Aukce 61 / Filatelie / Afrika / Severní a východní Afrika / Keňa - Uganda - Tanganjika

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Online Aukce 73, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
651
2 400 
Tip
211427 - 1938-1954 SG.131-150, Jiří VI. - Krajinky 1C-£1; po n
+1
Jakost
1938-1954 SG.131-150, Jiří VI. - "Krajinky" 1C-£1; po nálepce, pěkná kvalita, kat. £250
Vyvolávací cena: 2 400  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 400 Kč
652
1 300 
211426 - 1954-1959 SG.167-180, Alžběta II. Krajinky 5C-1£; kom
+1
Jakost
1954-1959 SG.167-180, Alžběta II. "Krajinky" 5C-1£; kompletní série 14ks + SG.169a - tečka pod "c" (15c); po nálepce, kat. £140
Vyvolávací cena: 1 300  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 300 Kč
653
700 
211425 - 1960-1962 SG.183-198, Alžběta II. 5C - 20Sh; kompletní s
+1
Jakost
1960-1962 SG.183-198, Alžběta II. 5C - 20Sh; kompletní série, po nálepce, kat. £70
Vyvolávací cena: 700  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 700 Kč

Aukce 61 / Filatelie / Afrika / Severní a východní Afrika / Keňa - Uganda - Tanganjika - Informace

Britský koloniální obchod s východní Afrikou se výrazněji rozvíjel od 40. let 19. století. Na konci 80. let se podařilo nově vzniklé soukromé Britské východoafrické společnosti v čele se sirem Williamem Mckinonnem dojednat se zanzibarským sultánem „pronájem" pobřežního území kolem Mombasy, nad kterým sultán formálně držel patronát. V roce 1890 pak obdržela Britská východoafrická společnost královské privilegium udělující obchodní výsady a administrativní a soudní pravomoci nad územím nově vzniklé Britské Východní Afriky. V témže roce byly společností vydány nejdříve provizorní přetiskové poštovní známky (přetisky na známkách Velké Británie) a poté např. dnes sběratelsky oblíbená emise „Light and Liberty" s nápisem „IMPERIAL BRITISH EAST AFRICA COMPANY". Zároveň byla na sklonku roku 1890 včleněna pod její správu rovněž i sousední Uganda.  

V roce 1895 se Britská východoafrická společnost ocitla na pokraji bankrotu, když ji zcela vyčerpalo finančně náročné vydržování nájemných vojenských jednotek v oblasti. Veškerá dříve udělená privilegia byla zpětně převzata vládou Spojeného království a nad územím Britské Východní Afriky a také Ugandy (již v roce 1894) byly vyhlášeny protektoráty. V letech 1895-1902 vycházely pro oblast protektorátu Britské Východní Afriky provizorní přetiskové emise, později i definitivní vydání Viktorie s nápisy „BRITISH EAST AFRICA PROTECTORATE". Podobná situace nastala i v Ugandě, kde vznikly například nám známá vzácná provizoria tzv. Cowries, od roku 1898 pak definitivní vydání Viktorie „UGANDA PROTECTORATE".  V roce 1901 došlo ke sjednocení poštovní správy a k vytvoření poštovní unie mezi oběma protektorátními územími a o dva roky později byly vydány první poštovní známky emise Eduard VII. „EAST AFRICA AND UGANDA PROTECTORATES".
První světová válka znamenala zánik německých kolonií v Africe a zapříčinila s tím spojené rozsáhlé územní změny. Mj. na větší části původní Německé východní Afriky bylo vytvořeno britské mandátní území Tanganika. V roce 1920 byla Britská Východní Afrika přejmenována na Keňu a začleněna do impéria jako korunní kolonie. Poštovní unie mezi Ugandou a „novou" Keňou pokračovala a v letech 1922-1927 byla vydávána již námi zmíněná emise Jiří V. „KENYA AND UGANDA" v nových centových, šilinkových a librových hodnotách. Známky byly určeny jak pro poštovní, tak i pro fiskální použití - což platilo zejména pro vysoké librové nominály. Poté co došlo v roce 1935 k připojení Tanganiky k poštovní unii Keni a Ugandy, byla ukončena platnost této emise a byla vydána nová emise známek Jiří V. s nápisem „KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA".