGON STAMPS OF JAPAN, obsáhlá monograf
+21
Jakost
1971 JAPONSKO / THE DRAGON STAMPS OF JAPAN, obsáhlá monografie první klasické emise "Draci" 1871-1872, od legendárního Dr. Soichi Ichida, Tokyo 1971, popsány a vyobrazeny všechny hodnoty dle jednotlivých TD a ZP, obsahuje detailní kresby určující jednotlivá ZP (!), dále unikátní vícebloky a celistvosti z nejvýznamnějších světových sbírek; japonsky s anglickými popisy všech obrázků, 210 stran + doplněno o 60 stránkovou brožůru s podrobným popisem všech TD v angličtině a francouzštině; dosud nepřekonaná a u nás zcela nedostupná publikace, navíc s věnováním a s podpisem autora, bezvadný stav, v originální kazetě
Vyvolávací cena: 5 000 
U:Z | Den dražby: Sobota
Vráceno
532
---- Kč
Tip
209606 - 1978 JAPONSKO / THE SPECIALIZED CATALOGUE OF JAPANESE HAND E
+25
Jakost
1978 JAPONSKO / THE SPECIALIZED CATALOGUE OF JAPANESE HAND ENGRAVED STAMPS, Tokyo 1978, specializovaný katalog klasických emisí z let 1871 - 1875, včetně celin, 3. zásadně přepracované a doplněné vydání, v přehledných tabulkách oceněny typy známek, DV, tiskové značky a různá zoubkování, navíc vyobrazeny všechny druhy a typy skutečně použitých poštovních razítek; japonsky, pro zkušenějšího sběratele ale srozumitelný a dnes již obtížně dostupný cenný zdroj informací, 186 stran, pěkný stav
Vyvolávací cena: 1 500 
U:Z | Den dražby: Sobota
Vráceno
534
---- Kč
Tip
211046 - 1976 NDR / HANDBUCH DER BEZIRKSSTEMPELAUFDRUCKMARKEN  podrob
+1
Jakost
1976 NDR / HANDBUCH DER BEZIRKSSTEMPELAUFDRUCKMARKEN podrobná příručka o ručních přetiscích na známkách vydaných pro Sovětskou okupační zónu v roce1948, autor W. Fläschendräger a další, Transpress Verlag 1976, 2. vydání, zásadní publikace, obsahuje soupisy a typologii přetisků použitých pro všech 10 krajů bývalé NDR, včetně jejich vyobrazení!; dnes již nedostupná publikace, 488 stran, pěkný stav, doplněno o katalog z roku 1978 výstavy věnované těmto známkám, s podpisem jednoho z autorů
Vyvolávací cena: 1 000 
U:Z | Den dražby: Sobota
Vráceno
1323
---- Kč
Tip
207164 - 1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatury
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatury adresovaná do Kroměříže, zaslaná prostřednictvím pobočky ŽRS v Olomouci, 2-jazyčné úřední raz. "Ältestenrat der Juden in Prag/ Aussenstelle OLMÜTZ", vzadu rukopisně 28.XII.43; dv - hnědá skvrnka a šikmý lom přes razítko, přesto zajímavé, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1327
---- Kč
Tip
207163 - 1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatury
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / dopisnice bez frankatury adresovaná do Rakovníka, zaslaná prostřednictvím pobočky ŽRS v Kladně, evidenční č. 0413, 2-jazyčné rámečkové raz. "Ältestenrat der Juden in Prag/ Aussenstelle KLADNO/ 1.XII.1943/ Č.j. 10998" - slabší otisk, vzadu rukopisně 8.XI.43; vyobrazena v knize Beneš - Tošnerová "Pošta v ghettu Terezín" na str. 105 a v Mo. 11, pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1339
---- Kč
Tip
207355 - 1945 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / písemný styk mezi ghette
+1
Jakost
1945 GHETTO TEREZÍN - PROTEKTORÁT / písemný styk mezi ghettem a pracovními tábory, dopisnice bez frankatury odeslaná z ghetta do pracovního tábora v Bystřici u Benešova, "SS-Truppen Übungsplatz, Sonderlager A", bez DR, přepravená kurýrem SS na ŽRS v Praze, 4-řádkové raz. "Antwort nur über den/ Ältestenrat ..../ Phillip de Montegasse18" s parafou cenzora, vzadu datováno 21.2.1945; svisle přeloženo, jinak pěkný stav, dopisnice z ghetta do pracovních táborů jsou výjimečné, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1346
---- Kč
Tip
206825 - 1945 GHETTO TEREZÍN  písemný styk po osvobození, nevyplacená
+1
Jakost
1945 GHETTO TEREZÍN písemný styk po osvobození, nevyplacená dopisnice odeslaná z Prahy do ghetta, DR BAUSCHOWITZ ad EGER/ 18.V.45 jako příchozí, vyznačeno doplatné 60h, původní adresa Pekařská ul. 5 opravena na Bäckerg. 3 a doplněn kód "Qu 103". (Pozn.: Z důvodu epidemie skvrnitého tyfu zásilky adresované do Terezína nebyly ve dnech 14.5. - 28.5.1945 doručovány a vraceny zpět odesílatelům!); bez poškození, vzácná a navíc kvalitní celistvost, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 4 000 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1365
---- Kč
Tip
206890 - 1943 GHETTO TEREZÍN - ŠVÝCARSKO /  písemný styk mezi ghettem
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - ŠVÝCARSKO / písemný styk mezi ghettem a neutrální cizinou, dopisnice adresovaná do Švýcarska (!), napsaná v ghettu 18.7.1943, vyfr. zn. 15Pf AH a přepravená kurýrem SS do Berlína, zde cenzurována Gestapem (Zentrale Prüfstelle des Reichspost - Ministerums-Amt 4), jako cenzurní raz. použito SR BERLIN - CHARLOTTENBURG 2/ 27.?.43 s rozlišovacími písmeny "ac" + 3 další cenzurní raz., DR BERLIN W 62/ 2.10.43, přídavné raz. "Rückantwort nur auf/ Postkarten in der deutschen Sprache"; dobrý stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1377
---- Kč
Tip
206721 - 1943 MAĎARSKO - GHETTO TEREZÍN / POŠTOVNÍ EVIDENCE - zásilky
Jakost
1943 MAĎARSKO - GHETTO TEREZÍN / POŠTOVNÍ EVIDENCE - zásilky které nesplňovaly stanovená pravidla poštovního styku s ghettem byly zvlášť evidovány: maďarská dopisnice 12Pf, Mi. P111, s neúplnou adresou (!), DR SZATMÁRNÉMETI/ 43 IV.26, rámečkové raz. "P. E.", datumkou 9. Juli 1943, cenzurní raz.; zcela ojedinělý výskyt, celistvost je vyobrazena v knize Beneš-Tošnerová "Pošta v ghettu Terezín" na str. 121 a v Mo. č. 11, výborný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 8 000 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1381
---- Kč
Tip
206914 - 1943 ŠVÉDSKO - GHETTO TEREZÍN / písemný styk mezi neutrální
+1
Jakost
1943 ŠVÉDSKO - GHETTO TEREZÍN / písemný styk mezi neutrální cizinou a ghettem, švédská dopisnice Mi.P51 zaslaná do ghetta doporučeně s návratkou (!), dofr. zn. 45ö, DR STOCKHOLM 17/ 13.8.?, předpisové rámečkové raz. "A. R." (Avis de réception), cenzurní raz. Wehrmachtu + chemická cenzura na obou stranách, vzadu 30 slov, nedatováno; přehyb a skvrny v okraji, celistvost je vyobrazena v knize Beneš-Tošnerová "Pošta v ghettu Terezín" na str. 119 a v Mo. 11, doporučené zásilky z ciziny do gheta jsou zcela výjimečné! ex Hanzl
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1384
---- Kč
Tip
207256 - 1944 NĚMECKO - GHETTO TEREZÍN  Písemný styk mezi pracovním s
+1
Jakost
1944 NĚMECKO - GHETTO TEREZÍN Písemný styk mezi pracovním skupinou v Říši a protektorátem: dne 2.4.1944 odjelo z ghetta 200 Židů budovat náhradní hlavní stan pro A. H. do obce Wulkow bei Zossen. Dopisnice adresovaná do Kuřimi, vyfr. zn. 6Pf AH, cenzurovaná Gestapem v Berlíně (Zentrale Prüfstelle des Reichspost, Ministerums-Amt 4), SR BERLIN - CHARLOTTENBURG 2/ 23.6.44 s rozlišovacími písmeny "ac", přídavné raz. "Rückantwort nur auf/ Postkarten in deutscher Sprache", odesílatel z důvodu utajení akce nesměl uvádět místo svého pobytu!, vzadu velmi stručný text (poděkování za balík) s datem 3.VI.1944; pouze drobné natržení v okraji, zcela ojedinělý výskyt, v knize Beneš - Tošnerová "Pošta v ghettu Terezín" ani v Mo. 11 není vyobrazena žádná celistvost z Wulkow bei Zossen!, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1385
---- Kč
Tip
206934 - 1944 PORTUGALSKO / GHETTO TEREZÍN  Rückschein - portugalský
+1
Jakost
1944 PORTUGALSKO / GHETTO TEREZÍN Rückschein - portugalský zpáteční lístek na zásilku sardinek (akce Mezinárodního Červeného kříže), vyfr. zn. Mi.655, DR LISADA/ datum nečitelné, převzetí potvrzeno rámečkovým raz. "Jüdische Selbstverwaltung/ THERESIENSTADT/ ABT. POST und VERKEHRSWESEN", 3x DR BAUSCHOWITZ ad EGER/ 8.V.44 a vráceno odesílateli, příchozí DR LISADA/ 17.MAI.44; 3x svisle přeloženo, návratky z Portugalska jsou výjimečné!, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1390
---- Kč
Tip
206709 - 1943 GHETTO TEREZÍN - PRACOVNÍ TÁBORY / dopisnice z ghetta d
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - PRACOVNÍ TÁBORY / dopisnice z ghetta do pracovního tábora v Oslavanech (pouhých 100 vězňů) přepravená německou kurýrní poštou, červené řádkové raz. GHETTOPOST pro vnitřní styk, modré 6-řádkové raz. "Transport/ Name/ Vorname/ Gebäude/ Zimmer Nr./ Theresienstadt", odesílatelka E. J., Transport Nr. Ad; vzadu rukopisně 16.2.43, pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 4 000 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1393
---- Kč
Tip
207267 - 1943 GHETTO TEREZÍN - PRACOVNÍ TÁBORY /  dopisnice z ghetta
+1
Jakost
1943 GHETTO TEREZÍN - PRACOVNÍ TÁBORY / dopisnice z ghetta do přeškolovacího (= internačního) tábora v Lípě u Havlíčkova Brodu, přepravená německou kurýrní poštou přes ŽRS v Praze, raz. "Rückantwort nur ...", (od září 1943 bylo v táboře Lípa pouze 80 Židů ze smíšených manželství); podobná celistvost z r. 1944 /stejný odesílatel i adresát/ je vyobrazena v publikaci "Pošta v ghettu Terezín" na str. 139 a v Mo. 11, pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1397
---- Kč
Tip
207258 - 1943 ZVLÁŠTNÍ TÁBOR HAGIBOR  R-dopis adresovaný do shromažďo
+1
Jakost
1943 ZVLÁŠTNÍ TÁBOR HAGIBOR R-dopis adresovaný do shromažďovacího tábora Židů ze smíšených manželství (krycí adresa Praha XI, Schwerinstr. 1201) vyfr. zn. 60h (2x), 3K AH, DR LEITOMISCHL/ 6.XII.43, vzadu příchozí DR PRAG 36/ 7.XII.43 a podpis adresáta; R-zásilky na Hagibor jsou výjimečné!, pěkný stav, ex Hanzl
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1973
---- Kč
Tip
211045 - 1945-1975 [SBÍRKY]  GENERÁLNÍ / sbírka na zasklených listech
+30
Jakost
1945-1975 [SBÍRKY] GENERÁLNÍ / sbírka na zasklených listech Pofis, obsahuje 31 kompletních ročníků včetně leteckých, služebních i doplatních zn. a všechny aršíky (Praha 1950, Bratislava 1952, Praga 1955, Prádlo, Praga 1962), navíc barevné odstíny Pof.739b, 742b, L31a; bez 10-bloků a PL, bezvadná kvalita, 2x pérové desky, kat. min. 13.000Kč
Vyvolávací cena: 5 000 
U:Z | Den dražby: Sobota
Vráceno
1978
---- Kč
Tip
209605 - 1961-1962 [SBÍRKY]  PRAGA 1962  sestava 4 kompletních emisí
+5
Jakost/Jakost
1961-1962 [SBÍRKY] PRAGA 1962 sestava 4 kompletních emisí ve 4-blocích, Pof.1206-12015 + aršík A1216 "prádlo" s DV 1A na ZP 1, Pof.1663-1267, Pof.1269 a Pof.L50-53, dále aršíky Pof.A1268A + 1268B, 2x PL1263b/ 1264b, z toho 1ks s výstavními PR, navíc propagační pohlednice a pamětní list vydaný Ústředím čsl. filatelistů; jen aršík A1216 s dvl, ostatní bezvadné, v zásobníku A4 (4 strany), kat. min. 3.000Kč++
Vyvolávací cena: 1 600 
U:Z | Den dražby: Sobota
Vráceno